Program usposabljanjaBTSF o nadzoru zdravja rastlin – izbruhi v gozdarstvu in okrasnih

Splošni cilj je:

 • Izboljšanje znanja ter zagotavljanje skupnega in nedvoumnega razumevanja zakonodaje EU ter njenega pravilnega in usklajenega izvajanja po vsej EU.
 • Poleg tega bi moral omogočati izmenjavo informacij in izkušenj med državami članicami ter povečati učinkovitost služb za zdravstveno varstvo rastlin.

Zato so cilji usposabljanja namenjeni izboljšanju razumevanja, izmenjave znanja, nacionalnih pristopov in najboljših praks na področju nadzora zdravstvenega varstva rastlin.

Tečaj usposabljanja je namenjen predvsem:

 • Tečaj 3b (HO-FNEU): Odgovorno uradno osebje (ali pristojni uradni organi), ki je odgovorno za organizacijo in izvajanje nadzora nad izbruhi škodljivih organizmov in preiskav škodljivih organizmov.
Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Španija
2 19/02/2024 23/02/2024 München Nemčija
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Španija
Nadzor zdravja rastlin – izbruhi v gozdarstvu in okrasnih rastlin

Program usposabljanjaBTSFo nadzoru zdravja rastlin – izbruhi v kmetijskih in vrtnarskih proizvodih

Splošni cilj je:

 • Izboljšanje znanja ter zagotavljanje skupnega in nedvoumnega razumevanja zakonodaje EU ter njenega pravilnega in usklajenega izvajanja po vsej EU.
 • Poleg tega bi moral omogočati izmenjavo informacij in izkušenj med državami članicami ter povečati učinkovitost služb za zdravstveno varstvo rastlin.

Zato so cilji usposabljanja namenjeni izboljšanju razumevanja, izmenjave znanja, nacionalnih pristopov in najboljših praks na področju nadzora zdravstvenega varstva rastlin.

Tečaj usposabljanja je namenjen predvsem:

 • Tečaj 3a (HO-AH): Odgovorno uradno osebje (ali pristojni uradni organi), ki je odgovorno za organizacijo in izvajanje nadzora nad izbruhi škodljivih organizmov in preiskav škodljivih organizmov.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 20/03/2023 24/03/2023 Alicante Španija
2 23/10/2023 27/10/2023 Alicante Španija
3 22/01/2024 26/01/2024 Lepo Francija
Nadzor zdravja rastlin – izbruhi v kmetijskih in vrtnarskih proizvodih

Program usposabljanjaBTSF o nadzoru zdravja rastlin – nelesni gozdni proizvodi

Splošni cilj je:

 • Izboljšanje znanja ter zagotavljanje skupnega in nedvoumnega razumevanja zakonodaje EU ter njenega pravilnega in usklajenega izvajanja po vsej EU.
 • Poleg tega bi moral omogočati izmenjavo informacij in izkušenj med državami članicami ter povečati učinkovitost služb za zdravstveno varstvo rastlin.

Zato so cilji usposabljanja namenjeni izboljšanju razumevanja, izmenjave znanja, nacionalnih pristopov in najboljših praks na področju nadzora zdravstvenega varstva rastlin.

Tečaj usposabljanja je namenjen predvsem:

 • Tečaj 2 (NTFP): Uradniki, ki nadzorujejo uvoženo blago iz lesa in nelesne gozdne proizvode in/ali nadzorujejo obdelavo in označevanje ZPM ali so odgovorni za načrtovanje/izvajanje uradnega nadzora nad lesom in nelesnimi gozdnimi proizvodi.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 15/05/2023 19/05/2023 Talin Estonija
2 11/12/2023 15/12/2023 Lizbonska Portugalska
3 22/04/2024 26/04/2024 Talin Estonija
Nadzor zdravja rastlin – nelesni gozdni proizvodi

Program usposabljanjaBTSF o nadzoru zdravja rastlin – nadzor uvoza zdravstvenega varstva rastlin

Splošni cilj je:

 • Izboljšanje znanja ter zagotavljanje skupnega in nedvoumnega razumevanja zakonodaje EU ter njenega pravilnega in usklajenega izvajanja po vsej EU.
 • Poleg tega bi moral omogočati izmenjavo informacij in izkušenj med državami članicami ter povečati učinkovitost služb za zdravstveno varstvo rastlin.

