De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma/de cursus crisismanagement-intersectorale simulatieoefeningen in de levensmiddelensector zijn:

 • Verbetering van de paraatheids- en responsplanning voor crisissituaties door testprocedures op nationaal (noodplan) en op EU-niveau (bv. het algemene crisisplan)
 • Zorgen voor samenhang, interoperabiliteit en coördinatie tussen het lokale, nationale en EU-niveau
 • Zorgen voor interactie tussen de lidstaten en met de betrokken internationale partners door gebruik te maken van de passende kanalen
 • Zorgen voor coördinatie tussen de bevoegde autoriteit en andere belanghebbenden op nationaal niveau
 • Zorgen voor coördinatie van risicocommunicatie op lokaal, nationaal en EU-niveau
 • Verbetering van de paraatheid voor uitdagingen op het gebied van communicatie en besluitvorming in crisissituaties, zoals het bepalen wanneer wordt gecommuniceerd, hoe met onzekerheid moet worden omgegaan en hoe wetenschappelijke beoordelingen moeten worden afgewogen tegen politieke evaluatie, handel, economische impact, consumentenvertrouwen en volksgezondheid

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Coördinatie en respons op het gebied van crisisbeheersing in de levensmiddelen- en diervoedersector: institutioneel en wettelijk kader
 • iRASFF en uitbraken in meerdere landen
 • EpiPulse en EWRS
 • De gezamenlijke snelle evaluaties van EFSA-ECDC

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer de naleving van de selectiecriteria alvorens sollicitaties in te dienen of te valideren.

 • Deelnemers van de bevoegde autoriteit op het gebied van voedselveiligheid of volksgezondheid.  Indien mogelijk moet elk land de deelnemer voorzien van: voedselveiligheid/volksgezondheid/crisiscoördinatie;
 • Ten minste 3 jaar beroepservaring in de volksgezondheidssector of officiële controle van de voedselveiligheid;
 • Maakt deel uit van de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor het onderzoek naar en/of het beheer van door voedsel overgedragen uitbraken
Zitting Begindatum Einddatum Stad Land:
1 15/02/2022 17/02/2022 Online Zoom N.V.T.
Geannuleerd 28/03/2022 30/03/2022 Online Zoom N.V.T.
2 25/04/2022 27/04/2022 Online Zoom N.V.T.
3 05/10/2022 07/10/2022 Brussel België
 4 13/05/2024  15/05/2024  Rome  Italië
Crisismanagement — intersectorale simulatieoefeningen in de levensmiddelensector

De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma /cursus over paraatheid bij voedselveiligheidscrises buiten de EU zijn:

 • de samenwerking tussen EU- en niet-EU-ambtenaren via INFOSAN verder verbeteren;
 • Het versterken van de netwerkvorming tussen de voedselveiligheidscrisismanagers van de EU en derde landen en door deelnemers uit verschillende lidstaten en niet-EU-landen samen te brengen,
 • de uitwisseling van ervaringen mogelijk te maken en beste praktijken te verspreiden voor controleactiviteiten en -procedures op het gebied van de beheersing van voedselveiligheidscrises, rekening houdend met de ervaring en resultaten op het gebied van paraatheid en beheersing van voedselveiligheidscrises in de instellingen van de EU en derde landen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het kader en de instrumenten van de WHO INFOSAN voor paraatheid en beheer van voedselveiligheidscrises.
 • Het EU-kader en de instrumenten voor paraatheid en beheersing van voedselveiligheidscrises.
 • Mondiale en regionale platforms voor vroegtijdige waarschuwing of nieuwe risicoinformatie als bron van informatie over potentiële crises of incidenten.
 • Operationele procedures in crisismodus om doeltreffend optreden tijdens de crisis te versnellen en gecoördineerde crisiscommunicatie mogelijk te maken.
 • Gemeenschappelijke beperkingen, uitdagingen, zwakke punten en goede praktijken.

