Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolitusprogramm „Toit ja amplituudid; sööda katsetamine väljaspool ELi – taimekaitsevahendite jäägid“

Projekti üldeesmärk on arendada kolmandatest riikidest pärit laboritöötajate ja juhtkonna suutlikkust rakendada toidu ja sööda ametlikul kontrollimisel kasutatavaid proovivõtu- ja analüüsimeetodeid.

Võttes arvesse avaliku ja erasektori partnerluse valdkonna eripära, Euroopa õigusaktide eesmärke ning algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ üldist strateegiat, on käesoleva koolituskursuse jaoks sõnastatud järgmised eesmärgid:

  • Suurendada teadlikkust kõigist aspektidest, mis on seotud taimekaitsevahendite jääkide kontrollimisega toidus ja söödas.
  • Rõhutada vajadust tagada õiged proovivõtumenetlused, et vähendada analüüsitulemustes esinevaid vigu.
  • Toetada kvaliteedijuhtimise standardite kohaldamist laborite suhtes, et suurendada nende tulemuslikkust ja usaldusväärsust.
  • Parandada praktilisi teadmisi lihtsate ja arenenumate analüüsimeetodite kohta, et suurendada täpsust ja suurendada määratud ainete arvu.
  • Rõhutada vajadust tagada õiged proovivõtumenetlused, et vähendada analüüsitulemustes esinevaid vigu.
  • Edendada parimate tavade ja ideede vahetamist, et suurendada teadmussiirde tõhusust analüütilises tegevuses.
  • Soodustada võrgustike loomist ja teadmiste levitamist praktikantide seas.
Istungjärk Alguskuupäev Lõppkuupäev Linn Riik
1 30/09/2019 11/10/2019 Ateena Kreeka
2 01/06/2020 12/06/2020 Stuttgart Saksamaa - TÜHISTATUD
3 05/10/2020 16/10/2020 Poznan Poola - TÜHISTATUD
4 01/05/2023 12/05/2023 Stuttgart Saksamaa - TÜHISTATUD
5 12/06/2023 23/06/2023 Poznan Poola
II - 1. etapp 13/05/2024 24/05/2024 Poznan Poola
II – 2. etapp 14/10/2024 25/10/2024 Ateena Kreeka
II - 3. etapp 26/05/2025 06/06/2025 Stuttgart Saksamaa
Toit ja ELi-väline söödakontroll – taimekaitsevahendite jäägid