Zato so cilji usposabljanja namenjeni izboljšanju razumevanja, izmenjave znanja, nacionalnih pristopov in najboljših praks na področju nadzora zdravstvenega varstva rastlin.

Tečaj usposabljanja je namenjen predvsem:

 • Tečaj 1 (IMP): Uradniki, ki izvajajo nadzor uvoza ali so odgovorni za načrtovanje/ciljno usmerjanje nadzora uvoza
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 12/06/2023 16/06/2023 Valencia Španija
2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Latvija
3 20/11/2023 24/11/2023 Valencia Španija
4 11/03/2024 15/03/2024 Marseille Francija
5 20/05/2024 24/05/2024 Riga Latvija
Nadzor zdravja rastlin – uvozni nadzor zdravja rastlin

Splošni cilj programa usposabljanja BTSF za raziskave o zdravju rastlin je:

 • Zagotoviti jasno, celovito in usklajeno razumevanje ključnih elementov za nadzor zdravja rastlin v EU: novi regulativni okvir (nova zakonodaja o zdravju rastlin ter ustrezni izvedbeni in delegirani akti), razpoložljive smernice, priporočila in podporna orodja agencije EFSA, ustrezni mednarodni standardi, nove tehnologije za nadzor zdravja rastlin ter najboljše prakse za načrtovanje, izvajanje, dokumentiranje in poročanje o raziskavah.

Da bi zagotovili, da vse države članice izvajajo učinkovit in uspešen nadzor na usklajen način, je cilj tečaja:

 • Krepitev zmogljivosti na nacionalni ravni za načrtovanje in izvajanje raziskav elektrarne Healht.
 • Izboljšanje znanja o novem režimu zdravstvenega varstva rastlin in finančnem okviru, naboru orodij agencije EFSA za spremljanje, ustreznih mednarodnih standardih in novih tehnologijah.
 • Dodajanje praktičnih dejanskih situacij in primerov s skrbno sestavljenimi študijami primerov, obiski na kraju samem in praktičnimi dejavnostmi.
 • Opredelitev vrzeli v znanju in spretnostih, ki jih je treba zapolniti. Prejemanje povratnih informacij o izzivih na nacionalni ravni in prihodnjih potrebah po krepitvi zmogljivosti, povezanih s programi raziskav, da se zagotovijo učinkovite in zanesljive raziskave.
 • Zagotavljanje priložnosti za vzpostavitev partnerstva z namenom krepitve sistemov zdravstvenega varstva rastlin.

Tečaj usposabljanja je namenjen predvsem:

 • Višji uradniki pristojnih organov držav članic EU in izkušeni predstavniki nacionalnih organizacij za varstvo rastlin, vključeni v dejavnosti uradnega nadzora v zvezi z raziskavami o zdravju rastlin, da bi bili seznanjeni z vsemi vidiki zakonodaje EU o raziskavah zdravstvenega varstva rastlin in zagotovili izmenjavo najboljših praks med udeleženci.
 • Izkušeno osebje, odgovorno za načrtovanje, izvajanje, analizo in poročanje o raziskavah, iz držav članic EU, kandidatk, potencialnih kandidatk in držav EGP/EFTA.
 • Udeleženci, ki so sposobni delati in posredovati v angleškem jeziku.
Faza II
Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 30/01/2024 02/02/2024 Neapelj Italija
2 27/02/2024 01/03/2024 München Nemčija
3 09/04/2024 12/04/2024 Atene Grčija
4 04/06/2024
07/06/2024
Riga Latvija
Faza I
Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 20/09/2021 24/09/2021 Online Online
2 18/10/2021 22/10/2021 Online Online
3 06/12/2021 10/12/2021 Online Online
4 17. januar 2022/td> 21/01/2022 Online Online
5 14/02/2022 18/02/2022 Online Online
6 14/03/2022 18/03/2022 Online Online
7 04/04/2022 08/04/2022 Online Online
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Španija
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Španija
9 13/06/2022 16/06/2022 Milan Italija
10 20/09/2022 23/09/2022 Riga Latvija
11 03/10/2022 06/10/2022 Lepo Francija
12 08/11/2022 11/11/2022 Milan Italija
13 13/12/2022 16/12/2022 München Nemčija
14 13/02/2023 16/02/2023 Vigo Španija
15 13/03/2023 16/03/2023 Alicante Španija
Sistematične raziskave o zdravju rastlin

