Az e-tanulási modul célja, hogy tájékoztassa a peszticidek kockázatainak értékeléséért és kezeléséért felelős kulcsszereplőket, valamint a peszticidek felhasználóit azokról a konkrét eszközökről, technikákról és gyakorlatokról, amelyek a nem célszervezetek, köztük az emberek peszticideknek való kitettségének csökkenéséhez vezetnek.

A képzés konkrét célkitűzései a következők:

 • A peszticidek területén alkalmazott kockázatcsökkentő intézkedésekkel kapcsolatos bevált gyakorlatok, eszközök, technikák és eljárások bemutatása.
 • Annak bemutatása, hogy ezek az intézkedések hogyan vehetők figyelembe a kockázatértékelés során, hogy segítsék a hatóanyagokra vonatkozó szakértői értékelési folyamatot és a növényvédő szerek (PPP-k) engedélyezésének kölcsönös elismerését.
 • A növényvédő szerek felhasználóinak tájékoztatása gyakorlati információkkal a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések jobb alkalmazásáról, különös tekintettel az esetleges költség- és növényvédőszer-megtakarításra (azaz a mezőgazdasági termelők számára közvetlen jelentőséggel).
 • Az integrált növényvédelemről, a kockázatértékelésről és a peszticid-sodródás csökkentéséről szóló BTSF-képzések kiegészítése.

Jellemzők

365 napos hozzáférés
 • Átlagos időtartam: 6 óra
Online
 • 5 egység
 • Önbeállított
 • Multimédiás
Rendelkezésre álló nyelvi változatok:

Hogyan kell regisztrálni

 • Ha Ön kormányzati tisztviselő, a BTSF eLearning alkalmazáson keresztül pályázhat.
 • Ha Ön uniós intézményekben dolgozó alkalmazott, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu e -mail-címen.
 • Amennyiben további kérdései vannak, kérjük, küldjön üzenetet a HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu e -mail-címre, és a BTSF ACADEMY csapata örömmel segít Önnek.
A peszticidek használatára vonatkozó kockázatcsökkentő intézkedések – e-tanulási modul

A növények és növényi termékek biztonságával foglalkozó BTSF képzési program/tanfolyam általános célkitűzései a következők:

 • Az uniós növény-egészségügyi szabályok célja, hogy megvédjék a növényeket, a gyümölcsöket, a zöldségeket, a virágokat, a dísznövényeket és az erdőket a káros kártevőktől és betegségektől (káros szervezetektől) azáltal, hogy megakadályozzák az Unióba való behurcolásukat vagy az EU-n belüli elterjedésüket;
 • A hatóanyagok uniós jóváhagyási eljárása, a növényvédő szerek engedélyezése, az MRL-ek kiszámítása, a peszticidek adatbázisának használata és a helyes mezőgazdasági gyakorlat alapelvei;
 • A szennyező anyagokra, különösen a növényi toxinokra és mikotoxinokra vonatkozó uniós jogszabályok, a mintavétel és az elemzés alapja, az uniós referencialaboratóriumok megszervezése;
 • Az élelmiszer-higiéniára vonatkozó uniós jogszabályok, a mikrobiológiai kritériumokra vonatkozó követelmények, az élelmiszerek besugárzása, valamint a mintavétel, elemzés és módszerek

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

 • Növényegészségügy
 • Peszticidek
 • Élelmiszer-biztonság
 • Ökológiai gazdálkodás

Ezt a képzési programot az alább ismertetett profilokra és pozíciókra dolgozták ki: 

 • Az ASEAN/SAARC-tagállamok – köztük Brunei, Kambodzsa, Indonézia, Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság, Malajzia, Mianmar, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Thaiföld, Vietnam, India és Srí Lanka, Banglades – növényi termékekkel foglalkozó illetékes nemzeti hatóságainak képviselői.
 • DG SANTE, HaDEA, vállalkozó, nemzeti kapcsolattartó pontok, tisztviselők, egyéb.
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
3 27/06/2022 01/07/2022 Bangkok Thaiföld
5 24/10/2022 28/10/2022 Nairobi Kenya
8 08/05/2023 12/05/2023 Dakar Szenegál
11 15/04/2024 19/04/2024 Santiago de Chile Chile
Regionális munkaértekezlet a növények és növényi termékek biztonságáról

A kórokozók, gyomok és gerinctelenek világszerte jelentős veszteségeket okoznak a termesztett növényekben. Növényeink védelme érdekében növényvédelem szükséges. Értékét és előnyeit nyilvánvalóvá teszi a mezőgazdaság és az erdészet, valamint a kertészet számára, különösen a termésveszteség csökkentése és a növények minőségének biztosítása révén. Emellett jelentős általános előnyökkel is jár a társadalom számára: hozzájárul a mezőgazdasági üzemek jövedelmének biztosításához a mezőgazdaságban, az erdészetben és a kertészetben, és ezáltal a vidéki területeken a foglalkoztatás biztosításához is. Fontos tényező a szabadföldi növénytermesztés hatékonyságának növelésében és e termékek egészségkárosító jellegének biztosításában.

