Principalul obiectiv al programului de formare/cursului BTSF privind evaluarea riscurilor chimice este de a disemina cele mai bune practici pentru punerea în aplicare a principiilor și metodelor de evaluare a riscurilor legate de lanțul alimentar, de a îmbunătăți cunoștințele cu privire la acest domeniu complex de activitate și de a asigura standarde de punere în aplicare consecvente și ridicate în întreaga Uniune Europeană.

 • Obiectivul 1: Promovarea reducerii discrepanțelor în ceea ce privește aspectele procedurale ale evaluării riscurilor
 • Obiectivul 2: Contribuirea la armonizarea abordărilor în materie de evaluare a riscurilor
 • Obiectivul 3: Să contribuie la creșterea transparenței și la consolidarea încrederii între autoritățile statelor membre în evaluările riscurilor ale celorlalte state membre
 • Obiectivul 4: Diseminarea celor mai bune practici pentru gestionarea riscurilor și comunicare
 • Obiectivul 5: Promovarea schimbului de experiență în vederea creșterii nivelului de expertiză și a armonizării abordărilor

Cursul abordează următoarele teme:

 • Introducere în evaluarea riscurilor chimice și cadrul juridic al acesteia
 • Identificarea și caracterizarea pericolelor
 • Concepte de bază în toxicologie
 • Cunoștințe de bază privind diferiți parametri în studiile de toxicitate
 • Substanțele chimice din alimente
 • Colectarea datelor privind consumul
 • Colectarea datelor privind prezența substanțelor chimice
 • Estimări ale expunerii
 • Provocarea conectării datelor privind consumul cu datele privind prezența substanțelor chimice
 • Scurtă introducere în comunicarea privind riscurile

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați conformitatea cu criteriile de selecție înainte de a depune sau de a valida candidaturile.

 • Să fi lucrat în domenii funcționale ale evaluării riscurilor lanțului alimentar cu cel puțin 3 ani de experiență profesională sau
 • Au avut experiență în ceea ce privește instituirea și punerea în aplicare a evaluării riscurilor legate de lanțul alimentar în cadrul unei autorități competente (acoperind domenii precum siguranța alimentelor/hranei pentru animale, sănătatea sau bunăstarea animalelor)
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 16/10/2023 20/10/2023 Valencia Spania
2 27/05/2024 31/05/2024 Varșovia Polonia
Evaluarea riscului chimic

Principalul obiectiv al programului de formare/cursului BTSF privind evaluarea riscurilor pentru mediu este de a disemina cele mai bune practici pentru punerea în aplicare a principiilor și metodelor de evaluare a riscurilor lanțului alimentar, de a îmbunătăți cunoștințele cu privire la acest domeniu complex de activitate și de a asigura standarde de punere în aplicare consecvente și ridicate în întreaga Uniune Europeană.

 • Obiectivul 1: Promovarea reducerii discrepanțelor în ceea ce privește aspectele procedurale ale evaluării riscurilor
 • Obiectivul 2: Contribuirea la armonizarea abordărilor în materie de evaluare a riscurilor
 • Obiectivul 3: Să contribuie la creșterea transparenței și la consolidarea încrederii între autoritățile statelor membre în evaluările riscurilor ale celorlalte state membre
 • Obiectivul 4: Diseminarea celor mai bune practici pentru gestionarea riscurilor și comunicare
 • Obiectivul 5: Promovarea schimbului de experiență în vederea creșterii nivelului de expertiză și a armonizării abordărilor

Cursul abordează următoarele teme:

— Introducere privind evaluarea riscurilor pentru mediu (ERA) în temeiul diferitelor acte legislative ale UE. Cursul va explica elementele de bază ale modului de realizare a SEC. În special:

 • analizarea diferitelor aspecte ale mediului și ale compartimentelor de mediu;
 • exerciții de formulare problematică pentru a identifica mai bine aspectele de mediu care trebuie protejate împotriva daunelor, în conformitate cu obiectivele de protecție a mediului stabilite de legislația UE;
 • modul de efectuare a selecției organismelor nevizate pentru studiile de evaluare a riscurilor și modul de colectare a dovezilor relevante. Aceasta va include aplicarea și utilizarea statisticilor pentru rezultatele finale măsurabile, cu interpretarea adecvată a relevanței biologice a rezultatelor semnificative din punct de vedere statistic;
 • evaluarea expunerii la mediu. Pentru fiecare dintre compartimentele de mediu, pot fi selectate modele de scenarii pentru a genera date și pentru a corela evaluarea expunerii mediului cu efectele asupra mediului;
 • analiza stadiului de viață. Stadiile de dezvoltare ale faunei sălbatice sunt legate de distribuția lor temporală și spațială, analiza stadiului de viață devine cea mai relevantă atunci când sunt cunoscute modelele de expunere și se poate investiga dacă expunerea este susceptibilă să aibă un efect negativ într-o etapă de viață deosebit de sensibilă, cu efecte ulterioare la nivelul populației, utilizând instrumente de modelare adecvate.

