Η ενότητα eLearning αποσκοπεί στην ενημέρωση των βασικών παραγόντων που είναι αρμόδιοι για την εκτίμηση και τη διαχείριση του κινδύνου από τα φυτοφάρμακα, καθώς και των χρηστών φυτοφαρμάκων, σχετικά με τα συγκεκριμένα εργαλεία, τεχνικές και πρακτικές που οδηγούν σε μικρότερη έκθεση των μη στοχευόμενων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, στα φυτοφάρμακα.

Οι ειδικοί στόχοι της κατάρτισης είναι οι εξής:

 • Παρουσίαση ορθών πρακτικών, εργαλείων, τεχνικών και διαδικασιών σχετικά με τα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου στον τομέα των φυτοφαρμάκων.
 • Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα αυτά μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση κινδύνου, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους για τις δραστικές ουσίες και η αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ).
 • Ενημέρωση των χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων με πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την καλύτερη εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων μετριασμού του κινδύνου, με ιδιαίτερη προσοχή στη δυνητική εξοικονόμηση κόστους και φυτοφαρμάκων (δηλαδή που έχουν άμεση σημασία για τους γεωργούς).
 • Συμπλήρωση των μαθημάτων κατάρτισης BTSF σχετικά με την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, την εκτίμηση κινδύνου και τη μείωση της μετατόπισης φυτοφαρμάκων.

Θέματα

365 ημέρες πρόσβασης
 • Μέση διάρκεια: 6 ώρες
Διαδικτυακά
 • 5 μονάδες
 • Αυτοπαραγεμισμένα
 • Πολυμέσων
Διατίθεται στα:

Πώς να εγγραφείτε

 • Εάν είστε κυβερνητικός υπάλληλος, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή BTSF eLearning.
 • Εάν είστε μέλος του προσωπικού που εργάζεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu για να ζητήσετε εγγραφή.
 • Για τυχόν άλλες ερωτήσεις, παρακαλείστε να στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu και η ομάδα BTSF ACADEMY θα σας βοηθήσει με χαρά.
Μέτρα μετριασμού του κινδύνου για τη χρήση φυτοφαρμάκων — Ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF /κύκλου μαθημάτων σχετικά με το περιφερειακό εργαστήριο για την ασφάλεια των φυτών και των φυτικών προϊόντων είναι οι εξής:

 • Οι κανόνες της ΕΕ για την υγεία των φυτών αποσκοπούν στην προστασία των καλλιεργειών, των φρούτων, των λαχανικών, των ανθέων, των καλλωπιστικών φυτών και των δασών από επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες (επιβλαβείς οργανισμοί) μέσω της πρόληψης της εισαγωγής τους στην ΕΕ ή της εξάπλωσής τους εντός της ΕΕ·
 • Διαδικασία της ΕΕ για την έγκριση δραστικών ουσιών, την αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τον υπολογισμό των ΑΟΚ, τη χρήση της βάσης δεδομένων για τα φυτοφάρμακα και τις αρχές GAP·
 • Τη νομοθεσία της ΕΕ για τις προσμείξεις, ιδίως τις φυτικές τοξίνες και τις μυκοτοξίνες, τη βάση της δειγματοληψίας και της ανάλυσης, την οργάνωση των εργαστηρίων αναφοράς της ΕΕ·
 • Νομοθεσία της ΕΕ για την υγιεινή των τροφίμων, απαιτήσεις σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια, ακτινοβόληση τροφίμων και δειγματοληψία και ανάλυση και μέθοδοι

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Υγεία των φυτών
 • Φυτοφαρμάκων
 • Ασφάλεια των Τροφίμων
 • Βιολογική Γεωργία

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. 

 • Εκπρόσωποι των αρμόδιων εθνικών αρχών σε φυτικά προϊόντα από κράτη μέλη της ASEAN/SAARC, συμπεριλαμβανομένων του Μπρουνέι, της Καμπότζης, της Ινδονησίας, της ΛΔ του Λάος, της Μαλαισίας, της Μιανμάρ, των Φιλιππίνων, της Σιγκαπούρης, της Ταϊλάνδης, του Βιετνάμ, της Ινδίας και της Σρι Λάνκα, του Μπανγκλαντές.
 • ΓΔ SANTE, HaDEA, ανάδοχος, ΕΣΕ, υπάλληλοι, άλλοι.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
3 27/06/2022 01/07/2022 Μπανγκόκ Ταϊλάνδη
5 24/10/2022 28/10/2022 Ναϊρόμπι Κένυα
8 08/05/2023 12/05/2023 Ντακάρ Σενεγάλη
11 15/04/2024 19/04/2024 Σαντιάγο Χιλή
Περιφερειακό εργαστήριο για την ασφάλεια των φυτών και των φυτικών προϊόντων

Παθογόνα, ζιζάνια και ασπόνδυλα προκαλούν σημαντικές απώλειες καλλιεργούμενων φυτών παγκοσμίως. Η προστασία των φυτών είναι απαραίτητη για την προστασία των καλλιεργειών μας. Καθιστά εμφανή την αξία και τα οφέλη της για τη γεωργία και τη δασοκομία, καθώς και για την καλλιέργεια κηπευτικών, ιδίως με τη μείωση των απωλειών απόδοσης και τη διασφάλιση της ποιότητας των καλλιεργειών. Παρέχει επίσης σημαντικό συνολικό όφελος στην κοινωνία: συμβάλλει στη διασφάλιση των εισοδημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της φυτοκομίας και, ως εκ τούτου, στη διασφάλιση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της φυτικής παραγωγής σε υπαίθριες εκτάσεις και για τη διασφάλιση του αβλαβούς χαρακτήρα των εν λόγω προϊόντων όσον αφορά την υγεία.

