Programul de formareBTSF privind controalele fitosanitare – Previziuni forestiere și ornamentale

Obiectivul general este:

 • Sporirea cunoștințelor și asigurarea unei înțelegeri comune și lipsite de ambiguitate a legislației UE și a punerii în aplicare corecte și armonizate a acesteia în întreaga UE.
 • În plus, aceasta ar trebui să permită schimbul de informații și de experiență între statele membre și să sporească eficacitatea serviciilor fitosanitare.

Prin urmare, obiectivele formării sunt abordate pentru a îmbunătăți înțelegerea, schimbul de cunoștințe, abordările naționale și cele mai bune practici privind controalele fitosanitare.

Cursul de formare se adresează, în principal, următoarelor categorii de participanți:

 • Cursul 3b (HO-FNEU): Personalul oficial responsabil (sau organismele oficiale responsabile) responsabil cu organizarea și punerea în aplicare a controlului focarelor de organisme dăunătoare și a anchetelor privind organismele dăunătoare.
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Spania
2 19/02/2024 23/02/2024 Munchen Germania
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Spania
Controale fitosanitare – Prelunecții forestiere și ornamentale

Programul de formareBTSFprivind controalele fitosanitare – Previziuni în produsele agricole și horticole

Obiectivul general este:

 • Sporirea cunoștințelor și asigurarea unei înțelegeri comune și lipsite de ambiguitate a legislației UE și a punerii în aplicare corecte și armonizate a acesteia în întreaga UE.
 • În plus, aceasta ar trebui să permită schimbul de informații și de experiență între statele membre și să sporească eficacitatea serviciilor fitosanitare.

Prin urmare, obiectivele formării sunt abordate pentru a îmbunătăți înțelegerea, schimbul de cunoștințe, abordările naționale și cele mai bune practici privind controalele fitosanitare.

Cursul de formare se adresează, în principal, următoarelor categorii de participanți:

 • Cursul 3a (HO-AH): Personalul oficial responsabil (sau organismele oficiale responsabile) responsabil cu organizarea și punerea în aplicare a controlului focarelor de organisme dăunătoare și a anchetelor privind organismele dăunătoare.
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 20/03/2023 24/03/2023 Alicante Spania
2 23/10/2023 27/10/2023 Alicante Spania
3 22/01/2024 26/01/2024 Frumos Franța
Controale fitosanitare – Previziuni în produsele agricole și horticole

Programul de formareBTSF privind controalele fitosanitare – produse forestiere nelemnoase

Obiectivul general este:

 • Sporirea cunoștințelor și asigurarea unei înțelegeri comune și lipsite de ambiguitate a legislației UE și a punerii în aplicare corecte și armonizate a acesteia în întreaga UE.
 • În plus, aceasta ar trebui să permită schimbul de informații și de experiență între statele membre și să sporească eficacitatea serviciilor fitosanitare.

Prin urmare, obiectivele formării sunt abordate pentru a îmbunătăți înțelegerea, schimbul de cunoștințe, abordările naționale și cele mai bune practici privind controalele fitosanitare.

Cursul de formare se adresează, în principal, următoarelor categorii de participanți:

 • Cursul 2 (NTFP): Funcționarii care controlează WPM importate și produsele forestiere nelemnoase și/sau care supraveghează tratarea și marcarea WPM sau care sunt responsabili cu planificarea/punerea în aplicare a controalelor oficiale asupra WPM și a produselor forestiere nelemnoase.
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 15/05/2023 19/05/2023 Tallinn Estonia
2 11/12/2023 15/12/2023 Lisabona Portugalia
3 22/04/2024 26/04/2024 Tallinn Estonia
Controale fitosanitare – produse forestiere nelemnoase

Programul de formareBTSF privind controalele fitosanitare – Controalele fitosanitare la import

Obiectivul general este:

 • Sporirea cunoștințelor și asigurarea unei înțelegeri comune și lipsite de ambiguitate a legislației UE și a punerii în aplicare corecte și armonizate a acesteia în întreaga UE.
 • În plus, aceasta ar trebui să permită schimbul de informații și de experiență între statele membre și să sporească eficacitatea serviciilor fitosanitare.

Prin urmare, obiectivele formării sunt abordate pentru a îmbunătăți înțelegerea, schimbul de cunoștințe, abordările naționale și cele mai bune practici privind controalele fitosanitare.

Cursul de formare se adresează, în principal, următoarelor categorii de participanți:

 • Cursul 1 (PMI): Funcționari implicați în controlul importurilor sau responsabili cu planificarea/direcționarea controalelor la import
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 12/06/2023 16/06/2023 Valencia Spania
2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Letonia
3 20/11/2023 24/11/2023 Valencia Spania
4 11/03/2024 15/03/2024 Marsilia Franța
5 20/05/2024 24/05/2024 Riga Letonia
Controale fitosanitare – Controale ale sănătății plantelor la import

Obiectivul general al programului de formare BTSF privind anchetele privind sănătatea plantelor este:

 • Asigurarea unei înțelegeri clare, cuprinzătoare și armonizate a elementelor-cheie pentru supravegherea sănătății plantelor în UE: noul cadru de reglementare (noua lege privind sănătatea plantelor și actele de punere în aplicare și actele delegate relevante), orientările, recomandările și instrumentele de sprijin disponibile din partea EFSA, standardele internaționale relevante, noile tehnologii pentru supravegherea sănătății plantelor și cele mai bune practici pentru planificarea, executarea, documentarea și raportarea anchetelor.