Scurtă introducere în comunicarea privind riscurile.

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați conformitatea cu criteriile de selecție înainte de a depune sau de a valida candidaturile.

Participanții trebuie:

 • Să fi lucrat în domenii funcționale ale evaluării riscurilor lanțului alimentar cu cel puțin 3 ani de experiență profesională sau
 • Au avut experiență în ceea ce privește instituirea și punerea în aplicare a evaluării riscurilor legate de lanțul alimentar în cadrul unei autorități competente (acoperind domenii precum siguranța alimentelor/hranei pentru animale, sănătatea sau bunăstarea animalelor).
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Spania
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Letonia
Evaluarea riscurilor pentru mediu

Obiectivele generale ale programului de formare/cursului privind colectarea, gestionarea și integrarea dovezilor BTSF sunt de a disemina cele mai bune practici pentru punerea în aplicare a principiilor și metodelor de evaluare a riscurilor din lanțul alimentar, de a îmbunătăți cunoștințele cu privire la acest domeniu complex de activitate și de a asigura standarde de punere în aplicare consecvente și ridicate în întreaga Uniune Europeană.

 • Obiectivul 1: Promovarea reducerii discrepanțelor în ceea ce privește aspectele procedurale ale evaluării riscurilor
 • Obiectivul 2: Contribuirea la armonizarea abordărilor în materie de evaluare a riscurilor
 • Obiectivul 3: Să contribuie la creșterea transparenței și la consolidarea încrederii între autoritățile statelor membre în evaluările riscurilor ale celorlalte state membre
 • Obiectivul 4: Diseminarea celor mai bune practici pentru gestionarea riscurilor și comunicare
 • Obiectivul 5: Promovarea schimbului de experiență în vederea creșterii nivelului de expertiză și a armonizării abordărilor

Cursul abordează următoarele teme:

 • Introducere în evaluarea riscurilor și cadrul juridic aferent
 • Solicitarea de cunoștințe de specialitate
 • punerea în aplicare a solicitării de cunoștințe de specialitate
 • Demonstrarea practicii
 • Comunicarea în practică

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați conformitatea cu criteriile de selecție înainte de a depune sau de a valida candidaturile.

 • Să fi lucrat în domenii funcționale ale evaluării riscurilor lanțului alimentar cu cel puțin 3 ani de experiență profesională sau
 • Au avut experiență în ceea ce privește instituirea și punerea în aplicare a evaluării riscurilor legate de lanțul alimentar în cadrul unei autorități competente (acoperind domenii precum siguranța alimentelor/hranei pentru animale, sănătatea sau bunăstarea animalelor)
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară Linie mort
1 11/03/2024 15/03/2024 Viena Austria 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Roma Italia 31/01/2025
Evaluarea riscurilor – Colectarea, gestionarea și integrarea probelor

Principalul obiectiv al programului de formare/cursului privind evaluarea riscurilor microbioologice BTSF este:

 • diseminarea celor mai bune practici pentru punerea în aplicare a principiilor și metodelor de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar, îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la acest domeniu complex de lucru și asigurarea unor standarde de punere în aplicare consecvente și ridicate în întreaga Uniune Europeană.

Obiectivele extinse ale acestei activități de formare sunt:

 • Promovarea schimbului de experiență în vederea creșterii nivelului de expertiză și a armonizării abordărilor.
 • Să contribuie la creșterea transparenței și la consolidarea încrederii reciproce între autoritățile statelor membre în evaluările riscurilor.
 • Să contribuie la armonizarea abordărilor în materie de evaluare a riscurilor.
 • Diseminarea celor mai bune practici în materie de gestionare a riscurilor și comunicare.
 • Promovarea reducerii discrepanțelor în ceea ce privește aspectele procedurale ale evaluării riscurilor.

