Ogólne cele programu szkoleniowego BTSF /Course on Crisis Management- intersektorowe ćwiczenia symulacyjne w sektorze żywnościowym są następujące:

 • Poprawa planowania gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe za pomocą procedur testowania obowiązujących na szczeblu krajowym (plany awaryjne) i UE (np. ogólny plan kryzysowy
 • Zapewnienie spójności, interoperacyjności i koordynacji między szczeblem lokalnym, krajowym i unijnym
 • Zapewnienie interakcji między państwami członkowskimi oraz z zainteresowanymi partnerami międzynarodowymi poprzez wykorzystanie odpowiednich kanałów
 • Zapewnienie koordynacji między właściwym organem a innymi zainteresowanymi stronami na szczeblu krajowym
 • Zagwarantowanie koordynacji informowania o ryzyku na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym
 • Poprawa gotowości na wyzwania związane z komunikacją i podejmowaniem decyzji w sytuacjach kryzysowych, takie jak np. podejmowanie decyzji o tym, kiedy należy komunikować się, jak radzić sobie z niepewnością podczas komunikacji oraz jak zrównoważyć oceny naukowe i ocenę polityczną, handel, skutki gospodarcze, zaufanie konsumentów i zdrowie publiczne

Kurs dotyczy następujących tematów:

 • Koordynacja zarządzania kryzysowego i reagowanie w sektorze spożywczym i paszowym: ramy instytucjonalne i prawne
 • ogniska iRASFF i ogniska wielokrajowe
 • EpiPulse i EWRS
 • Wspólne szybkie oceny ognisk choroby EFSA i ECDC

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

 • Uczestnicy z właściwego organu w dziedzinie bezpieczeństwa żywności lub zdrowia publicznego.  W miarę możliwości każdy kraj powinien dostarczyć uczestnikowi: bezpieczeństwo żywności/zdrowie publiczne/koordynacja kryzysowa;
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w sektorze zdrowia publicznego lub w kontroli urzędowej bezpieczeństwa żywności;
 • Wchodzić w skład właściwego organu odpowiedzialnego za badanie ognisk chorób przenoszonych przez żywność lub za zarządzanie nimi
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 15/02/2022 17/02/2022 Internetowy Zoom NIE DOTYCZY
Odwołane 28/03/2022 30/03/2022 Internetowy Zoom NIE DOTYCZY
2 25/04/2022 27/04/2022 Internetowy Zoom NIE DOTYCZY
3 05/10/2022 07/10/2022 Bruksela Belgia
 4 13/05/2024  15/05/2024  Rzym  Włochy
Zarządzanie kryzysowe – międzysektorowe ćwiczenia symulacyjne w sektorze żywności

Ogólne cele programu szkoleniowego BTSF /Kolejki na temat gotowości na sytuacje kryzysowe w zakresie bezpieczeństwa żywności spoza UE są następujące:

 • dalsze usprawnianie współpracy urzędników z UE i spoza UE za pośrednictwem INFOSANU;
 • Wzmocnienie sieci kontaktów między podmiotami zarządzającymi kryzysami związanymi z bezpieczeństwem żywności w UE i państwach spoza UE oraz poprzez łączenie uczestników z różnych państw członkowskich i państw spoza UE,
 • umożliwienie wymiany doświadczeń i rozpowszechniania najlepszych praktyk w zakresie działań kontrolnych i procedur w zakresie zarządzania kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa żywności, z uwzględnieniem doświadczeń i osiągnięć w zakresie gotowości na sytuacje kryzysowe w zakresie bezpieczeństwa żywności i zarządzania nimi w instytucjach UE i państw trzecich.

Kurs dotyczy następujących tematów:

 • Ramy i narzędzia WHO INFOSAN na wypadek sytuacji kryzysowej i zarządzania kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 • Unijne ramy i narzędzia gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej w zakresie bezpieczeństwa żywności i zarządzania kryzysowego.
 • Globalne i regionalne platformy wczesnego ostrzegania lub pojawiające się zagrożenia jako źródło informacji o potencjalnych kryzysach lub incydentach.
 • Procedury operacyjne w trybie kryzysowym, aby przyspieszyć skuteczne działania w czasie kryzysu i umożliwić skoordynowaną komunikację kryzysową.
 • Wspólne ograniczenia, wyzwania, słabe punkty i dobre praktyki.

