BTSF:n koulutusohjelma/tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita koskeva eläinten sivutuotteita koskeva koulutusohjelma.
Kurssin yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Varmistetaan, että tietyistä eläimistä saatavia sivutuotteita ja TSE:tä koskevista EU:n säännöistä vallitsee yhteisymmärrys ja syvällinen tietämys näiden sääntöjen täytäntöönpanosta vastaavien virkamiesten keskuudessa.
  • Lisätään toimivaltaisten viranomaisten tehokkuutta tämän alan lakisääteisten vaatimusten noudattamisen todentamisessa.
  • Annetaan harjoittelijoille mahdollisuus vertailla jäsenvaltioiden lähestymistapoja ja strategioita parhaiden käytäntöjen kartoittamiseksi ja jakamiseksi.

Ehdotetun kurssin lisätavoitteet ovat seuraavat:

  • Osallistujat voivat päästä yhteisymmärrykseen TSE:iden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja rehun valvonnasta luentojen, virallisten esitysten, vuorovaikutteisten kysymys- ja vastaustilaisuuksien, harjoitusten ja työpajojen avulla. Osallistujilla on mahdollisuus keskustella ja jakaa parhaita käytäntöjä näillä aloilla.
  • Jotta osallistujilla olisi yhteistyöhenkeä ja avoimuutta eri työryhmissä, keskustelut ja parhaiden käytäntöjen jakaminen tunnustavat, että prionisairaudet ja eläimistä saataviin sivutuotteisiin liittyvät riskit ovat valtioiden rajat ylittäviä kysymyksiä, ja jäsenvaltioiden ja naapurimaiden välinen yhteistyö on tarpeen riskien minimoimiseksi.
  • Tarjota osallistujille tarvittavat välineet ja resurssit kurssin kautta saadun tiedon levittämiseksi heidän kotimaansa kollegoille.

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkistakaa kriteerien täyttyminen ennen hakemuksen tekemistä.

  • Tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ja qnimal-sivutuotteiden ehkäisyn, valvonnan ja hävittämisen kannalta merkityksellisten valtion ministeriöiden tai tarkastusyksiköiden virkamiehet.
  • Tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ja eläimistä saatavien sivutuotteiden ehkäisyn, valvonnan ja hävittämisen tuntemus.
  • Kompromisseja koulutuksen oppimistulosten levittämiseksi, kun he ovat saaneet koulutustilaisuuden päätökseen.
  • Koulutuksen kielen taito (englanti).
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Porto Portugali EN 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Porto Portugali EN 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Zagreb & Ljubljana Kroatia ja Slovenia EN 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Rennes Ranska EN 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Zagreb & Ljubljana Kroatia ja Slovenia EN 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Porto Portugali EN 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Rennes Ranska EN 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Rennes Ranska EN 12/12/2023
Tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat – Eläinten sivutuotteet