De opleiding zal worden gericht aan personeel dat belast is met voedselveiligheidscontroles en crisisbeheersing in zowel EU- als niet-EU-landen:

personeel van de bevoegde autoriteit (en) dat betrokken is (zijn) bij de noodplanning en de uitvoering van noodplannen in verband met voedselcrisisincidenten en het beheer daarvan;

personeel van de bevoegde autoriteit (en) die zijn aangewezen als contactpunten binnen het INFOSAN-netwerk voor de uitwisseling van informatie over voedselveiligheidscrisisincidenten en -beheer.

Zitting Begindatum Einddatum Stad Land:
1 27/06/2022 01/07/2022 Belgrado Servië
2 05/09/2022 09/09/2022 Casablanca Nieuw-Zeeland
3 24/10/2022 28/10/2022 Bangkok Turkije
4 28/11/2022 02/12/2022 Rio de Janeiro Turkije
5 20/02/2023 24/02/2023 Sao José Dominicaanse Republiek
6 17/04/2023 21/04/2023 Manila Filipijnen
7 15/05/2023 19/05/2023 Belgrado Servië
8 12/06/2023 16/06/2023 Kuala Lumpur Malasya
9 25/09/2023 29/09/2023 Peking Cambodja
10 02/10/2023 06/10/2023 Tbilisi Georgië
11 06/11/2023 10/11/2023 Kaapstad Zuid-Afrika

ZittingBegindatumEinddatumStadLand:
1229/04/202403/05/2024BangkokTurkije
1301/07/202405/07/2024BelgradoServië
1409/09/202413/09/2024CasablancaNieuw-Zeeland
1510/11/202415/11/2024Ho Chi MinhWit-Rusland
1627/01/202531/01/2025BogotàColombië
1724/02/202528/02/2025ChisinauMoldavië
1831/03/202504/04/2025MumbaiIndonesië
1912/05/202516/05/2025SeoulZuid-Korea
2016/06/202520/06/2025Buenos AiresArgentinië
2114/07/202518/07/2025KaapstadZuid-Afrika
2206/10/202510/10/2025TiranaAlbanië


Paraatheid voor voedselveiligheidscrises buiten de EU

BTSF-opleidingsprogramma voor intersectorale simulatieoefeningen met betrekking tot door voedsel in meerdere landen veroorzaakte incidenten

Het algemene doel van de oefeningen is het versterken van de capaciteit van de EU-lidstaten, andere EER-landen (Noorwegen, IJsland) en Zwitserland om een gecoördineerde respons te geven op een ernstig voedselveiligheidsincident dat hen treft.

Intersectorale simulatieoefeningen over door voedsel overgedragen incidenten in meerdere landen

BTSF-opleidingsprogramma over paraatheid bij en beheer van voedsel bij uitbarstingen.

De algemene doelstelling is:

 • Het vergroten van de kennis van bevoegde autoriteiten en veldinspecteurs over de paraatheid en het beheer van door voedsel overgedragen uitbraken, teneinde het niveau van deskundigheid en harmonisatie te verhogen.
 • Ambtenaren met minimaal 3 jaar beroepservaring in de volksgezondheidssector of officiële controle op voedselveiligheid.
 • Bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor het onderzoek naar en/of het beheer van door voedsel overgedragen uitbraken.
 • Ervaring met surveillancesystemen om door voedsel overgedragen uitbraken in een vroeg stadium op te sporen.
 • Ervaring met traceerbaarheidsonderzoek.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 03/12/2019 06/12/2019 Barcelona Spanje
2 03/03/2020 06/03/2020 Voorstellingen Nederland
3 14/09/2021 16/09/2021 Online Online
4 05/10/2021 07/10/2021 Online Online
5 09/11/2021 11/11/2021 Online Online
6 14/12/2021 16/12/2021 Online Online
7 22/02/2022 24/02/2022 Online Online
8 15/03/2022 17/03/2022 Online Online
9 03/05/2022 05/05/2022 Online Online
10 14/06/2022 17/06/2022 Bologna Italië
11 27/09/2022 30/09/2022 Varsavia Polen
12 13/12/2022 16/12/2022 Rome Italië
13 06/02/2023 09/02/2023 Rome Italië
14 27/03/2023 30/03/2023 Rome Italië
Paraatheid voor en beheer van uitbraken in levensmiddelen