A peszticidek fenntartható használatáról szóló 2006. évi tematikus stratégia új jogszabályi kerethez vezetett a peszticidek jóváhagyása és használata terén. E stratégia részeként 2009. október 21-én elfogadták a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (a fenntartható használatról szóló irányelv), amely meghatározta a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteit, és hogy a fenntartható használatot a peszticidek emberi egészségre és környezetre jelentett veszélyének és kifejtett hatásának csökkentése, valamint az integrált növényvédelem és az alternatív megközelítések, illetve technikák – például a peszticidek nem vegyi alternatíváinak előmozdítása – révén kell elérni.

Az Európai Bizottság fokozott figyelemmel kísérte a fenntartható használatról szóló irányelv tagállami szintű végrehajtását. Azóta jelentős előrelépés történt e téren, és mára már minden tagállam elfogadta nemzeti cselekvési tervét. Azonban az értékelések eredményei azt mutatják, hogy az irányelv tagállamok általi végrehajtásának teljessége és hatóköre nagyon sokféle, és a tagállamoknak javítaniuk kell terveiken, például azoknak mérhető célokat kell tartalmazniuk, hogy világos képet adjanak az irányelv végrehajtásának mértékéről.

Különös figyelem fordul az integrált növényvédelem elveinek, valamint az alternatív megközelítéseknek vagy technikáknak – például a peszticidek nem vegyi alternatíváinak – alkalmazása és értékelése felé, illetve ez irányú törekvések történnek a peszticidhasználattól való függőség csökkentése érdekében. A tagállamok még nem állapítottak meg egyértelmű kritériumokat annak biztosítására, hogy az integrált növényvédelem általános elveit valamennyi hivatásos felhasználó bevezesse. Rendszerszinten nem ellenőrzik, hogy az egyéni termesztők betartják-e az integrált növényvédelem elveit.

Annak érdekében, hogy további előrelépés történjen a használat terén követendő fenntartható gyakorlat és az irányelvi rendelkezések megfelelőbb végrehajtásának irányába, az Európai Bizottság erőfeszítéseinek kulcsfontosságú eszközeként és egyben prioritásaként tekint a szakpolitikai döntések és iránymutatások kidolgozásában, ellenőrzések nyomon követésében és jelentéstételi tevékenységekben részt vevő személyek képzésére.

A BTSF integrált kártevő-szabályozásra vonatkozó képzési programjának általános célkitűzései a következők:

 • Naprakészség a peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK irányelv valamennyi vonatkozásával, különös tekintettel az integrált növényvédelemre (IPM), amelynek célja az integrált növényvédelem és az integrált növényvédelmi rendszerek jobb megértése, az integrált növényvédelem mezőgazdasági üzemek szintjén történő végrehajtásának értékelési kritériumainak kidolgozása felé haladva.
 • A képzés konkrét célkitűzései:

  • A fenntartható peszticidhasználat összefüggéseivel és stratégiáival kapcsolatos ismeretek bővítése.
  • Az ehhez kapcsolódó jogi kerettel és követelményekkel kapcsolatos ismeretek bővítése, különös hangsúlyt helyezve az egyedi intézkedésekre és az integrált növényvédelemre vonatkozó rendelkezésekre.
  • A hatékonyság növelése a nemzeti cselekvési tervekbe foglalt intézkedések végrehajtása terén.
  • A hiányosságok, nehézségek és kihívások azonosítása, például a mérhető célok javítása.
  • Az integrált növényvédelem elveinek alkalmazásával és értékelésével kapcsolatos ismeretek és erőforrások javítása.
  • Az integrált növényvédelemnek való megfelelés javítása egyéni termelői szinten.

