Formålet med uddannelsen er at fortsætte samarbejdet om informationsstyringssystemer på internationalt plan med henblik på yderligere at øge bevidstheden og bidrage til en bedre forståelse og en mere effektiv anvendelse af EU's eksisterende SPS-informationsforvaltningssystemer hos de kompetente myndigheder og andre interessenter i tredjelande.

Den vil også sigte mod at lette deres integration som aktive brugere i disse systemer og i det særlige tilfælde med Traces-systemet støtte dem i at tilpasse det i overensstemmelse med de principper, der anvendes på EU-plan i dette system, til udveksling af oplysninger både internt i landet og mellem lande i samme geografiske område.

  • Embedsmænd fra den nationale kompetente myndighed.
  • Offentlige ministerier og inspektionstjenester.
  • Være involveret i certificeringsprocessen for varer, der eksporteres til EU.
  • Deltage i certificeringsprocessen for varer, der handles på regionalt plan mellem lande uden for EU.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 22/11/2021 26/11/2021 online Ukraine
2 28/02/2022 04/03/2022 Online CDMX, Mexico
3 12/07/2022 15/07/2022 Online Elfenbenskysten
4 11/07/2022 15/07/2022 Santiago Chile
5 19/09/2022 23/09/2022 Kairo Egypten
6 08/11/2022 10/11/2022 Djakarta Indonesien
7 16/01/2023 19/01/2023 Mumbai Indien
8 24/07/2023 27/07/2023 DAR es Salaam Tanzania
9 19/09/2023 22/09/2023 Cape Town Sydafrika
10 16/09/2023 16/09/2023 Tasjkent Usbekistan
11 13/11/2023 16/11/2023 Bangkok Thailand
12 11/12/2023 14/12/2023 Buenos Aires Argentina
EU-informationsstyringssystemer for offentlig kontrol — ikke-EU