Η θεματική στρατηγική του 2006 για τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων οδήγησε σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για την έγκριση και τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, στις 21 Οκτωβρίου εκδόθηκε η οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (οδηγία για την ορθολογική χρήση), σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, με τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και την προώθηση της χρησιμοποίησης ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών, όπως οι μη χημικές εναλλακτικές λύσεις αντί των γεωργικών φαρμάκων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της οδηγίας για την ορθολογική χρήση σε επίπεδο κρατών μελών. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και σήμερα όλα τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει οικεία εθνικά σχέδια δράσης. Ωστόσο, από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εφαρμογής της οδηγίας για την ορθολογική χρήση από τα κράτη μέλη προκύπτουν τεράστιες διαφορές όσον αφορά την πληρότητα και την κάλυψη της εφαρμογής και τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τα εθνικά σχέδια δράσης. Για παράδειγμα, θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτά μετρήσιμοι στόχοι προκειμένου να διαμορφωθεί σαφής εικόνα του βαθμού εφαρμογής της οδηγίας για την ορθολογική χρήση.

Το ενδιαφέρον και οι φιλοδοξίες επικεντρώνονται στην εφαρμογή και την αξιολόγηση των αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών, όπως οι μη χημικές εναλλακτικές λύσεις αντί των γεωργικών φαρμάκων, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων. Τα κράτη μέλη δεν έχουν καθορίσει ακόμη σαφή κριτήρια ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας από όλους τους επαγγελματίες χρήστες. Η συμμόρφωση με τις αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σε επίπεδο μεμονωμένων καλλιεργητών δεν ελέγχεται συστηματικά.

Για να συνεχιστεί η πορεία προς την καλύτερη εφαρμογή πρακτικών ορθολογικής χρήσης, καθώς και των διατάξεων της οδηγίας, η κατάρτιση των φορέων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες ανάπτυξης πολιτικών και κατευθυντήριων γραμμών, παρακολούθησης του ελέγχου και υποβολής εκθέσεων αντιμετωπίζεται ως βασικό εργαλείο και προτεραιότητα στο πλαίσιο των προσπαθειών της Επιτροπής.

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF για την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών (SUD) είναι οι εξής:

 • Επικαιροποίηση όλων των πτυχών της οδηγίας 2009/128/ΕΚ για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων, με έμφαση στην ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών (IPM) με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης της έννοιας της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και των συστημάτων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας προς την ανάπτυξη κριτηρίων για την αξιολόγηση της εφαρμογής της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.
 • Ειδικοί στόχοι της κατάρτισης:

  • Αύξηση των γνώσεων σχετικά με το πλαίσιο και τις στρατηγικές ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.
  • Βελτίωση των γνώσεων όσον αφορά το σχετικό νομικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στα ειδικά μέτρα και τις διατάξεις για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.
  • Αύξηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων εφαρμογής των εθνικών σχεδίων δράσης.
  • Εντοπισμός ελλείψεων, δυσκολιών και προκλήσεων, όπως η βελτίωση των μετρήσιμων στόχων.
  • Βελτίωση των γνώσεων και των πόρων για την εφαρμογή και την αξιολόγηση των αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
  • Βελτίωση της συμμόρφωσης με την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία σε επίπεδο μεμονωμένων καλλιεργητών.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Νομικό πλαίσιο: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 • Τα κράτη μέλη συνέκριναν την εφαρμογή, τις στρατηγικές και τα μέτρα, την ανταλλαγή γνώσεων, τις βέλτιστες πρακτικές.
 • Αρχές, πρακτικές και μέθοδοι ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.
 • Προσεγγίσεις των κρατών μελών, ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστες πρακτικές.
 • Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και μέθοδοι ελέγχου επιβλαβών οργανισμών για συγκεκριμένη σχετική καλλιέργεια/ομάδα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.
 • Αξιολόγηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης: πρακτικές, διαδικασίες επιθεώρησης, κατάλογοι ελέγχου.
 • Σε εκπροσώπους κεντρικών αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στην ανάπτυξη πολιτικών, την κατάρτιση οδηγιών/κατευθυντήριων γραμμών σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων ειδικών ανά καλλιέργεια κατευθυντήριων γραμμών για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, στον συντονισμό του ελέγχου και σε δραστηριότητες υποβολής εκθέσεων.
 • Σε εκπροσώπους επαρχιακών/περιφερειακών/τοπικών αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στη διενέργεια επίσημων ελέγχων σε επίπεδο εκμετάλλευσης (αρχές φυτοϋγειονομικής προστασίας/φυτοπροστασίας, οργανισμοί πληρωμών και/ή οργανισμοί ελέγχου/πιστοποίησης).
 • Εκπρόσωποι ερευνητικών ιδρυμάτων, εκμεταλλεύσεων επίδειξης.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 27/06/2022 30/06/2022 ΑΘΗΝΑ Ελλάδα
2 (αναβάλλεται η σύνοδος) 12/09/2022 15/09/2022 Κρακοβία Πολωνία
3 17/10/2022 20/10/2022 ΑΘΗΝΑ Ελλάδα
4 14/11/2022 17/11/2022 Μάλαγα Ισπανία
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Οι Κάτω Χώρες
7 13/03/2023 16/03/2023 Μάλαγα Ισπανία
8 17/04/2023 20/04/2023 Μπολόνια Ιταλία
9 26/06/2023 29/06/2023 Βερολίνο Γερμανία
10 12/06/2023 15/06/2023 Τουλούζη Γαλλία
11 16/10/2023 19/10/2023 Κρακοβία Πολωνία
12 21/11/2023 24/11/2023 Μαδρίτη Ισπανία
13 11/12/2023 14/12/2023 Άμστερνταμ Οι Κάτω Χώρες
14 18/03/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ 21/03/2024, Μπάρι Ιταλία
15 06/05/2024 09/05/2024 Κρακοβία Πολωνία
16 17/06/2024 20/06/2024 Ρίγα Λετονία
Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία (ΟΧΓΦ)