Cursul abordează următoarele teme:

 • Intoxicație alimentară versus infecție alimentară
 • Percepția riscului grav versus prezumția calificată de siguranță
 • Secvențierea genomului
 • Filiera produsului Pathogen
 • Triunghiul bolii (matricea sensibilității organismului patogen virulenă-gazdă – aliment)
 • Surse de date doză-răspuns (studii de hrănire voluntară umană, date epidemiologice, studii pe animale, studii in vitro)
 • Modelarea relației doză-răspuns (tipuri de modele, selectarea modelului doză-răspuns)
 • Procese microbiene (cum ar fi creșterea și inactivarea microorganismelor) și procese de manipulare a alimentelor (cum ar fi contaminarea încrucișată), deducție statistică
 • Modele calitative și calitative (deterministe vs. stocastice), modele simple versus modele structurate
 • Incertitudinea și variabilitatea în evaluarea expunerii
 • Analiza sensibilității și „ce se întâmplă” – Aspecte de gestionare a riscurilor legate în mod specific de evaluarea riscurilor microbiologice și alte aspecte conexe (de exemplu, rezistența la antimicrobiene, ESB și alți prioni ai EST)
 • Comunicarea riscurilor

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați conformitatea cu criteriile de selecție înainte de a depune sau de a valida candidaturile.

 • Experiență profesională în cadrul autorităților naționale și al instituțiilor publice (inclusiv în organizații așa-numite „articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002”) implicate în evaluarea riscurilor aferente lanțului alimentar
 • Experiență în domeniul specific al evaluării riscurilor microbiologice.
 • Experiență în investigarea și gestionarea crizelor
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
4 09/10/2023 13/10/2023 Varșovia Polonia
5 17/06/2024 21/06/2024 Roma Italia
Evaluarea riscurilor microbiologice

Principalul obiectiv al programului de formare BTSF privind evaluarea riscurilor legate de dăunători și protecția plantelor este de a disemina cele mai bune practici pentru punerea în aplicare a principiilor și metodelor de evaluare a riscurilor lanțului alimentar, îmbunătățind cunoștințele cu privire la acest domeniu complex de lucru și asigurând standarde de punere în aplicare coerente și ridicate în întreaga Uniune Europeană. 

 • Obiectivul 1: Promovarea reducerii discrepanțelor în ceea ce privește aspectele procedurale ale evaluării riscurilor 
 • Obiectivul 2: Contribuirea la armonizarea abordărilor în materie de evaluare a riscurilor
 • Obiectivul 3: Să contribuie la creșterea transparenței și la consolidarea încrederii reciproce între autoritățile statelor membre în evaluările riscurilor.
 • Obiectivul 4: Diseminarea celor mai bune practici pentru gestionarea riscurilor și comunicare
 • Obiectivul 5: Să promoveze schimbul de experiență pentru a spori nivelul de expertiză și armonizarea abordărilor.

Cursul abordează următoarele teme:

 • Introducere în evaluarea riscurilor legate de organismele dăunătoare și de protecția plantelor (cadru juridic, pregătirea PRA, Cerințe în materie de date pentru evaluarea riscurilor legate de organismele dăunătoare plantelor și incertitudini, inițierea și clasificarea organismelor dăunătoare plantelor)
 • Evaluarea riscurilor în practică: etapa de inițiere și clasificarea organismelor dăunătoare, evaluarea riscurilor la punctele de trecere a frontierei
 • Evaluarea riscurilor în practică: intrare, stabilire și răspândire
 • Evaluarea consecințelor potențiale
 • Gestionarea riscurilor
 • Analiza riscurilor și raportarea
 • Comunicarea și supravegherea riscurilor

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați conformitatea cu criteriile de selecție înainte de a depune sau de a valida candidaturile.

Participanții trebuie:

 • Să fi lucrat în domenii funcționale ale evaluării riscurilor lanțului alimentar cu cel puțin 3 ani de experiență profesională sau
 • Au avut experiență în ceea ce privește instituirea și punerea în aplicare a evaluării riscurilor legate de lanțul alimentar în cadrul unei autorități competente (acoperind domenii precum siguranța alimentelor/hranei pentru animale, sănătatea sau bunăstarea animalelor).
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 29/04/2024 03/05/2024 Riga Letonia
2 18/11/2024 22/11/2024 Valencia Spania
Evaluarea riscurilor legate de dăunători și de protecția plantelor

Principalul obiectiv al programului de formare BTSF /cursului privind evaluarea riscurilor aplicat sănătății și bunăstării animalelor este:

 • diseminarea celor mai bune practici pentru punerea în aplicare a principiilor și metodelor de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar, îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la acest domeniu complex de activitate și asigurarea unor standarde de punere în aplicare consecvente și ridicate în întreaga Uniune Europeană

Obiectivele extinse ale acestei activități de formare sunt:

 • Promovarea schimbului de experiență în vederea creșterii nivelului de expertiză și a armonizării abordărilor.
 • Să contribuie la creșterea transparenței și la consolidarea încrederii reciproce între autoritățile statelor membre în evaluările riscurilor.
 • Să contribuie la armonizarea abordărilor în materie de evaluare a riscurilor.
 • Diseminarea celor mai bune practici în materie de gestionare a riscurilor și comunicare.
 • Promovarea reducerii discrepanțelor în ceea ce privește aspectele procedurale ale evaluării riscurilor.

