De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet /kurset om krisestyring og tværsektorielle simuleringsøvelser i fødevaresektoren er:

 • Forbedring af beredskabs- og indsatsplanlægningen i krisesituationer gennem testprocedurer på nationalt plan (beredskabsplaner) og EU-plan (f.eks. den generelle kriseplan)
 • Sikring af sammenhæng, interoperabilitet og koordinering mellem det lokale, nationale og europæiske niveau
 • Sikring af interaktion mellem medlemsstaterne og med de berørte internationale partnere ved hjælp af passende kanaler
 • Sikring af koordinering mellem den kompetente myndighed og andre interessenter på nationalt plan
 • Sikring af koordinering af risikokommunikation på lokalt, nationalt og EU-plan
 • Forbedring af beredskabet over for kommunikations- og beslutningsudfordringer i krisesituationer, f.eks. beslutning om, hvornår der skal kommunikeres, hvordan man håndterer usikkerhed, når der kommunikeres, og hvordan man skaber balance mellem videnskabelige vurderinger og politisk evaluering, handel, økonomiske konsekvenser, forbrugertillid og folkesundhed

Kurset behandler følgende emner:

 • Koordinering og indsats i forbindelse med krisestyring i fødevare- og fodersektoren: institutionelle og retlige rammer
 • iRASFF og udbrud i flere lande
 • EpiPulse og EWRS
 • De fælles EFSA-ECDC's hurtige udbrudsvurderinger

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden du indsender eller validerer ansøgningerne.

 • Deltagere fra den kompetente myndighed inden for fødevaresikkerhed eller folkesundhed.  Når det er muligt, bør hvert land oplyse deltageren fra: koordinering af fødevaresikkerhed/folkesundhed/kriser
 • Mindst 3 års erhvervserfaring inden for den offentlige sundhedssektor eller offentlig kontrol med fødevaresikkerhed
 • Være en del af den kompetente myndighed, der er ansvarlig for undersøgelse og/eller forvaltning af fødevarebårne udbrud
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 15/02/2022 17/02/2022 Online Zoom IKKE RELEVANT
Annulleret 28/03/2022 30/03/2022 Online Zoom IKKE RELEVANT
2 25/04/2022 27/04/2022 Online Zoom IKKE RELEVANT
3 05/10/2022 07/10/2022 Bruxelles Belgien
 4 13/05/2024  15/05/2024  Rom  Italien
Krisestyringsøvelser — tværsektorielle simuleringsøvelser i fødevaresektoren

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet / kurset om kriseberedskab inden for fødevaresikkerhed uden for EU er:

 • yderligere at forbedre samarbejdet mellem embedsmænd fra EU og tredjelande gennem INFOSAN
 • At styrke netværkssamarbejdet mellem EU's og tredjelandes ledere af fødevaresikkerhedskriser og ved at samle deltagere fra forskellige medlemsstater og lande uden for EU
 • at muliggøre udveksling af erfaringer og formidle bedste praksis for kontrolaktiviteter og -procedurer vedrørende krisestyring på fødevaresikkerhedsområdet under hensyntagen til erfaringerne og resultaterne vedrørende kriseberedskab og -styring på fødevaresikkerhedsområdet i EU's og tredjelandes institutioner.

Kurset behandler følgende emner:

 • WHO's INFOSAN-ramme og -værktøjer til kriseberedskab og -styring på fødevaresikkerhedsområdet.
 • EU's ramme og værktøjer til kriseberedskab og -styring på fødevaresikkerhedsområdet.
 • Globale og regionale platforme for tidlig varsling eller nye risikoinformationsplatforme som kilde til information om potentielle kriser eller hændelser.
 • Operationelle procedurer i krisetilstand for at fremskynde en effektiv indsats under krisen og muliggøre koordineret krisekommunikation.
 • Fælles begrænsninger, udfordringer, svagheder og god praksis.

Uddannelsen vil blive rettet mod personale med ansvar for fødevaresikkerhedskontrol og krisestyring i både EU-lande og lande uden for EU:

personale hos den eller de kompetente myndigheder, der er involveret i beredskabsplanlægning og drift af beredskabsplaner vedrørende fødevarekriser og styring heraf

b) personale hos den eller de kompetente myndigheder, der er udpeget som kontaktpunkter i INFOSAN-netværket med henblik på udveksling af oplysninger om hændelser og håndtering af fødevaresikkerhedskriser.

Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 27/06/2022 01/07/2022 Beograd Serbien
2 05/09/2022 09/09/2022 Casablanca Marokko
3 24/10/2022 28/10/2022 Bangkok Thailand
4 28/11/2022 02/12/2022 Rio de Janeiro Brasilien
5 20/02/2023 24/02/2023 Sao José Costa Rica
6 17/04/2023 21/04/2023 Manila Filippinerne
7 15/05/2023 19/05/2023 Beograd Serbien
8 12/06/2023 16/06/2023 Kuala Lumpur Malasya
9 25/09/2023 29/09/2023 Beijing Kina
10 02/10/2023 06/10/2023 Tbilisi Georgien
11 06/11/2023 10/11/2023 Cape Town Sydafrika

SessionStartdatoSlutdatoByenHjemland
1229/04/202403/05/2024BangkokThailand
1301/07/202405/07/2024BeogradSerbien
1409/09/202413/09/2024CasablancaMarokko
1510/11/202415/11/2024Ho Chi MinhVietnam
1627/01/202531/01/2025BogotàColombia
1724/02/202528/02/2025ChisinauMoldova
1831/03/202504/04/2025MumbaiIndien
1912/05/202516/05/2025SeoulSydkorea
2016/06/202520/06/2025Buenos AiresArgentina
2114/07/202518/07/2025Cape TownSydafrika
2206/10/202510/10/2025TiranaAlbanien


Kriseberedskab i forbindelse med fødevaresikkerhed uden for EU

BTSF-uddannelsesprogram vedrørende tværsektorielle simuleringsøvelser vedrørende fødevarebårne hændelser med flere lande

Det overordnede mål med øvelserne er at styrke EU-medlemsstaternes, andre EØS-landes (Norge, Island) og Schweiz "kapacitet til at levere en koordineret reaktion på en alvorlig fødevaresikkerhedshændelse, der berører dem.

Tværsektorielle simuleringsøvelser om fødevarebårne hændelser i flere lande

BTSF-uddannelsesprogram vedrørende beredskab og forvaltning af udbrud i fødevarer.

Det overordnede mål er:

 • At øge de kompetente myndigheders og inspektørernes viden om beredskab og håndtering af fødevarebårne udbrud med henblik på at øge ekspertiseniveauet og harmoniseringen.
 • Embedsmænd med mindst 3 års erhvervserfaring inden for den offentlige sundhedssektor eller offentlig kontrol med fødevaresikkerhed.
 • Kompetent myndighed med ansvar for undersøgelse og/eller håndtering af fødevarebårne udbrud.
 • Erfaring med overvågningssystemer til tidlig påvisning af fødevarebårne udbrud.
 • Erfaring med sporbarhedsundersøgelser.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 03/12/2019 06/12/2019 Barcelona Spanien
2 03/03/2020 06/03/2020 Voorschoten Østrig
3 14/09/2021 16/09/2021 Online Online
4 05/10/2021 07/10/2021 Online Online
5 09/11/2021 11/11/2021 Online Online
6 14/12/2021 16/12/2021 Online Online
7 22/02/2022 24/02/2022 Online Online
8 15/03/2022 17/03/2022 Online Online
9 03/05/2022 05/05/2022 Online Online
10 14/06/2022 17/06/2022 Bologna Italien
11 27/09/2022 30/09/2022 Varsavia Polen
12 13/12/2022 16/12/2022 Rom Italien
13 06/02/2023 09/02/2023 Rom Italien
14 27/03/2023 30/03/2023 Rom Italien
Beredskab og håndtering af udbrud i fødevarer