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Curze o notranji ureditvi premeščanja rastlin v EU so:

 • Zagotavljanje znanja za skupno in razumevanje novega režima EU na področju zdravstvenega varstva rastlin
 • Povečanje ravni strokovnega znanja v zvezi s pravili, ki jih uvaja nova PHR
 • Izboljšanje ravni doslednosti njihovega izvajanja po vsej EU
 • Spodbujanje pravilnega, usklajenega in nedvoumnega razumevanja med državami članicami
 • Spodbujanje izmenjave informacij in izkušenj med državami članicami
 • Razširjanje najboljših praks za uradni nadzor na področju zdravstvenega varstva rastlin
 • Olajšanje prehoda na novo javno zdravje

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Mednarodni pravni okvir in pravni okvir EU
 • Nova uredba o zdravju rastlin (EU) 2016/2031
 • Uredba (EU) 2017/625 o uradnem nadzoru (OCR)
 • Pregled uredbe EU o notranjem gibanju rastlin
 • Uvod Poklicni izvajalci
 • Registracija poklicnih izvajalcev
 • Odobritev izvajalcev poslovnih dejavnosti in izdaja rastlinskih potnih listov
 • Obveznosti in nadzor pooblaščenih izvajalcev poslovnih dejavnosti
 • Načrti za obvladovanje tveganj zaradi škodljivih organizmov
 • Uvajalni rastlinski potni listi
 • Regulirani rastlinski material
 • Uporaba, vsebina in oblika rastlinskega potnega lista
 • Notranji nadzor in inšpekcijski pregledi
 • Prestrezanje in izbruhi, povezani z rastlinskim potnim listom

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Predstavniki ustreznih pristojnih organov, ki sodelujejo pri dejavnostih oblikovanja politik, načrtovanja in nadzora (po možnosti na centralni ali regionalni ravni)
 • Inšpektorji na terenu, vključeni v dejavnosti uradnega nadzora
 • Uradno osebje in inšpektorji, ki sodelujejo pri nadzoru uvoza ali so odgovorni za načrtovanje/ciljno usmerjanje nadzora uvoza
 • Priporočljiva: „ročna“ izkušnja
 • Znanje angleškega jezika
 • Ogroženi zaradi razširjanja pridobljenih spoznanj in obveščanja prek ankete, katere dejavnosti razširjanja se izvajajo
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 18/10/2021 22/10/2021 Virtualni razred
2 13/12/2021 17/12/2021 Virtualni razred
3 21/03/2022 25/03/2022 Virtualni razred
4 25/02/2022 29/04/2022 Virtualni razred
5 14/11/2022 17/11/2022 Amsterdam Nizozemskem
6 Odložen.
Odložen.
Madrid Španija
7 24/04/2023
27/04/2023 Varšava Poljska
8 22/05/2023 25/05/2023 Riga Latvija
9 19/06/2023 22/06/2023 Madrid Španija
10 18/09/2023 21/09/2023 Madrid Španija
Notranja ureditev EU za premeščanje rastlin

