Cilj tega programa je širiti znanje in najboljše prakse v zvezi s splošnim označevanjem živil in trditvami o živilih ter posebnimi kategorijami živil, kot so prehranska dopolnila, živila z dodanimi vitamini in minerali ter živila za posebne skupine prebivalstva glede sestave živil in informacij o njih v skladu z zahtevami živilske zakonodaje EU. V skladu s pogodbo je treba zagotoviti tečaje usposabljanja o najnovejšem razvoju dogodkov in izvajanju kontrol.

Cilj tega tečaja usposabljanja je izmenjava dobrih praks in uskladitev izvajanja uradnega nadzora nad označevanjem živil med državami članicami EU ter obveščanje držav, ki niso članice EU.

Med tečajem si bodo udeleženci podrobno ogledali predpise o informacijah o živilih in doživeli številne izobraževalne situacije, da bi raziskali predpise. Uredba o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom je horizontalna zakonodaja in zajema vsa področja, na katerih se živila dobavljajo potrošnikom. Maloprodajni trg hrane je ogromen in živahen. Vsako leto je na trgu EU predstavljenih na tisoče novih živil. Tečaj ne more zajeti vseh živilskih izdelkov v celoti. Udeleženci bodo zato igrali različne situacije in izdelke, za katere veljajo predpisi. Cilj je, da udeleženci pridobijo izkušnje in pomagajo razviti dosleden pristop k izvrševanju s kolegi iz drugih držav članic.

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF o informacijah o živilih in njihovi sestavi so:

Informacije o živilih in zakonodaja:

 • V tečaju bodo udeleženci izkusili aktivno učno vključenost, ki jo je ekipa razvila iz izkušenj mentorjev v prejšnjem programu BTSF o FCI. FCI je podrobno opisan na nekaterih področjih in te podrobnosti lahko pomagajo pri pojasnjevanju zahtev predpisov na drugih področjih. Tutorji bodo na podlagi svojih izkušenj na terenu razvili scenarije ter udeležencem pomagali pri reševanju vprašanj in širjenju znanja. Udeleženci lahko razvijejo tudi ta pristop k učenju, saj bodo lahko prišli tudi s svojimi idejami in vprašanji označevanja ter uporabili strokovno znanje tistih, ki so na tečaju, da bi razvili doslednejši pristop k reševanju teh lokalnih vprašanj, ki jih je sprožil FCI.

Prehranske in zdravstvene trditve:

 • Cilj usposabljanja je izboljšati znanje udeležencev na področju prehranskih in zdravstvenih trditev ter izmenjati informacije in izkušnje med uradniki različnih držav članic, zlasti v zvezi s pravilnim izvrševanjem Uredbe. Namen srečanj je pojasniti različne trditve, opredeljene v Uredbi (ES) št. 1924/2006, in pogoje, pod katerimi se te trditve lahko uporabljajo. Poleg tega bodo obravnavani različni postopki za odobritev zdravstvenih trditev, pravila za blagovne znamke in trgovska imena, ki se lahko štejejo za prehranske ali zdravstvene trditve, ter zahteve za označevanje.

Utrjevanje živil in prehranska dopolnila:

 • Cilj tega tečaja usposabljanja je čim bolj uskladiti razlage ustreznih evropskih uredb FCI o prehranskih dopolnilih in obogatenih živilih ter izmenjati dobre prakse o njihovem izvajanju med državami članicami EU ob upoštevanju posebnosti teh posebnih živilskih proizvodov.

Živila za posebne skupine:

 • Cilj oddelka Živila za posebne skupine je zagotoviti enotno razumevanje, razlago in izvrševanje pravil, ki veljajo za te proizvode.
 • Pravila, ki se uporabljajo za te proizvode, so v prehodnem obdobju. Povezani so tudi s pravili, ki se uporabljajo za druge kategorije živil, kot so prehranska dopolnila in običajna živila. Sprememba širšega koncepta živil za posebne prehranske namene (PARNUTS) ali dietetičnih živil z odpravo kategorije kot take je zelo pomembna sprememba. Utemeljitev te spremembe bo pojasnjena s sklicevanjem na zlorabe, ki so bile ugotovljene v preteklosti, zlasti tiste v zvezi z nepoštenimi praksami označevanja, ki so povzročile in lahko še naprej povzročajo zmedo glede pravne identitete ali kategorizacije proizvodov, ki bi lahko bili živila za posebne zdravstvene namene, zlasti živila za posebne zdravstvene namene, prehranska dopolnila ali običajna živila s trditvami.