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

 • Jogi keret: követelmények
 • A tagállamok összehasonlították a végrehajtást, a stratégiákat és az intézkedéseket, az ismeretek megosztását és a bevált gyakorlatokat.
 • Integrált kártevő-szabályozási elvek, gyakorlatok és módszerek.
 • Tagállami megközelítések, tudáscsere és bevált gyakorlatok.
 • Integrált kártevő-szabályozási rendszerek és kártevők elleni védekezési módszerek konkrét érintett termény/csoport esetében az integrált növényvédelmi iránymutatásoknak megfelelően.
 • Integrált kártevő-szabályozási értékelés a gazdaságok szintjén: gyakorlatok, ellenőrzési eljárások, ellenőrző listák.
 • A központi illetékes hatóságok azon képviselői, akik nemzeti szinten részt vesznek szakpolitikák és utasítások/iránymutatások kidolgozásában, ezen belül növényspecifikus integrált növényvédelmi iránymutatások elkészítésében, valamint az ellenőrzési és beszámolási tevékenység koordinálásában.
 • A gazdaság szintjén végzett hatósági ellenőrzésekben részt vevő tartományi/regionális/helyi illetékes hatóságok képviselői (növényvédelmi hatóságok, kifizető ügynökségek és/vagy ellenőrzési/tanúsítási szervek).
 • Kutatóintézetek, demonstrációs gazdaságok képviselői.
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 27/06/2022 30/06/2022 Athén Görögország
2 (elhalasztott ülés) 12/09/2022 15/09/2022 Krakkó Lengyelország
3 17/10/2022 20/10/2022 Athén Görögország
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Spanyolország
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Tagállam: Hollandia
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Spanyolország
8 17/04/2023 20/04/2023 Bolognai Olaszország
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlin Németország
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Franciaország
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakkó Lengyelország
12 21/11/2023 24/11/2023 Madrid Spanyolország
13 11/12/2023 14/12/2023 Amszterdam Tagállam: Hollandia
14 18/03/2024 2024. MÁRCIUS 21.; Bari Olaszország
15 06/05/2024 09/05/2024 Krakkó Lengyelország
16 17/06/2024 20/06/2024 Riga Lettország
Integrált növényvédelem

A BTSF általános célkitűzése, hogy magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítson az uniós piacon, és garanciát nyújtson a nem uniós országokból származó élelmiszerekre vonatkozóan.

E célkitűzés elérése érdekében a BTSF-program célja elsősorban az uniós tagállamok illetékes hatóságainak a hatósági ellenőrzési tevékenységekben részt vevő személyzetének képzése, megfelelő hálózat biztosítása és az EU-n belüli különböző helyszínekről érkező gyakornokok és az Európai Unión kívüli gyakornokok közötti párbeszéd fokozása, a tapasztalatcseréhez való hozzájárulás és az érintett műszaki területen szerzett ismeretek szintjének növelése.

Emellett a peszticidek kijuttatásához használt berendezések ellenőrzésére és kalibrálására vonatkozó képzés célja az ellenőrzési eljárások egységességének előmozdítása, a technológia megfelelő használatának biztosítása, valamint a résztvevők közötti szakmai hálózatépítés kialakítása.

A „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” kezdeményezés keretében a hivatásos felhasználásra szánt növényvédő szerek kijuttatásához használt berendezések ellenőrzésére és kalibrálására vonatkozó képzési tevékenységeket a 2009/128/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban szervezték meg. 2019-ben és 2020-ban hat háromnapos tanfolyamra kerül sor a kiválasztott helyszíneken az uniós tagállamok és a tagjelölt országok 120 hivatalos képviselőjének képzése céljából.

A növényvédő szerek kijuttatásához használt berendezésekre vonatkozó BTSF képzési program általános célkitűzései a következők:

 • A peszticidek kijuttatásához használt berendezések ellenőrzésére és kalibrálására vonatkozó uniós szabályozásokkal (a fenntartható használatról szóló irányelv, a gépekről szóló irányelv, az elektromos és elektronikus berendezések ellenőrzésére vonatkozó ISO-szabványok, a permetezőkre vonatkozó új követelményekre vonatkozó ISO-szabványok stb.) ismeretének és ismertségének növelése.
 • A PAE-k ellenőrzésének és kalibrálásának teljes körű és jobb megértésének biztosítása.
 • Fő iránymutatások és egyértelmű eljárások biztosítása a PAE-k kalibrálásának és karbantartásának fontos szempontjaira vonatkozóan.
 • Az ellenőrzési eljárások egységességének és harmonizációjának előmozdítása az EU tagállamaiban, valamint a résztvevők közötti hálózatépítés előmozdítása.
 • Az ellenőrzési eljárás előnyeinek (műszaki, gazdasági és környezeti) bemutatása a megfelelő kalibrálási módszerrel együtt.
 • Harmonizált, gyakorlati és megfelelő képzési folyamat biztosítása a felügyelők európai képzési tevékenységeinek megszervezéséért felelős személyzet számára.
 • A résztvevők tájékoztatása a permetezési technológiák legújabb fejleményeiről.
 • Az ország tapasztalatainak és ismereteinek megosztása.

