Obecné cíle školicího programu BTSF /Course pro meziodvětvová simulační cvičení pro řešení krizí v potravinářském odvětví jsou:

 • Zlepšení plánování připravenosti a reakce na krizové situace prostřednictvím testovacích postupů zavedených na vnitrostátní úrovni (plány pro nepředvídané události) a na úrovni EU (např. obecný krizový plán)
 • Zajištění soudržnosti, interoperability a koordinace mezi místní, vnitrostátní a unijní úrovní
 • Zajištění interakce mezi členskými státy a dotčenými mezinárodními partnery s využitím vhodných kanálů
 • Zajištění koordinace mezi příslušným orgánem a dalšími zúčastněnými stranami na vnitrostátní úrovni
 • Zajištění koordinace komunikace o rizicích na místní, vnitrostátní a unijní úrovni
 • Zlepšení připravenosti na výzvy v oblasti komunikace a rozhodování v krizových situacích, jako je např. rozhodování o tom, kdy komunikovat, jak řešit nejistotu při komunikaci a jak vyvážit vědecká hodnocení v porovnání s politickým hodnocením, obchodem, hospodářským dopadem, důvěrou spotřebitelů a veřejným zdravím

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Koordinace řešení krizí a reakce na ně v potravinářském a krmivářském odvětví: institucionální a právní rámec
 • ohniska iRASFF a ohniska pro více zemí
 • EpiPulse a EWRS
 • Společná rychlá posouzení ohnisek EFSA a ECDC

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Účastníci z příslušného orgánu v oblasti bezpečnosti potravin nebo veřejného zdraví.  Je-li to možné, měla by každá země účastníkovi poskytnout: bezpečnost potravin/veřejné zdraví/krizová koordinace;
 • Nejméně 3 roky odborné praxe v odvětví veřejného zdraví nebo úřední kontroly bezpečnosti potravin;
 • Být součástí příslušného orgánu odpovědného za vyšetřování a/nebo řízení ohnisek vyvolaných původcem potravy
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 15/02/2022 17/02/2022 Online Zoom NENÍ K DISPOZICI
Zrušeno 28/03/2022 30/03/2022 Online Zoom NENÍ K DISPOZICI
2 25/04/2022 27/04/2022 Online Zoom NENÍ K DISPOZICI
3 05/10/2022 07/10/2022 Brusel Belgie
 4 13/05/2024  15/05/2024  Řím  Itálie
Řešení krizí – meziodvětvová simulační cvičení v potravinářském odvětví

Obecné cíle programu odborné přípravy BTSF /Course zaměřeného na připravenost na krize v oblasti bezpečnosti potravin mimo EU jsou tyto:

 • dále zlepšovat spolupráci úředníků EU a třetích zemí prostřednictvím INFOSAN;
 • Posílit vytváření sítí mezi osobami odpovědnými za krize v oblasti bezpečnosti potravin z EU a třetích zemí a propojením účastníků z různých členských států a třetích zemí,
 • umožnit výměnu zkušeností a šíření osvědčených postupů pro kontrolní činnosti a postupy v oblasti řešení krizí v oblasti bezpečnosti potravin s přihlédnutím ke zkušenostem a úspěchům v oblasti připravenosti na krize v oblasti bezpečnosti potravin a jejich řešení v orgánech EU a třetích zemí.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Rámec a nástroje WHO pro připravenost na krize v oblasti bezpečnosti potravin a jejich řešení.
 • Rámec a nástroje EU pro připravenost na krize v oblasti bezpečnosti potravin a jejich řešení.
 • Globální a regionální platformy včasného varování nebo nové informace o rizicích jako zdroj informací o potenciálních krizích nebo incidentech.
 • Operační postupy krizového režimu s cílem urychlit účinná opatření během krize a umožnit koordinovanou krizovou komunikaci.
 • Společná omezení, výzvy, nedostatky a osvědčené postupy.