Predmet obravnava naslednje teme:

 • Informacije o živilih in zakonodaja
 • Uredba o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (1169/2011)
 • Predavanja z vsemi uporabljenimi diapozitivi
 • Delegirani in izvedbeni akti na podlagi člena 1169/2011
 • Seznam zakonodaje EU z dodatnimi določbami o označevanju
 • Smernice, ki jih je pripravila Komisija v zvezi z določbami o označevanju živil, vključno z infografiko o informacijah o živilih in dovoljenih odstopanjih pri označevanju hranilne vrednosti.
 • Vprašanja in odgovori Komisije z dne 1169/2011
 • Prehranske in zdravstvene trditve
 • Prehranske in zdravstvene trditve ter način izvajanja uradnega nadzora v zvezi s tem
 • Cilji Uredbe (ES) št. 1924/2006
 • Vloga Evropske komisije in Evropske agencije za varnost hrane
 • Primeri nekaterih vaj z rešitvami
 • Utrjevanje živil in prehranska dopolnila
 • Zakonodaja in praksa na področju obveščanja potrošnikov o prehranskih dopolnilih in obogatenih živilih
 • Opredelitve prehranskih dopolnil in obogatenih živil ter njihov tržni pomen
 • Ustrezni predpisi EU
 • Primeri nekaterih vaj z rešitvami
 • Hrana za posebne skupine
 • Zakonodaja o živilih za posebne skupine
 • Zahteve za označevanje popolnih prehranskih nadomestkov živil in živil za posebne zdravstvene namene
 • Zahteve za označevanje v zvezi z izdelki za dojenčke

Merila za izbor udeležencev so:

 • Pomembnost za vsakodnevno delo: udeleženci bi morali biti predvsem uslužbenci pristojnih organov z delovnim mestom, povezanim z uradnim nadzorom;
 • Zadostna jezikovna raven: da bi zagotovili prenos znanja in priložnosti za izmenjavo mnenj, bi morali udeleženci obvladati jezik usposabljanja, na katerega so se prijavili, če ni določeno drugače, bo uradni jezik delavnic angleščina.
 • Sposobnost deljenja izkušenj: prednost bodo imeli udeleženci, katerih položaj jim bo omogočil, da s sodelavci delijo rezultate usposabljanj.
 • Po možnosti uradniki, ki delajo v organih za nadzor hrane na ravni osrednje uprave ali lokalne uprave in so odgovorni za razvoj, usklajevanje ali izvajanje načrtov uradnega spremljanja in nadzora.
 • Zahteve glede informacijske tehnologije: udeleženci bodo potrebovali prenosni računalnik s posodobljeno programsko opremo, kamero in mikrofonom (vgrajenim ali zunanjim) ter zanesljivo povezavo WIFI.
Zasedanje Datum začetka Končni datum lokacija Organizator
13 19/04/2021 23/04/2021 na spletu AETS
14 17/05/2021 21/05/2021 na spletu AINIA
15 07/06/2021 11/06/2021 na spletu AETS
16 05/07/2021 09/07/2021 na spletu AETS
17 18/10/2021 22/10/2021 na spletu AETS
18 13/12/2021 17/12/2021 na spletu AETS
19 07/02/2022 11/02/2022 na spletu AINIA
20 14/03/2022 18/03/2022 na spletu AETS
21 25/04/2022 29/04/2022 na spletu AESA
22 30/05/2022 03/06/2022 Madrid, Španija AENOR
23 04/07/2022 08/07/2022 Valencia, Španija AINIA
24 31/10/2022 04/11/2022 Bratislava, Slovaška AETS
Informacije o živilih in njihova sestava