Koolituse eesmärk on jätkata teabehaldussüsteemide alast koostööd rahvusvahelisel tasandil, et veelgi suurendada teadlikkust ning aidata kaasa olemasolevate ELi sanitaar- ja fütosanitaarvaldkonna teabehaldussüsteemide paremale mõistmisele ja tõhusamale kasutamisele kolmandate riikide pädevate asutuste ja muude sidusrühmade poolt.

Samuti on selle eesmärk hõlbustada nende integreerimist aktiivsete kasutajatena kõnealustesse süsteemidesse ning toetada neid süsteemi TRACES konkreetse juhtumi puhul süsteemi kohandamisel vastavalt ELi tasandil kasutatavatele põhimõtetele nii riigis kui ka samas geograafilises piirkonnas asuvate riikide vaheliseks teabevahetuseks.

  • Riikliku pädeva asutuse ametnikud.
  • Ministeeriumid ja inspektsiooniteenistused.
  • Olema kaasatud ELi eksporditavate kaupade sertifitseerimise protsessi.
  • Olema kaasatud kolmandate riikide vahel piirkondlikul tasandil kaubeldavate kaupade sertifitseerimise protsessi.
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 22/11/2021 26/11/2021 veebis Ukraina
2 28/02/2022 04/03/2022 Veebis CDMX, Mehhiko
3 12/07/2022 15/07/2022 Veebis Côte d’Ivoire
4 11/07/2022 15/07/2022 Santiago Tšiili
5 19/09/2022 23/09/2022 Kairo Egiptus
6 08/11/2022 10/11/2022 Jakarta Indoneesia
7 16/01/2023 19/01/2023 Mumbai India
8 24/07/2023 27/07/2023 DAR es Salaam Tansaania
9 19/09/2023 22/09/2023 Kaplinn Lõuna-Aafrika
10 16/09/2023 16/09/2023 Taškent Valgevene
11 13/11/2023 16/11/2023 Bangkok Tai
12 11/12/2023 14/12/2023 Buenos Aires Argentina
ELi ametliku kontrolli teabehaldussüsteemid – ELi-välised riigid