A BTSF vegyikockázat- értékeléssel foglalkozó képzési programjának/útvonalának fő célja az élelmiszerlánc kockázatértékelésére vonatkozó elvek és módszerek végrehajtásával kapcsolatos bevált gyakorlatok terjesztése, az ezzel az összetett munkaterülettel kapcsolatos ismeretek bővítése, valamint következetes és magas szintű végrehajtási normák biztosítása az egész Európai Unióban.

 • 1. célkitűzés: A kockázatértékelés eljárási szempontjai közötti eltérések csökkentésének előmozdítása
 • 2. célkitűzés: Hozzájárulás a kockázatértékelési megközelítések harmonizációjához
 • Célkitűzés: Hozzájárulás az átláthatóság növeléséhez és a tagállami hatóságok egymás kockázatértékeléseibe vetett bizalom kiépítéséhez
 • 4. célkitűzés: A kockázatkezeléssel és a kommunikációval kapcsolatos bevált gyakorlatok terjesztése
 • 5 célkitűzés: A tapasztalatcsere előmozdítása a szakértelem szintjének növelése és a megközelítések összehangolása érdekében

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

 • Bevezetés a vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatértékelésbe és annak jogi keretébe
 • A veszélyek azonosítása és jellemzése
 • A toxikológiai alapfogalmak
 • A toxicitási vizsgálatok különböző végpontjainak alapvető ismerete
 • Vegyi anyagok élelmiszerekben
 • Fogyasztási adatok gyűjtése
 • A vegyi anyagok előfordulására vonatkozó adatok gyűjtése
 • Expozíciós becslések
 • A fogyasztási adatoknak a kémiai előfordulási adatokkal való összekapcsolásával kapcsolatos kihívás
 • Rövid bevezetés a kockázatokról szóló közleményhez

Ezt a képzési programot az alább ismertetett profilokra és pozíciókra dolgozták ki: Kérjük, a pályázatok benyújtása vagy érvényesítése előtt ellenőrizze a kiválasztási kritériumoknak való megfelelést.

 • Legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik az élelmiszerlánc kockázatértékelésének funkcionális területein, vagy
 • Tapasztalattal rendelkeznek az élelmiszerlánccal kapcsolatos kockázatértékelés létrehozása és végrehajtása terén egy illetékes hatóságnál (amely az élelmiszer- és takarmánybiztonság, az állategészségügy vagy az állatjólét területére terjed ki)
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 16/10/2023 20/10/2023 Valencia Spanyolország
2 27/05/2024 31/05/2024 Varsó Lengyelország
Kémiai kockázatértékelés

A BTSF környezeti kockázatértékelésről szóló képzési programjának/tanfolyamának fő célja az élelmiszerlánc-kockázatértékelés elveinek és módszereinek végrehajtására vonatkozó bevált gyakorlatok terjesztése, az ezzel az összetett munkaterülettel kapcsolatos ismeretek bővítése, valamint a következetes és magas szintű végrehajtási normák biztosítása az egész Európai Unióban.

 • 1. célkitűzés: A kockázatértékelés eljárási szempontjai közötti eltérések csökkentésének előmozdítása
 • 2. célkitűzés: Hozzájárulás a kockázatértékelési megközelítések harmonizációjához
 • Célkitűzés: Hozzájárulás az átláthatóság növeléséhez és a tagállami hatóságok egymás kockázatértékeléseibe vetett bizalom kiépítéséhez
 • 4. célkitűzés: A kockázatkezeléssel és a kommunikációval kapcsolatos bevált gyakorlatok terjesztése
 • 5 célkitűzés: A tapasztalatcsere előmozdítása a szakértelem szintjének növelése és a megközelítések összehangolása érdekében

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

Bevezetés a környezeti kockázatértékelésről (ERA) a különböző uniós jogszabályok alapján. A tanfolyam elmagyarázza az ERA irányításának alapjait. Konkrétabban:

