Cilj je ovog programa širenje znanja i najboljih praksi u vezi s općim označivanjem hrane i tvrdnjama te o posebnim kategorijama hrane kao što su dodaci prehrani, hrana s dodanim vitaminima i mineralima te hrana za određene skupine sastava i informacija o hrani, u skladu sa zahtjevima propisa EU-a o hrani. Ugovorom se zahtijeva pružanje tečajeva osposobljavanja za najnovija kretanja, kao i provedbu kontrola.

Cilj je ovog tečaja osposobljavanja razmjenjivati dobre prakse i uskladiti provedbu službenih kontrola označivanja hrane među državama članicama EU-a te informirati zemlje koje nisu članice EU-a.

Tijekom tečaja sudionici će detaljno proučiti propise o informacijama o hrani te će iskusiti niz edukacijskih situacija kako bi istražili propise. FIC je horizontalno zakonodavstvo i obuhvaća sva područja opskrbe potrošača hranom. Maloprodajno tržište prehrambenih proizvoda golemo je i dinamično. Na tržištu EU-a svake se godine predstavljaju tisuće novih prehrambenih proizvoda. Tečaj ne može u potpunosti obuhvatiti sve prehrambene proizvode. Sudionici će stoga imati različite situacije i proizvode na koje se primjenjuju uredbe. Cilj je da sudionici izvuku pouke i pomognu razviti dosljedan pristup provedbi s kolegama iz drugih država članica.

Opći su ciljevi programa BTSF za osposobljavanje o informacijama o hrani i sastavu:

Informiranje i zakonodavstvo o hrani:

 • Sudionici će tijekom tečaja iskusiti aktivno sudjelovanje u učenju koje je tim razvio na temelju iskustva mentora u prethodnom programu BTSF o FCI-ju. FCI je detaljno opisan u nekim područjima, a te pojedinosti mogu pomoći u objašnjavanju zahtjeva propisa u drugim područjima. Mentori će razviti scenarije koristeći se svojim iskustvom u tom području i pomoći sudionicima da riješe probleme i prošire svoje znanje. Sudionici mogu razviti i taj pristup učenju jer će moći iznijeti vlastite ideje i pitanja u vezi s označivanjem te iskoristiti stručno znanje onih na tečaju kako bi razvili dosljedniji pristup rješavanju tih lokalnih problema koje je FCI izazvao.

Prehrambene i zdravstvene tvrdnje:

 • Cilj je osposobljavanja poboljšati znanje sudionika u području prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji te razmjenjivati informacije i iskustva među službenicima različitih država članica, posebno u pogledu pravilne provedbe Uredbe. Cilj je sesija objasniti raznolikost tvrdnji definiranih u Uredbi (EZ) br. 1924/2006 i pod kojim se uvjetima te tvrdnje smiju koristiti. Nadalje, raspravljat će se o različitim postupcima za odobravanje zdravstvenih tvrdnji, pravilima za žigove i nazive robnih marki koji se mogu smatrati prehrambenim ili zdravstvenim tvrdnjama te zahtjevima za označivanje.

Obogaćivanje hrane i dodatak hrani:

 • Cilj je ovog tečaja osposobljavanja u najvećoj mogućoj mjeri uskladiti tumačenja relevantnih europskih uredbi FCI-ja o dodacima prehrani i obogaćenoj hrani te razmjenjivati dobre prakse o njihovoj provedbi među državama članicama EU-a, uzimajući u obzir posebnosti tih određenih prehrambenih proizvoda.