Školení bude určeno zaměstnancům odpovědným za kontroly bezpečnosti potravin a řešení krizí v zemích EU i mimo EU:

a)pracovníci příslušného orgánu/příslušných orgánů zapojených do plánování pro nepředvídané události a provádění pohotovostních plánů týkajících se incidentů v souvislosti s potravinovou krizí a jejich zvládání;

b)pracovníci příslušného orgánu/příslušných orgánů určených jako kontaktní místa v rámci sítě INFOSAN pro výměnu informací o mimořádných událostech v oblasti bezpečnosti potravin a jejich řešení.

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 27/06/2022 01/07/2022 Bělehrad Srbsko
2 05/09/2022 09/09/2022 Casablance Maroko
3 24/10/2022 28/10/2022 Bangkok Thajsko
4 28/11/2022 02/12/2022 Rio de Janeiro Brazílie
5 20/02/2023 24/02/2023 Sao José Kostarika
6 17/04/2023 21/04/2023 Manila Filipíny
7 15/05/2023 19/05/2023 Bělehrad Srbsko
8 12/06/2023 16/06/2023 Kuala Lumpur Malasya
9 25/09/2023 29/09/2023 Peking Čína
10 02/10/2023 06/10/2023 Tbilisi Gruzie
11 06/11/2023 10/11/2023 Kapské Město Jižní Afrika

ZasedáníPočáteční datumKoncové datumMěstoZemě
1229/04/202403/05/2024BangkokThajsko
1301/07/202405/07/2024BělehradSrbsko
1409/09/202413/09/2024CasablanceMaroko
1510/11/202415/11/2024HO Chi MinhVietnam
1627/01/202531/01/2025BogotàKolumbie
1724/02/202528/02/2025KišiněvMoldavsko
1831/03/202504/04/2025BombajiIndie
1912/05/202516/05/2025SoulJižní Korea
2016/06/202520/06/2025Buenos AiresArgentina
2114/07/202518/07/2025Kapské MěstoJižní Afrika
2206/10/202510/10/2025TiranaAlbánie


Připravenost na krize v oblasti bezpečnosti potravin mimo EU

Program odborné přípravy BTSF zaměřený na meziodvětvová simulační cvičení týkající se incidentů přenášených potravinami ve více zemích

Celkovým cílem cvičení je posílit kapacity členských států EU, dalších zemí EHP (Norsko, Island) a Švýcarska, aby mohly koordinovaně reagovat na závažný incident v oblasti bezpečnosti potravin, který se jich dotýká.

Meziodvětvová simulační cvičení týkající se incidentů přenášených potravinami ve více zemích

Program odborné přípravyBTSF týkající se připravenosti na šíření nákazy a řízení v oblasti potravin.

Celkovým cílem je:

 • Zvýšit znalosti příslušných orgánů a terénních inspektorů o připravenosti a zvládání ohnisek nákaz vyvolaných původcem v potravinách s cílem zvýšit úroveň odborných znalostí a harmonizace.
 • Úředníci s nejméně tříletou odbornou praxí v oblasti veřejného zdraví nebo úřední kontroly bezpečnosti potravin.
 • Příslušný orgán odpovědný za vyšetřování a/nebo zvládání ohnisek nákaz vyvolaných původcem v potravinách.
 • Zkušenosti se systémy dohledu s cílem včas odhalit ohnisko nákazy způsobené potravou.
 • Zkušenosti s vyšetřováním sledovatelnosti.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 03/12/2019 06/12/2019 Barcelona Španělsko
2 03/03/2020 06/03/2020 Voorschoten Nizozemsku
3 14/09/2021 16/09/2021 Online Online
4 05/10/2021 07/10/2021 Online Online
5 09/11/2021 11/11/2021 Online Online
6 14/12/2021 16/12/2021 Online Online
7 22/02/2022 24/02/2022 Online Online
8 15/03/2022 17/03/2022 Online Online
9 03/05/2022 05/05/2022 Online Online
10 14/06/2022 17/06/2022 Bologna Itálie
11 27/09/2022 30/09/2022 Varsavia Polsko
12 13/12/2022 16/12/2022 Řím Itálie
13 06/02/2023 09/02/2023 Řím Itálie
14 27/03/2023 30/03/2023 Řím Itálie
Připravenost na propuknutí nákazy a jejich zvládání v potravinách