Ο γενικός στόχος του BTSF είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στην αγορά της ΕΕ και η παροχή εγγυήσεων για τα τρόφιμα από τρίτες χώρες.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το πρόγραμμα BTSF έχει σχεδιαστεί κυρίως για την κατάρτιση του προσωπικού των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών της ΕΕ που συμμετέχει σε δραστηριότητες επίσημων ελέγχων, προσφέροντας επαρκές δίκτυο και ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ εκπαιδευομένων που προέρχονται από διαφορετικές τοποθεσίες εντός της ΕΕ και με ασκούμενους από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας στην ανταλλαγή εμπειριών και στην αύξηση του επιπέδου γνώσεων στον καλυπτόμενο τεχνικό τομέα.

Επιπλέον, η κατάρτιση σχετικά με την επιθεώρηση και τη βαθμονόμηση του εξοπλισμού εφαρμογής φυτοφαρμάκων αποσκοπεί στην προώθηση της ομοιομορφίας των διαδικασιών επιθεώρησης, στη διασφάλιση της κατάλληλης χρήσης της τεχνολογίας και στην καθιέρωση επαγγελματικής δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων.

Δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με την επιθεώρηση και τη βαθμονόμηση του εξοπλισμού εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων επαγγελματικής χρήσης έχουν διοργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/128/ΕΚ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα». Έξι τριήμερα μαθήματα θα διοργανωθούν το 2019 και το 2020 στις επιλεγμένες τοποθεσίες για την κατάρτιση 120 επίσημων εκπροσώπων των κρατών μελών της ΕΕ και των υποψήφιων χωρών.

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF σχετικά με τον εξοπλισμό εφαρμογής φυτοφαρμάκων είναι οι εξής:

 • Αύξηση των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κανονισμούς της ΕΕ όσον αφορά την επιθεώρηση και τη βαθμονόμηση του εξοπλισμού εφαρμογής φυτοφαρμάκων (οδηγία για την ορθολογική χρήση, οδηγία για τις μηχανές, πρότυπα ISO για την επιθεώρηση των PAE, πρότυπα ISO για τις απαιτήσεις των νέων ψεκαστήρων κ.λπ.).
 • Εξασφάλιση πλήρους και καλύτερης κατανόησης του πεδίου των επιθεωρήσεων και των βαθμονομήσεων των PAE.
 • Παροχή βασικών κατευθυντήριων γραμμών και σαφών διαδικασιών σχετικά με σημαντικές πτυχές της βαθμονόμησης και της συντήρησης των PAE.
 • Προώθηση της ομοιομορφίας και της εναρμόνισης των διαδικασιών επιθεώρησης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων.
 • Να καταδειχθούν τα οφέλη (τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά) της διαδικασίας επιθεώρησης, καθώς και κατάλληλη μέθοδος βαθμονόμησης.
 • Εξασφάλιση εναρμονισμένης, πρακτικής και κατάλληλης διαδικασίας κατάρτισης για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την οργάνωση των δραστηριοτήτων κατάρτισης των επιθεωρητών στην Ευρώπη.
 • Ενημερώστε τους συμμετέχοντες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στις τεχνολογίες εφαρμογής ψεκασμού.
 • Ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων της χώρας.

Τα θέματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα επικεντρώνονται κυρίως σε σχέση με την υποχρεωτική επιθεώρηση των ψεκαστήρων που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ, καθώς και στις σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με τη βαθμονόμηση των ψεκαστήρων. Σύμφωνα με την οδηγία για την ορθολογική χρήση (SUD) (128/2009/CE) ως επίσημη διαδικασία των επιθεωρήσεων, η κατάσταση των νέων προτύπων ISO, η διοικητική διαδικασία, οι τεχνικές απαιτήσεις και οι διαφορές μεταξύ των μελών της ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια των τριήμερων μαθημάτων. Συνδέεται με αυτό, καθώς και σύμφωνα με τη δήλωση της οδηγίας ΟΧΓΦ σχετικά με τη βαθμονόμηση των ψεκαστήρων, θα συμπεριληφθούν πτυχές όπως η διαδικασία επιλογής ακροφυσίων, ο προσδιορισμός του βέλτιστου ρυθμού όγκου, η μείωση της μετατόπισης και οι ορθές γεωργικές πρακτικές. Η γεωργία ακριβείας συμπεριλήφθηκε επίσης στο πρόγραμμα, παρέχοντας στους συμμετέχοντες ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις δυνατότητες χρήσης νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της διαδικασίας εφαρμογής φυτοφαρμάκων. Το πρόγραμμα οργανώθηκε με λογική σειρά που συνδυάζει διοικητικές, τεχνικές και πρακτικές πτυχές. Τα εργαστήρια, οι συνεδρίες συζήτησης και οι περιπτωσιολογικές μελέτες έχουν επιλεγεί και προγραμματιστεί για να καταστούν πιο ελκυστικά και αποδοτικά τα μαθήματα για τους συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με τα υποχρεωτικά θέματα που προσδιορίζονται στην επίσημη πρόσκληση που δημοσίευσε η ΓΔ SANTÉ, τα ακόλουθα θέματα θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια του 3ήμερου κύκλου κατάρτισης (2 πλήρεις ημέρες και 2 μισές ημέρες):

