Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Curze o medsektorskih simulacijskih vajah kriznega upravljanja v živilskem sektorju so:

 • Izboljšanje načrtovanja pripravljenosti in odzivanja na krizne razmere s preskusnimi postopki, vzpostavljenimi na nacionalni ravni (načrti ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih) in na ravni EU (npr. splošni krizni načrt
 • Zagotavljanje skladnosti, interoperabilnosti in usklajevanja med lokalno in nacionalno ravnjo ter ravnjo EU
 • Zagotavljanje sodelovanja med državami članicami in zadevnimi mednarodnimi partnerji z uporabo ustreznih kanalov
 • Zagotavljanje usklajevanja med pristojnim organom in drugimi zainteresiranimi stranmi na nacionalni ravni
 • Zagotavljanje usklajevanja obveščanja o tveganju na lokalni in nacionalni ravni ter ravni EU
 • Izboljšanje pripravljenosti na izzive komuniciranja in odločanja v kriznih razmerah, kot so npr. odločanje o tem, kdaj komunicirati, kako obravnavati negotovost pri komuniciranju in kako uravnotežiti znanstvene ocene s političnimi ocenami, trgovino, ekonomskimi učinki, zaupanjem potrošnikov in javnim zdravjem

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Usklajevanje kriznega upravljanja in odzivanje v sektorjih živil in krme: institucionalni in pravni okvir
 • iRASFF in izbruhi v več državah
 • EpiPulse in EWRS
 • Skupne hitre ocene izbruhov EFSA in ECDC

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Udeleženci iz pristojnega organa na področju varnosti hrane ali javnega zdravja.  Kadar je mogoče, mora vsaka država udeležencu zagotoviti: varnost hrane/javno zdravje/krizno usklajevanje;
 • Najmanj 3 leta delovnih izkušenj v sektorju javnega zdravja ali uradnega nadzora varnosti hrane;
 • Biti del pristojnega organa, odgovornega za preiskavo in/ali obvladovanje izbruhov, ki se prenašajo z živili;
Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 15/02/2022 17/02/2022 Spletna Zoom BREZPREDMETNO
Preklicano 28/03/2022 30/03/2022 Spletna Zoom BREZPREDMETNO
2 25/04/2022 27/04/2022 Spletna Zoom BREZPREDMETNO
3 05/10/2022 07/10/2022 Bruselj Belgija
 4 13/05/2024  15/05/2024  Rim  Italija
Krizno upravljanje – medsektorske simulacijske vaje v živilskem sektorju

Splošni cilji programa usposabljanja za varnejšo hrano /Curze o pripravljenosti na krize na področju varnosti hrane zunaj EU so:

 • dodatno izboljšati sodelovanje uradnikov EU in tretjih držav prek INFOSAN;
 • Okrepiti mreženje med odgovornimi za krize na področju prehranske varnosti v EU in tretjih državah ter z združevanjem udeležencev iz različnih držav članic in tretjih držav,
 • omogočiti izmenjavo izkušenj in razširjati najboljše prakse za nadzorne dejavnosti in postopke za krizno upravljanje na področju varnosti hrane ob upoštevanju izkušenj in dosežkov v zvezi s pripravljenostjo na krize na področju varnosti hrane in njihovim obvladovanjem v institucijah EU in tretjih držav.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Okvir in orodja Svetovne zdravstvene organizacije INFOSAN za pripravljenost in obvladovanje kriz na področju varnosti hrane.
 • Okvir in orodja EU za pripravljenost in obvladovanje kriz na področju varnosti hrane.
 • Globalne in regionalne platforme za zgodnje opozarjanje ali nastajajoče informacije o tveganjih kot vir informacij o morebitnih krizah ali incidentih.
 • Operativni postopki kriznega načina za pospešitev učinkovitega ukrepanja med krizo in omogočanje usklajenega kriznega komuniciranja.
 • Skupne omejitve, izzivi, slabosti in dobre prakse.

