BTSF mācību programma par pārtikas un barības testēšanu — ārpus ES — augu aizsardzības līdzekļuatliekas

Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt trešo valstu laboratoriju darbinieku un vadības spējas piemērot oficiālās pārtikas un barības kontrolēs izmantotās paraugu ņemšanas un analīzes metodes.

Ņemot vērā PPP jomas specifiku, Eiropas tiesību aktu mērķus, kā arī BTSF iniciatīvas vispārējo stratēģiju, šim mācību kursam ir formulēti šādi mērķi:

  • Palielināt informētību par visiem aspektiem, kas saistīti ar AAL atlieku kontroli pārtikā un barībā.
  • Uzsver nepieciešamību nodrošināt pareizas paraugu ņemšanas procedūras, lai samazinātu kļūdu analīzes rezultātos.
  • Atbalstīt kvalitātes pārvaldības standartu piemērošanu laboratorijām, lai palielinātu to veiktspēju un uzticamību.
  • Uzlabot praktiskās zināšanas par vienkāršām un progresīvākām analītiskajām metodēm, lai uzlabotu precizitātes pakāpi un paplašinātu noteikto vielu skaitu.
  • Uzsver nepieciešamību nodrošināt pareizas paraugu ņemšanas procedūras, lai samazinātu kļūdu analīzes rezultātos.
  • Veicināt paraugprakses un ideju apmaiņu, lai palielinātu zināšanu pārneses efektivitāti analītiskos pasākumos.
  • Veicināt kontaktu veidošanu un zināšanu izplatīšanu stažieru vidū.
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 30/09/2019 11/10/2019 Atēnas Grieķija
2 01/06/2020 12/06/2020 Štutgartes Vācija — CANCELLED
3 05/10/2020 16/10/2020 Poznaņā Polija — CANCELLED
4 01/05/2023 12/05/2023 Štutgartes Vācija — CANCELLED
5 12/06/2023 23/06/2023 Poznaņā Polija
II posms — 1. posms 13/05/2024 24/05/2024 Poznaņā Polija
II posms — 2. posms 14/10/2024 25/10/2024 Atēnas Grieķija
II posms — 3. posms 26/05/2025 06/06/2025 Štutgartes Vācija
Pārtika un barības testēšana ārpus ES — augu aizsardzības līdzekļu atliekas