Program usposabljanjaBTSF o nadzoru zdravja rastlin – izbruhi v gozdarstvu in okrasnih

Splošni cilj je:

 • Izboljšanje znanja ter zagotavljanje skupnega in nedvoumnega razumevanja zakonodaje EU ter njenega pravilnega in usklajenega izvajanja po vsej EU.
 • Poleg tega bi moral omogočati izmenjavo informacij in izkušenj med državami članicami ter povečati učinkovitost služb za zdravstveno varstvo rastlin.

Zato so cilji usposabljanja namenjeni izboljšanju razumevanja, izmenjave znanja, nacionalnih pristopov in najboljših praks na področju nadzora zdravstvenega varstva rastlin.

Tečaj usposabljanja je namenjen predvsem:

 • Tečaj 3b (HO-FNEU): Odgovorno uradno osebje (ali pristojni uradni organi), ki je odgovorno za organizacijo in izvajanje nadzora nad izbruhi škodljivih organizmov in preiskav škodljivih organizmov.
Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Španija
2 19/02/2024 23/02/2024 München Nemčija
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Španija
Nadzor zdravja rastlin – izbruhi v gozdarstvu in okrasnih rastlin

Program usposabljanjaBTSFo nadzoru zdravja rastlin – izbruhi v kmetijskih in vrtnarskih proizvodih

Splošni cilj je:

 • Izboljšanje znanja ter zagotavljanje skupnega in nedvoumnega razumevanja zakonodaje EU ter njenega pravilnega in usklajenega izvajanja po vsej EU.
 • Poleg tega bi moral omogočati izmenjavo informacij in izkušenj med državami članicami ter povečati učinkovitost služb za zdravstveno varstvo rastlin.

Zato so cilji usposabljanja namenjeni izboljšanju razumevanja, izmenjave znanja, nacionalnih pristopov in najboljših praks na področju nadzora zdravstvenega varstva rastlin.

Tečaj usposabljanja je namenjen predvsem:

 • Tečaj 3a (HO-AH): Odgovorno uradno osebje (ali pristojni uradni organi), ki je odgovorno za organizacijo in izvajanje nadzora nad izbruhi škodljivih organizmov in preiskav škodljivih organizmov.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 20/03/2023 24/03/2023 Alicante Španija
2 23/10/2023 27/10/2023 Alicante Španija
3 22/01/2024 26/01/2024 Lepo Francija
Nadzor zdravja rastlin – izbruhi v kmetijskih in vrtnarskih proizvodih

Program usposabljanjaBTSF o nadzoru zdravja rastlin – nelesni gozdni proizvodi

Splošni cilj je:

 • Izboljšanje znanja ter zagotavljanje skupnega in nedvoumnega razumevanja zakonodaje EU ter njenega pravilnega in usklajenega izvajanja po vsej EU.
 • Poleg tega bi moral omogočati izmenjavo informacij in izkušenj med državami članicami ter povečati učinkovitost služb za zdravstveno varstvo rastlin.

Zato so cilji usposabljanja namenjeni izboljšanju razumevanja, izmenjave znanja, nacionalnih pristopov in najboljših praks na področju nadzora zdravstvenega varstva rastlin.

Tečaj usposabljanja je namenjen predvsem:

 • Tečaj 2 (NTFP): Uradniki, ki nadzorujejo uvoženo blago iz lesa in nelesne gozdne proizvode in/ali nadzorujejo obdelavo in označevanje ZPM ali so odgovorni za načrtovanje/izvajanje uradnega nadzora nad lesom in nelesnimi gozdnimi proizvodi.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 15/05/2023 19/05/2023 Talin Estonija
2 11/12/2023 15/12/2023 Lizbonska Portugalska
3 22/04/2024 26/04/2024 Talin Estonija
Nadzor zdravja rastlin – nelesni gozdni proizvodi

Program usposabljanjaBTSF o nadzoru zdravja rastlin – nadzor uvoza zdravstvenega varstva rastlin

Splošni cilj je:

 • Izboljšanje znanja ter zagotavljanje skupnega in nedvoumnega razumevanja zakonodaje EU ter njenega pravilnega in usklajenega izvajanja po vsej EU.
 • Poleg tega bi moral omogočati izmenjavo informacij in izkušenj med državami članicami ter povečati učinkovitost služb za zdravstveno varstvo rastlin.