A programban szereplő témák elsősorban az EU-ban használt permetezőgépek kötelező ellenőrzésével, valamint a permetezők kalibrálásával kapcsolatos fontos szempontokra összpontosítanak. A fenntartható használatról szóló irányelv (128/2009/EK) értelmében az ellenőrzések hivatalos eljárásaként a háromnapos tanfolyamok során foglalkozni kell az új ISO-szabványok, az adminisztratív eljárások, a műszaki követelmények és az uniós tagállamok közötti különbségek helyzetével. Ehhez kapcsolódóan, valamint a peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelvnek a permetezőgépek kalibrálására vonatkozó nyilatkozatát követően a fúvókák kiválasztásának folyamata, az optimális térfogati arány meghatározása, az eltolódás csökkentése és a helyes mezőgazdasági gyakorlatok figyelembevételével kerül sor. A precíziós mezőgazdaság is bekerült a programba, és iránymutatást adott a résztvevőknek a technika állásáról és az új technológiák használatának lehetőségeiről a peszticidek kijuttatási folyamatának javítása érdekében. A programot az adminisztratív, technikai és gyakorlati szempontokat ötvöző logikai sorrendben szervezték meg. Műhelytalálkozókat, vitafórumokat és esettanulmányokat választottak ki és programoztak annak érdekében, hogy vonzóbbá és jövedelmezőbbé tegyék a tanfolyamot a résztvevők számára.

A DG SANTÉ által közzétett hivatalos felhívásban meghatározott kötelező témák szerint a 3 napos képzés során (2 teljes nap és 2 fél nap) a következő témákkal foglalkozunk:

 • Bevezetés a PAE-vel kapcsolatos uniós keretjogszabályokról.
 • PAE-ellenőrzések: a jelenlegi helyzet az EU-ban.
 • Gyakorlati bevezetés a PAE-ről.
 • A vizsgálatokra vonatkozó ISO-szabványok alkalmazása.
 • A permetezőgépek ellenőrzésére szolgáló berendezések.
 • Az ellenőrzési eljárás és az ellenőrzésekhez szükséges berendezések.
 • A tagállamokban az ellenőrzésekre alkalmazott módszerek.
 • Teljes ellenőrzési eljárás az ISO 16122–1 &2 szabvány szerint (bombás permetezőgépek).
 • Teljes ellenőrzési eljárás az ISO 16122–1 &3 szabvány szerint (gyümölcsös permetezők)
 • Az alternatív PAE teljes ellenőrzési eljárása (napzsákok, kézben tartott...).
 • A PAE felhasználói szintje: kalibrálás, karbantartás, előkészítés és üzemeltetés.
 • Helyszíni kalibrálási folyamat – új kifejlesztett eszközök használata a kalibráláshoz.
 • A PAE ellenőrzése és kalibrálása.
 • Kézi használatú permetezők és permetezőgépek. Egyedi kockázat és kalibrálás.
 • Kalibrálóeszközök és eljárások kézi permetezőgépekhez.
 • Vita az ellenőrzési eljárásról és a kalibrálásról.
 • Egyéni védőeszközök. Megfelelő használat, követelmények, karbantartás.
 • „Topps-WATER PROTECTION” – Best Management Practices.
 • Az ellenőrzési program megszervezése. Adatgazdálkodás. A tagállamokban alkalmazott nemzeti szabványok.
 • Hogyan kell kezelni a többi PAE ellenőrzési folyamatát.
 • Az ellenőr képzési szervezete.
 • Az ellenőr képzési programjának megtervezése és megszervezése.
 • A tagállamokban bizonyos PAE-k ellenőrzésének szükségessége tekintetében alkalmazott eltérések. Kockázatelemzés.
 • A PAE értékelése és osztályozása a környezetszennyezés szerint.
 • Lépés: WATER/EOS – Sprayer-technológia – Vízvédelem.
 • Új technológiák a permetezési eljárás javítása érdekében. Precíziós gazdálkodás.
 • Uniós projektek – INNOSETA, OPTIMA.
 • Drónok a mezőgazdaságban. A növénygondozás lehetséges felhasználásai.
 • Képzési vizsga után – A résztvevők csoportos értékelése.
 • Általános következtetések – A képzési vizsgák előtti és utáni eredmények.
 • A képzés lezárása.

Az uniós tagállamok, a potenciális tagjelölt országok és az EFTA/EGT hatósági ellenőrzési tevékenységekben részt vevő illetékes hatóságainak személyzete.

Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 26/11/2019 29/11/2019 Montpellier Franciaország
2 04/02/2020 07/02/2020 Barcelona Spanyolország
23/05/2022 26/05/2022 Skierniewice Lengyelország
4 20/09/2022 23/09/2022 Torino Olaszország
5 18/10/2022 21/10/2022 Wageningen Tagállam: Hollandia
6 29/11/2022 02/12/2022 Barcelona Spanyolország
3 elhalasztva 23/05/2023 26/05/2023 Barcelona Spanyolország
II-1 27/02/2024 01/03/2024 Torino Olaszország
II-2 28/05/2024 31/05/2024 Barcelona Spanyolország
II-3 02/07/2024 05/07/2024 Wageningen Tagállam: Hollandia
II-4 10/09/2024 13/09/2024 Montpellier Franciaország
II-5 06/05/2025 09/05/2025 Lengyelország Skierniewice
II-6 17/06/2025 20/06/2025 Barcelona Spanyolország
Peszticid kijuttatásához használt berendezések

AzBTSFKépzési program:PPP-értékelés: A növényvédő szerek környezeti sorsának és viselkedésének értékelése a talajban, a vízben és a levegőbenaz általános célkitűzések a következők:

 • A program célja a 2009/128/EK irányelvben előírt témákkal kapcsolatos képzés és ismeretek biztosítása, amelynek keretében a tagállamok biztosítják, hogy minden hivatásos felhasználó és forgalmazó hozzáférjen az illetékes hatóságok által kijelölt szervek által biztosított megfelelő képzési rendszerekhez. Ezért minden tanfolyam három modulra oszlik: a növényvédő szerek jogi követelményei, biztonságos használata és környezetvédelmi szempontjai, valamint fenntartható használata.

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

Modul – A kockázatértékelés általános megközelítései: a veszély és a kockázat, valamint a peszticidek kockázatértékelésének értékelési megközelítése közötti különbség, a nem célzott szervezetekre gyakorolt hatások értékelése, az expozíció értékelése, a hatások és az expozíció közötti kapcsolat jelentősége, a kockázat jellemzésének jelentősége.

 • A végpontok és a hatóanyag belső jellemzőihez kapcsolódó egyéb kritériumok, valamint azon dózis meghatározásának általános megközelítései, amely hatást gyakorolhat az emberre, valamint az ezekkel kapcsolatos ismeretek jelenlegi állása.
 • A vegyi anyag sorsát befolyásoló kémiai, fizikai jellemzőkre vonatkozó általános megközelítések, valamint a multimédiás sorsmodellekkel kapcsolatos ismeretek jelenlegi állása a peszticid hatóanyag sorsának és viselkedésének meghatározása és megértése, valamint a talaj levegőben és vízben való koncentrációjának (expozíció) előrejelzése érdekében.

Modul – A peszticidekkel kapcsolatos kockázatok értékelésére és fenntarthatóságára vonatkozó uniós jogszabályi keret, beleértve a peszticidekről szóló csomagot, az integrált növényvédelemről szóló információkat és a rendelkezésre álló különböző módszereket, valamint a víz-keretirányelvhez (a 2000/60/EK irányelv) hasonló más rendeletekkel való kapcsolatot.

 • Sor kerül a növényvédő szerek értékelésére és az engedélyezési eljárásra nemzeti szinten alkalmazott kockázatértékelési módszerek elemzésére és cseréjére.
 • A résztvevőket felkérik, hogy a tanfolyamon való részvétel megerősítését követően válaszoljanak az oktatók munkatársai által e témában készített kérdőívre, hogy megosszák egymással a felmerülő adatokat, és megvitassák a különböző megközelítések közötti különbségeket és a harmonizáció korlátait.

Modul – Az expozíció finomítása és mérséklése alkalmazandó.

 • Lehetőség a modellezési előfeltevések finomítására a konzervatív alapértelmezett paraméterekről a realisztikusabb feltételekre.
 • A modellek és a földrajzi információs rendszerek (GIS) integrálása az eljárás jobb kalibrálása, valamint az expozíciós előrejelzés és a kockázatértékelés validálása érdekében.
 • a kockázatértékelésben a biztonságos használat érdekében alkalmazott fő hatáscsökkentő intézkedéssel elért kockázatcsökkentési szint és összefüggés a MAgPie értékelésével.
 • A MAgPie hatáscsökkentő intézkedéseinek leltára, ezek hatékonyságának értékelése az egynél több csökkentési intézkedés kiegészítő hatását figyelembe véve, az európai országokban kidolgozott és bevezetett eszközök sokfélesége, illetve a szabályozási keretek száma, amelyekkel ezek összefüggésben vagy átfedésben vannak.
 • Elemzésre és eszmecserére kerül sor a mérséklési intézkedés különböző kontextusokban való alkalmazhatóságáról. Esettanulmányt terjesztenek elő, és munkacsoportot szerveznek, hogy elemezzék a különböző helyzeteket a különböző kontextusokban és kultúrában.
 • Hatósági ellenőrzési tevékenységek.
 • Kockázatértékelők.
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 03/10/2022 07/10/2022 Milánó Olaszország
2 06/03/2023 10/03/2023 Torinói Olaszország
PPP-értékelés: A növényvédő szerek környezeti sorsának és viselkedésének értékelése a talajban, a vízben és a levegőben

A BTSF ökotoxikológiai kockázatértékelésről szóló képzési programjának átfogó célkitűzései a következők:

 • A program végén a képzésben részt vevő személyeknek jobb kognitív készségekkel és ismeretekkel kell rendelkezniük, és meg kell érteniük a veszély és kockázat közötti különbséget, valamint az ökotoxikológia kockázatértékelés általános szabályait.