Szkolenia będą skierowane do pracowników odpowiedzialnych za kontrole bezpieczeństwa żywności i zarządzanie kryzysowe zarówno w państwach UE, jak i państwach trzecich:

a)personel właściwego organu lub właściwych organów zaangażowanych w planowanie ewentualnościowe i obsługę planów awaryjnych dotyczących incydentów związanych z kryzysem żywnościowym oraz zarządzanie nimi;

personel właściwego organu lub właściwych organów wyznaczonych jako punkty kontaktowe w ramach sieci INFOSAN do celów wymiany informacji na temat incydentów związanych z bezpieczeństwem żywności i zarządzania kryzysowego.

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 27/06/2022 01/07/2022 Belgrad Serbia
2 05/09/2022 09/09/2022 Casablance Maroko
3 24/10/2022 28/10/2022 Bangkok Tajlandia
4 28/11/2022 02/12/2022 Rio de Janeiro Brazylia
5 20/02/2023 24/02/2023 Sao José Kostaryka
6 17/04/2023 21/04/2023 Manila Filipiny
7 15/05/2023 19/05/2023 Belgrad Serbia
8 12/06/2023 16/06/2023 Kuala Lumpur Malasya
9 25/09/2023 29/09/2023 Pekin Chiny
10 02/10/2023 06/10/2023 Tbilisi Gruzja
11 06/11/2023 10/11/2023 Kapsztad Republika Południowej Afryki

SesjaData rozpoczęciaData końcowaMiastoPaństwo
1229/04/202403/05/2024BangkokTajlandia
1301/07/202405/07/2024BelgradSerbia
1409/09/202413/09/2024CasablanceMaroko
1510/11/202415/11/2024HO Chi MinhWietnam
1627/01/202531/01/2025BogotàKolumbia
1724/02/202528/02/2025KiszyniówMołdawia
1831/03/202504/04/2025BombajuIndie
1912/05/202516/05/2025SeulKorea Południowa
2016/06/202520/06/2025Buenos AiresArgentyna
2114/07/202518/07/2025KapsztadRepublika Południowej Afryki
2206/10/202510/10/2025TiranaAlbania


Gotowość na wypadek kryzysu bezpieczeństwa żywności poza UE

Program szkoleniowyBTSF dotyczący międzysektorowych ćwiczeń symulacyjnych dotyczących wielokrajowych incydentów związanych z żywnością

Ogólnym celem ćwiczeń jest wzmocnienie zdolności państw członkowskich UE, innych państw EOG (Norwegii, Islandii) i Szwajcarii do skoordynowanego reagowania na poważne incydenty związane z bezpieczeństwem żywności, które ich dotyczą.

Międzysektorowe ćwiczenia symulacyjne dotyczące incydentów związanych z żywnością w wielu krajach

Program szkoleniowyBTSF dotyczący gotowości i zarządzania ogniskami żywnościowymi.

Ogólnym celem wniosku jest:

 • Zwiększenie wiedzy właściwych organów i inspektorów terenowych na temat gotowości i zarządzania ogniskami chorób przenoszonych przez żywność w celu zwiększenia poziomu wiedzy fachowej i harmonizacji.
 • Urzędnicy posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w sektorze zdrowia publicznego lub w urzędowej kontroli bezpieczeństwa żywności.
 • Właściwy organ odpowiedzialny za badanie ognisk przenoszonych przez żywność lub zarządzanie nimi.
 • Doświadczenie w systemach nadzoru w celu wczesnego wykrywania ognisk chorób przenoszonych przez żywność.
 • Doświadczenie w badaniu identyfikowalności.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 03/12/2019 06/12/2019 Barcelona Hiszpania
2 03/03/2020 06/03/2020 Voorschoten Niderlandów
3 14/09/2021 16/09/2021 Online Online
4 05/10/2021 07/10/2021 Online Online
5 09/11/2021 11/11/2021 Online Online
6 14/12/2021 16/12/2021 Online Online
7 22/02/2022 24/02/2022 Online Online
8 15/03/2022 17/03/2022 Online Online
9 03/05/2022 05/05/2022 Online Online
10 14/06/2022 17/06/2022 Bolonii Włochy
11 27/09/2022 30/09/2022 Varsavia Polska
12 13/12/2022 16/12/2022 Rzym Włochy
13 06/02/2023 09/02/2023 Rzym Włochy
14 27/03/2023 30/03/2023 Rzym Włochy
Gotowość na wypadek wybuchu epidemii i zarządzanie nią w żywności