Cílem tohoto programu je šířit znalosti a osvědčené postupy, pokud jde o obecné označování potravin a tvrzení o potravinách, jakož i o zvláštních kategoriích potravin, jako jsou doplňky stravy, potraviny s přidanými vitaminy a minerálními látkami a potraviny pro specifické skupiny obyvatelstva a informace o potravinovém složení, v souladu s požadavky potravinového práva EU. Smlouva požaduje, aby byly poskytnuty kurzy odborné přípravy zaměřené na nejnovější vývoj a na provádění kontrol.

Cílem tohoto školení je sdílet osvědčené postupy a harmonizovat provádění úředních kontrol označování potravin mezi členskými státy EU a informovat země mimo EU.

Během kurzu se účastníci podrobně prozkoumají nařízení o poskytování informací o potravinách a projdou celou řadou školení, aby je prozkoumali. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům je horizontální právní předpis a vztahuje se na všechny oblasti, v nichž jsou potraviny dodávány spotřebiteli. Maloobchodní trh s potravinami je obrovský a dynamický. Na trh EU jsou každoročně nabízeny tisíce nových potravinářských výrobků. Kurz se nemůže vztahovat na všechny potravinářské výrobky v plném rozsahu. Účastníci tak budou hrát různé situace a výrobky, na něž se nařízení vztahují. Cílem je, aby se účastníci poučili a pomohli rozvíjet jednotný přístup k prosazování práva s kolegy z jiných členských států.

Program odborné přípravy BTSF týkající se informací o potravinách a jejich složení jsou tyto obecné cíle:

Informace o potravinách a právní předpisy:

 • V rámci kurzu budou účastníci s aktivními vzdělávacími aktivitami, které tým rozvinul na základě zkušeností vyučujících z předchozího programu BTSF v oblasti FCI. Nástroj FCI je v některých oblastech podrobně popsán a tyto podrobnosti mohou pomoci vysvětlit požadavky nařízení v jiných oblastech. Vyučující vypracují scénáře s využitím svých zkušeností v této oblasti a pomohou účastníkům řešit problémy a rozšiřovat jejich znalosti. Účastníci mohou tento přístup k učení rovněž rozvíjet, neboť budou rovněž schopni přijít se svými vlastními nápady a otázkami označování a využít odborných znalostí účastníků kurzu k vypracování jednotnějšího přístupu k řešení těchto místních problémů, které FCI vyvrací.

Tvrzení o nutriční hodnotě a zdravotní prospěšnosti:

 • Cílem školení je zlepšit znalosti účastníků v oblasti výživových a zdravotních tvrzení a vyměňovat si informace a zkušenosti mezi úředníky z různých členských států, zejména pokud jde o řádné prosazování nařízení. Cílem zasedání je vysvětlit rozmanitost tvrzení definovaných v nařízení (ES) č. 1924/2006 a za jakých podmínek mohou být tato tvrzení používána. Dále budou projednány různé postupy schvalování zdravotních tvrzení, pravidla pro ochranné známky a obchodní značky, které lze považovat za výživová nebo zdravotní tvrzení, a požadavky na označování.

Obohacení potravin a doplněk stravy:

 • Cílem tohoto školení je co nejvíce harmonizovat výklad příslušných evropských nařízení FCI týkajících se doplňků stravy a obohacených potravin a sdílet osvědčené postupy při jejich provádění mezi členskými státy EU s přihlédnutím ke zvláštnostem těchto konkrétních potravinářských výrobků.

Potraviny pro zvláštní skupiny:

 • Cílem oddílu „Potraviny pro zvláštní skupiny“ je zajistit společné chápání, výklad a prosazování pravidel vztahujících se na tyto produkty.
 • Pravidla, která se na tyto produkty vztahují, se nacházejí v přechodném období. Jsou rovněž propojeny s pravidly platnými pro jiné kategorie potravin, jako jsou doplňky stravy a běžné potraviny. Změna oproti širšímu pojetí potravin pro zvláštní výživu (PARNUTS) nebo dietetických potravin se zrušením kategorie jako takové je velmi důležitou změnou. Důvody této změny budou vysvětleny s odkazem na zneužití, která byla zjištěna v minulosti, zejména v souvislosti se zneužívajícími praktikami označování, které vedly k právní identitě nebo kategorizaci produktů, které by mohly být FSG, zejména potravin pro zvláštní lékařské účely, doplňků stravy nebo běžných potravin s tvrzeními, a mohou i nadále vytvářet nejasnosti.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Informace o potravinách a právní předpisy týkající se potravin
 • Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (1169/2011)
 • Přednášky se všemi použitými prezentacemi
 • Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty podle nařízení 1169/2011
 • Seznam právních předpisů EU s dalšími ustanoveními o označování
 • Pokyny Komise týkající se ustanovení o označování potravin, včetně infografiky o informacích o potravinách a tolerancích pro výživové označování.
 • Otázky a odpovědi Komise na téma 1169/2011
 • Výživová a zdravotní tvrzení
 • Výživová a zdravotní tvrzení a způsob provádění úředních kontrol v této záležitosti
 • Cíle nařízení (ES) č. 1924/2006
 • Úloha Evropské komise a EFSA
 • Příklady některých cvičení s řešením
 • Obohacení potravin a doplněk stravy
 • Právní předpisy a praxe v oblasti informování spotřebitelů o doplňcích stravy a obohacených potravinách
 • Definice doplňků stravy a obohacených potravin a jejich význam pro trh
 • Příslušné předpisy EU
 • Příklady některých cvičení s řešením
 • Potraviny pro zvláštní skupiny
 • Právní předpisy týkající se potravin pro zvláštní skupiny
 • Požadavky na označování potravin nahrazujících stravu a potravin pro zvláštní lékařské účely
 • Požadavky na označování potravin z kojenců

Kritéria pro výběr účastníků jsou:

 • Význam pro každodenní práci: účastníky by měli být přednostně zaměstnanci příslušných orgánů s pozicí související s úředními kontrolami;
 • Dostatečná úroveň jazyka: aby bylo zajištěno předávání znalostí a příležitostí k výměně názorů, měli by účastníci ovládat jazyk školení, o které se přihlásili, pokud není uvedeno jinak, bude úředním jazykem seminářů angličtina.
 • Schopnost sdílet své zkušenosti: přednost budou mít účastníci, jejichž pozice jim umožní sdílet s kolegy výstupy školení.
 • Pokud možno úředníci pracující v orgánech kontroly potravin na úrovni ústřední správy nebo místní správy, kteří jsou odpovědní za vypracování, koordinaci nebo provádění úředních plánů monitorování a kontrol.
 • Požadavky na IT: účastníci budou potřebovat notebook s aktualizovaným softwarem s kamerou a mikrofonem (vybudovaným nebo externím) a spolehlivým připojením WIFI.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum umístění Organizátor
13 19/04/2021 23/04/2021 Online AETS
14 17/05/2021 21/05/2021 Online AINIA
15 07/06/2021 11/06/2021 Online AETS
16 05/07/2021 09/07/2021 Online AETS
17 18/10/2021 22/10/2021 Online AETS
18 13/12/2021 17/12/2021 Online AETS
19 07/02/2022 11/02/2022 Online AINIA
20 14/03/2022 18/03/2022 Online AETS
21 25/04/2022 29/04/2022 Online AESA
22 30/05/2022 03/06/2022 Madrid, Španělsko AENOR
23 04/07/2022 08/07/2022 Valencie (Španělsko) AINIA
24 31/10/2022 04/11/2022 Bratislava, Slovensko AETS
Informace o potravinách a jejich složení