Cieľom odbornej prípravy je pokračovať v činnostiach spolupráce v oblasti systémov riadenia informácií na medzinárodnej úrovni s cieľom ďalej zvyšovať informovanosť a prispievať k lepšiemu pochopeniu a efektívnejšiemu využívaniu existujúcich systémov EÚ na riadenie sanitárnych a fytosanitárnych informácií príslušnými orgánmi a inými zainteresovanými stranami v krajinách mimo EÚ.

Jeho cieľom bude tiež uľahčiť ich integráciu ako aktívnych používateľov do týchto systémov a v konkrétnom prípade systému TRACES, podporovať ich pri jeho prispôsobovaní v súlade so zásadami, ktoré tento systém používa na úrovni EÚ, na účely výmeny informácií tak v rámci krajiny, ako aj medzi krajinami, ktoré sa nachádzajú v tom istom geografickom regióne.

  • Úradníci príslušného vnútroštátneho orgánu.
  • Vládne ministerstvá a inšpekčné služby.
  • Byť zapojení do procesu certifikácie tovaru vyvážaného do EÚ.
  • Byť zapojení do procesu certifikácie tovaru, s ktorým sa obchoduje na regionálnej úrovni medzi krajinami mimo EÚ.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 22/11/2021 26/11/2021 online Ukrajina
2 28/02/2022 04/03/2022 Online CDMX, Mexiko
3 12/07/2022 15/07/2022 Online Pobrežie Slonoviny
4 11/07/2022 15/07/2022 Santiago Čile
5 19/09/2022 23/09/2022 Káhira Egypt
6 08/11/2022 10/11/2022 Jakarta Indonézia
7 16/01/2023 19/01/2023 Mumbaj India
8 24/07/2023 27/07/2023 DAR es Salaam Tanzánia
9 19/09/2023 22/09/2023 Kapské Mesto Južná Afrika
10 16/09/2023 16/09/2023 Taškent Uzbekistan
11 13/11/2023 16/11/2023 Bangkok Thajsko
12 11/12/2023 14/12/2023 Buenos Aires Argentína
Systémy riadenia informácií EÚ pre úradné kontroly – krajiny mimo EÚ