Program odborné přípravyBTSF v oblasti potravin a krmiv; testování krmiv mimo EU – rezidua přípravků na ochranu rostlin

Celkovým cílem projektu je rozvíjet schopnost laboratorních pracovníků a vedoucích pracovníků ze zemí mimo EU používat metody odběru vzorků a analýzy používané při úředních kontrolách potravin a krmiv.

S ohledem na specifika oblasti PPP, cíle evropských právních předpisů a celkovou strategii iniciativy BTSF byly pro tento kurz odborné přípravy formulovány tyto cíle:

  • Zvýšit povědomí o všech aspektech souvisejících s kontrolou reziduí přípravků na ochranu rostlin v potravinách a krmivech.
  • Zdůraznit, že je třeba zajistit správné postupy odběru vzorků, aby se snížila chyba ve výsledcích analýzy.
  • Podporovat uplatňování norem řízení kvality pro laboratoře s cílem zvýšit jejich výkonnost a spolehlivost.
  • Zlepšit praktické znalosti o jednoduchých a pokročilejších analytických metodách s cílem zvýšit míru přesnosti a rozšířit počet stanovených látek.
  • Zdůraznit, že je třeba zajistit správné postupy odběru vzorků, aby se snížila chyba ve výsledcích analýzy.
  • Podporovat výměnu osvědčených postupů a nápadů s cílem zvýšit účinnost předávání znalostí v analytických činnostech.
  • Podporovat vytváření sítí a šíření znalostí mezi stážisty.
Zasedání Datum zahájení Datum ukončení Město Země
1 30/09/2019 11/10/2019 Atény Řecko
2 01/06/2020 12/06/2020 Stuttgart Německo - ZRUŠENO
3 05/10/2020 16/10/2020 Poznani Polsko - ZRUŠENO
4 01/05/2023 12/05/2023 Stuttgart Německo - ZRUŠENO
5 12/06/2023 23/06/2023 Poznani Polsko
Fáze II - 1 13/05/2024 24/05/2024 Poznani Polsko
Fáze II - 2 14/10/2024 25/10/2024 Atény Řecko
Fáze II - 3 26/05/2025 06/06/2025 Stuttgart Německo
Potraviny a testování krmiv mimo EU – rezidua přípravků na ochranu rostlin