Celem szkolenia jest kontynuowanie działań w zakresie współpracy w zakresie systemów zarządzania informacjami na szczeblu międzynarodowym w celu dalszego podnoszenia świadomości i przyczynienia się do lepszego zrozumienia i skuteczniejszego wykorzystania istniejących unijnych systemów zarządzania informacjami SPS przez właściwe organy i inne zainteresowane strony w państwach trzecich.

Jego celem będzie również ułatwienie ich integracji jako aktywnych użytkowników tych systemów, a w szczególnym przypadku systemu TRACES – wsparcie w jego dostosowaniu, zgodnie z zasadami stosowanymi na szczeblu UE przez ten system, do wymiany informacji zarówno wewnątrz kraju, jak i między państwami znajdującymi się w tym samym regionie geograficznym.

  • Funkcjonariusze właściwego organu krajowego.
  • Rządowe ministerstwa i służby inspekcyjne.
  • Uczestniczyć w procesie certyfikacji towarów wywożonych do UE.
  • Uczestniczyć w procesie certyfikacji towarów będących przedmiotem handlu na szczeblu regionalnym między państwami spoza UE.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 22/11/2021 26/11/2021 online Ukraina
2 28/02/2022 04/03/2022 Online CDMX, Meksyk
3 12/07/2022 15/07/2022 Online Wybrzeże Kości Słoniowej
4 11/07/2022 15/07/2022 Santiago Chile
5 19/09/2022 23/09/2022 Kair Egipt
6 08/11/2022 10/11/2022 Dżakarta Indonezja
7 16/01/2023 19/01/2023 Bombaju Indie
8 24/07/2023 27/07/2023 DAR es Salaam Tanzania
9 19/09/2023 22/09/2023 Kapsztad Republika Południowej Afryki
10 16/09/2023 16/09/2023 Taszkent Uzbekistan
11 13/11/2023 16/11/2023 Bangkok Tajlandia
12 11/12/2023 14/12/2023 Buenos Aires Argentyna
Unijne systemy zarządzania informacjami do celów kontroli urzędowych – spoza UE