BTSF opplæringsprogram/kurs om overførbar spongiform encefalopati animalske biprodukter.
De overordnede målene for kurset er:

  • Å sørge for en felles forståelse og dyp kunnskap om visse EU ABP- og TSE-regler blant tjenestemenn med ansvar for å implementere disse reglene.
  • For å øke vedkommende myndigheters virkning for å kontrollere at de juridiske kravene på dette området overholdes.
  • Å gi praktikantene mulighet til å sammenligne medlemsstatenes tilnærminger og strategier for å identifisere og dele beste praksis.

Tilleggsmålene for det foreslåtte kurset er:

  • For deltakerne å få en felles forståelse av forebygging, kontroll og utryddelse av TSE, ABP og feed kontroll gjennom forelesninger, formelle presentasjoner, interaktive spørsmål og svar økter, øvelser og workshops. Deltakerne vil få mulighet til å diskutere og dele beste praksis på disse områdene.
  • For å skape en ånd av samarbeid og åpenhet hos deltakerne ved å arbeide i ulike arbeidsgrupper, vil diskusjoner og deling av beste praksis anerkjenne at prionsykdommer og risiko knyttet til ABP-er er grenseoverskridende spørsmål og samarbeid mellom medlemsstatene og nabolandene vil være nødvendig for å minimere risikoen.
  • Å gi deltakerne de nødvendige verktøyene og ressursene for å formidle kunnskapen som er oppnådd gjennom opplæringskurset til kolleger i hjemlandet.

Dette opplæringsprogrammet er designet for profilene og stillingene som er beskrevet nedenfor. Vennligst kontroller overholdelse av kriteriene før du søker.

  • Offentlig personale fra en nasjonal kompetent myndighet, relevante regjeringsdepartementer eller inspeksjonstjenester som er relevante for forebygging, kontroll og utryddelse av overførbar spongiform encefalopati og qnimal biprodukter.
  • Kjennskap til forebygging, kontroll og utryddelse av overførbare spongiform encefalopatier og animalske biprodukter.
  • Kompromiss for å spre læringen av treningen når de er ferdig med treningsøkten.
  • Ferdigheter i språket i opplæringen (engelsk).
Sesjon Startdato Sluttdato By Stat
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Porto Portugal NO 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Porto Portugal NO 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Zagreb og Ljubljana Kroatia og Slovenia NO 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Rennes Frankrike NO 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Zagreb og Ljubljana Kroatia og Slovenia NO 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Porto Portugal NO 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Rennes Frankrike NO 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Rennes Frankrike NO 12/12/2023
Overførbar spongiform encefalopati — animalske biprodukter