 • a környezet és a környezeti elemek különböző szempontjainak vizsgálata;
 • problémakialakítási gyakorlatok annak érdekében, hogy az uniós jogszabályokban meghatározott környezetvédelmi céloknak megfelelően jobban azonosítsák azokat a környezeti szempontokat, amelyeket védeni kell a károktól;
 • hogyan kell elvégezni a nem célszervezetek kiválasztását kockázatértékelési vizsgálatok céljából, és hogyan gyűjthetők a releváns bizonyítékok. Magában foglalja a statisztikák alkalmazását és felhasználását a mérhető végponti eredmények tekintetében, a statisztikailag szignifikáns eredmények biológiai relevanciájának megfelelő értelmezésével;
 • környezeti expozíciós értékelés. Minden egyes környezeti elem esetében lehetőség van forgatókönyv-modellek kiválasztására az adatok előállítása és a környezeti expozíció értékelésének a környezeti hatásokkal való összekapcsolása céljából;
 • életszakasz-elemzés. A vadon élő állatok és növények fejlődési szakaszai az életszakasz időbeli és térbeli eloszlásának elemzésével akkor a legrelevánsabbak, ha ismertek az expozíciós minták, és megfelelő modellezési eszközök segítségével megvizsgálható, hogy az expozíció valószínűleg káros hatással lesz-e egy különösen érzékeny életszakaszban, későbbi populációszintű hatásokkal.

Rövid bevezetés a kockázati kommunikációba.

Ezt a képzési programot az alább ismertetett profilokra és pozíciókra dolgozták ki: Kérjük, a pályázatok benyújtása vagy érvényesítése előtt ellenőrizze a kiválasztási kritériumoknak való megfelelést.

A résztvevők kötelesek:

 • Az élelmiszerlánc kockázatértékelésének funkcionális területein dolgozott, és legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, vagy
 • Tapasztalattal rendelkeznek az élelmiszerlánccal kapcsolatos kockázatértékelés létrehozása és végrehajtása terén egy illetékes hatóságnál (amely az élelmiszer- és takarmánybiztonság, az állategészségügy vagy az állatjólét területére terjed ki).
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Spanyolország
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Lettország
Környezeti kockázatértékelés

A BTSF bizonyítékgyűjtésről, -kezelésről és -integrációról szóló képzési programjának/tanfolyamának általános célkitűzése az élelmiszerlánc kockázatértékelése elveinek és módszereinek végrehajtására vonatkozó bevált gyakorlatok terjesztése, az ezen összetett munkaterülettel kapcsolatos ismeretek bővítése, valamint a következetes és magas szintű végrehajtási normák biztosítása az egész Európai Unióban.

 • 1. célkitűzés: A kockázatértékelés eljárási szempontjai közötti eltérések csökkentésének előmozdítása
 • 2. célkitűzés: Hozzájárulás a kockázatértékelési megközelítések harmonizációjához
 • Célkitűzés: Hozzájárulás az átláthatóság növeléséhez és a tagállami hatóságok közötti bizalom kiépítéséhez egymás kockázatértékelése során
 • 4. célkitűzés: A kockázatkezeléssel és a kommunikációval kapcsolatos bevált gyakorlatok terjesztése
 • 5 célkitűzés: A tapasztalatcsere előmozdítása a szakértelem szintjének növelése és a megközelítések összehangolása érdekében

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

 • Bevezetés a kockázatértékelésbe és annak jogi keretébe
 • Szakértői ismeretek felbujtása
 • a szakértői ismeretek szerzésének megvalósítása
 • A gyakorlat bemutatása
 • Kommunikáció a gyakorlatban

Ezt a képzési programot az alább ismertetett profilokra és pozíciókra dolgozták ki: Kérjük, hogy a pályázatok benyújtása vagy érvényesítése előtt ellenőrizze a kiválasztási kritériumoknak való megfelelést.

 • Az élelmiszerlánc kockázatértékelésének funkcionális területein dolgozott, és legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, vagy
 • Tapasztalattal rendelkezik egy illetékes hatóságnál az élelmiszerláncra vonatkozó kockázatértékelés létrehozása és végrehajtása terén (az élelmiszer-/takarmánybiztonság, az állategészségügy vagy az állatjólét területeire terjed ki)
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország Holtvonal
1 11/03/2024 15/03/2024 Bécs Ausztria 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Róma Olaszország 31/01/2025
Kockázatértékelés – Bizonyítékgyűjtés, -kezelés és integráció

A BTSF mikrobiológiai kockázatértékelésre vonatkozó képzési programjának/tanfolyamának fő célkitűzése a következő:

 • az élelmiszerlánc-kockázatértékelés alapelveinek és módszereinek végrehajtására vonatkozó bevált gyakorlatok terjesztése, az ezzel az összetett munkaterülettel kapcsolatos ismeretek bővítése, valamint a következetes és magas szintű végrehajtási normák biztosítása az egész Európai Unióban.

E képzési tevékenység kiterjesztett célkitűzései a következők:

 • A tapasztalatcsere előmozdítása a szakértelem szintjének növelése és a megközelítések összehangolása érdekében.
 • Hozzájárulás az átláthatóság növeléséhez és a tagállami hatóságok közötti bizalom kiépítéséhez egymás kockázatértékelése során.
 • Hozzájárulás a kockázatértékelési megközelítések harmonizációjához.
 • A kockázatkezeléssel és a kommunikációval kapcsolatos bevált gyakorlatok terjesztése.
 • A kockázatértékelés eljárási szempontjai közötti eltérések csökkentésének előmozdítása.

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

 • Élelmiszer-mérgezés kontra élelmiszer-fertőzés
 • Súlyos kockázatérzékelés a biztonság vélelmezésével szemben
 • Genomszekvenálás
 • Kórokozó-termék útvonal
 • A betegség háromszöge (patogén virulence-host érzékenység-élelmiszermátrix)
 • A dózis-válasz adatok forrásai (emberi önkéntes takarmányozási vizsgálatok, epidemiológiai adatok, állatkísérletek, in vitro vizsgálatok)
 • A dózis-válasz összefüggés modellezése (modelltípusok, a dózis-válasz modell kiválasztása)
 • Mikrobiális folyamatok (például mikroorganizmusok növekedése és inaktiválása) és élelmiszer-kezelési folyamatok (például keresztszennyeződés), statisztikai következtetések
 • Minőségi és minőségi (determinista kontra sztochasztikus) modellek, egyszerű vagy strukturált modellek
 • Az expozíció értékelésének bizonytalansága és változékonysága
 • Érzékenységi elemzés és „mi, ha” forgatókönyvekKockázatkezelési szempontok kifejezetten a mikrobiológiai kockázatértékeléshez és más kapcsolódó kérdésekhez kapcsolódnak (pl. antimikrobiális rezisztencia, BSE és más TSE prionok)
 • Kockázati kommunikáció

Ezt a képzési programot az alább ismertetett profilokra és pozíciókra dolgozták ki. Kérjük, hogy a pályázatok benyújtása vagy érvényesítése előtt ellenőrizze a kiválasztási kritériumoknak való megfelelést.

 • Az élelmiszerlánc kockázatértékelésében részt vevő nemzeti hatóságoknál és közintézményeknél (beleértve a 178/2002/EK rendelet 36. cikke szerinti szervezeteket) szerzett szakmai tapasztalat
 • A mikrobiológiai kockázatértékelés konkrét területén szerzett tapasztalat.
 • A válság kivizsgálása és kezelése terén szerzett tapasztalat
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
4 09/10/2023 13/10/2023 Varsó Lengyelország
5 17/06/2024 21/06/2024 Róma Olaszország
Mikrobiológiai kockázatértékelés

A BTSF kártevő- és növényvédelmi kockázatértékelésről szóló képzési programjának fő célja az élelmiszerlánc kockázatértékelésére vonatkozó elvek és módszerek végrehajtásával kapcsolatos bevált gyakorlatok terjesztése, az ezzel az összetett munkaterülettel kapcsolatos ismeretek bővítése, valamint következetes és magas szintű végrehajtási normák biztosítása az egész Európai Unióban. 

 • 1. célkitűzés: A kockázatértékelés eljárási szempontjai közötti eltérések csökkentésének előmozdítása 
 • 2. célkitűzés: Hozzájárulás a kockázatértékelési megközelítések harmonizációjához
 • Célkitűzés: Hozzájárulás az átláthatóság növeléséhez és a tagállami hatóságok egymás kockázatértékeléseibe vetett bizalom kiépítéséhez.
 • 4. célkitűzés: A kockázatkezeléssel és a kommunikációval kapcsolatos bevált gyakorlatok terjesztése
 • 5 célkitűzés: Mozdítsák elő a tapasztalatcserét a szakértelem szintjének növelése és a megközelítések összehangolása érdekében.