Cursul abordează următoarele teme:

 • Abordare structurată în patru etape a evaluării riscurilor pentru importul de boli ale animalelor și bunăstarea animalelor: Identificarea pericolelor, caracterizarea pericolelor, evaluarea expunerii, caracterizarea riscurilor
 • Evaluarea riscurilor la import (IRA)
 • Risc – Evaluarea beneficiilor în bunăstarea animalelor
 • Consecințe asociate cu introducerea și răspândirea bolilor
 • Evaluare calitativă versus evaluare cantitativă
 • Modele arborescente de scenarii
 • Incertitudine și variabilitate
 • Comunicarea riscurilor specifice deținătorilor de participații
 • Învățare bazată pe studii de caz

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați conformitatea cu criteriile de selecție înainte de a depune sau de a valida candidaturile.

 • Experiență profesională în cadrul autorităților naționale și al instituțiilor publice (inclusiv în organizații așa-numite „articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002”) implicate în evaluarea riscurilor aferente lanțului alimentar
 • Experiență în domeniul specific al evaluării riscurilor aplicate sănătății și bunăstării animalelor
 • Experiență în investigarea și gestionarea crizelor
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 07/06/2021 11/06/2021 online
2 21/02/2022 25/02/2022 online
3 23/05/2022 27/05/2022 Bologna Italia
4 18/03/2024  22/03/2024  Varșovia  Polonia
5 20/01/2025 24/01/2025 Valencia Spania
Evaluarea riscurilor aplicată sănătății și bunăstării animalelor

Principalul obiectiv al programului de formare/cursului privind evaluarea riscurilor în domeniul biotehnologiei BTSF este:

 • diseminarea celor mai bune practici pentru punerea în aplicare a principiilor și metodelor de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar, îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la acest domeniu complex de lucru și asigurarea unor standarde de punere în aplicare consecvente și ridicate în întreaga Uniune Europeană.

Obiectivele extinse ale acestei activități de formare sunt:

 • Promovarea schimbului de experiență în vederea creșterii nivelului de expertiză și a armonizării abordărilor.
 • Să contribuie la creșterea transparenței și la consolidarea încrederii reciproce între autoritățile statelor membre în evaluările riscurilor.
 • Să contribuie la armonizarea abordărilor în materie de evaluare a riscurilor.
 • Diseminarea celor mai bune practici în materie de gestionare a riscurilor și comunicare.
 • Promovarea reducerii discrepanțelor în ceea ce privește aspectele procedurale ale evaluării riscurilor.

Cursul abordează următoarele teme:

 • Abordare structurată în patru etape în evaluarea riscurilor pentru organismele modificate genetic: Identificarea pericolelor, caracterizarea pericolelor, evaluarea expunerii, caracterizarea riscurilor
 • Principii și metode de identificare și caracterizare a pericolelor atunci când sunt aplicate alimentelor/furajelor întregi
 • Incertitudine și variabilitate
 • Abordarea bazată pe forța probantă a datelor
 • Atenuarea riscurilor
 • Monitorizarea după introducerea pe piață
 • Evaluarea riscurilor pentru mediu (ERA) ale OMG-urilor
 • Noi tehnici moleculare de ameliorare (RNAi, CRISPR/Cas) și provocările acestora pentru evaluările riscurilor
 • Plante, microorganisme, animale (vertebrate) și insecte modificate genetic
 • Biologia sintetică
 • Omica ca un nou set de instrumente în evaluarea riscurilor
 • Comunicarea riscurilor

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați conformitatea cu criteriile de selecție înainte de a depune sau de a valida candidaturile.

 • Experiență profesională în cadrul autorităților naționale și al instituțiilor publice (inclusiv în organizații așa-numite „articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002”) implicate în evaluarea riscurilor aferente lanțului alimentar
 • Experiență în domeniul specific al evaluării riscurilor în domeniul biotehnologiilor
 • Experiență în investigarea și gestionarea crizelor
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 07/03/2022 11/03/2022 online
2 12/09/2022 16/09/2022 Roma Italia
3 22/01/2024 26/01/2024 Roma Italia
4 04/11/2024 08/11/2024 Riga Letonia
Evaluarea riscurilor în biotehnologie

Principalul obiectiv al programului de formare BTSF /cursului privind evaluarea riscurilor în materie de nutriție este:

 • diseminarea celor mai bune practici pentru punerea în aplicare a principiilor și metodelor de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar, îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la acest domeniu complex de lucru și asigurarea unor standarde de punere în aplicare consecvente și ridicate în întreaga Uniune Europeană.