Zato so cilji usposabljanja namenjeni izboljšanju razumevanja, izmenjave znanja, nacionalnih pristopov in najboljših praks na področju nadzora zdravstvenega varstva rastlin.

Tečaj usposabljanja je namenjen predvsem:

 • Tečaj 1 (IMP): Uradniki, ki izvajajo nadzor uvoza ali so odgovorni za načrtovanje/ciljno usmerjanje nadzora uvoza
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 12/06/2023 16/06/2023 Valencia Španija
2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Latvija
3 20/11/2023 24/11/2023 Valencia Španija
4 11/03/2024 15/03/2024 Marseille Francija
5 20/05/2024 24/05/2024 Riga Latvija
Nadzor zdravja rastlin – uvozni nadzor zdravja rastlin

Splošni cilj programa usposabljanja BTSF za raziskave o zdravju rastlin je:

 • Zagotoviti jasno, celovito in usklajeno razumevanje ključnih elementov za nadzor zdravja rastlin v EU: novi regulativni okvir (nova zakonodaja o zdravju rastlin ter ustrezni izvedbeni in delegirani akti), razpoložljive smernice, priporočila in podporna orodja agencije EFSA, ustrezni mednarodni standardi, nove tehnologije za nadzor zdravja rastlin ter najboljše prakse za načrtovanje, izvajanje, dokumentiranje in poročanje o raziskavah.

Da bi zagotovili, da vse države članice izvajajo učinkovit in uspešen nadzor na usklajen način, je cilj tečaja:

 • Krepitev zmogljivosti na nacionalni ravni za načrtovanje in izvajanje raziskav elektrarne Healht.
 • Izboljšanje znanja o novem režimu zdravstvenega varstva rastlin in finančnem okviru, naboru orodij agencije EFSA za spremljanje, ustreznih mednarodnih standardih in novih tehnologijah.
 • Dodajanje praktičnih dejanskih situacij in primerov s skrbno sestavljenimi študijami primerov, obiski na kraju samem in praktičnimi dejavnostmi.
 • Opredelitev vrzeli v znanju in spretnostih, ki jih je treba zapolniti. Prejemanje povratnih informacij o izzivih na nacionalni ravni in prihodnjih potrebah po krepitvi zmogljivosti, povezanih s programi raziskav, da se zagotovijo učinkovite in zanesljive raziskave.
 • Zagotavljanje priložnosti za vzpostavitev partnerstva z namenom krepitve sistemov zdravstvenega varstva rastlin.

Tečaj usposabljanja je namenjen predvsem:

 • Višji uradniki pristojnih organov držav članic EU in izkušeni predstavniki nacionalnih organizacij za varstvo rastlin, vključeni v dejavnosti uradnega nadzora v zvezi z raziskavami o zdravju rastlin, da bi bili seznanjeni z vsemi vidiki zakonodaje EU o raziskavah zdravstvenega varstva rastlin in zagotovili izmenjavo najboljših praks med udeleženci.
 • Izkušeno osebje, odgovorno za načrtovanje, izvajanje, analizo in poročanje o raziskavah, iz držav članic EU, kandidatk, potencialnih kandidatk in držav EGP/EFTA.
 • Udeleženci, ki so sposobni delati in posredovati v angleškem jeziku.
Faza II
Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 30/01/2024 02/02/2024 Neapelj Italija
2 27/02/2024 01/03/2024 München Nemčija
3 09/04/2024 12/04/2024 Atene Grčija
4 04/06/2024
07/06/2024
Riga Latvija
Faza I
Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 20/09/2021 24/09/2021 Online Online
2 18/10/2021 22/10/2021 Online Online
3 06/12/2021 10/12/2021 Online Online
4 17. januar 2022/td> 21/01/2022 Online Online
5 14/02/2022 18/02/2022 Online Online
6 14/03/2022 18/03/2022 Online Online
7 04/04/2022 08/04/2022 Online Online
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Španija
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Španija
9 13/06/2022 16/06/2022 Milan Italija
10 20/09/2022 23/09/2022 Riga Latvija
11 03/10/2022 06/10/2022 Lepo Francija
12 08/11/2022 11/11/2022 Milan Italija
13 13/12/2022 16/12/2022 München Nemčija
14 13/02/2023 16/02/2023 Vigo Španija
15 13/03/2023 16/03/2023 Alicante Španija
Sistematične raziskave o zdravju rastlin