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Curze o novem režimu EU na področju zdravja rastlin so:

 • Zagotavljanje znanja za skupno in razumevanje novega režima EU na področju zdravstvenega varstva rastlin
 • Povečanje ravni strokovnega znanja v zvezi s pravili, ki jih uvaja nova PHR
 • Izboljšanje ravni doslednosti njihovega izvajanja po vsej EU
 • Spodbujanje pravilnega, usklajenega in nedvoumnega razumevanja med državami članicami
 • Spodbujanje izmenjave informacij in izkušenj med državami članicami
 • Razširjanje najboljših praks za uradni nadzor na področju zdravstvenega varstva rastlin
 • Olajšanje prehoda na novo javno zdravje

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Mednarodni pravni okvir in pravni okvir EU
 • Uvod v (novo) Uredbo (EU) 2016/2031 o zdravju rastlin (PHR)
 • Nova PHR – Uvod za boljšo zaščito in proaktivno ukrepanje
 • Uredba (EU) 2017/625 o uradnem nadzoru (OCR)
 • Izvedbeni in delegirani akti OCR
 • Koncepti škodljivih organizmov in kategorizacija
 • Režim nadzora uvoza
 • Praktični elementi za nadzor uvoza
 • Lesni embalažni material (WPM)
 • Nadzor
 • Obvladovanje izbruhov
 • Pregled Ustrezni škodljivi organizmi za kmetijstvo in vrtnarstvo
 • Pregled Ustrezni škodljivi organizmi za gozdarstvo, naravna okolja
 • Notranji režim gibanja
 • Notranje kontrole praktične
 • Ukrepi in certificiranje za izvoz
 • Kampanje obveščanja javnosti. Deležniki in državljani
 • Obveščanje in obveščanje o ugotovitvah

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Predstavniki ustreznih pristojnih organov, ki sodelujejo pri dejavnostih oblikovanja politik, načrtovanja in nadzora (po možnosti na centralni ali regionalni ravni)
 • Inšpektorji na terenu, vključeni v dejavnosti uradnega nadzora
 • Uradno osebje in inšpektorji, ki sodelujejo pri nadzoru uvoza ali so odgovorni za načrtovanje/ciljno usmerjanje nadzora uvoza
 • Priporočljiva: „ročna“ izkušnja
 • Znanje angleškega jezika
 • Ogroženi zaradi razširjanja pridobljenih spoznanj in obveščanja prek ankete, katere dejavnosti razširjanja se izvajajo
Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 01/10/2021 01/08/2021 Virtualni razred
2 08/11/2021 15/11/2021 Virtualni razred
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtualni razred
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Španija
5 Preklicano Preklicano Lepo Francija
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallin Estonija
7 17/10/2022 21/10/2022 Torinu Italija
8 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Španija
9 27/03/2023 31/03/2023 Lepo Francija
Nova ureditev zdravstvenega varstva rastlin

Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane (GD SANTE) izvaja revizije nadzora, ki ga izvajajo pristojni organi v zvezi s številnimi temami. Ti vključujejo izvajanje zakonodaje EU v zvezi z nadzorom uvoza in zakonodaje EU v zvezi s pesticidi in zdravjem rastlin.

Za povečanje ali dopolnitev strokovnega znanja revizijskih skupin v večini primerov v zadevno temo vključujejo strokovnjaka iz države članice. Vključitev predstavnikov držav članic (v nadaljnjem besedilu: nacionalni strokovnjaki) je namenjena tudi povečanju znanja in zaupanja med državami članicami v zvezi s kontrolnimi sistemi druge države članice, nadzorom proizvodov, uvoženih v EU, in revizijskim delom Komisije.

Upati je tudi, da bo še naprej izmenjava dobrih praks med državami članicami. Namen dogodka je zagotoviti usposabljanje nacionalnih strokovnjakov na zgoraj navedenih področjih.

Pesticidi in zdravje rastlin – usposabljanje nacionalnih strokovnjakov