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

Modul

 • A kockázatértékelés általános megközelítései: a veszély és a kockázat, valamint a peszticidek kockázatértékelésének értékelési megközelítése közötti különbség, a nem célzott szervezetekre gyakorolt hatások értékelése, az expozíció értékelése, a hatások és az expozíció közötti kapcsolat jelentősége, a kockázat jellemzésének jelentősége.
 • A végpontok és a hatóanyag belső jellemzőihez kapcsolódó egyéb kritériumok, valamint azon dózis meghatározásának általános megközelítései, amely hatást gyakorolhat az emberre, valamint az ezekkel kapcsolatos ismeretek jelenlegi állása.
 • A vegyi anyag sorsát befolyásoló kémiai, fizikai jellemzőkre vonatkozó általános megközelítések, valamint a multimédiás sorsmodellekkel kapcsolatos ismeretek jelenlegi állása a peszticid hatóanyag sorsának és viselkedésének meghatározása és megértése, valamint a talaj levegőben és vízben való koncentrációjának (expozíció) előrejelzése érdekében.
 • A nem célszervezetek, az élelmiszerlánc, a bioakkumuláció, a biomagnifikáció és az ökoszisztémák meghatározásának általános megközelítései és a kockázatjellemzés példái.
 • Az expozíció forrásai: A pontforrásból és diffúz forrásokból származó szennyezés.

Modul

 • A peszticidek kockázatértékeléséről és fenntarthatóságáról szóló uniós jogalkotási keret, beleértve a peszticidekről szóló jogszabálycsomagot is, az integrált növényvédelemre és az elérhető különböző módszertanokra vonatkozó információk, valamint a más szabályozásokhoz, például a víz-keretirányelvhez (a 2000/60/EK irányelv) fűződő kapcsolat.
 • Sor kerül a növényvédő szerek értékelésére és az engedélyezési eljárásra nemzeti szinten alkalmazott kockázatértékelési módszerek elemzésére és cseréjére. A résztvevőket felkérik, hogy a tanfolyamon való részvétel megerősítését követően válaszoljanak az oktatók munkatársai által készített kérdőívre, hogy megosszák egymással a felmerülő adatokat, és megvitassák a különböző megközelítések közötti különbségeket és a harmonizáció korlátait.

Modul

 • Az expozíció és az alkalmazandó hatáscsökkentő intézkedés értékelése.
 • A peszticedekkel történő kezelés utáni környezetszennyezés megakadályozására rendelkezésre álló döntéstámogatási rendszer és összehasonlító irányítási értékelés.
 • Különböző kontextusokban lefuttatható diagnosztikai eszközök.
 • Sodródásdiagnosztikai eszközök: gépi kalibráció és SDRT-vonatkozású csökkentési százalékok a MAgPie-ből és a mérséklési mérésből az eltolódás korlátozására különböző kontextusokban.
 • A kockázatértékelésben a biztonságos használat érdekében alkalmazott fő hatáscsökkentő intézkedéssel elért kockázatcsökkentési szint és összefüggés a MAgPie értékelésével.
 • Peszticidek címkéjének olvasása és a hatáscsökkentő intézkedések értékelése, S- és R-mondatok.
 • A MAgPie hatáscsökkentő intézkedéseinek leltára, ezek hatékonyságának értékelése az egynél több csökkentési intézkedés kiegészítő hatását figyelembe véve, az európai országokban kidolgozott és bevezetett eszközök sokfélesége, illetve a szabályozási keretek száma, amelyekkel ezek összefüggésben vagy átfedésben vannak.
 • Elemzésre és eszmecserére kerül sor a mérséklési intézkedés különböző kontextusokban való alkalmazhatóságáról. Esettanulmányt terjesztenek elő, és munkacsoportot szerveznek, hogy elemezzék a különböző helyzeteket a különböző kontextusokban és kultúrában.
 • Hatósági ellenőrzési tevékenységek.
 • Kockázatértékelők.