Hrana za posebne skupine:

 • Cilj je odjeljka o hrani za posebne skupine (FSG) osigurati zajedničko razumijevanje, tumačenje i provedbu pravila koja se odnose na te proizvode.
 • Pravila koja se primjenjuju na te proizvode nalaze se u prijelaznom razdoblju. Također su međusobno povezane s pravilima koja se primjenjuju na druge kategorije hrane kao što su dodaci prehrani i obična hrana. Promjena u odnosu na širi koncept hrane za posebne prehrambene potrebe (PARNUTS) ili dijetetske hrane s ukidanjem same kategorije vrlo je važna promjena. Razlog za tu promjenu objasnit će se upućivanjem na zlouporabe utvrđene u prošlosti, posebno one koje se odnose na zlouporabne prakse označivanja koje su dovele i mogu dovesti do zabune u pogledu pravnog identiteta ili kategorizacije proizvoda koji bi mogli biti proizvodi za posebne medicinske potrebe, osobito hrana za posebne medicinske potrebe, dodaci prehrani ili uobičajena hrana s tvrdnjama.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Informiranje i zakonodavstvo o hrani
 • Uredba o informiranju potrošača o hrani (1169/2011)
 • Predavanja sa svim upotrijebljenim slajdovima
 • Delegirani i provedbeni akti doneseni na temelju Uredbe 1169/2011
 • Popis zakonodavstva EU-a s dodatnim odredbama o označivanju
 • Smjernice Komisije o odredbama o označivanju hrane, uključujući infografiku o informacijama o hrani i odstupanja pri označivanju hranjivih vrijednosti.
 • Pitanja i odgovori Komisije o Uredbi 1169/2011
 • Prehrambene i zdravstvene tvrdnje
 • Prehrambene i zdravstvene tvrdnje te kako primijeniti službene kontrole u tom području
 • Ciljevi Uredbe (EZ) br. 1924/2006
 • Uloga Europske komisije i EFSA-e
 • Primjeri nekih vježbi s rješenjima
 • Obogaćivanje hrane i dodatak hrani
 • Zakonodavstvo i praksa o informiranju potrošača o dodacima prehrani i obogaćenoj hrani
 • Definicije dodataka prehrani i obogaćene hrane i njihova tržišna važnost
 • Relevantni propisi EU-a
 • Primjeri nekih vježbi s rješenjima
 • Hrana za posebne skupine
 • Zakonodavstvo o hrani za posebne skupine
 • Zahtjevi za označivanje ukupne hrane za prehranu i hrane za posebne medicinske potrebe
 • Zahtjevi za označivanje za dječje prehrambene proizvode

Kriteriji za odabir sudionika su sljedeći:

 • Relevantnost za svakodnevni rad: sudionici bi prvenstveno trebali biti osoblje nadležnih tijela na radnom mjestu povezanom sa službenim kontrolama;
 • Dovoljna razina jezika: kako bi se osigurao prijenos znanja i prilika za razmjenu mišljenja, sudionici bi trebali vladati jezikom tečaja za koji su se prijavili, a ako nije drukčije navedeno, službeni jezik radionica bit će engleski.
 • Sposobnost dijeljenja iskustva: prednost će se dati sudionicima čije će im radno mjesto omogućiti da s kolegama podijele rezultate osposobljavanja.
 • Po mogućnosti službenici koji rade na tijelima za kontrolu hrane na razini središnje uprave ili na razini lokalne uprave i koji su odgovorni za razvoj, koordinaciju ili provedbu službenih planova praćenja i kontrola.
 • IT zahtjevi: sudionicima će biti potrebno prijenosno računalo s ažuriranim softverom, s kamerom i mikrofonom (ugrađenim ili vanjskim) i pouzdanom WIFI vezom.
Sjednici Datum početka Datum završetka lokacija Organizator
13 19/04/2021 23/04/2021 Online AETS
14 17/05/2021 21/05/2021 Online AINIA
15 07/06/2021 11/06/2021 Online AETS
16 05/07/2021 09/07/2021 Online AETS
17 18/10/2021 22/10/2021 Online AETS
18 13/12/2021 17/12/2021 Online AETS
19 07/02/2022 11/02/2022 Online AINIA
20 14/03/2022 18/03/2022 Online AETS
21 25/04/2022 29/04/2022 Online AESA
22 30/05/2022 03/06/2022 Madrid, Španjolska AENOR
23 04/07/2022 08/07/2022 Valencia (Španjolska) AINIA
24 31/10/2022 04/11/2022 Bratislava, Slovačka AETS
Informacije o hrani i njezinu sastavu