Cílem školení je pokračovat ve spolupráci v oblasti systémů pro správu informací na mezinárodní úrovni s cílem dále zvýšit informovanost a přispět k lepšímu pochopení a účinnějšímu využívání stávajících systémů EU pro správu informací v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření příslušnými orgány a dalšími zúčastněnými stranami v zemích mimo EU.

Jeho cílem bude rovněž usnadnit jejich integraci jakožto aktivních uživatelů do těchto systémů a v konkrétním případě systému TRACES je podporovat při jeho přizpůsobování v souladu se zásadami používanými na úrovni EU v rámci tohoto systému pro výměnu informací jak uvnitř země, tak mezi zeměmi nacházejícími se ve stejném zeměpisném regionu.

  • Příslušníci příslušného vnitrostátního orgánu.
  • Vládní ministerstva a inspekční služby.
  • Být zapojen do procesu certifikace zboží vyváženého do EU.
  • Být zapojena do procesu certifikace zboží obchodovaného na regionální úrovni mezi zeměmi mimo EU.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 22/11/2021 26/11/2021 online Ukrajina
2 28/02/2022 04/03/2022 Online CDMX, Mexiko
3 12/07/2022 15/07/2022 Online Pobřeží slonoviny
4 11/07/2022 15/07/2022 Santiago de Chile Chile
5 19/09/2022 23/09/2022 Káhira Egypt
6 08/11/2022 10/11/2022 Jakarta Indonésie
7 16/01/2023 19/01/2023 Bombaji Indie
8 24/07/2023 27/07/2023 DAR es Salaam Tanzánie
9 19/09/2023 22/09/2023 Kapské Město Jižní Afrika
10 16/09/2023 16/09/2023 Taškent Uzbekistán
11 13/11/2023 16/11/2023 Bangkok Thajsko
12 11/12/2023 14/12/2023 Buenos Aires Argentina
Systémy EU pro správu informací o úředních kontrolách – mimo EU