 • Εισαγωγή σχετικά με τη νομοθεσία-πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με το PAE.
 • Επιθεωρήσεις ΕΕΓΦ: τρέχουσα κατάσταση στην ΕΕ.
 • Πρακτική εισαγωγή σχετικά με το PAE.
 • Εφαρμογή των προτύπων ISO για τις επιθεωρήσεις.
 • Εξοπλισμός για την επιθεώρηση των ψεκαστήρων.
 • Διαδικασία επιθεώρησης και εξοπλισμός επιθεώρησης.
 • Μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη όσον αφορά τις επιθεωρήσεις.
 • Πλήρης διαδικασία επιθεώρησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16122-1 & 2 (ψεκαστήρες βραχίονα).
 • Πλήρης διαδικασία επιθεώρησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16122-1 & 3 (ψεκαστήρες οπωρώνων)
 • Πλήρης διαδικασία ελέγχου του εναλλακτικού ΕΕΦ (επινώτιοι σάκοι, χειρόφερτοι...).
 • Επίπεδο χρηστών ΕΕΓΦ: βαθμονόμηση, συντήρηση, προετοιμασία και λειτουργία.
 • Διαδικασία βαθμονόμησης στον αγρό — χρήση νέων εργαλείων βαθμονόμησης που αναπτύχθηκαν.
 • Επιθεώρηση και βαθμονόμηση ΕΕΦ.
 • Φορητοί ψεκαστήρες PAE και επινώτιοι ψεκαστήρες. Ειδικός κίνδυνος και βαθμονόμηση.
 • Εργαλεία και διαδικασίες βαθμονόμησης για ψεκαστήρες χειρός.
 • Συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία επιθεώρησης και τη βαθμονόμηση.
 • Μέσα ατομικής προστασίας. Ορθή χρήση, απαιτήσεις, συντήρηση.
 • «TOPPS-WATER PROTECTION» — Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης.
 • Οργάνωση του προγράμματος επιθεώρησης. Διαχείριση δεδομένων. Εθνικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη.
 • Τρόπος αντιμετώπισης της διαδικασίας επιθεώρησης άλλων ΕΕΑΕ.
 • Φορέας κατάρτισης επιθεωρητών.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση του προγράμματος κατάρτισης επιθεωρητή.
 • Παρεκκλίσεις που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη όσον αφορά την ανάγκη επιθεωρήσεων ορισμένων ΕΕΓΦ. Αξιολόγηση κινδύνου.
 • Αξιολόγηση και ταξινόμηση του ΕΕΦ ανάλογα με την περιβαλλοντική ρύπανση.
 • Βαθμίδα WATER/EOS Sprayer — Προστασία του νερού.
 • Νέες τεχνολογίες για μια καλύτερη διαδικασία εφαρμογής ψεκασμού. Γεωργία ακριβείας.
 • Έργα της ΕΕ — INNOSETA, OPTIMA.
 • Μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη γεωργία. Πιθανές χρήσεις για τη φροντίδα των καλλιεργειών.
 • Μετά από δοκιμασία κατάρτισης — Αξιολόγηση των συνοδών ως ομάδας.
 • Γενικά συμπεράσματα — Αποτελέσματα πριν/μετά τις δοκιμασίες εκπαίδευσης.
 • Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Προσωπικό των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες επίσημων ελέγχων από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις δυνάμει υποψήφιες χώρες και τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ.

Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 26/11/2019 29/11/2019 Μονπελιέ Γαλλία
2 04/02/2020 07/02/2020 Βαρκελώνη Ισπανία
23/05/2022 26/05/2022 Skierniewice Πολωνία
4 20/09/2022 23/09/2022 Τορίνο Ιταλία
5 18/10/2022 21/10/2022 Wageningen Οι Κάτω Χώρες
6 29/11/2022 02/12/2022 Βαρκελώνη Ισπανία
3 αναβάλλεται 23/05/2023 26/05/2023 Βαρκελώνη Ισπανία
ΙΙ-1 27/02/2024 01/03/2024 Τορίνο Ιταλία
ΙΙ-2 28/05/2024 31/05/2024 Βαρκελώνη Ισπανία
ΙΙ-3 02/07/2024 05/07/2024 Wageningen Οι Κάτω Χώρες
ΙΙ-4 10/09/2024 13/09/2024 Μονπελιέ Γαλλία
ΙΙ-5 06/05/2025 09/05/2025 Πολωνία Skierniewice
ΙΙ-6 17/06/2025 20/06/2025 Βαρκελώνη Ισπανία
Εξοπλισμός εφαρμογής φυτοφαρμάκων

