Program szkoleniowy w ramach programuBTSF /Czas na temat pasażowalnych encefalopatii gąbczastych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
Ogólne cele kursu są następujące:

  • Zapewnienie wspólnego zrozumienia i dogłębnej znajomości niektórych przepisów UE dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i TSE wśród urzędników odpowiedzialnych za wdrażanie tych przepisów.
  • Zwiększenie skuteczności właściwych organów w zakresie weryfikacji zgodności z wymogami prawnymi w tej dziedzinie.
  • Umożliwienie stażystom porównania podejść i strategii państw członkowskich w celu określenia i wymiany najlepszych praktyk.

Dodatkowe cele proponowanego kursu to:

  • Uzyskanie przez uczestników wspólnego rozumienia zapobiegania, kontroli i zwalczania TSE, PUPZ i kontroli pasz poprzez wykłady, formalne prezentacje, interaktywne sesje pytań i odpowiedzi, ćwiczenia i warsztaty. Uczestnicy będą mieli możliwość omówienia i wymiany najlepszych praktyk w tych dziedzinach.
  • Aby stworzyć ducha współpracy i przejrzystości wśród uczestników poprzez pracę w różnych grupach roboczych, konieczne będą dyskusje i wymiana najlepszych praktyk, uznające, że choroby prionów i zagrożenia związane z PUPZ są kwestiami transgranicznymi, a współpraca między państwami członkowskimi i krajami sąsiadującymi będzie konieczna w celu zminimalizowania ryzyka.
  • Zapewnienie uczestnikom niezbędnych narzędzi i zasobów do rozpowszechniania wiedzy zdobytej podczas szkolenia wśród współpracowników w ich krajach pochodzenia.

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić zgodność z kryteriami.

  • Personel urzędowy właściwego organu krajowego, właściwych ministerstw rządowych lub służb kontrolnych odpowiedzialnych za zapobieganie, kontrolę i zwalczanie pasażowalnych encefalopatii gąbczastych i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
  • Znajomość zapobiegania, kontroli i zwalczania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
  • Kompromis w celu rozpowszechnienia uczenia się szkolenia po zakończeniu sesji szkoleniowej.
  • Biegłość w zakresie języka, w którym odbywa się szkolenie (angielski).
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Porto Portugalia EN 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Porto Portugalia EN 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Zagrzeb i Lublana Chorwacja i Słowenia EN 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Rennes Francji EN 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Zagrzeb i Lublana Chorwacja i Słowenia EN 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Porto Portugalia EN 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Rennes Francji EN 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Rennes Francji EN 12/12/2023
Pasażowalne encefalopatie gąbczaste – produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego