Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης του BTSF /του κύκλου μαθημάτων για τη διαχείριση κρίσεων — διατομεακές ασκήσεις προσομοίωσης στον τομέα των τροφίμων είναι οι εξής:

 • Βελτίωση του σχεδιασμού ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις κρίσης μέσω διαδικασιών δοκιμών που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο (σχέδια έκτακτης ανάγκης) και σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. το γενικό σχέδιο για την αντιμετώπιση κρίσεων
 • Διασφάλιση της συνοχής, της διαλειτουργικότητας και του συντονισμού μεταξύ του τοπικού, του εθνικού και του ενωσιακού επιπέδου
 • Διασφάλιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κρατών μελών και με τους ενδιαφερόμενους διεθνείς εταίρους με τη χρήση των κατάλληλων διαύλων
 • Διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ της αρμόδιας αρχής και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σε εθνικό επίπεδο
 • Διασφάλιση του συντονισμού της ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο
 • Βελτίωση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση προκλήσεων επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων σε καταστάσεις κρίσης, όπως π.χ. η λήψη αποφάσεων σχετικά με τον χρόνο επικοινωνίας, τον τρόπο αντιμετώπισης της αβεβαιότητας κατά την επικοινωνία και τον τρόπο εξισορρόπησης των επιστημονικών αξιολογήσεων έναντι της πολιτικής αξιολόγησης, του εμπορίου, του οικονομικού αντικτύπου, της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Συντονισμός και αντιμετώπιση κρίσεων στους τομείς των τροφίμων και των ζωοτροφών: θεσμικό και νομικό πλαίσιο
 • iRASFF και εστίες πολλαπλών χωρών
 • EpiPulse και EWRS
 • Οι κοινές αξιολογήσεις ταχείας επιδημίας EFSA-ECDC

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Συμμετέχοντες από την αρμόδια αρχή στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων ή της δημόσιας υγείας.  Όταν είναι δυνατόν, κάθε χώρα θα πρέπει να παρέχει στον συμμετέχοντα: συντονισμός της ασφάλειας των τροφίμων/της δημόσιας υγείας/των κρίσεων·
 • Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής πείρας στον τομέα της δημόσιας υγείας ή στον επίσημο έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων·
 • Να αποτελεί μέρος της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση και/ή τη διαχείριση τροφιμογενών εστιών
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 15/02/2022 17/02/2022 Διαδικτυακή αίθουσα Α/Α
Ακυρώθηκε 28/03/2022 30/03/2022 Διαδικτυακή αίθουσα Α/Α
2 25/04/2022 27/04/2022 Διαδικτυακή αίθουσα Α/Α
3 05/10/2022 07/10/2022 Βρυξέλλες Βέλγιο
 4 13/05/2024  15/05/2024  Ρώμη  Ιταλία
Διαχείριση κρίσεων — διατομεακές ασκήσεις προσομοίωσης στον τομέα των τροφίμων

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης/του προγράμματος κατάρτισης BTSF για την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων εκτός ΕΕ είναι οι εξής:

 • να βελτιώσει περαιτέρω τη συνεργασία των υπαλλήλων της ΕΕ και τρίτων χωρών μέσω του INFOSAN·
 • Να ενισχύσει τη δικτύωση μεταξύ των διαχειριστών κρίσεων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων από χώρες της ΕΕ και τρίτες χώρες και, με τη συμμετοχή συμμετεχόντων από διαφορετικά κράτη μέλη και τρίτες χώρες,
 • να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή εμπειριών και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών για δραστηριότητες και διαδικασίες ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα και τα επιτεύγματα όσον αφορά την ετοιμότητα και τη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τρίτων χωρών.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Το πλαίσιο INFOSAN του ΠΟΥ και τα εργαλεία για την ετοιμότητα και τη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων.
 • Το πλαίσιο και τα εργαλεία της ΕΕ για την ετοιμότητα και τη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων.
 • Παγκόσμιες και περιφερειακές πλατφόρμες έγκαιρης προειδοποίησης ή αναδυόμενες πλατφόρμες πληροφόρησης για κινδύνους ως πηγή πληροφοριών σχετικά με πιθανές κρίσεις ή συμβάντα.
 • Επιχειρησιακές διαδικασίες σε κατάσταση κρίσης, ώστε να επιταχυνθεί η αποτελεσματική δράση κατά τη διάρκεια της κρίσης και να καταστεί δυνατή η συντονισμένη επικοινωνία σε καταστάσεις κρίσης.
 • Κοινοί περιορισμοί, προκλήσεις, αδυναμίες και ορθές πρακτικές.

Η κατάρτιση θα απευθύνεται στο προσωπικό που είναι αρμόδιο για τους ελέγχους της ασφάλειας των τροφίμων και τη διαχείριση κρίσεων τόσο σε χώρες της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες:

α) το προσωπικό της (των) αρμόδιας (-ών) αρχής (-ών) που συμμετέχει (-ουν) στον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης και τη λειτουργία σχεδίων έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με περιστατικά επισιτιστικής κρίσης και τη διαχείρισή τους·

β) το προσωπικό της (των) αρμόδιας (-ών) αρχής (-ών) που έχει (-ουν) οριστεί ως σημεία επαφής στο πλαίσιο του δικτύου INFOSAN για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με περιστατικά και τη διαχείριση κρίσεων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων.

Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 27/06/2022 01/07/2022 Βελιγράδι Σερβία
2 05/09/2022 09/09/2022 Καζαμπλάνκα Μαρόκο
3 24/10/2022 28/10/2022 Μπανγκόκ Ταϊλάνδη
4 28/11/2022 02/12/2022 Ρίο ντε Τζανέιρο Βραζιλία
5 20/02/2023 24/02/2023 Σάο Χοσέ Κόστα Ρίκα
6 17/04/2023 21/04/2023 Μανίλα Φιλιππίνες
7 15/05/2023 19/05/2023 Βελιγράδι Σερβία
8 12/06/2023 16/06/2023 Κουάλα Λουμπούρ ΜΑΛΑΣΙΑ
9 25/09/2023 29/09/2023 Πεκίνο Κίνα
10 02/10/2023 06/10/2023 Τιφλίδα Γεωργία
11 06/11/2023 10/11/2023 Κέιπ Τάουν Νότια Αφρική

ΟλομέλειαςΗμερομηνία έναρξηςΤελική ημερομηνίαΠόληΧώρα
1229/04/202403/05/2024ΜπανγκόκΤαϊλάνδη
1301/07/202405/07/2024ΒελιγράδιΣερβία
1409/09/202413/09/2024ΚαζαμπλάνκαΜαρόκο
1510/11/202415/11/2024Ho Chi MinhΒιετνάμ
1627/01/202531/01/2025ΜπογκοτάΚολομβία
1724/02/202528/02/2025ΚισινάουΜολδαβία
1831/03/202504/04/2025ΜουμπάιΙνδία
1912/05/202516/05/2025ΣεούλΝότια Κορέα
2016/06/202520/06/2025Μπουένος ΆιρεςΑργεντινή
2114/07/202518/07/2025Κέιπ ΤάουνΝότια Αφρική
2206/10/202510/10/2025ΤίραναΑλβανία


Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων εκτός ΕΕ

Πρόγραμμα κατάρτισηςBTSF σχετικά με διατομεακές ασκήσεις προσομοίωσης για περιστατικά που συνδέονται με τρόφιμα σε πολλές χώρες

Γενικός στόχος των ασκήσεων είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων των κρατών μελών της ΕΕ, άλλων χωρών του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία) και της Ελβετίας να ανταποκρίνονται με συντονισμένο τρόπο σε σοβαρό περιστατικό ασφάλειας των τροφίμων που τα επηρεάζει.

Διατομεακές ασκήσεις προσομοίωσης για περιστατικά τροφιμογενών λοιμώξεων από πολλές χώρες

Πρόγραμμα κατάρτισηςBTSF σχετικά με την ετοιμότητα και τη διαχείριση των εστιών στα τρόφιμα.

Ο συνολικός στόχος είναι:

 • Αύξηση των γνώσεων των αρμόδιων αρχών και των επιτόπιων επιθεωρητών σχετικά με την ετοιμότητα και τη διαχείριση εστιών τροφιμογενών λοιμώξεων, προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και εναρμόνισης.
 • Υπάλληλοι με τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής πείρας στον τομέα της δημόσιας υγείας ή επίσημου ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων.
 • Αρμόδια αρχή υπεύθυνη για τη διερεύνηση και/ή τη διαχείριση τροφιμογενών εστιών.
 • Πείρα σε συστήματα επιτήρησης για την έγκαιρη ανίχνευση τροφιμογενών κρουσμάτων.
 • Πείρα στη διερεύνηση της ιχνηλασιμότητας.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 03/12/2019 06/12/2019 Βαρκελώνη Ισπανία
2 03/03/2020 06/03/2020 Voorschoten Οι Κάτω Χώρες
3 14/09/2021 16/09/2021 Διαδικτυακά Διαδικτυακά
4 05/10/2021 07/10/2021 Διαδικτυακά Διαδικτυακά
5 09/11/2021 11/11/2021 Διαδικτυακά Διαδικτυακά
6 14/12/2021 16/12/2021 Διαδικτυακά Διαδικτυακά
7 22/02/2022 24/02/2022 Διαδικτυακά Διαδικτυακά
8 15/03/2022 17/03/2022 Διαδικτυακά Διαδικτυακά
9 03/05/2022 05/05/2022 Διαδικτυακά Διαδικτυακά
10 14/06/2022 17/06/2022 Μπολόνια Ιταλία
11 27/09/2022 30/09/2022 Βαρσαβία Πολωνία
12 13/12/2022 16/12/2022 Ρώμη Ιταλία
13 06/02/2023 09/02/2023 Ρώμη Ιταλία
14 27/03/2023 30/03/2023 Ρώμη Ιταλία
Ετοιμότητα και διαχείριση επιδημικών εξάρσεων στα τρόφιμα