BTSFs opplæringsprogram for PPP-evaluering: De overordnede målene for toksikologisk risikovurdering (menneskehelse) er:

 • Til slutt bør traineen forbedres i sin kognitive kompetanse, kunnskap og forståelse av forskjellen mellom fare og risiko og de generelle reglene for risikovurderingen.
 • Til slutt kjenner traineen aspekter knyttet enten til vurderingsprosessen av kjemikalier og deretter ledelseskravene.

Kurset tar for seg følgende emner:

Modul 1

 • Generelle tilnærminger til risikoevaluering. Forskjellen mellom fare og risiko og risikovurderingsmetoden: effektevaluering, eksponeringsvurdering, betydningen av forholdet mellom virkninger og eksponering, betydningen av risikokarakterisering.
 • Generelle tilnærminger til å definere endepunkter og andre kriterier knyttet til de aktive ingrediensenes iboende karakteristikk og dosen som kan uttrykke en effekt på mennesker.
 • Generelle tilnærminger til å definere den kjemiske og fysiske egenskapen som fører til en forståelse av skjebnen og oppførselen til en aktiv bestanddel av plantevernmidler og bevegelsen av et kjemikalie, og for å forutsi en konsentrasjon (eksponering) i forskjellige miljøer etter distribusjonen.
 • Forskjellen mellom Point Source Contamination og Diffuse Source Contamination.

Modul 2

 • EUs regelverk for risikovurdering av plantevernmidler og bærekraft, herunder plantevernmiddelpakken, informasjon om IPM og de ulike tilgjengelige metodene og koblingen til andre forskrifter som WFD (direktivet 2000/60/EF).
 • Det vil bli foretatt en analyse og utveksling av metoder for risikovurdering på nasjonalt plan for vurdering av plantefarmasøytiske produkter og godkjenninger.
 • Deltakerne vil, etter bekreftelsen av kursdeltakelsen, bli bedt om å svare på et spørreskjema utarbeidet av trenernes ansatte, om dette emnet for å dele dataene som vil dukke opp og diskutere forskjellene mellom de ulike tilnærmingene, og grensen for harmonisering.

Modul 3

 • Evaluering og reduksjon av menneskers eksponeringsmål for ulike mål.
 • Mulighet for å finjustere modelleringsforutsetningene fra konservative standardparametere til mer realistiske forhold.
 • Generelle tilnærminger for vurdering av forbrukerrisikoeksponering, nåværende kunnskapstilstand og verktøy.
 • Generelle tilnærminger for vurdering av yrkesmessig eksponering for plantevernmidler, nåværende kunnskapstilstand og utsikter for forebygging og beskyttelse av plantevernmidler, herunder utstyr for beskyttelse av plantevernmidler. Vurdering av ulike eksponeringskilder og framgangsmåter for det juridiske og sikre:
 • Lagring og håndtering av plantefarmasøytiske produkter, tilberedning av blandingen, vasking av beholdere og utstyr etter behandling, disponering av avløpsvann og emballering, etter forvaltningen av livssyklusen på driftsenheten og MagPie-verktøykassen der dette er tilgjengelig.
 • Generell tilnærming til ikke-yrkes eksponering. Som følge av direktivet om bærekraftig bruk er medlemsstatene pålagt å utvikle særlige tiltak for å minimere også ikke-yrkes eksponering for andre plantevernmidler enn forbruker. EFSA-modellen og den nylige vitenskapelige uttalelsen fra PPR-gruppen om oppfølging av funnene i den eksterne vitenskapelige rapporten «Literaturgjennomgang av epidemiologiske studier som knytter eksponering for plantevernmidler og helseeffekter» vil bli presentert og diskutert.
 • Pesticide etikett lesing og etikettreduserende tiltak evaluering, sikker og risikofraser.
 • Offentlig kontrollvirksomhet.
 • Risikovurderinger.
Sesjon Startdato Sluttdato By Stat Kurs-ID
1 09/11/2022 11/11/2022 Athen Hellas 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Athen Hellas 3052
PPP evaluering: Toksikologisk risikovurdering (human heatlh)