Koolitusprogrammi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel “/Kriisiohjet ja sektoritevahelisi simulatsiooniõppusi toidusektoris käsitlevad üldised eesmärgid on järgmised:

 • Kriisiolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise kavandamise parandamine riiklikul (eriolukorra lahendamise plaanid) ja ELi tasandil (nt kriisi üldkava) kehtestatud testimismenetluste abil
 • Sidususe, koostalitlusvõime ja koordineerimise tagamine kohaliku, riikliku ja ELi tasandi vahel
 • Tagada suhtlus liikmesriikide vahel ja asjaomaste rahvusvaheliste partneritega, kasutades selleks asjakohaseid kanaleid;
 • Pädeva asutuse ja muude sidusrühmade vahelise koordineerimise tagamine riiklikul tasandil
 • Riskidest teavitamise koordineerimise tagamine kohalikul, riiklikul ja ELi tasandil
 • Kriisiolukordades teabevahetuse ja otsuste tegemisega seotud probleemideks valmisoleku parandamine, näiteks otsustamine, millal suhelda, kuidas tulla toime ebakindlusega suhtlemisel ning kuidas tasakaalustada teaduslikke hinnanguid ja poliitilisi hinnanguid, kaubandust, majanduslikku mõju, tarbijate usaldust ja rahvatervist

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Kriisiohje koordineerimine ja reageerimine toidu- ja söödasektoris: institutsiooniline ja õiguslik raamistik
 • iRASFFi ja mitut riiki hõlmavad puhangud
 • EpiPulse ja EWRS
 • EFSA-ECDC ühised haiguspuhangute kiirhindamised

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Toiduohutuse või rahvatervise valdkonna pädeva asutuse osalejad.  Võimaluse korral peaks iga riik esitama osalejale: toiduohutus/rahvatervis/kriiside koordineerimine;
 • Vähemalt 3-aastane erialane töökogemus rahvatervise valdkonnas või toiduohutuse ametlik kontroll;
 • On osa pädevast asutusest, kes vastutab toidust põhjustatud haiguspuhangute uurimise ja/või ohjamise eest;
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 15/02/2022 17/02/2022 Veebipõhine Zoom ANDMED PUUDUVAD
Tühistatud 28/03/2022 30/03/2022 Veebipõhine Zoom ANDMED PUUDUVAD
2 25/04/2022 27/04/2022 Veebipõhine Zoom ANDMED PUUDUVAD
3 05/10/2022 07/10/2022 Brüssel Belgia
 4 13/05/2024  15/05/2024  Rooma  Itaalia
Kriisiohjamine – sektoritevahelised simulatsiooniõppused toiduainesektoris

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel “/toiduohutuskriisideks valmisolekut käsitleva ELi-välise kampaania üldeesmärgid on järgmised:

 • parandada veelgi ELi ja kolmandate riikide ametnike koostööd INFOSANi kaudu;
 • Tugevdada võrgustike loomist ELi ja kolmandate riikide toiduohutuse kriisijuhtide vahel ning tuua kokku osalejad eri liikmesriikidest ja kolmandatest riikidest;
 • võimaldada kogemuste vahetamist ja parimate tavade levitamist toiduohutuse kriisijuhtimise kontrollimeetmete ja -menetluste valdkonnas, võttes arvesse kogemusi ja saavutusi toiduohutuse kriisiks valmisoleku ja -juhtimise valdkonnas ELis ja kolmandate riikide institutsioonides.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • WHO INFOSANi raamistik ja vahendid toiduohutuse kriisiks valmisolekuks ja nende ohjamiseks.
 • Toiduohutuskriisideks valmisoleku ja nende ohjamise ELi raamistik ja vahendid.
 • Ülemaailmsed ja piirkondlikud varajase hoiatamise või tekkiva riskiteabe platvormid kui teabeallikad võimalike kriiside või intsidentide kohta.
 • Kriisirežiimi operatiivmenetlused, et kiirendada tõhusat tegutsemist kriisi ajal ja võimaldada koordineeritud kriisikommunikatsiooni.
 • Ühised piirangud, probleemid, nõrkused ja head tavad.