Pentru a se asigura că toate statele membre efectuează o supraveghere eficace și eficientă în mod armonizat, cursul urmărește:

 • Consolidarea capacităților la nivel național pentru planificarea și punerea în aplicare a anchetelor privind instalațiile Healht.
 • Îmbunătățirea cunoștințelor privind noul regim fitosanitar și noul cadru financiar, setul de instrumente de supraveghere al EFSA, standardele internaționale relevante și noile tehnologii.
 • Abordarea situațiilor practice reale și a exemplelor prin studii de caz atent compuse, vizite la fața locului și activități practice.
 • Identificarea lacunelor în materie de cunoștințe și competențe care trebuie remediate. Primirea de feedback cu privire la provocările de la nivel național și la nevoile viitoare de consolidare a capacităților legate de programele de anchetă pentru a asigura anchete eficace și fiabile.
 • Crearea de oportunități de parteneriat în vederea consolidării sistemelor de sănătate a plantelor.

Cursul de formare se adresează, în principal, următoarelor categorii de participanți:

 • Înalți funcționari din cadrul autorităților competente ale statelor membre ale UE și reprezentanți cu experiență ai ONPP, implicați în activități de control oficial în ceea ce privește anchetele fitosanitare, pentru a le ține la curent cu toate aspectele legislației UE privind anchetele fitosanitare și pentru a asigura schimbul de bune practici între participanți
 • Personal cu experiență responsabil cu planificarea, desfășurarea, analiza și raportarea sondajelor, din statele membre ale UE, din țările candidate, potențial candidate și din țările SEE/AELS.
 • Participanți care au capacitatea de a lucra și de a interveni în limba engleză.
Etapa a II-a
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 30/01/2024 02/02/2024 Neapole Italia
2 27/02/2024 01/03/2024 Munchen Germania
3 09/04/2024 12/04/2024 Atena Grecia
4 04/06/2024
07/06/2024
Riga Letonia
Etapa I
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 20/09/2021 24/09/2021 Online Online
2 18/10/2021 22/10/2021 Online Online
3 06/12/2021 10/12/2021 Online Online
4 17/01/2022/td > 21/01/2022 Online Online
5 14/02/2022 18/02/2022 Online Online
6 14/03/2022 18/03/2022 Online Online
7 04/04/2022 08/04/2022 Online Online
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Spania
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Spania
9 13/06/2022 16/06/2022 Milano Italia
10 20/09/2022 23/09/2022 Riga Letonia
11 03/10/2022 06/10/2022 Frumos Franța
12 08/11/2022 11/11/2022 Milano Italia
13 13/12/2022 16/12/2022 Munchen Germania
14 13/02/2023 16/02/2023 Vigo Spania
15 13/03/2023 16/03/2023 Alicante Spania
Anchete privind sănătatea plantelor

Obiectivele generale ale programului de formare BTSF /cursului privind regimul de circulație internă a plantelor în UE sunt:

 • Furnizarea de cunoștințe pentru o înțelegere comună a noului regim fitosanitar al UE
 • Creșterea nivelului de expertiză în ceea ce privește normele introduse de noul PHR
 • Îmbunătățirea nivelului de coerență a punerii lor în aplicare în întreaga UE
 • Promovarea unei înțelegeri corecte, armonizate și lipsite de ambiguitate în toate statele membre
 • Favorizarea schimbului de informații și experiență între statele membre
 • Diseminarea celor mai bune practici pentru controalele oficiale în domeniul sănătății plantelor
 • Facilitarea tranziției către noul PHR

Cursul abordează următoarele teme:

 • Cadrul juridic internațional și al UE
 • Regulamentul (UE) 2016/2031 privind sănătatea plantelor (noul privind sănătatea plantelor)
 • Regulamentul (UE) 2017/625 privind controalele oficiale (RCO)
 • Regulamentul UE privind circulația internă a plantelor – Prezentare generală
 • Introducere Operatori profesioniști
 • Înregistrarea operatorilor profesioniști
 • Autorizarea operatorilor profesioniști și eliberarea pașapoartelor fitosanitare
 • Obligațiile și controlul operatorilor profesioniști autorizați
 • Planuri de gestionare a riscurilor legate de organismele dăunătoare
 • Pașaport fitosanitar de introducere
 • Material vegetal reglementat
 • Utilizarea, conținutul și formatul pașaportului fitosanitar
 • Controlul intern și inspecția
 • Interceptarea și focarele legate de procedura de pașaport pentru plante

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați respectarea criteriilor de selecție înainte de depunerea sau validarea candidaturilor.

