BTSF:s utbildningsprogram/kurs om animaliska biprodukter av transmissibel spongiform encefalopati.
Kursens övergripande mål är följande:

  • Att ge en gemensam förståelse och djupa kunskaper om vissa EU-regler om överförbar spongiform encefalopati och animaliska biprodukter bland tjänstemän med ansvar för att genomföra dessa regler.
  • Att öka effektiviteten hos de behöriga myndigheterna när det gäller att kontrollera efterlevnaden av de juridiska kraven på det här området.
  • Att ge deltagarna möjlighet att jämföra ansatser och strategier i medlemsstaterna för att identifiera och dela bästa praxis.

De ytterligare målen för den föreslagna kursen är följande:

  • Att deltagarna ska få en gemensam förståelse av förebyggande, kontroll och utrotning om överförbar spongiform encefalopati och animaliska biprodukter samt foderkontroll genom föreläsningar, formella presentationer, interaktiva frågestunder, övningar och workshopar. Deltagarna kommer att få möjlighet att diskutera och dela bästa praxis på dessa områden.
  • Att främja en anda av samarbete och öppenhet bland deltagarna genom att arbeta i olika arbetsgrupper, diskussioner och dela bästa praxis med erkännande av att prionsjukdom och animaliska biprodukter är gränsöverskridande problem och att ett samarbete mellan medlemsstaterna och grannländerna kommer att vara nödvändigt för att minimera riskerna.
  • Att ge deltagarna de nödvändiga verktygen och resurserna för att sprida den kunskap som nås genom utbildningskursen till kollegor i deras hemländer.

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att du uppfyller kriterierna innan du ansöker.

  • Officiell personal från en nationell behörig myndighet, relevanta ministerier eller inspektionstjänster som är relevanta för förebyggande, kontroll och utrotning av transmissibel spongiform encefalopati och qnimala biprodukter.
  • Kännedom om förebyggande, kontroll och utrotning av överförbar spongiform encefalopati och animaliska biprodukter.
  • Förpliktade att sprida lärdomarna från utbildning efter att utbildningssessionen har avslutats.
  • Kunskaper i utbildningsspråket (engelska).
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Porto Portugal SV 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Porto Portugal SV 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Zagreb to Ljubljana Kroatien, Slovenien SV 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Rennes Frankrike SV 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Zagreb to Ljubljana Kroatien, Slovenien SV 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Porto Portugal SV 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Rennes Frankrike SV 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Rennes Frankrike SV 12/12/2023
Transmissibel spongiform encefalopati – animaliska biprodukter