BTSF:n koulutusohjelman ja kriisinhallinnan alan monialaisen simulaatioharjoitusten yleistavoitteet ovat seuraavat:

 • Parannetaan kriisitilanteisiin liittyvää valmius- ja reagointisuunnittelua kansallisella (varautumissuunnitelmat) ja EU:n tasolla käytössä olevilla testausmenettelyillä (esim. kriisiä koskeva yleissuunnitelma)
 • Johdonmukaisuuden, yhteentoimivuuden ja koordinoinnin varmistaminen paikallisen, kansallisen ja EU:n tason välillä
 • Jäsenvaltioiden ja asianomaisten kansainvälisten kumppaneiden välisen vuorovaikutuksen varmistaminen asianmukaisten kanavien avulla
 • Toimivaltaisen viranomaisen ja muiden sidosryhmien välisen koordinoinnin varmistaminen kansallisella tasolla
 • Riskiviestinnän koordinoinnin varmistaminen paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla
 • Parannetaan varautumista viestintä- ja päätöksentekohaasteisiin kriisitilanteissa. Tällaisia haasteita ovat esimerkiksi viestinnän ajankohdasta päättäminen, epävarmuuden käsitteleminen viestinnässä ja tieteellisten arviointien ja poliittisten arviointien, kaupan, taloudellisten vaikutusten, kuluttajien luottamuksen ja kansanterveyden yhteensovittaminen

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Kriisinhallinnan koordinointi ja reagointi elintarvike- ja rehualoilla: institutionaaliset ja oikeudelliset puitteet
 • iRASFF ja useita maita koskevat taudinpurkaukset
 • EpiPulse ja varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmä
 • EFSAn ja ECDC:n yhteiset nopeat taudinpurkausten arvioinnit

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Elintarvikkeiden turvallisuuden ja kansanterveyden alalla toimivaltaisen viranomaisen osanottajat.  Kunkin maan olisi mahdollisuuksien mukaan toimitettava osallistujalle elintarviketurvallisuus/kansanterveys/kriisien koordinointi;
 • Vähintään kolmen vuoden työkokemus kansanterveyden alalta tai elintarviketurvallisuuden virallisesta valvonnasta;
 • Oltava osa elintarvikeperäisten taudinpurkausten tutkinnasta ja/tai hallinnasta vastaavaa toimivaltaista viranomaista
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 15/02/2022 17/02/2022 Online-Zoom KT
Peruutettu 28/03/2022 30/03/2022 Online-Zoom KT
2 25/04/2022 27/04/2022 Online-Zoom KT
3 05/10/2022 07/10/2022 Bryssel Belgia
 4 13/05/2024  15/05/2024  Rooma  Italia
Kriisinhallintaan liittyvät alojen väliset simulaatioharjoitukset elintarvikealalla

Elintarviketurvallisuuskriisivalmiutta koskevan BTSF:n koulutusohjelman ja EU:n ulkopuolisten maiden yhteisen koulutusohjelman ( Course) yleistavoitteet ovat seuraavat:

 • parannetaan edelleen EU:n ja EU:n ulkopuolisten virkamiesten yhteistyötä INFOSANin kautta;
 • Vahvistaa EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden elintarviketurvallisuuden kriisijohtajien verkottumista ja kokoamalla yhteen osallistujia eri jäsenvaltioista ja EU:n ulkopuolisista maista,
 • mahdollistaa kokemusten vaihtaminen ja parhaiden käytäntöjen levittäminen elintarviketurvallisuuden kriisinhallintaan liittyviä valvontatoimia ja -menettelyjä varten ottaen huomioon kokemukset ja saavutukset elintarviketurvallisuuteen liittyvän kriisivalmiuden ja -hallinnan alalla EU:n ja sen ulkopuolisten maiden instituutioissa.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • WHO:n INFOSAN-kehys ja välineet elintarviketurvallisuuden kriisivalmiutta ja -hallintaa varten.
 • Elintarviketurvallisuuden kriisivalmiutta ja -hallintaa koskevat EU:n puitteet ja välineet.
 • Maailmanlaajuiset ja alueelliset varhaisvaroitusjärjestelmät tai kehittymässä olevat riskitietoalustat, jotka tarjoavat tietoa mahdollisista kriiseistä tai vaaratilanteista.
 • Kriisitilan operatiiviset menettelyt tehokkaiden toimien nopeuttamiseksi kriisin aikana ja koordinoidun kriisiviestinnän mahdollistamiseksi.
 • Yhteiset rajoitukset, haasteet, heikkoudet ja hyvät käytännöt.

Koulutus on suunnattu elintarviketurvallisuuden valvonnasta ja kriisinhallinnasta vastaavalle henkilöstölle sekä EU:n että sen ulkopuolisissa maissa:

a)toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö, joka/jotka osallistuvat valmiussuunnitteluun ja elintarvikekriisitilanteisiin liittyvien valmiussuunnitelmien toimintaan ja niiden hallintaan;

niiden toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö, jotka on nimetty INFOSAN-verkoston yhteysviranomaisiksi vaihtamaan tietoja elintarviketurvallisuushäiriöistä ja niiden hallinnasta.

Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 27/06/2022 01/07/2022 Belgrad Serbia
2 05/09/2022 09/09/2022 Casablanca Marokko
3 24/10/2022 28/10/2022 Bangkok Thaimaa
4 28/11/2022 02/12/2022 Rio de Janeiro Brasilia
5 20/02/2023 24/02/2023 Sao José Costa Rica
6 17/04/2023 21/04/2023 Manila Filippiinit
7 15/05/2023 19/05/2023 Belgrad Serbia
8 12/06/2023 16/06/2023 Kuala Lumpur Malasya
9 25/09/2023 29/09/2023 Peking Kiina
10 02/10/2023 06/10/2023 Tbilisi Georgia
11 06/11/2023 10/11/2023 Kapkaupunki Etelä-Afrikka

IstuntoAloituspäiväPäättymispäiväKaupunkiValtio
1229/04/202403/05/2024BangkokThaimaa
1301/07/202405/07/2024BelgradSerbia
1409/09/202413/09/2024CasablancaMarokko
1510/11/202415/11/2024HO Chi MinhVietnam
1627/01/202531/01/2025BogotàKolumbia
1724/02/202528/02/2025ChişinăuMoldova
1831/03/202504/04/2025MumbainIntia
1912/05/202516/05/2025SoulEtelä-Korea
2016/06/202520/06/2025Buenos AiresArgentiina
2114/07/202518/07/2025KapkaupunkiEtelä-Afrikka
2206/10/202510/10/2025TiranaAlbania


Elintarviketurvallisuuskriisivalmius EU:n ulkopuolella

BTSF:n koulutusohjelma usean maan elintarvikevälitteisiä vaaratilanteita koskevista monialaisista simulaatioharjoituksista

Harjoitusten yleisenä tavoitteena on vahvistaa EU:n jäsenvaltioiden, muiden ETA-maiden (Norja, Islanti) ja Sveitsin valmiuksia reagoida koordinoidusti niihin vaikuttavaan vakavaan elintarviketurvallisuuspoikkeamaan.

Usean maan elintarvikevälitteisiä vaaratilanteita koskevat alojen väliset simulaatioharjoitukset

Elintarvikkeiden taudinpurkauksiin varautumista ja hallintaa koskeva BTSF:n koulutusohjelma.

Yleistavoitteena on:

 • Lisätään toimivaltaisten viranomaisten ja kenttätarkastajien tietämystä elintarvikeperäisiin taudinpurkauksiin varautumisesta ja hallinnasta asiantuntemuksen ja yhdenmukaisuuden lisäämiseksi.
 • Virkamiehet, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus kansanterveyden alalta tai elintarviketurvallisuuden virallisesta valvonnasta.
 • Toimivaltainen viranomainen, joka vastaa elintarvikeperäisten tautitapausten tutkinnasta ja/tai hallinnasta.
 • Kokemus seurantajärjestelmistä elintarvikeperäisten taudinpurkausten havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa.
 • Kokemus jäljitettävyystutkimuksesta.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 03/12/2019 06/12/2019 Barcelona Espanja
2 03/03/2020 06/03/2020 Voorschoten Alankomaat
3 14/09/2021 16/09/2021 Verkossa Verkossa
4 05/10/2021 07/10/2021 Verkossa Verkossa
5 09/11/2021 11/11/2021 Verkossa Verkossa
6 14/12/2021 16/12/2021 Verkossa Verkossa
7 22/02/2022 24/02/2022 Verkossa Verkossa
8 15/03/2022 17/03/2022 Verkossa Verkossa
9 03/05/2022 05/05/2022 Verkossa Verkossa
10 14/06/2022 17/06/2022 Bolognan Italia
11 27/09/2022 30/09/2022 Varsavia Puola
12 13/12/2022 16/12/2022 Rooma Italia
13 06/02/2023 09/02/2023 Rooma Italia
14 27/03/2023 30/03/2023 Rooma Italia
Epidemioihin valmistautuminen ja elintarvikkeiden hallinta