BTSF:n elintarvike- ja ampeerialan koulutusohjelma; rehutestaus – EU:n ulkopuoliset – kasvinsuojeluaineiden jäämät

Hankkeen yleisenä tavoitteena on kehittää EU:n ulkopuolisten maiden laboratorioiden henkilöstön ja johdon kykyä soveltaa elintarvikkeiden ja rehujen virallisessa valvonnassa käytettyjä näytteenotto- ja analyysimenetelmiä.

Kun otetaan huomioon julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusalan erityispiirteet, EU:n lainsäädännön tavoitteet sekä BTSF-aloitteen kokonaisstrategia, tälle kurssille on määritelty seuraavat tavoitteet:

  • Lisätään tietoisuutta kaikista näkökohdista, jotka liittyvät kasvinsuojeluainejäämien valvontaan elintarvikkeissa ja rehuissa.
  • Korostetaan, että on varmistettava oikeat näytteenottomenettelyt analyysitulosten virheiden vähentämiseksi.
  • Laadunhallintastandardien soveltamisen tukeminen laboratorioissa niiden suorituskyvyn ja luotettavuuden parantamiseksi.
  • Parannetaan käytännön tietämystä yksinkertaisista ja kehittyneemmistä analyysimenetelmistä tarkkuuden parantamiseksi ja määritettyjen aineiden määrän lisäämiseksi.
  • Korostetaan, että on varmistettava oikeat näytteenottomenettelyt analyysitulosten virheiden vähentämiseksi.
  • Edistetään parhaiden käytäntöjen ja ideoiden vaihtoa tietämyksen siirron tehostamiseksi analyyttisissä toimissa.
  • Edistetään verkottumista ja tietämyksen levittämistä harjoittelijoiden keskuudessa.
Istunto Alkamispäivä Päättymispäivä Kaupunki Maa
1 30/09/2019 11/10/2019 Ateena Kreikka
2 01/06/2020 12/06/2020 Stuttgartin Saksa - PERUTTU
3 05/10/2020 16/10/2020 Poznan Puola - PERUTTU
4 01/05/2023 12/05/2023 Stuttgartin Saksa - PERUTTU
5 12/06/2023 23/06/2023 Poznan Puola
Vaihe II - 1 13/05/2024 24/05/2024 Poznan Puola
Vaihe II - 2 14/10/2024 25/10/2024 Ateena Kreikka
Vaihe II - 3 26/05/2025 06/06/2025 Stuttgartin Saksa
Elintarvikkeet ja rehujen testaus – muu kuin EU – Kasvinsuojeluaineiden jäämät