Obiectivele extinse ale acestei activități de formare sunt:

 • Promovarea schimbului de experiență în vederea creșterii nivelului de expertiză și a armonizării abordărilor.
 • Să contribuie la creșterea transparenței și la consolidarea încrederii reciproce între autoritățile statelor membre în evaluările riscurilor.
 • Să contribuie la armonizarea abordărilor în materie de evaluare a riscurilor.
 • Diseminarea celor mai bune practici în materie de gestionare a riscurilor și comunicare.
 • Promovarea reducerii discrepanțelor în ceea ce privește aspectele procedurale ale evaluării riscurilor.

Cursul abordează următoarele teme:

 • Evaluarea aportului alimentar
 • Evaluarea aportului de nutrienți
 • Macroelemente și micronutrienți
 • Valori dietetice de referință
 • Nivelul superior admisibil de admisie
 • Caracterizarea riscurilor
 • Raportarea
 • Metode prealabile de evaluare a aportului
 • Alimentele noi
 • Evaluarea riscurilor și beneficiilor
 • Comunicarea riscurilor

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați conformitatea cu criteriile de selecție înainte de a depune sau de a valida candidaturile.

 • Experiență profesională în cadrul autorităților naționale și al instituțiilor publice (inclusiv în organizații așa-numite „articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002”) implicate în evaluarea riscurilor aferente lanțului alimentar
 • Experiență în domeniul specific al evaluării riscurilor în nutriție
 • Experiență în investigarea și gestionarea crizelor
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 01/11/2021 05/11/2021 online
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelona Spania
3 04/12/2023 08/12/2023 Roma Italia
4 21/10/2024 25/10/2024 Viena Austria
Evaluarea riscurilor în nutriție

Obiectivul general al cursului de formare BTSF privind abordarea UE a analizei riscurilor pentru țările din afara UE este de a disemina principiile și metodele de analiză a riscurilor în materie de siguranță alimentară, de a îmbunătăți cunoștințele cu privire la acest domeniu complex de lucru, de a îmbunătăți cunoștințele țărilor din afara UE cu privire la sistemele de control și legislația europeană.

Cursul abordează următoarele teme:

 • Conceptul de evaluare a riscurilor (astfel cum este aplicat la nivel național și în cadrul EFSA și al altor organizații internaționale pentru siguranța alimentară).
 • Rolul agențiilor internaționale de reglementare și orientările internaționale privind evaluarea riscurilor.
 • Cele trei componente ale analizei riscurilor – evaluarea riscurilor, gestionarea riscurilor și comunicarea riscurilor.
 • Etapele abordării evaluării riscurilor conform OMS: formularea problemei, identificarea pericolelor, caracterizarea pericolelor, evaluarea expunerii și caracterizarea riscurilor.
 • Cum se efectuează o evaluare structurată a riscurilor.
 • Procesul de identificare a pericolelor și a riscurilor.
 • Analiza riscurilor privind produsele reglementate și sănătatea plantelor.
 • Contaminanții chimici și analiza riscurilor chimice (identificarea pericolelor, caracterizarea pericolelor, evaluarea expunerii și caracterizarea riscurilor în evaluarea riscurilor chimice, gestionarea riscurilor și comunicarea riscurilor).
 • Analiza riscurilor privind zoonoza și sănătatea animală, cu accent pe analiza riscurilor microbiologice.
 • Noul Regulament privind controalele oficiale (RCO) și Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF).
 • Gestionarea crizelor.

Participanții reprezintă personalul autorităților competente implicat în activitățile de control oficial și personalul ministerelor agricole responsabil cu elaborarea politicii în domeniul siguranței alimentare și cu afacerile legate de export.

Din experiența și poziția lor profesională ar trebui să reiasă clar că participarea la activitatea de formare este un element-cheie pentru îmbunătățirea competențelor.

Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Macedonia de Nord
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Tanzania
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidjan Côte d’Ivoire
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brazilia
5 22/01/2024 25/01/2024 Panamá Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malaysia
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunisia
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonezia
Abordarea UE în materie de analiză a riscurilor pentru țările din afara UE