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

 • Bevezetés a károsítókra és a növényvédelemre vonatkozó kockázatértékelésbe (Jogi keret, A növénykárosítókra vonatkozó kockázatértékelés előkészítése, a növénykárosítókkal kapcsolatos kockázatok értékelésére és bizonytalanságaira vonatkozó adatszolgáltatási követelmények, a növénykárosítók beindítása és kategorizálása)
 • Kockázatértékelés a gyakorlatban: az indítási szakasz és a kártevők kategorizálása, a határátlépésekkel kapcsolatos kockázatértékelés
 • Kockázatértékelés a gyakorlatban: belépés, letelepedés és elterjedés
 • A lehetséges következmények értékelése
 • Kockázatkezelés
 • Kockázatelemzés és jelentéstétel
 • Kockázati kommunikáció és felügyelet

Ezt a képzési programot az alább ismertetett profilokra és pozíciókra dolgozták ki: Kérjük, a pályázatok benyújtása vagy érvényesítése előtt ellenőrizze a kiválasztási kritériumoknak való megfelelést.

A résztvevők kötelesek:

 • Legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik az élelmiszerlánc kockázatértékelésének funkcionális területein, vagy
 • Tapasztalattal rendelkeznek az élelmiszerlánccal kapcsolatos kockázatértékelés létrehozása és végrehajtása terén egy illetékes hatóságnál (amely az élelmiszer- és takarmánybiztonság, az állategészségügy vagy az állatjólét területére terjed ki).
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 29/04/2024 03/05/2024 Riga Lettország
2 18/11/2024 22/11/2024 Valencia Spanyolország
Kártevő- és növényvédelmi kockázatértékelés

A BTSF állategészségügyre és állatjólétre alkalmazott kockázatértékelési képzési programjának/útjának fő célkitűzése:

 • az élelmiszerlánc-kockázatértékelés alapelveinek és módszereinek végrehajtására vonatkozó bevált gyakorlatok terjesztése, az ezzel az összetett munkaterülettel kapcsolatos ismeretek bővítése, valamint következetes és magas szintű végrehajtási normák biztosítása az egész Európai Unióban

E képzési tevékenység kiterjesztett célkitűzései a következők:

 • A tapasztalatcsere előmozdítása a szakértelem szintjének növelése és a megközelítések összehangolása érdekében.
 • Hozzájárulás az átláthatóság növeléséhez és a tagállami hatóságok közötti bizalom kiépítéséhez egymás kockázatértékelése során.
 • Hozzájárulás a kockázatértékelési megközelítések harmonizációjához.
 • A kockázatkezeléssel és a kommunikációval kapcsolatos bevált gyakorlatok terjesztése.
 • A kockázatértékelés eljárási szempontjai közötti eltérések csökkentésének előmozdítása.

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

 • Az állatbetegségek behozatalával és az állatjóléttel kapcsolatos kockázatértékelés négy lépésből álló strukturált megközelítése: Veszélyazonosítás, veszélyjellemzők, expozícióértékelés, kockázatjellemzés
 • Importkockázat-értékelés (IRA)
 • Kockázat – A haszon értékelése az állatjólét területén
 • A betegségek behurcolásával és terjedésével kapcsolatos következmények
 • Kvalitatív és mennyiségi értékelés
 • Forgatókönyv szerinti famodellek
 • Bizonytalanság és változékonyság
 • Részesedéstulajdonos-specifikus kockázati kommunikáció
 • Esettanulmányon alapuló tanulás

Ezt a képzési programot az alább ismertetett profilokra és pozíciókra dolgozták ki. Kérjük, hogy a pályázatok benyújtása vagy érvényesítése előtt ellenőrizze a kiválasztási kritériumoknak való megfelelést.

 • Az élelmiszerlánc kockázatértékelésében részt vevő nemzeti hatóságoknál és közintézményeknél (beleértve a 178/2002/EK rendelet 36. cikke szerinti szervezeteket) szerzett szakmai tapasztalat
 • Az állategészségügyre és állatjólétre alkalmazott kockázatértékelés konkrét területén szerzett tapasztalat
 • A válság kivizsgálása és kezelése terén szerzett tapasztalat
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 07/06/2021 11/06/2021 online
2 21/02/2022 25/02/2022 online
3 23/05/2022 27/05/2022 Bolognai Olaszország
4 18/03/2024  22/03/2024  Varsó  Lengyelország
5 20/01/2025 24/01/2025 Valencia Spanyolország
Az állatok egészségére és jólétére alkalmazott kockázatértékelés

A BTSF biotechnológiai kockázatértékeléssel kapcsolatos képzési programjának fő célkitűzése a következő:

 • az élelmiszerlánc-kockázatértékelés alapelveinek és módszereinek végrehajtására vonatkozó bevált gyakorlatok terjesztése, az ezzel az összetett munkaterülettel kapcsolatos ismeretek bővítése, valamint a következetes és magas szintű végrehajtási normák biztosítása az egész Európai Unióban.

E képzési tevékenység kiterjesztett célkitűzései a következők:

 • A tapasztalatcsere előmozdítása a szakértelem szintjének növelése és a megközelítések összehangolása érdekében.
 • Hozzájárulás az átláthatóság növeléséhez és a tagállami hatóságok egymás kockázatértékelései iránti bizalom kiépítéséhez.
 • Hozzájárulás a kockázatértékelési megközelítések harmonizációjához.
 • A kockázatkezeléssel és a kommunikációval kapcsolatos bevált gyakorlatok terjesztése.
 • A kockázatértékelés eljárási szempontjai közötti eltérések csökkentésének előmozdítása.

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

 • Négylépcsős megközelítés kialakítása a géntechnológiával módosított szervezetek kockázatértékelésében: Veszélyazonosítás, veszélyjellemzés, expozícióértékelés, kockázatjellemzés
 • A veszélyek azonosításának és jellemzésének elvei és módszerei, ha azokat egész élelmiszerre/takarmányra alkalmazzák
 • Bizonytalanság és változékonyság
 • A bizonyítékok mérlegelésén alapuló megközelítés
 • Kockázatmérséklés
 • Forgalomba hozatal utáni nyomon követés
 • A GMO-k környezeti kockázatértékelése (ERA)
 • Új molekuláris nemesítési technikák (RNAi, CRISPR/Cas) és azok kockázatértékelési kihívásai
 • Géntechnológiával módosított növények, mikroorganizmusok, állatok (gerinctelenek) és rovarok
 • Szintetikus biológia
 • Omicák mint új kockázatértékelési eszköztár
 • Kockázati kommunikáció

Ezt a képzési programot az alább ismertetett profilokra és pozíciókra dolgozták ki. Kérjük, hogy a pályázatok benyújtása vagy érvényesítése előtt ellenőrizze a kiválasztási kritériumoknak való megfelelést.

 • Szakmai tapasztalat az élelmiszerlánc kockázatértékelésében részt vevő nemzeti hatóságoknál és közintézményeknél (többek között a 178/2002/EK rendelet 36. cikke szerinti szervezeteknél)
 • A biotechnológiák kockázatértékelésének konkrét területén szerzett tapasztalat
 • Krízisvizsgálat és -kezelés terén szerzett tapasztalat
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 07/03/2022 11/03/2022 online
2 12/09/2022 16/09/2022 Róma Olaszország
3 22/01/2024 26/01/2024 Róma Olaszország
4 04/11/2024 08/11/2024 Riga Lettország
Kockázatértékelés a biotechnológia területén

A BTSF táplálkozással kapcsolatos kockázatértékeléssel kapcsolatos képzési programjának fő célkitűzése a következő:

 • az élelmiszerlánccal kapcsolatos kockázatértékelés alapelveinek és módszereinek végrehajtására vonatkozó bevált gyakorlatok terjesztése, az ezzel az összetett munkaterülettel kapcsolatos ismeretek bővítése, valamint következetes és magas szintű végrehajtási normák biztosítása az egész Európai Unióban.

E képzési tevékenység kiterjesztett célkitűzései a következők:

 • A tapasztalatcsere előmozdítása a szakértelem szintjének növelése és a megközelítések összehangolása érdekében.
 • Hozzájárulás az átláthatóság növeléséhez és a tagállami hatóságok közötti bizalom kiépítéséhez egymás kockázatértékelése során.
 • Hozzájárulás a kockázatértékelési megközelítések harmonizációjához.
 • A kockázatkezeléssel és a kommunikációval kapcsolatos bevált gyakorlatok terjesztése.
 • A kockázatértékelés eljárási szempontjai közötti eltérések csökkentésének előmozdítása.

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

 • Az étrendi bevitel értékelése
 • A tápanyagbevitel értékelése
 • Makro- és mikroelemek
 • Étrendi referenciaértékek
 • Tolerálható felső beviteli szint
 • A kockázat jellemzése
 • Jelentéstétel
 • A bevitel értékelésének előzetes módszerei
 • Új élelmiszerek
 • Előny-kockázat értékelés
 • Kockázati kommunikáció

Ezt a képzési programot az alább ismertetett profilokra és pozíciókra dolgozták ki. Kérjük, hogy a pályázatok benyújtása vagy érvényesítése előtt ellenőrizze a kiválasztási kritériumoknak való megfelelést.

 • Szakmai tapasztalat az élelmiszerlánc kockázatértékelésében részt vevő nemzeti hatóságoknál és közintézményeknél (többek között a 178/2002/EK rendelet 36. cikke szerinti szervezeteknél)
 • A táplálkozással kapcsolatos kockázatértékelés konkrét területén szerzett tapasztalat
 • A válság kivizsgálása és kezelése terén szerzett tapasztalat
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 01/11/2021 05/11/2021 online
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelona Spanyolország
3 04/12/2023 08/12/2023 Róma Olaszország
4 21/10/2024 25/10/2024 Bécs Ausztria
A táplálkozással kapcsolatos kockázatok értékelése

A nem uniós országokra vonatkozó uniós kockázatelemzési megközelítésről szóló BTSF - tanfolyam általános célja az élelmiszer-biztonsági kockázatelemzés elveinek és módszereinek terjesztése, az ezen összetett munkaterülettel kapcsolatos ismeretek bővítése, valamint a nem uniós országok európai ellenőrzési rendszerekkel és jogszabályokkal kapcsolatos ismereteinek bővítése:

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

 • A kockázatértékelés fogalma (a nemzeti és az EFSA-ban, valamint más nemzetközi élelmiszer-biztonsági szervezetekben alkalmazott).
 • A nemzetközi szabályozó ügynökségek szerepe és a nemzetközi kockázatértékelési iránymutatások.
 • A kockázatelemzés három összetevője – kockázatértékelés, kockázatkezelés és kockázati kommunikáció.
 • A kockázatértékelési megközelítés lépései a WHO szerint: problémameghatározás, veszélyazonosítás, veszélyjellemzés, expozícióértékelés és kockázatjellemzés.
 • Hogyan kell strukturált kockázatértékelést végezni.
 • A veszélyek és kockázatok azonosításának folyamata.
 • A szabályozott termékekre és a növényegészségügyre vonatkozó kockázatelemzés.
 • Vegyi szennyező anyagok és kémiai kockázatelemzés (veszély azonosítása, veszélyjellemzés, expozícióértékelés és kockázatjellemzés a kémiai kockázatértékelésben, kockázatkezelésben és kockázatkommunikációban).
 • Kockázatelemzés a zoonózisról és az állategészségügyről, különös tekintettel a mikrobiológiai kockázatelemzésre.
 • A hatósági ellenőrzésekről szóló új rendelet (OCR) és az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer (RASFF).
 • Válságkezelés.

A résztvevők az illetékes hatóságok hatósági ellenőrzési tevékenységekben részt vevő személyzetét, valamint az élelmiszer-biztonsági politika kidolgozásáért és az exportügyekért felelős mezőgazdasági minisztériumok személyzetét képviselik.

Hátterükből és szakmai helyzetükből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy a képzési tevékenységben való részvétel a kompetenciák fejlesztésének kulcsfontosságú eleme.

Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 12/06/2023 15/06/2023 Szkopje Észak-Macedónia
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Tanzánia
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidjan Elefántcsontpart
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brazília
5 22/01/2024 25/01/2024 Panamaváros Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malajzia
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunisz Tunézia
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonézia
A nem uniós országokra vonatkozó uniós kockázatelemzési megközelítés