Program usposabljanja BTSF o vrednotenju javno-zasebnih partnerstev: Splošni cilji ocene toksikološkega tveganja (zdravje ljudi) so:

 • Ob koncu usposabljanja bodo udeleženci imeli boljše kognitivne sposobnosti, bolje bodo poznali in razumeli razliko med nevarnostjo in tveganjem ter seznanjeni bodo s splošnimi pravili za ocenjevanje tveganja;
 • Ob koncu usposabljanja bodo udeleženci poznali vidike, povezane s postopkom vrednotenja ocen kemikalij ali zahtevami za varstvo.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

Modul 1

 • Splošni pristopi k ocenjevanju tveganja. Razlika med nevarnostjo in tveganjem ter pristopom k vrednotenju ocene tveganja: vrednotenje učinkov, ocena izpostavljenosti, pomembnost razmerja med učinki in izpostavljenostjo, pomen opredelitve tveganja.
 • Splošni pristopi k opredeljevanju končnih točk in drugih meril, povezanih z intrinzičnimi lastnostmi aktivnih snovi in odmerkom, ki bi lahko imel učinek na ljudi.
 • Splošni pristopi k opredelitvi kemijskih in fizikalnih lastnosti, ki vodijo k razumevanju usode in obnašanja pesticidne aktivne sestavine ter gibanja kemikalij, ter k napovedovanju koncentracije (izpostavljenosti) v različnih delih okolja po njeni porazdelitvi.
 • Razlike med kontaminacijo iz točkovnega vira in kontaminacijo iz razpršenega vira.

Modul 2

 • Zakonodajni okvir EU o ocenjevanju tveganja v zvezi s pesticidi in njihovi trajnostni rabi, vključno s svežnjem o pesticidih, informacijami o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi in različnih metodologijah, ki so na voljo, ter povezanost z drugimi uredbami, na primer z okvirno direktivo o vodah (Direktiva 2000/60/ES).
 • Izvedla se bosta analiza in izmenjava metodologij za oceno tveganja, ki se uporabljajo na nacionalni ravni za oceno fitofarmacevtskih sredstev in postopek registracije.
 • Udeleženci bodo po potrditvi udeležbe na tečaju pozvani, naj odgovorijo na vprašalnik, ki ga bo o tej temi pripravilo osebje inštruktorjev, da bi izmenjali podatke, ki se bodo pojavili, ter razpravljali o razlikah med različnimi pristopi in omejitvi usklajevanja.

Modul 3

 • Ocenjevanje izpostavljenosti ljudi in blažilni ukrepi za različne cilje.
 • Možnost izboljšanja predpostavk za modeliranje, in sicer od privzetih previdnih parametrov do bolj realnih pogojev.
 • Splošni pristopi za ocenjevanje izpostavljenosti tveganju za potrošnike, trenutno stanje znanja in orodja.
 • Splošni pristopi za ocenjevanje poklicne izpostavljenosti pesticidom, trenutno stanje znanja in obeti za preprečevanje in zaščito, vključno z opremo za zaščito pred pesticidi. Ocena različnih virov izpostavljenosti in postopkov za zakonite in varne:
 • Skladiščenje fitofarmacevtskih sredstev in ravnanje z njimi, priprava mešanice, pranje posod in opreme po obdelavi, odstranjevanje odpadne vode in embalaže po „upravljanju življenjskega kroga na kmetiji“ in naboru ukrepov MagPie, če je na voljo.
 • Splošni pristop k izpostavljenosti nepoklicnih uporabnikov. V skladu z direktivo o trajnostni rabi (2009/128/ES) morajo države članice pripraviti posebne ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti pesticidom tudi za nepoklicne uporabnike. Predstavljena bosta model Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) in nedavno znanstveno mnenje panela za fitofarmacevtska sredstva in njihove ostanke (panel PPR) o nadaljnji obravnavi ugotovitev zunanjega znanstvenega poročila „Literature review of epidemiological studies linking exposure to pesticides and health effects“ (Pregled literature o epidemioloških študijah, ki povezujejo izpostavljenost pesticidom in učinke na zdravje) ter o njima se bo razpravljalo.
 • Branje označb na pesticidih in ocenjevanje blažilnih ukrepov z označb, stavki o varnosti in tveganju.
 • Dejavnosti uradnega nadzora.
 • Ocenjevalci tveganja.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela Identifikacijska številka tečaja
1 09/11/2022 11/11/2022 Atene Grčija 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Atene Grčija 3052
Vrednotenje javno-zasebnih partnerstev: Ocena toksikološkega tveganja (zdravje človeka)