Syftet med utbildningen är att fortsätta samarbetet om informationshanteringssystem på internationell nivå i syfte att ytterligare öka medvetenheten och bidra till bättre förståelse och effektivare användning av EU:s befintliga informationshanteringssystem för sanitära och fytosanitära åtgärder av behöriga myndigheter och andra intressenter i länder utanför EU.

Den kommer också att syfta till att underlätta deras integrering som aktiva användare i dessa system och i det specifika fallet Traces-systemet hjälpa dem att anpassa det, i enlighet med de principer som används på EU-nivå av detta system, för informationsutbyte både inom landet och mellan länder i samma geografiska region.

  • Tjänstemän vid den nationella behöriga myndigheten.
  • Ministerier och inspektionstjänster.
  • Delta i certifieringsprocessen för varor som exporteras till EU.
  • Delta i certifieringsprocessen för varor som handlas på regional nivå mellan länder utanför EU.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 22/11/2021 26/11/2021 online Ukraina
2 28/02/2022 04/03/2022 Online CDMX, Mexiko
3 12/07/2022 15/07/2022 Online Elfenbenskusten
4 11/07/2022 15/07/2022 Santiago Chile
5 19/09/2022 23/09/2022 Kairo Egypten
6 08/11/2022 10/11/2022 Jakarta Indonesien
7 16/01/2023 19/01/2023 Bombay Indien
8 24/07/2023 27/07/2023 DAR es Salaam Tanzania
9 19/09/2023 22/09/2023 Kapstaden Sydafrika
10 16/09/2023 16/09/2023 Tasjkent Uzbekistan
11 13/11/2023 16/11/2023 Bangkok Thailand
12 11/12/2023 14/12/2023 Buenos Aires Argentina
EU:s informationshanteringssystem för offentliga kontroller – utanför EU