Koolitus on suunatud toiduohutuse kontrolli ja kriisiohjamise eest vastutavatele töötajatele nii ELis kui ka kolmandates riikides:

a)pädeva(te) asutus(t)e töötajad, kes osalevad hädaolukorra lahendamise plaanide koostamises ja hädaolukorra lahendamise plaanide toimimises seoses toidukriisi juhtumite ja nende ohjamisega;

b)pädeva(te) asutus(t)e personal, kes on määratud kontaktpunktiks INFOSANi võrgustikus toiduohutuse kriisijuhtumeid käsitleva teabe vahetamiseks ja ohjamiseks.

Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 27/06/2022 01/07/2022 Belgrad Serbia
2 05/09/2022 09/09/2022 Casablanca Maroko
3 24/10/2022 28/10/2022 Bangkok Tai
4 28/11/2022 02/12/2022 Rio de Janeiro Brasiilia
5 20/02/2023 24/02/2023 Sao José Costa Rica
6 17/04/2023 21/04/2023 Manila Filipiinid
7 15/05/2023 19/05/2023 Belgrad Serbia
8 12/06/2023 16/06/2023 Kuala Lumpur Malasya
9 25/09/2023 29/09/2023 Peking Hiina
10 02/10/2023 06/10/2023 Thbilisi Gruusia
11 06/11/2023 10/11/2023 Kaplinn Lõuna-Aafrika

SeanssAlguskuupäev:LõppkuupäevCityRiik
1229/04/202403/05/2024BangkokTai
1301/07/202405/07/2024BelgradSerbia
1409/09/202413/09/2024CasablancaMaroko
1510/11/202415/11/2024HO Chi MinhVietnam
1627/01/202531/01/2025BogotàColombia
1724/02/202528/02/2025ChişinăuMoldova
1831/03/202504/04/2025MumbaiIndia
1912/05/202516/05/2025SoulLõuna-Korea
2016/06/202520/06/2025Buenos AiresArgentina
2114/07/202518/07/2025KaplinnLõuna-Aafrika
2206/10/202510/10/2025TiranaAlbaania


Toiduohutuskriisideks valmisolek väljaspool ELi

Koolitusprogramm „Parem koolitus ohutuma toidu nimelsektoritevaheliste simulatsiooniõppuste kohta, mis käsitlevad mitut riiki hõlmavaid toiduga seotud juhtumeid

Õppuste üldine eesmärk on tugevdada ELi liikmesriikide, teiste EMP riikide (Norra, Island) ja Šveitsi suutlikkust reageerida neid mõjutavale tõsisele toiduohutuse juhtumile kooskõlastatult.

Sektoritevahelised simulatsiooniõppused mitut riiki hõlmavate toiduga seotud juhtumite kohta

Programmi„Parem koolitus ohutuma toidu nimel “ koolitusprogramm, mis käsitleb valmisolekut toidualasteks haiguspuhanguteks ja nende ohjamist.

Üldeesmärk on:

 • Suurendada pädevate asutuste ja kohapealsete inspektorite teadmisi toidust põhjustatud haiguspuhanguteks valmisoleku ja nende ohjamise kohta, et suurendada eksperditeadmiste taset ja ühtlustamist.
 • Ametnikud, kellel on vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus rahvatervise valdkonnas või toiduohutuse ametliku kontrolli alal.
 • Pädev asutus, kes vastutab toidutekkeliste haiguspuhangute uurimise ja/või ohjamise eest.
 • Toidu kaudu levivate haiguspuhangute varajase avastamise seiresüsteemide kogemus.
 • Jälgitavuse uurimise kogemus.
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 03/12/2019 06/12/2019 Barcelona Hispaania
2 03/03/2020 06/03/2020 Voorschoten Madalmaades
3 14/09/2021 16/09/2021 Veebis Veebis
4 05/10/2021 07/10/2021 Veebis Veebis
5 09/11/2021 11/11/2021 Veebis Veebis
6 14/12/2021 16/12/2021 Veebis Veebis
7 22/02/2022 24/02/2022 Veebis Veebis
8 15/03/2022 17/03/2022 Veebis Veebis
9 03/05/2022 05/05/2022 Veebis Veebis
10 14/06/2022 17/06/2022 Bologna Itaalia
11 27/09/2022 30/09/2022 Varsavia Poola
12 13/12/2022 16/12/2022 Rooma Itaalia
13 06/02/2023 09/02/2023 Rooma Itaalia
14 27/03/2023 30/03/2023 Rooma Itaalia
Valmisolek haiguspuhanguteks ja nende ohjamine toidus