BTSF mokymo programa/užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų gyvūninės kilmės šalutinių produktų rengimas.
Bendrieji kurso tikslai yra šie:

  • Užtikrinti, kad pareigūnai, atsakingi už šių taisyklių įgyvendinimą, vienodai suprastų ir gerai išmanytų tam tikras ES ŠGP ir USE taisykles.
  • Didinti kompetentingų institucijų veiksmingumą tikrinant, ar laikomasi teisinių šios srities reikalavimų;
  • Suteikti dalyviams galimybę palyginti valstybių narių taikomus metodus ir strategijas, kad būtų galima nustatyti geriausią patirtį ir ja dalytis.

Papildomi siūlomų kursų tikslai.

  • Kad dalyviai galėtų bendrai suprasti USE, ŠGP ir pašarų kontrolės prevenciją, kontrolę ir likvidavimą rengiant paskaitas, oficialius pristatymus, interaktyvias klausimų ir atsakymų sesijas, pratybas ir praktinius seminarus. Dalyviai turės galimybę aptarti geriausią patirtį šiose srityse ir ja dalytis.
  • Įskiepyti dalyviams norą bendradarbiauti ir dirbti skaidriai dirbant įvairiose darbo grupėse, diskusijose ir dalijantis geriausia patirtimi, pripažįstant, kad prionų sukeliamos ligos ir rizika, susijusi su šalutiniais gyvūniniais produktais, yra tarpvalstybinio masto ir kad siekiant kuo labiau sumažinti riziką būtinas valstybių narių ir kaimyninių šalių bendradarbiavimas.
  • Suteikti dalyviams būtinas priemones ir išteklius, kad kursuose įgytas žinias jie galėtų skleisti bendradarbiams savo šalyje.

Ši mokymo programa skirta toliau aprašytiems profiliams ir pareigoms. Prieš pateikdami paraišką patikrinkite, ar atitinkate kriterijus.

  • Nacionalinės kompetentingos institucijos, atitinkamų vyriausybės ministerijų ar tikrinimo tarnybų, susijusių su užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų ir šalutinių gyvūninių produktų prevencija, kontrole ir likvidavimu, oficialūs darbuotojai.
  • Užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos ir šalutinių gyvūninių produktų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo klausimų išmanymas.
  • Sutikimas skleisti kursuose įgytas žinias.
  • Puikios kalbos, kuria vyks kursai, (anglų) žinios.
Ji plenarinė sesija Pradžios data 2008 m. Pabaigos data Miestas Šalis
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Portas Portugalija ANGLŲ K. 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Portas Portugalija ANGLŲ K. 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Zagrebas ir Liubliana Kroatija ir Slovėnija ANGLŲ K. 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Rennes Prancūzijoje ANGLŲ K. 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Zagrebas ir Liubliana Kroatija ir Slovėnija ANGLŲ K. 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Portas Portugalija ANGLŲ K. 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Rennes Prancūzijoje ANGLŲ K. 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Rennes Prancūzijoje ANGLŲ K. 12/12/2023
Užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos. Šalutiniai gyvūniniai produktai