Programul de formareBTSF /Cursul privind subprodusele de origine animală ale encefalopatiilor spongiforme transmisibile.
Obiectivele generale ale cursului sunt:

  • Asigurarea unei înțelegeri comune și a unor cunoștințe profunde cu privire la anumite norme ale UE referitoare la encefalopatiile spongiforme transmisibile și subprodusele de origine animală, în rândul funcționarilor responsabili de implementarea acestor norme;
  • Creșterea eficacității autorităților competente în ceea ce privește verificarea conformității cu cerințele juridice din acest domeniu;
  • Asigurarea, pentru participanți, a posibilității comparării abordărilor și strategiilor statelor membre respective pentru a identifica și împărtăși bune practici.

Obiectivele suplimentare ale cursului propus sunt:

  • Dobândirea, de către participanți, a unei înțelegeri comune privind atât prevenirea, controlul și eradicarea encefalopatiilor spongiforme transmisibile și a subproduselor de origine animală, cât și controlul furajelor, prin conferințe, prezentări oficiale, sesiuni interactive de întrebări și răspunsuri, exerciții și ateliere. Participanții vor avea posibilitatea de a discuta și împărtăși bune practici în aceste domenii.
  • Crearea unui spirit de cooperare și transparență în rândul participanților prin colaborarea în cadrul diferitelor grupuri de lucru, prin discuții și schimb de bune practici, recunoscând că bolile prionice și riscurile legate de subprodusele de origine animală sunt chestiuni transfrontaliere, iar cooperarea între statele membre și țările vecine va fi necesară pentru reducerea la minimum a riscurilor.
  • Punerea la dispoziția participanților a instrumentelor și resurselor necesare pentru diseminarea cunoștințelor dobândite prin intermediul cursului de formare către colegii din țările lor de origine.

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Sunteți rugați să verificați conformitatea cu criteriile înainte de a solicita participarea.

  • Personalul oficial al unei autorități naționale competente, al ministerelor guvernamentale relevante sau al serviciilor de inspecție relevante pentru prevenirea, controlul și eradicarea encefalopatiilor spongiforme transmisibile și a subproduselor qnimale.
  • Familiarizarea cu prevenirea, controlul și eradicarea encefalopatiilor spongiforme transmisibile și a subproduselor de origine animală;
  • Disponibilitatea de a disemina învățămintele desprinse cu ocazia cursului odată ce finalizează sesiunea de formare;
  • Cunoașterea limbii în care este derulat cursul de formare (engleză).
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Porto Portugalia RO 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Porto Portugalia RO 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Zagreb &Ljubljana Croația & ampSlovenia RO 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Rennes Franța RO 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Zagreb &Ljubljana Croația & ampSlovenia RO 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Porto Portugalia RO 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Rennes Franța RO 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Rennes Franța RO 12/12/2023
Encefalopatii spongiforme transmisibile – subproduse de origine animală