AzBTSFKépzési programPPP-értékelés: A növényvédő szerek környezeti sorsának és viselkedésének értékelése a talajban, a vízben és a levegőbenaz általános célkitűzések a következők:

 • A program célja a 2009/128/EK irányelvben előírt témákkal kapcsolatos képzés és ismeretek biztosítása, amelynek keretében a tagállamok biztosítják, hogy valamennyi hivatásos felhasználó és forgalmazó hozzáférjen az illetékes hatóságok által kijelölt szervek által biztosított megfelelő képzési rendszerekhez. Ezért minden tanfolyam három modulból áll: a növényvédő szerek jogi követelményei, biztonságos használata és környezeti szempontjai, valamint fenntartható használata.

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

Modul – A kockázatértékelés általános megközelítései: a veszély és a kockázat és a növényvédő szerek kockázatértékelésének értékelési módszere közötti különbség, a nem célszervezetre gyakorolt hatások értékelése, az expozíció értékelése, a hatások és az expozíció közötti kapcsolat jelentősége, a kockázatjellemzés jelentősége.

 • A végpontok és a hatóanyag belső jellemzőihez kapcsolódó egyéb kritériumok, valamint azon dózis meghatározásának általános megközelítései, amely hatást gyakorolhat az emberre, valamint az ezekkel kapcsolatos ismeretek jelenlegi állása.
 • A kémiai és fizikai jellemzőkre vonatkozó általános megközelítések, amelyek befolyásolják a vegyi anyag sorsát és a multimédiás sorsmodellekkel kapcsolatos ismeretek jelenlegi állapotát a peszticid hatóanyag sorsának és viselkedésének meghatározása és megértése, valamint a talaj levegőjében és vízben való koncentráció (expozíció) előrejelzése érdekében.

Modul – A peszticidekkel kapcsolatos kockázatok értékelésére és fenntarthatóságára vonatkozó uniós jogszabályi keret, beleértve a peszticidekről szóló csomagot, az integrált növényvédelemről szóló információkat és a rendelkezésre álló különböző módszereket, valamint a víz-keretirányelvhez (a 2000/60/EK irányelv) hasonló más rendeletekkel való kapcsolatot.

 • Sor kerül a növényvédő szerek értékelésére és az engedélyezési eljárásra nemzeti szinten alkalmazott kockázatértékelési módszerek elemzésére és cseréjére.
 • A résztvevőket felkérik, hogy a tanfolyamon való részvétel megerősítését követően válaszoljanak az oktatók munkatársai által készített kérdőívre, hogy megosszák egymással a felmerülő adatokat, és megvitassák a különböző megközelítések közötti különbségeket és a harmonizáció korlátait.

Modul – Alkalmazandó kitettség-finomítási és mérséklési intézkedés.

 • Lehetőség a modellezési előfeltevések finomítására a konzervatív alapértelmezett paraméterekről a realisztikusabb feltételekre.
 • A modellek és a földrajzi információs rendszerek (GIS) integrálása az eljárás jobb kalibrálása, valamint az expozíciós előrejelzés és a kockázatértékelés validálása érdekében.
 • a kockázatértékelésben a biztonságos használat érdekében alkalmazott fő hatáscsökkentő intézkedéssel elért kockázatcsökkentési szint és összefüggés a MAgPie értékelésével.
 • A MAgPie hatáscsökkentő intézkedéseinek leltára, ezek hatékonyságának értékelése az egynél több csökkentési intézkedés kiegészítő hatását figyelembe véve, az európai országokban kidolgozott és bevezetett eszközök sokfélesége, illetve a szabályozási keretek száma, amelyekkel ezek összefüggésben vagy átfedésben vannak.
 • A mérséklési intézkedés különböző összefüggésekben való alkalmazhatóságára vonatkozó elemzést és információcserét fognak kidolgozni. Esettanulmányt terjesztenek elő, és munkacsoportot szerveznek, hogy elemezzék a különböző helyzeteket a különböző kontextusokban és kultúrában.
 • Hatósági ellenőrzési tevékenységek.
 • Kockázatértékelők.
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 03/10/2022 07/10/2022 Milánó Olaszország
2 06/03/2023 10/03/2023 Torinói Olaszország
PPP-értékelés: A növényvédő szerek környezeti sorsának és viselkedésének értékelése a talajban, a vízben és a levegőben