1. szakasz

Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 24/06/2019 28/06/2019 Aveiro Portugália
2 28/06/2021 02/07/2021 Online Virtuális

2. szakasz

Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 09/05/2022 13/05/2022 Aveiro Portugália
2 15/05/2023 19/05/2023 Lisszaboni Portugália
PPP-értékelés: A szárazföldi és vízi környezetre vonatkozó ökotoxikológiai kockázatok értékelése

A BTSF PPP-értékelésre vonatkozó képzési programjának általános célkitűzései: A növényvédő szerek hatékonyságának kockázatértékelése a következő:

 • Az 1. modul végén javítani kell a gyakornokok azon képességét, hogy a rendelkezésre álló adatok és a biológiai extrapoláció elvei alapján értékelni tudják a reprezentatív növényvédő szer reális használatát.
 • A 2. modul végén javítani kell a gyakornokok ismereteit az Európai Ügyészség legújabb PP1/296 szabványáról (1) A rezisztencia kialakulásának lehetséges kockázatára vonatkozó értékelés hatékonysági harmonizációja.

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

Modul– A növényvédő szerek hatásossági értékelésének általános elvei az 1107/2009/EK rendelet keretében, gyakorlati útmutató és vita a növényvédő szerek hatásosságának értékeléséről:

 • Bevezetés a növényvédő szerek hatékonyságértékelésébe.
 • Szabályozási keret:
 • Az elfogadható hatékonyság elvei.
 • A növényvédő szerek övezetek szerinti értékelése.
 • Kismértékű felhasználás és biológiai extrapolációk.

Modul –Az alacsony kockázatú növényvédő szerek hatásosságának értékelésére vonatkozó tagállami elvek és a kapcsolódó szabályozási szempontok harmonizációja.

 • A dózis harmonizált megállapítása a növényvédő szerek övezetek szerinti értékelése céljából.
 • Rezisztenciával kapcsolatos kockázatelemzés.
 • Biológiai növényvédő szerek és alacsony kockázatú növényvédő szerek.
 • Hatósági ellenőrzési tevékenységek.
 • Kockázatértékelők.
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország Tanfolyam azonosítója
1 16/01/2023 18/01/2023 Alba Olaszország 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Alba Olaszország 3051
PPP-értékelés: A növényvédő szerek hatékonyságának kockázatértékelése

A BTSF PPP-értékelésről szóló képzési programja: A toxikológiai kockázatértékelés (emberi egészség) általános célkitűzései a következők:

 • A program végén a képzés résztvevői várhatóan jobb kognitív készségekkel és mélyebb ismeretekkel rendelkeznek majd, és alaposabban érteni fogják a veszély és kockázat közötti különbséget, valamint a kockázatértékelés általános szabályait.
 • A program végére a résztvevők megismerik a vegyi anyagok értékelési eljárásait, majd az irányítási követelményeket.

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

Modul

 • A kockázatértékelés általános megközelítései. A veszély és a kockázat, valamint a kockázatértékelési értékelési megközelítés közötti különbség: a hatások értékelése, az expozíció értékelése, a hatások és az expozíció közötti kapcsolat jelentősége, a kockázatjellemzés fontossága.
 • A végpontok és a hatóanyag belső jellemzőihez kapcsolódó egyéb kritériumok, valamint az embernél hatást kiváltó dózis meghatározásának általános megközelítései.
 • Általános megközelítések a növényvédő szerek hatóanyaga sorsának és viselkedésének, valamint a vegyi anyagok mozgásának megértéséhez vezető kémiai és fizikai jellemzők meghatározására, valamint a különböző környezeti elemekben az eloszlást követő koncentráció (expozíció) előrejelzésére.
 • A pontforrásból és diffúz forrásokból származó szennyezés közötti különbségek.

Modul

 • A peszticidek kockázatértékeléséről és fenntarthatóságáról szóló uniós jogalkotási keret, beleértve a peszticidekről szóló jogszabálycsomagot is, az integrált növényvédelemre és az elérhető különböző módszertanokra vonatkozó információk, valamint a más szabályozásokhoz, például a víz-keretirányelvhez (a 2000/60/EK irányelv) fűződő kapcsolat.
 • Sor kerül a növényvédő szerek értékelésére és az engedélyezési eljárásra nemzeti szinten alkalmazott kockázatértékelési módszerek elemzésére és cseréjére.
 • A résztvevőket felkérik, hogy a tanfolyamon való részvétel megerősítését követően válaszoljanak az oktatók munkatársai által e témában készített kérdőívre, hogy megosszák egymással a felmerülő adatokat, és megvitassák a különböző megközelítések közötti különbségeket és a harmonizáció korlátait.

Modul

 • A humán expozíció értékelése és a különböző célokra vonatkozó hatáscsökkentő intézkedések.
 • Lehetőség a modellezési előfeltevések finomítására a konzervatív alapértelmezett paraméterekről a realisztikusabb feltételekre.
 • A fogyasztói kockázati kitettség értékelésének általános megközelítései, az ismeretek és eszközök jelenlegi állása.
 • A peszticidekkel szembeni foglalkozási expozíció értékelésének általános megközelítései, az ismeretek jelenlegi állása és megelőzési és védelmi kitekintés, beleértve a peszticidekkel szemben védelmet nyújtó felszerelést is. A különböző expozíciós források, valamint a jogszerű és biztonságos eljárások értékelése:
 • A növényvédő szerek tárolása és kezelése, a keverék elkészítése, a tartályok és berendezések tisztítását követő mosása, a szennyvíz és a csomagolás ártalmatlanítása, a gazdaság életciklusának kezelését és adott esetben a MagPie intézkedési eszköztárát követve.
 • A nem foglalkozási expozíció általános megközelítése. A peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelv következtében a tagállamok kötelesek egyedi intézkedéseket kidolgozni annak érdekében, hogy minimalizálják a peszticidekkel szembeni nem foglalkozási expozíciót is. Bemutatják és megvitatják az EFSA-modellt és a növényvédelmi termékek és szermaradványaik tudományos testületének legutóbbi tudományos szakvéleményét, amely „A peszticidekkel szembeni expozíciót és az egészségügyi hatásokat összekapcsoló epidemiológiai tanulmányok szakirodalmi áttekintése” című külső tudományos jelentés megállapításainak nyomon követésével foglalkozik.
 • Peszticidek címkéjének olvasása és a hatáscsökkentő intézkedések értékelése, S- és R-mondatok.
 • Hatósági ellenőrzési tevékenységek.
 • Kockázatértékelők.
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország Tanfolyam azonosítója
1 09/11/2022 11/11/2022 Athén Görögország 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Athén Görögország 3052
PPP-értékelés: Toxikológiai kockázatértékelés (emberi fenyér)

A „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” Akadémia keretében a növényvédő szerként és biocidként használt mikroorganizmusok kockázatértékeléséről szóló képzési tevékenységek szervezése és végrehajtása.

A képzés célja a biocid termékekben és növényvédő szerekben felhasználandó mikroorganizmusokra vonatkozó kockázatértékelési módszerekkel kapcsolatos szakértelem fejlesztésének támogatása. Ez erősíti a dokumentáció elfogadhatóságának/érvényességének és kockázatértékelésének értékelésére vonatkozó kompetenciákat is, és arra is törekszik, hogy a lehető legnagyobb mértékben előmozdítsa az értékelési eljárások harmonizációját és az ilyen mikroorganizmusok engedélyezését az EU-n belül.

A képzés az uniós tagállamok, a tagjelölt országok, az EFTA/EGT-országok és a potenciális tagjelölt országok illetékes hatóságainak résztvevőit célozza meg.

I. szakasz

Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Elhelyezkedés Ország
1 28/06/2021 02/07/2021 ONLINE RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 ONLINE RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 ONLINE RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 ONLINE RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 ONLINE RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 ONLINE RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 ONLINE RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Riga Lettország
9 22/11/2022
25/11/2022
Valencia
Spanyolország
10 07/02/2023 10/02/2023 Szófia Bulgária

II. szakasz

ÜLÉS KEZDETE A MANDÁTUM VÉGE: VÁROS ORSZÁG
1 20/02/2024 23/02/2024 Brüsszel BELGIUM
2 16/04/2024 19/04/2024 Valencia SPANYOLORSZÁG
3 04/06/2024 07/06/2024 Bukarest ROMÁNIA
4 17/09/2024 20/09/2024 Riga LETTORSZÁG
5 11/2024 11/2024 Valetta MÁLTA
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto PORTUGÁLIA

A növényvédő szerként és biocidként használt mikroorganizmusok kockázatértékelése

BTSF workshop a peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK irányelvről: A stratégia jelenlegi végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok és a lehetséges jövőbeli kilátások.

A munkaértekezlet célja a peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelv végrehajtásával, alkalmazásával és érvényesítésével kapcsolatos visszajelzések nyújtása és megvitatása, figyelembe véve a Bizottság tényfeltáró misszióinak és az ezzel kapcsolatos ellenőrzéseknek az eredményeit is.

A munkaértekezletek célja a tagállamok illetékes hatóságainak ismereteinek megosztása, valamint a munkaértekezlet témájával kapcsolatos közös problémák, bevált gyakorlatok és módszerek megvitatása a peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelv értékeléséhez és tervezett felülvizsgálatának hatásvizsgálatához való hozzájárulásként.

A munkaértekezletre az Európai Bizottság „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” elnevezésű kezdeményezése keretében kerül sor.


A peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelvek