BTSF-uddannelsesprogram om fødevare- og foderstoftest — ikke-EU — restkoncentrationer af plantebeskyttelsesmidler

Det overordnede projektmål er at udvikle evnen hos laboratoriepersonale og ledelse fra lande uden for EU til at anvende de prøveudtagnings- og analysemetoder, der anvendes i den offentlige fødevare- og foderkontrol.

I betragtning af OPP-områdets særlige karakteristika, målene i EU-lovgivningen og den overordnede strategi for initiativet "Bedre uddannelse – større fødevaresikkerhed" er følgende mål for dette kursus blevet formuleret:

  • Øge bevidstheden om alle aspekter vedrørende kontrol med restkoncentrationer af plantebeskyttelsesmidler i fødevarer og foder.
  • Understrege behovet for at sikre korrekte prøveudtagningsprocedurer for at reducere fejlen i analyseresultaterne.
  • Støtte anvendelsen af kvalitetsstyringsstandarder for laboratorierne for at øge deres ydeevne og pålidelighed.
  • Forbedre den praktiske viden om enkle og mere avancerede analysemetoder for at øge nøjagtigheden og udvide antallet af bestemte stoffer.
  • Understrege behovet for at sikre korrekte prøveudtagningsprocedurer for at reducere fejlen i analyseresultaterne.
  • Fremme udveksling af bedste praksis og idéer for at øge effektiviteten af videnoverførsel i analytiske aktiviteter.
  • Tilskynde til netværkssamarbejde og formidling af viden blandt praktikanterne.
Møde Startdato Slutdato City Land
1 30/09/2019 11/10/2019 Athen Grækenland
2 01/06/2020 12/06/2020 Stuttgart Tyskland - aflyst
3 05/10/2020 16/10/2020 Poznan Polen - aflyst
4 01/05/2023 12/05/2023 Stuttgart Tyskland - aflyst
5 12/06/2023 23/06/2023 Poznan Polen
Fase II - 1 13/05/2024 24/05/2024 Poznan Polen
Fase II - 2 14/10/2024 25/10/2024 Athen Grækenland
Fase II - 3 26/05/2025 06/06/2025 Stuttgart Tyskland
Fødevarer fodertest — ikke-EU-lande — Restkoncentrationer af plantebeskyttelsesmidler