Målet med opplæringen er å fortsette samarbeidet om informasjonsstyringssystemer på internasjonalt plan med sikte på å øke bevisstheten ytterligere og bidra til en bedre forståelse og mer effektiv bruk av eksisterende EU SPS-informasjonsstyringssystemer av vedkommende myndigheter og andre berørte parter i land utenfor EU.

Det vil også ta sikte på å lette deres integrering som aktive brukere i disse systemene og i det særlige tilfellet av TRACES-systemet, støtte dem i å tilpasse det, i samsvar med prinsippene som brukes på EU-plan av dette systemet, for utveksling av informasjon både innenfor landet og mellom stater som ligger i samme geografiske region.

  • Offiserer fra den nasjonale kompetente myndighet.
  • Statlige departementer og inspeksjonstjenester.
  • Bli involvert i sertifiseringsprosessen for varer som eksporteres til EU.
  • Være involvert i sertifiseringsprosessen for varer som handles på regionalt nivå mellom land utenfor EU.
Sesjon Startdato Sluttdato By Stat
1 22/11/2021 26/11/2021 på nett Ukraina
2 28/02/2022 04/03/2022 På nett CDMX, Norge
3 12/07/2022 15/07/2022 På nett Elfenbenskysten
4 11/07/2022 15/07/2022 Santiago Chile
5 19/09/2022 23/09/2022 Kairo Egypt
6 08/11/2022 10/11/2022 Jakarta Indonesia
7 16/01/2023 19/01/2023 Mumbai India
8 24/07/2023 27/07/2023 I nærheten av Dar es Salaam Tanzania
9 19/09/2023 22/09/2023 I nærheten av Cape Town Sør-Afrika
10 16/09/2023 16/09/2023 I nærheten av Tasjkent Usbekistan
11 13/11/2023 16/11/2023 Bangkok Thailand
12 11/12/2023 14/12/2023 Buenos Aires Argentina
EU-systemer for informasjonsstyring for offentlig kontroll — ikke-EU