EiropasBTSFMācību programma parPPP novērtējums: Novērtējums par augu aizsardzības līdzekļu apriti un uzvedību vidē augsnē, ūdenī un gaisāvispārējie mērķi ir šādi:

 • Programmas mērķis ir nodrošināt apmācību un zināšanas par Direktīvā 2009/128/EK prasītajiem tematiem, un dalībvalstis nodrošina, ka visiem profesionālajiem lietotājiem un izplatītājiem ir pieejamas piemērotas apmācības sistēmas, ko nodrošina kompetento iestāžu izraudzītas struktūras. Tāpēc katrs kurss ir sadalīts trīs moduļos: juridiskās prasības, AAL droša lietošana un vides aspekti, kā arī ilgtspējīga lietošana.

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

Modulis. Vispārīgas pieejas risku novērtēšanai: atšķirība starp bīstamību un risku un pesticīdu riska novērtēšanas pieeju, ietekmes uz nemērķa organismu novērtēšana, iedarbības novērtējums, ietekmes un eksponētības nozīmīgums, riska raksturojuma nozīmīgums.

 • Vispārīgas pieejas un pašreizējais zināšanu līmenis, ko izmanto, lai noteiktu beigu punktus un citus kritērijus, kas saistīti ar aktīvo sastāvdaļu raksturīgajām iezīmēm, un devu, kam var būt ietekme uz cilvēkiem un nemērķa organismu.
 • Vispārīgas pieejas attiecībā uz ķīmiskām, fizikālām īpašībām, kas ietekmē ķīmiskās vielas likteni un pašreizējās zināšanas par multivides aprites modeļiem, lai definētu un izprastu pesticīdu aktīvās vielas apriti un uzvedību un prognozētu koncentrāciju augsnē un ūdenī (ekspozīcija).

Modulis. ES tiesiskais regulējums par pesticīdu riska novērtēšanu un ilgtspēju, tostarp pesticīdu pakete, informācija par IAA un dažādajām pieejamajām metodēm, kā arī saikne ar citām regulām, piemēram, ŪPD (Direktīva 2000/60/EK).

 • Tiks veikta analīze un apmaiņa ar riska novērtēšanas metodēm, ko valsts līmenī piemēro augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai un atļauju piešķiršanas procesam.
 • Pēc tam, kad būs apstiprināta dalība kursos, dalībniekus lūgs atbildēt uz instruktoru personāla sagatavotu anketu par šo tematu, lai dalītos ar datiem, kas tiks iegūti, un apspriestu atšķirības starp dažādām pieejām un saskaņošanas robežu.

Modulis. Piemērojams riska darījumu pilnveidošanas un mazināšanas pasākums.

 • Iespēja pārklasificēt modelēšanas pieņēmumus no konservatīviem noklusējuma parametriem uz reālistiskākiem nosacījumiem.
 • Modeļu un ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) integrēšana procedūras labākai kalibrēšanai un iedarbības prognozēšanas un riska novērtējuma apstiprināšanai.
 • tā galvenā riska mazināšanas pasākuma riska līmeņa samazinājuma pakāpe, kurš izmantots riska novērtējumā, lai panāktu drošu lietošanu, un saistība ar MAgPie izvērtējumu.
 • Riska mazināšanas pasākumu inventarizācija MAgPie, to efektivitātes izvērtēšana, ņemot vērā papildu ietekmi, ko rada vairāk nekā viens riska mazināšanas pasākums, Eiropas valstīs izstrādāto un īstenoto rīku daudzveidība, kā arī to tiesisko regulējumu skaits, ar kuriem šie rīki ir saistīti vai ar kuriem tie var pārklāties.
 • Tiks izstrādāta analīze un apmaiņa par ietekmes mazināšanas pasākuma piemērojamību dažādos apstākļos. Iepazīstinās ar gadījumu izpēti un organizēs darba grupu, lai analizētu atšķirīgu situāciju dažādos apstākļos un kultūrā.
 • Oficiālās kontroles darbības.
 • Riska novērtētāji.
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 03/10/2022 07/10/2022 Milānas Itālija
2 06/03/2023 10/03/2023 Turīna Itālija
PPP novērtējums: Novērtējums par augu aizsardzības līdzekļu apriti un uzvedību vidē augsnē, ūdenī un gaisā