 • Reprezentanți ai autorităților competente relevante implicați în elaborarea politicilor, în planificare și în activitățile de control (de preferință la nivel central sau regional)
 • Inspectori de teren implicați în activități de control oficial
 • Personalul oficial și inspectorii implicați în controalele la import sau responsabili cu planificarea/direcționarea controalelor la import
 • Se recomandă: experiență practică
 • Cunoașterea limbii engleze
 • Compromisă pentru diseminarea învățămintelor dobândite și pentru informarea prin intermediul unui sondaj cu privire la activitățile de diseminare puse în aplicare
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 18/10/2021 22/10/2021 Clasă virtuală
2 13/12/2021 17/12/2021 Clasă virtuală
3 21/03/2022 25/03/2022 Clasă virtuală
4 25/02/2022 29/04/2022 Clasă virtuală
5 14/11/2022 17/11/2022 Amsterdam Țările de Jos
6 Amânată
Amânată
Madrid Spania
7 24/04/2023
27/04/2023 Varșovia Polonia
8 22/05/2023 25/05/2023 Riga Letonia
9 19/06/2023 22/06/2023 Madrid Spania
10 18/09/2023 21/09/2023 Madrid Spania
Regimul intern al UE privind circulația plantelor

Obiectivele generale ale programului de formare BTSF /cursului privind noul regim fitosanitar al UE sunt:

 • Furnizarea de cunoștințe pentru o înțelegere comună a noului regim fitosanitar al UE
 • Creșterea nivelului de expertiză în ceea ce privește normele introduse de noul PHR
 • Îmbunătățirea nivelului de coerență a punerii lor în aplicare în întreaga UE
 • Promovarea unei înțelegeri corecte, armonizate și lipsite de ambiguitate în toate statele membre
 • Favorizarea schimbului de informații și experiență între statele membre
 • Diseminarea celor mai bune practici pentru controalele oficiale în domeniul sănătății plantelor
 • Facilitarea tranziției către noul PHR

Cursul abordează următoarele teme:

 • Cadrul juridic internațional și al UE
 • Introducere la Regulamentul (UE) 2016/2031 (nou) privind sănătatea plantelor (PHR)
 • Noul PHR – Introducere O mai bună protecție și acțiune proactivă
 • Regulamentul (UE) 2017/625 privind controalele oficiale (RCO)
 • Acte de punere în aplicare și acte delegate ale OCR
 • Concepte și categorii de dăunători
 • Regimul de control al importurilor
 • Elemente practice pentru controlul importurilor
 • Material de ambalaj din lemn (WPM)
 • Supraveghere
 • Gestionarea focarelor
 • Prezentare generală a organismului dăunător relevant pentru agricultură și horticultură
 • Prezentare generală a organismului dăunător relevant pentru silvicultură, medii naturale
 • Regimul mișcărilor interne
 • Controale interne practice
 • Măsuri și certificare pentru export
 • Campanii de informare. Părțile interesate și cetățenii
 • Notificarea și informarea cu privire la constatări

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați respectarea criteriilor de selecție înainte de depunerea sau validarea candidaturilor.

 • Reprezentanți ai autorităților competente relevante implicați în elaborarea politicilor, în planificare și în activitățile de control (de preferință la nivel central sau regional)
 • Inspectori de teren implicați în activități de control oficial
 • Personalul oficial și inspectorii implicați în controalele la import sau responsabili cu planificarea/direcționarea controalelor la import
 • Se recomandă: experiență practică
 • Cunoașterea limbii engleze
 • Compromisă pentru diseminarea învățămintelor dobândite și pentru informarea prin intermediul unui sondaj cu privire la activitățile de diseminare puse în aplicare
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 01/10/2021 01/08/2021 Clasă virtuală
2 08/11/2021 15/11/2021 Clasă virtuală
3 25/02/2022 04/03/2022 Clasă virtuală
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Spania
5 Anulată Anulată Frumos Franța
6 19/09/2022 23/09/2022 Talină Estonia
7 17/10/2022 21/10/2022 Torino Italia
8 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Spania
9 27/03/2023 31/03/2023 Frumos Franța
Noul regim fitosanitar

Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) efectuează audituri ale controalelor puse în aplicare de autoritățile competente cu privire la un număr mare de subiecte. Printre acestea se numără punerea în aplicare a legislației UE referitoare la controlul importurilor și a legislației UE în ceea ce privește pesticidele și sănătatea plantelor.

Pentru a spori sau a completa expertiza echipelor de audit, acestea includ, în majoritatea cazurilor, un expert al unui stat membru în subiectul în cauză. Includerea reprezentanților statelor membre („experți naționali”) servește, de asemenea, scopului de a spori cunoștințele și încrederea între statele membre și în sistemele de control ale celorlalte state membre, controalele produselor importate în UE și activitatea de audit a Comisiei.

În cele din urmă, se speră, de asemenea, că va continua schimbul de bune practici între statele membre. Scopul evenimentului este de a oferi formare experților naționali în domeniile de mai sus.

Pesticide și sănătatea plantelor – Formarea experților naționali