Usposabljanje bo namenjeno osebju, pristojnemu za nadzor varnosti hrane in krizno upravljanje v državah EU in tretjih državah:

a)osebje pristojnih organov, vključenih v načrtovanje ravnanja v nepredvidljivih razmerah in izvajanje načrtov izrednih ukrepov v zvezi z incidenti v kriznih razmerah zaradi pomanjkanja hrane, ter njihovo upravljanje;

b)osebje pristojnega organa oziroma pristojnih organov, imenovanih za kontaktne točke v okviru mreže INFOSAN za izmenjavo informacij o incidentih in obvladovanju kriz v zvezi z varnostjo hrane.

Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 27/06/2022 01/07/2022 Beograd Srbija
2 05/09/2022 09/09/2022 Casablanci Maroko
3 24/10/2022 28/10/2022 Bangkok Tajska
4 28/11/2022 02/12/2022 Rio de Janeiro Brazilija
5 20/02/2023 24/02/2023 Sao José Kostarika
6 17/04/2023 21/04/2023 Manila Filipini
7 15/05/2023 19/05/2023 Beograd Srbija
8 12/06/2023 16/06/2023 Kuala Lumpur Malasya
9 25/09/2023 29/09/2023 Peking Kitajska
10 02/10/2023 06/10/2023 Tbilisi Gruzija
11 06/11/2023 10/11/2023 Cape Town Južna Afrika

ZasedanjeDatum začetka veljavnostiKončni datumMestoDežela
1229/04/202403/05/2024BangkokTajska
1301/07/202405/07/2024BeogradSrbija
1409/09/202413/09/2024CasablanciMaroko
1510/11/202415/11/2024HO Chi MinhVietnam
1627/01/202531/01/2025BogotàKolumbija
1724/02/202528/02/2025KišinjevMoldavija
1831/03/202504/04/2025MumbajIndija
1912/05/202516/05/2025SeulJužna Koreja
2016/06/202520/06/2025Buenos AiresArgentina
2114/07/202518/07/2025Cape TownJužna Afrika
2206/10/202510/10/2025TiranaAlbanijo


Pripravljenost na krize na področju varnosti hrane zunaj EU

Program usposabljanjaBTSF za medsektorske simulacijske vaje o večdržavnih incidentih, ki se prenašajo s hrano

Splošni cilj vaj je okrepiti zmogljivosti držav članic EU, drugih držav EGP (Norveška, Islandija) in Švice za usklajen odziv na resen incident v zvezi z varnostjo hrane, ki jih prizadene.

Medsektorske simulacijske vaje o večdržavnih incidentih, ki se prenašajo s hrano

Program usposabljanjaBTSF za pripravljenost in obvladovanje izbruhov hrane.

Splošni cilj je:

 • Izboljšati znanje pristojnih organov in inšpektorjev na terenu o pripravljenosti in obvladovanju izbruhov, ki se prenašajo z živili, da se poveča raven strokovnega znanja in usklajenosti.
 • Uradniki z najmanj tremi leti delovnih izkušenj v sektorju javnega zdravja ali z uradnim nadzorom nad varnostjo hrane.
 • Pristojni organ, odgovoren za preiskovanje in/ali obvladovanje izbruhov bolezni, ki se prenašajo z živili.
 • Izkušnje s sistemi nadzora za zgodnje odkrivanje izbruhov, ki se prenašajo z živili.
 • Izkušnje s preiskavo sledljivosti.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 03/12/2019 06/12/2019 Barcelono Španija
2 03/03/2020 06/03/2020 Voorschoten Nizozemskem
3 14/09/2021 16/09/2021 Online Online
4 05/10/2021 07/10/2021 Online Online
5 09/11/2021 11/11/2021 Online Online
6 14/12/2021 16/12/2021 Online Online
7 22/02/2022 24/02/2022 Online Online
8 15/03/2022 17/03/2022 Online Online
9 03/05/2022 05/05/2022 Online Online
10 14/06/2022 17/06/2022 Bologni Italija
11 27/09/2022 30/09/2022 Varsavia Poljska
12 13/12/2022 16/12/2022 Rim Italija
13 06/02/2023 09/02/2023 Rim Italija
14 27/03/2023 30/03/2023 Rim Italija
Pripravljenost na izbruhe in obvladovanje izbruhov hrane