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Course o režimu notranjega premikanja rastlin v EU so:

 • Zagotoviti znanje za skupno in razumevanje novega režima EU za zdravstveno varstvo rastlin
 • Povečati raven strokovnega znanja v zvezi s pravili, uvedenimi z novim PHR
 • Izboljšati raven doslednosti njihovega izvajanja po vsej EU
 • Spodbujanje pravilnega, usklajenega in nedvoumnega razumevanja v državah članicah
 • Spodbujanje izmenjave informacij in izkušenj med državami članicami
 • Razširjanje najboljših praks za uradni nadzor na področju zdravstvenega varstva rastlin
 • Olajšanje prehoda na novi PHR

Tečaj obravnava naslednje teme:

 • Mednarodni pravni okvir in pravni okvir EU
 • Nova uredba o zdravstvenem varstvu rastlin (EU) 2016/2031 (PHR)
 • Uredba (EU) 2017/625 o uradnem nadzoru
 • Pregled uredbe EU o notranjem gibanju rastlin
 • Uvod Strokovni izvajalci
 • Registracija poklicnih izvajalcev
 • Dovoljenje poklicnih izvajalcev in izdaja rastlinskih potnih listov
 • Obveznosti in nadzor pooblaščenih poklicnih izvajalcev
 • Načrti za obvladovanje tveganja zaradi škodljivih organizmov
 • Uvod Rastlinski potni listi
 • Regulirani rastlinski material
 • Uporaba, vsebina in oblika rastlinskega potnega lista
 • Notranji nadzor in inšpekcijski pregledi
 • Prestrezanje in izbruhi, povezani s potnim listom rastlin

Ta program usposabljanja je bil zasnovan za spodaj opisane profile in delovna mesta. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Predstavniki ustreznih pristojnih organov, ki sodelujejo pri oblikovanju politik, načrtovanju in nadzoru (po možnosti na centralni ali regionalni ravni)
 • Terenski inšpektorji, vključeni v dejavnosti uradnega nadzora
 • Uradno osebje in inšpektorji, ki sodelujejo pri nadzoru uvoza ali so odgovorni za načrtovanje/ciljni nadzor uvoza
 • Priporočljivo: izkušnja „roke-on“
 • Znanje angleškega jezika
 • Ogroženo zaradi razširjanja pridobljenih spoznanj in obveščanja prek ankete, o kateri se izvajajo dejavnosti razširjanja
Faza I
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 18/10/2021 22/10/2021 >Virtualni tečaj
2 13/12/2021 17/12/2021 Virtualni tečaj
3 21/03/2022 25/03/2022 Virtualni tečaj
4 Preklicano
5 14/11/2022 17/11/2022 Amsterdam Nizozemska
6 Preklicano
7 24/04/2023 27/04/2023 Varšava Poljska
8 22/05/2023 22/05/2023 Riga Latvija
9 19/06/2023 22/06/2023 Madrid Španija
10 19/09/2023 22/09/2023 Madrid Španija

Faza II
Zasedanje Začetni datum Končni datum Mesto Dežela
1 15/10/2024 18/10/2024 La Valetta Malta
2 12/11/2024 15/11/2024 Delft Nizozemska
3 28/01/2025 31/01/2025 Dublin Irska
4 25/03/2025 28/03/2025 La Valetta Malta
5 17/06/2025 20/06/2025 Budimpešta Madžarska
6 23/09/2025 26/09/2025 Bukarešta Romunija
Notranja ureditev EU za premeščanje rastlin

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Course o novi ureditvi EU za zdravstveno varstvo rastlin so:

 • Zagotoviti znanje za skupno in razumevanje novega režima EU za zdravstveno varstvo rastlin
 • Povečati raven strokovnega znanja v zvezi s pravili, uvedenimi z novim PHR
 • Izboljšati raven doslednosti njihovega izvajanja po vsej EU
 • Spodbujanje pravilnega, usklajenega in nedvoumnega razumevanja v državah članicah
 • Spodbujanje izmenjave informacij in izkušenj med državami članicami
 • Razširjanje najboljših praks za uradni nadzor na področju zdravstvenega varstva rastlin
 • Olajšanje prehoda na novi PHR

Tečaj obravnava naslednje teme:

 • Mednarodni pravni okvir in pravni okvir EU
 • Uvod v (novo) uredbo o zdravstvenem varstvu rastlin (EU) 2016/2031 (PHR)
 • Novi PHR – Uvod Boljša zaščita in proaktivno ukrepanje
 • Uredba (EU) 2017/625 o uradnem nadzoru
 • Izvedbeni in delegirani akti OCR
 • Koncepti škodljivcev in kategorizacija
 • Režim kontrole uvoza
 • Praktični elementi za nadzor uvoza
 • Material za pakiranje lesa (WPM)
 • Nadziranje
 • Obvladovanje izbruhov
 • Pomemben HO za kmetijstvo in vrtnarstvo
 • Pomemben HO za gozdarstvo, naravno okolje
 • Režim notranjega gibanja
 • Praktične notranje kontrole
 • Ukrepi in certificiranje za izvoz
 • Informacijske kampanje. Deležniki in državljani
 • Obveščanje in obveščanje o ugotovitvah

Ta program usposabljanja je bil zasnovan za spodaj opisane profile in delovna mesta. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Predstavniki ustreznih pristojnih organov, ki sodelujejo pri oblikovanju politik, načrtovanju in nadzoru (po možnosti na centralni ali regionalni ravni)
 • Terenski inšpektorji, vključeni v dejavnosti uradnega nadzora
 • Uradno osebje in inšpektorji, ki sodelujejo pri nadzoru uvoza ali so odgovorni za načrtovanje/ciljni nadzor uvoza
 • Priporočljivo: izkušnja „roke-on“
 • Znanje angleškega jezika
 • Ogroženo zaradi razširjanja pridobljenih spoznanj in obveščanja prek ankete, o kateri se izvajajo dejavnosti razširjanja
Koledar in lokacije
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 01/10/2021 08/10/2021 Virtualni tečaj
2 08/11/2021 12/11/2021 Virtualni tečaj>
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtualni tečaj
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Španija
5 Preklicano TD>
6 19/09/2022 23/09/2022 Talin Estonija
7 17/10/2022 21/10/2022 Torino Italija
8 12/12/2022 16/12/2022 Barcelono Španija
9 27/03/2023 31/03/2023 Lepo Francija

FAZA II
Zasedanje Začetni datum Končni datum Mesto Dežela
1 24/06/2024 28/06/2024 Ljubljana Slovenija—
2 23/09/2024 27/09/2024 Riga Latvija
3 21/10/2024 25/10/2024 Emilia Romana Italija
4 09/12/2024 13/12/2024 Málaga Španija
5 17/02/2025 21/02/2025 Alicante Španija
6 05/05/2025 09/05/2025 Talin Estonija
7 26/05/2025 30/05/2025 Campana Italija
8 29/09/2025 03/10/2025 Riga Latvija
Nova ureditev zdravstvenega varstva rastlin

Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane (GD SANTE) izvaja revizije nadzora, ki ga izvajajo pristojni organi v zvezi s številnimi temami. Ti vključujejo izvajanje zakonodaje EU v zvezi z nadzorom uvoza in zakonodaje EU v zvezi s pesticidi in zdravjem rastlin.

Za povečanje ali dopolnitev strokovnega znanja revizijskih skupin v večini primerov v zadevno temo vključujejo strokovnjaka iz države članice. Vključitev predstavnikov držav članic (v nadaljnjem besedilu: nacionalni strokovnjaki) je namenjena tudi povečanju znanja in zaupanja med državami članicami v zvezi s kontrolnimi sistemi druge države članice, nadzorom proizvodov, uvoženih v EU, in revizijskim delom Komisije.

Upati je tudi, da bo še naprej izmenjava dobrih praks med državami članicami. Namen dogodka je zagotoviti usposabljanje nacionalnih strokovnjakov na zgoraj navedenih področjih.

Pesticidi in zdravje rastlin – usposabljanje nacionalnih strokovnjakov