BTSF mācību programma/Course on Transmissible spongiform encefalopātija dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti.
Kursa vispārējie mērķi ir šādi:

  • Nodrošināt, ka darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst īstenot ES noteikumus par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un transmisīvajām sūkļveida encefalopātijām, ir vienota izpratne un padziļinātas zināšanas par šiem noteikumiem;
  • Palielināt kompetento iestāžu efektivitāti, tām pārbaudot atbilstību tiesību aktu prasībām šajā jomā;
  • Sniegt apmācāmajiem iespēju salīdzināt dalībvalstu pieejas un stratēģijas, lai apzinātu paraugpraksi un dalītos ar to.

Piedāvātā kursa papildu mērķi ir šādi:

  • Rīkojot lekcijas, oficiālas prezentācijas, interaktīvas jautājumu un atbilžu sesijas, praktiskus uzdevumus un darbseminārus, nodrošināt, lai dalībnieki gūtu vienotu izpratni par transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksi, kontroli un apkarošanu, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un barības kontroli. Dalībniekiem būs iespēja apspriest šīs jomas paraugpraksi un tajā dalīties;
  • Veicināt sadarbības un pārredzamības garu dalībnieku vidū, viņiem strādājot dažādās darba grupās, apspriežoties un apmainoties ar paraugpraksi, atzīstot, ka transmisīvā sūkļveida encefalopātija un ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem saistīti riski ir pārrobežu problēmas un ir nepieciešama sadarbība starp dalībvalstīm un kaimiņvalstīm, lai mazinātu šos riskus;
  • Nodrošināt dalībniekiem nepieciešamos rīkus un resursus, lai viņi apmācības kursā iegūtās zināšanas izplatītu kolēģiem mītnes valstīs.

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikšanās, lūdzu, pārliecinieties par atbilstību norādītajiem kritērijiem.

  • Valsts kompetentās iestādes, attiecīgo valdības ministriju vai inspekcijas dienestu oficiālais personāls, kas saistīts ar transmisīvo sūkļveida encefalopātiju un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu profilaksi, kontroli un izskaušanu.
  • Viņiem jāpārzina transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilakses, kontroles un apkarošanas un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu joma;
  • Viņiem jāapņemas pēc apmācības sesijas pabeigšanas izplatīt apmācībā iegūtās zināšanas;
  • Labas apmācības valodas (angļu valodas) zināšanas.
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Porto Portugāle ANGĻU VALODĀ 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Porto Portugāle ANGĻU VALODĀ 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Zagreba un Ļubļana Horvātija un Slovēnija ANGĻU VALODĀ 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Rennas Francijā ANGĻU VALODĀ 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Zagreba un Ļubļana Horvātija un Slovēnija ANGĻU VALODĀ 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Porto Portugāle ANGĻU VALODĀ 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Rennas Francijā ANGĻU VALODĀ 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Rennas Francijā ANGĻU VALODĀ 12/12/2023
Transmisīvās sūkļveida encefalopātijas — dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti