BTSF Training Programme on Food & Feed testing-non-EU — Residuen van gewasbeschermingsmiddelen

De algemene doelstelling van het project is de ontwikkeling van het vermogen van laboratoriumpersoneel en het management van niet-EU-landen om de bemonsterings- en analysemethoden toe te passen die bij officiële controles van levensmiddelen en diervoeders worden gebruikt.

Gelet op de specifieke kenmerken van het PPP-gebied, de doelstellingen van de Europese wetgeving en de algemene strategie van het BTSF-initiatief, zijn de volgende doelstellingen voor deze opleiding geformuleerd:

  • Bewustmaking van alle aspecten in verband met de controle op residuen van gewasbeschermingsmiddelen in levensmiddelen en diervoeders.
  • Onderstrepen dat correcte bemonsteringsprocedures moeten worden gewaarborgd om de fouten in de analyseresultaten te verminderen.
  • Ondersteuning van de toepassing van kwaliteitsmanagementnormen voor de laboratoria om hun prestaties en betrouwbaarheidsniveaus te verhogen.
  • De praktische kennis over eenvoudige en meer geavanceerde analysemethoden verbeteren om de nauwkeurigheid te vergroten en het aantal bepaalde stoffen te vergroten.
  • Onderstrepen dat correcte bemonsteringsprocedures moeten worden gewaarborgd om de fouten in de analyseresultaten te verminderen.
  • De uitwisseling van beste praktijken en ideeën bevorderen om de doeltreffendheid van kennisoverdracht bij analytische activiteiten te vergroten.
  • Netwerken en kennisverspreiding onder de cursisten aanmoedigen.
Sessie Startdatum Einddatum Stad Land
1 30/09/2019 11/10/2019 Athene Griekenland
2 01/06/2020 12/06/2020 Stuttgart Duitsland — CANCELLED
3 05/10/2020 16/10/2020 Poznan Polen — Geannuleerd
4 01/05/2023 12/05/2023 Stuttgart Duitsland — CANCELLED
5 12/06/2023 23/06/2023 Poznan Polen
Fase II-1 13/05/2024 24/05/2024 Poznan Polen
Fase II — 2 14/10/2024 25/10/2024 Athene Griekenland
Fase II — 3 26/05/2025 06/06/2025 Stuttgart Duitsland
Voeding &O; diervoedertests buiten de EU — Residuen van gewasbeschermingsmiddelen