TijelaBTSFProgram osposobljavanja zaEvaluacija sredstava za zaštitu bilja: Procjena sudbine i ponašanja sredstava za zaštitu bilja u okolišu u tlu, vodi i zrakuOpći su ciljevi sljedeći:

 • Svrha programa je pružanje osposobljavanja i znanja o temama koje se zahtijevaju u skladu s Direktivom 2009/128/EZ, pri čemu države članice osiguravaju da svi profesionalni korisnici i distributeri imaju pristup odgovarajućim sustavima osposobljavanja koje pružaju tijela koja su imenovala nadležna tijela. Zbog toga je svaki tečaj podijeljen u tri modula: pravne zahtjeve, sigurnu uporabu i aspekte okoliša te održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

Modul 1. Opći pristupi procjeni rizika: razlika između opasnosti i rizika te pristupa procjeni rizika od pesticida, procjena učinaka na organizme koji ne pripadaju ciljanoj skupini, procjena izloženosti, značaj odnosa između učinaka i izloženosti, važnost karakterizacije rizika.

 • Opći pristupi i trenutačna razina znanja u području definiranja krajnjih točaka i drugih kriterija povezanih sa svojstvenim značajkama aktivnih sastojaka i doza koje bi mogle imati učinak na ljude i organizme koji nisu predmet primjene pesticida.
 • Opći pristupi kemijskim, fizikalnim svojstvima koji utječu na sudbinu kemikalije i trenutačno znanje o multimedijskim modelima sudbine kako bi se definirala i razumjela sudbina i ponašanje aktivnog sastojka pesticida te predvidjela koncentracija u zraku i vodi u tlu (izloženost).

Modul 2. – zakonodavni okvir EU-a o evaluaciji rizika od pesticida i održivosti, uključujući paket o pesticidima, informacije o integriranoj zaštiti bilja i različite dostupne metodologije te povezanost s drugim propisima kao što je Okvirna direktiva o vodama (Direktiva 2000/60/EZ).

 • Provest će se analiza i razmjena metodologija procjene rizika koje se primjenjuju na nacionalnoj razini za procjenu sredstava za zaštitu bilja i postupak odobravanja.
 • Od sudionika će se tražiti da, nakon potvrde sudjelovanja u tečaju, odgovore na upitnik o toj temi koji je pripremilo osoblje predavača kako bi podijelili podatke koji će se pojaviti i raspravili o razlikama među različitim pristupima i ograničenju usklađenosti.

Modul 3. Poboljšanje izloženosti i primjenjiva mjera ublažavanja.

 • Mogućnost prilagodbe pretpostavki modela u smislu promjene s konzervativnih postavljenih parametara na realističnije uvjete.
 • Povezivanje modela i geografskih informacijskih sustava (GIS) radi boljeg kalibriranja postupka te potvrde predviđanja izloženosti i procjene rizika.
 • stupanj smanjenja rizika koji proizlazi iz primarnih mjera ublažavanja koje se primjenjuju u procjeni rizika radi sigurne uporabe te poveznica s ocjenom iz sustava MagPie.
 • Evidentiranje mjera ublažavanja u sustavu MagPie, ocjena učinkovitosti mjera uzimajući u obzir dodatni utjecaj više mjera ublažavanja, raznolikost alata koji se razvijaju i upotrebljavaju u europskim zemljama te broj regulatornih okvira koji se na njih odnose i s kojima se mogu preklapati.
 • Razvit će se analiza i razmjena informacija o primjenjivosti mjere ublažavanja u različitim kontekstima. Predstavit će se studija slučaja i organizirat će se radna skupina za analizu različitih situacija u različitim kontekstima i kulturi.
 • Aktivnosti službenih kontrola.
 • Procjenitelji rizika.
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 03/10/2022 07/10/2022 Milana Italija
2 06/03/2023 10/03/2023 Torinu Italija
Evaluacija sredstava za zaštitu bilja: Procjena sudbine i ponašanja sredstava za zaštitu bilja u okolišu u tlu, vodi i zraku