ΤηνBTSFΠρόγραμμα κατάρτισης σχετικά μεΑξιολόγηση ΣΔΙΤ: Αξιολόγηση της τύχης και της συμπεριφοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο έδαφος, στα ύδατα και στον αέραοι γενικοί στόχοι είναι οι εξής:

 • Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή κατάρτισης και γνώσεων σχετικά με τα θέματα που απαιτούνται βάσει της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, όπου τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι επαγγελματίες χρήστες και διανομείς έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα συστήματα κατάρτισης που παρέχονται από φορείς που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές. Για τον λόγο αυτό, κάθε κύκλος μαθημάτων χωρίζεται σε τρεις ενότητες: τις νομικές απαιτήσεις, την ασφαλή χρήση και τις περιβαλλοντικές πτυχές και τη βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

Ενότητα 1 — Γενικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση των κινδύνων: διαφορά μεταξύ επικινδυνότητας και κινδύνου και προσέγγιση εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων, αξιολόγηση των επιπτώσεων σε μη στοχευόμενο οργανισμό, εκτίμηση της έκθεσης, σημασία της σχέσης μεταξύ επιδράσεων και έκθεσης, σημασία του χαρακτηρισμού του κινδύνου.

 • Γενικές προσεγγίσεις και τρέχον επίπεδο γνώσεων για τον καθορισμό των παραμέτρων και άλλων κριτηρίων που σχετίζονται με τα εγγενή χαρακτηριστικά των ενεργών συστατικών και τη δόση που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στους ανθρώπους και σε οργανισμούς μη-στόχους.
 • Γενικές προσεγγίσεις σχετικά με τα χημικά, φυσικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την τύχη μιας χημικής και τρέχουσας κατάστασης γνώσεων σχετικά με τα πολυμεσικά μοντέλα τύχης για τον καθορισμό και την κατανόηση της τύχης και της συμπεριφοράς ενός δραστικού συστατικού φυτοφαρμάκου και για την πρόβλεψη συγκέντρωσης στον αέρα και το νερό του εδάφους (έκθεση).

Ενότητα 2 — Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την αξιολόγηση του κινδύνου από τα φυτοφάρμακα και τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της δέσμης μέτρων για τα φυτοφάρμακα, των πληροφοριών για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και των διαφόρων διαθέσιμων μεθοδολογιών και της σύνδεσης με άλλους κανονισμούς όπως η ΟΠΥ (οδηγία 2000/60/ΕΚ).

 • Θα πραγματοποιηθεί ανάλυση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνου που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο για την αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη διαδικασία αδειοδότησης.
 • Οι συμμετέχοντες θα κληθούν, μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής στα μαθήματα, να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που ετοιμάστηκε από το προσωπικό των εκπαιδευτών, για το θέμα αυτό, προκειμένου να μοιραστούν τα δεδομένα που θα προκύψουν και να συζητήσουν τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων προσεγγίσεων, καθώς και το όριο εναρμόνισης.

Ενότητα 3 — Εφαρμοστέα μέτρα βελτίωσης και μετριασμού της έκθεσης.

 • Δυνατότητα βελτίωσης των παραδοχών μοντελοποίησης από συντηρητικές προκαθορισμένες παραμέτρους σε περισσότερο ρεαλιστικές συνθήκες.
 • Ενσωμάτωση μοντέλων και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για μια καλύτερη διαμόρφωση της διαδικασίας και επικύρωση της πρόβλεψης έκθεσης και της εκτίμησης κινδύνου.
 • επίπεδο του βαθμού μείωσης του κινδύνου από το κύριο μέτρο άμβλυνσης που εφαρμόζεται στην εκτίμηση κινδύνου για την εξασφάλιση ασφαλούς χρήσης και σύνδεση με την αξιολόγηση MAgPie.
 • Καταγραφή των μέτρων άμβλυνσης στη MAgPie, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους λαμβανομένων υπόψη των πρόσθετων επιπτώσεων περισσότερων μέτρων άμβλυνσης, της ποικιλομορφίας των εργαλείων που αναπτύσσονται και εφαρμόζονται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και του αριθμού των κανονιστικών πλαισίων με τα οποία συνδέονται ή με τα οποία μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται.
 • Θα εκπονηθεί ανάλυση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων μετριασμού σε διαφορετικό πλαίσιο. Θα παρουσιαστεί περιπτωσιολογική μελέτη και θα διοργανωθεί ομάδα εργασίας για την ανάλυση διαφορετικών καταστάσεων σε διαφορετικό πλαίσιο και νοοτροπία.
 • Δραστηριότητες επίσημου ελέγχου.
 • Αξιολογητές κινδύνου.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 03/10/2022 07/10/2022 Μιλανο Ιταλία
2 06/03/2023 10/03/2023 Τορίνο Ιταλία
Αξιολόγηση ΣΔΙΤ: Αξιολόγηση της τύχης και της συμπεριφοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο έδαφος, στα ύδατα και στον αέρα

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF σχετικά με την οικοτοξικολογική αξιολόγηση κινδύνου είναι οι εξής:

 • Μετά το πέρας της κατάρτισης, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να έχει βελτιώσει τις γνωστικές του δεξιότητες, τις γνώσεις και την κατανόηση της διαφοράς μεταξύ επικινδυνότητας και κινδύνου, καθώς και των γενικών κανόνων για την αξιολόγηση οικοτοξικολογικών κινδύνων.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

Ενότητα 1

 • Γενικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση των κινδύνων: διαφορά μεταξύ επικινδυνότητας και κινδύνου και προσέγγιση εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων, αξιολόγηση των επιπτώσεων σε μη στοχευόμενο οργανισμό, εκτίμηση της έκθεσης, σημασία της σχέσης μεταξύ επιδράσεων και έκθεσης, σημασία του χαρακτηρισμού του κινδύνου.
 • Γενικές προσεγγίσεις και τρέχον επίπεδο γνώσεων για τον καθορισμό των παραμέτρων και άλλων κριτηρίων που σχετίζονται με τα εγγενή χαρακτηριστικά των ενεργών συστατικών και τη δόση που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στους ανθρώπους και σε οργανισμούς μη-στόχους.
 • Γενικές προσεγγίσεις σχετικά με τα χημικά, φυσικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την τύχη μιας χημικής και τρέχουσας κατάστασης γνώσεων σχετικά με τα πολυμεσικά μοντέλα τύχης για τον καθορισμό και την κατανόηση της τύχης και της συμπεριφοράς ενός δραστικού συστατικού φυτοφαρμάκου και για την πρόβλεψη συγκέντρωσης στον αέρα και το νερό του εδάφους (έκθεση).
 • Γενική προσέγγιση όσον αφορά τον καθορισμό του οργανισμού μη-στόχου, της αλυσίδας τροφίμων, της βιοσυσσώρευσης και της βιομεγέθυνσης, των οικοσυστημάτων και παραδείγματα χαρακτηρισμού κινδύνων.
 • Οι πηγές έκθεσης: Ρύπανση από σημειακές πηγές και ρύπανση από διάχυτες πηγές.

Ενότητα 2

 • Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την αξιολόγηση των κινδύνων και την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής δέσμης για τα φυτοφάρμακα, πληροφορίες σχετικά με την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και τις διάφορες διαθέσιμες μεθοδολογίες και σύνδεση με άλλες κανονιστικές πράξεις όπως η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ).
 • Θα πραγματοποιηθεί ανάλυση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνου που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο για την αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη διαδικασία αδειοδότησης. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν, μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής στα μαθήματα, να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που ετοιμάστηκε από το προσωπικό των εκπαιδευτών, για το θέμα αυτό, προκειμένου να μοιραστούν τα δεδομένα που θα προκύψουν και να συζητήσουν τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων προσεγγίσεων, καθώς και το όριο εναρμόνισης.

Ενότητα 3

 • Αξιολόγηση της έκθεσης και του εφαρμοστέου μέτρου άμβλυνσης.
 • Τα συστήματα υποστήριξης για λήψη αποφάσεων που είναι διαθέσιμα για την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης έπειτα από χρήση φυτοφαρμάκων και η συγκριτική αξιολόγηση της διαχείρισης.
 • Εργαλεία διάγνωσης απορροής σε διαφορετικά πλαίσια.
 • Εργαλεία διάγνωσης της μετατόπισης: βαθμονόμηση μηχανής και ποσοστά μείωσης που σχετίζονται με το SDRT από το MAgPie και το μέτρο μετριασμού για τον περιορισμό της μετατόπισης σε διαφορετικά πλαίσια.
 • Επίπεδο του βαθμού μείωσης του κινδύνου από το κύριο μέτρο άμβλυνσης που εφαρμόζεται στην εκτίμηση κινδύνου για την εξασφάλιση ασφαλούς χρήσης και σύνδεση με την αξιολόγηση MAgPie.
 • Ανάγνωση ετικετών φυτοφαρμάκων και αξιολόγηση του μέτρου άμβλυνσης που αναφέρεται στην ετικέτα, φράσεις ασφάλειας και φράσεις κινδύνου.
 • Καταγραφή των μέτρων άμβλυνσης στη MAgPie, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους λαμβανομένων υπόψη των πρόσθετων επιπτώσεων περισσότερων μέτρων άμβλυνσης, της ποικιλομορφίας των εργαλείων που αναπτύσσονται και εφαρμόζονται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και του αριθμού των κανονιστικών πλαισίων με τα οποία συνδέονται ή με τα οποία μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται.
 • Θα εκπονηθεί ανάλυση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων μετριασμού σε διαφορετικό πλαίσιο. Θα παρουσιαστεί περιπτωσιολογική μελέτη και θα διοργανωθεί ομάδα εργασίας προκειμένου να αναλυθεί η διαφορετική κατάσταση σε διαφορετικό πλαίσιο και νοοτροπία.
 • Δραστηριότητες επίσημου ελέγχου.
 • Αξιολογητές κινδύνου.

Φάση 1

Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 24/06/2019 28/06/2019 Aveiro Πορτογαλία
2 28/06/2021 02/07/2021 Διαδικτυακά Εικονική

Φάση 2

Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 09/05/2022 13/05/2022 Aveiro Πορτογαλία
2 15/05/2023 19/05/2023 Λισαβόνα Πορτογαλία
Αξιολόγηση ΣΔΙΤ: Εκτίμηση οικοτοξικολογικού κινδύνου για το χερσαίο και υδάτινο περιβάλλον

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF για την αξιολόγηση των ΣΔΙΤ: Η αξιολόγηση κινδύνου της αποτελεσματικότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι:

 • Στο τέλος της Ενότητας 1, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να βελτιωθούν όσον αφορά την ικανότητά τους να αξιολογούν ρεαλιστικές χρήσεις ενός αντιπροσωπευτικού φυτοπροστατευτικού προϊόντος χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία και τις αρχές της βιολογικής παρέκτασης.
 • Στο τέλος της ενότητας 2, οι ασκούμενοι θα πρέπει να βελτιωθούν όσον αφορά τις γνώσεις τους σχετικά με το πλέον πρόσφατο πρότυπο PP1/296 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (1) Αρχές εναρμόνισης της αποτελεσματικότητας της αξιολόγησης του δυνητικού κινδύνου ανάπτυξης αντίστασης.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

Ενότητα 1- Γενικές αρχές της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, πρακτική καθοδήγηση και συζήτηση σχετικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

 • Εισαγωγή στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ).
 • Κανονιστικό πλαίσιο.
 • Αρχές αποδεκτής αποτελεσματικότητας.
 • Ζωνική αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Χρήσεις ήσσονος σημασίας και βιολογικές παρεκτάσεις.

Ενότητα 2— Εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών Αρχές αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου και σχετικές κανονιστικές πτυχές.

 • Εναρμονισμένη έκφραση δόσης για τη ζωνική αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Ανάλυση κινδύνου αντοχής.
 • Βιολογικά φυτοφάρμακα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου.
 • Δραστηριότητες επίσημου ελέγχου.
 • Αξιολογητές κινδύνου.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα Αναγνωριστικό κύκλου μαθημάτων
1 16/01/2023 18/01/2023 Άλβα Ιταλία 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Άλβα Ιταλία 3051
Αξιολόγηση ΣΔΙΤ: Αξιολόγηση κινδύνου της αποτελεσματικότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Το πρόγραμμα κατάρτισης BTSF για την αξιολόγηση των ΣΔΙΤ: Οι συνολικοί στόχοι της αξιολόγησης τοξικολογικού κινδύνου (υγεία του ανθρώπου) είναι οι εξής:

 • Μετά το πέρας της κατάρτισης, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να έχει βελτιώσει τις γνωστικές του δεξιότητες, τις γνώσεις και την κατανόηση της διαφοράς μεταξύ της επικινδυνότητας και του κινδύνου, καθώς και των γενικών κανόνων για την αξιολόγηση κινδύνων.
 • Μετά το πέρας της κατάρτισης, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να γνωρίζει τις πτυχές που σχετίζονται είτε με τη διαδικασία αξιολόγησης των χημικών ουσιών ή με τις απαιτήσεις διαχείρισης.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

Ενότητα 1

 • Γενικές προσεγγίσεις όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνων. Διαφορά μεταξύ επικινδυνότητας και κινδύνου και προσέγγιση αξιολόγησης της επικινδυνότητας: αξιολόγηση των επιπτώσεων, εκτίμηση της έκθεσης, σημασία της σχέσης μεταξύ επιδράσεων και έκθεσης, σημασία του χαρακτηρισμού του κινδύνου.
 • Γενικές προσεγγίσεις όσον αφορά τον καθορισμό των παραμέτρων και άλλων κριτηρίων που συνδέονται με τα εγγενή χαρακτηριστικά των ενεργών συστατικών και τη δόση που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στον άνθρωπο.
 • Γενικές προσεγγίσεις για τον καθορισμό των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών που οδηγούν στην κατανόηση της τύχης και της συμπεριφοράς ενός δραστικού συστατικού φυτοφαρμάκου και της κίνησης χημικών ουσιών και στην πρόβλεψη συγκέντρωσης (έκθεσης) σε διάφορα περιβαλλοντικά συστήματα μετά τη διανομή του.
 • Οι διαφορές μεταξύ της ρύπανσης από σημειακές πηγές και της ρύπανσης από διάχυτες πηγές.

Ενότητα 2

 • Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την αξιολόγηση των κινδύνων και την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής δέσμης για τα φυτοφάρμακα, πληροφορίες σχετικά με την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και τις διάφορες διαθέσιμες μεθοδολογίες και σύνδεση με άλλες κανονιστικές πράξεις όπως η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ).
 • Θα πραγματοποιηθεί ανάλυση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνου που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο για την αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη διαδικασία αδειοδότησης.
 • Οι συμμετέχοντες θα κληθούν, μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής στα μαθήματα, να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που ετοιμάστηκε από το προσωπικό των εκπαιδευτών, για το θέμα αυτό, προκειμένου να μοιραστούν τα δεδομένα που θα προκύψουν και να συζητήσουν τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων προσεγγίσεων, καθώς και το όριο εναρμόνισης.

Ενότητα 3

 • Αξιολόγηση της έκθεσης του ανθρώπου και μέτρα άμβλυνσης για διαφορετικούς στόχους.
 • Δυνατότητα βελτίωσης των παραδοχών μοντελοποίησης από συντηρητικές προκαθορισμένες παραμέτρους σε περισσότερο ρεαλιστικές συνθήκες.
 • Γενικές προσεγγίσεις όσον αφορά την αξιολόγηση της έκθεσης των καταναλωτών σε κίνδυνο, τρέχον επίπεδο γνώσεων και εργαλεία.
 • Γενικές προσεγγίσεις όσον αφορά την αξιολόγηση της επαγγελματικής έκθεσης σε φυτοφάρμακα, τρέχον επίπεδο γνώσεων και προοπτικές για την πρόληψη και την προστασία, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού προστασίας από φυτοφάρμακα. Αξιολόγηση των διαφόρων πηγών έκθεσης και των διαδικασιών για τη νόμιμη και ασφαλή:
 • Αποθήκευση και χειρισμός φυτοπροστατευτικών προϊόντων, παρασκευή του μείγματος, πλύσιμο των περιεκτών και του εξοπλισμού μετά την επεξεργασία, διάθεση των λυμάτων και των συσκευασιών, σύμφωνα με τη «διαχείριση του κύκλου ζωής στην εκμετάλλευση» και την εργαλειοθήκη μέτρων MagPie, εφόσον υπάρχουν.
 • Γενική προσέγγιση όσον αφορά τη μη επαγγελματική έκθεση. Ως συνέπεια της οδηγίας για την ορθολογική χρήση, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αναπτύξουν ειδικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση, επίσης, της μη επαγγελματικής έκθεσης σε φυτοφάρμακα. Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν το μοντέλο της EFSA και η πρόσφατη επιστημονική γνωμοδότηση της ομάδας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα κατάλοιπά τους (PPR) σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα πορίσματα της εξωτερικής επιστημονικής έκθεσης με τίτλο «Literature review of epidemiological studies linking exposure to pesticides and health effects» (Βιβλιογραφική ανασκόπηση των επιδημιολογικών μελετών που συνδέουν την έκθεση σε φυτοφάρμακα με τις επιπτώσεις στην υγεία).
 • Ανάγνωση ετικετών φυτοφαρμάκων και αξιολόγηση του μέτρου άμβλυνσης που αναφέρεται στην ετικέτα, φράσεις ασφάλειας και φράσεις κινδύνου.
 • Δραστηριότητες επίσημου ελέγχου.
 • Αξιολογητές κινδύνου.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα Αναγνωριστικό κύκλου μαθημάτων
1 09/11/2022 11/11/2022 Αθήνα Ελλάδα 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Αθήνα Ελλάδα 3052
Αξιολόγηση ΣΔΙΤ: Εκτίμηση τοξικολογικού κινδύνου (ανθρώπινος θερμαντήρας)

Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται ως φυτοφάρμακα και βιοκτόνα στο πλαίσιο της Ακαδημίας καλύτερης κατάρτισης για ασφαλέστερα τρόφιμα.

Στόχος της κατάρτισης είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τις μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνου για τους μικροοργανισμούς που χρησιμοποιούνται σε βιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν επίσης οι ικανότητες αξιολόγησης του παραδεκτού/εγκυρότητας του φακέλου και της εκτίμησης κινδύνου και θα επιδιωχθεί επίσης η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εναρμόνιση των διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης των εν λόγω μικροοργανισμών εντός της ΕΕ.

Η κατάρτιση απευθύνεται σε συμμετέχοντες από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, των υποψήφιων χωρών, των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και των δυνάμει υποψήφιων χωρών.

Στάδιο I

Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Τοποθεσία Χώρα
1 28/06/2021 02/07/2021 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΡΆΜΟ
2 04/10/2021 08/10/2021 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΡΆΜΟ
3 25/10/2021 29/10/2021 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΡΆΜΟ
4 22/11/2021 26/11/2021 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΡΆΜΟ
5 14/02/2022 18/02/2022 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΡΆΜΟ
6 14/03/2022 18/03/2022 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΡΆΜΟ
7 30/05/2022 03/06/2022 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΡΆΜΟ
8 27/09/2022 30/09/2022 Ρίγα Λετονία
9 22/11/2022
25/11/2022
Βαλένθια
Ισπανία
10 07/02/2023 10/02/2023 Σόφια Βουλγαρία

Στάδιο ΙΙ

ΟΛΟΜΈΛΕΙΑΣ ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΎΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΉΞΗΣ ΠΌΛΗ ΧΏΡΑ
1 20/02/2024 23/02/2024 Βρυξέλλες ΒΈΛΓΙΟ
2 16/04/2024 19/04/2024 Βαλένθια ΙΣΠΑΝΊΑ
3 04/06/2024 07/06/2024 Βουκουρέστι ΡΟΥΜΑΝΊΑ
4 17/09/2024 20/09/2024 Ρίγα ΛΕΤΟΝΊΑ
5 11/2024 11/2024 Βαλέτα ΜΆΛΤΑ
6 03/02/2025 06/02/2025 Πόρτο ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ

Εκτίμηση κινδύνου των μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται ως φυτοφάρμακα και βιοκτόνα

Εργαστήριο BTSF σχετικά με την οδηγία για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων (ΟΧΓΦ) 2009/128/ΕΚ: Εμπειρίες από την τρέχουσα εφαρμογή της και πιθανές μελλοντικές προοπτικές.

Το εργαστήριο θα είναι αφιερωμένο στην παροχή ανατροφοδότησης και στη συζήτηση σχετικά με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας ΟΧΓΦ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα αποτελέσματα των διερευνητικών αποστολών και ελέγχων της Επιτροπής επί του θέματος.

Στόχος των εργαστηρίων είναι η ανταλλαγή γνώσεων με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και η συζήτηση κοινών προβλημάτων, ορθών πρακτικών και μεθόδων για τους επίσημους ελέγχους σχετικά με το θέμα του εργαστηρίου, ως συμβολή στην αξιολόγηση της οδηγίας ΟΧΓΦ και στην εκτίμηση επιπτώσεων της προγραμματισμένης αναθεώρησής της.

Το εργαστήριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» (BTSF).


Οδηγίες για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων