BTSF-opleidingsprogramma inzake fytosanitaire controles — Outbreuken in bosbouw en sierplanten

De algemene doelstelling is:

 • Het vergroten van de kennis en het zorgen voor een gemeenschappelijk en ondubbelzinnig begrip van de EU-wetgeving en de correcte en geharmoniseerde uitvoering ervan in de hele EU.
 • Bovendien moet het de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de lidstaten mogelijk maken en de doeltreffendheid van fytosanitaire diensten vergroten.

Daarom zijn de doelstellingen van de opleiding gericht op het verbeteren van het begrip, de uitwisseling van kennis, nationale benaderingen en beste praktijken op het gebied van fytosanitaire controles.

De cursus is met name bedoeld voor:

 • Cursus 3b (HO-FNEU): Het officiële personeel (of de verantwoordelijke officiële instanties) dat verantwoordelijk is voor het organiseren en uitvoeren van de bestrijding van uitbraken van schadelijke organismen en het uitvoeren van onderzoeken naar schadelijke organismen.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Spanje
2 19/02/2024 23/02/2024 München Duitsland
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Spanje
Fytosanitaire controles — breuken in bosbouw en sierplanten

BTSFOpleidingsprogramma fytosanitaire controles — Uitbrekingen in land- en tuinbouwproducten

De algemene doelstelling is:

 • Het vergroten van de kennis en het zorgen voor een gemeenschappelijk en ondubbelzinnig begrip van de EU-wetgeving en de correcte en geharmoniseerde uitvoering ervan in de hele EU.
 • Bovendien moet het de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de lidstaten mogelijk maken en de doeltreffendheid van fytosanitaire diensten vergroten.

Daarom zijn de doelstellingen van de opleiding gericht op het verbeteren van het begrip, de uitwisseling van kennis, nationale benaderingen en beste praktijken op het gebied van fytosanitaire controles.

De cursus is met name bedoeld voor:

 • Cursus 3a (HO-AH): Het officiële personeel (of de verantwoordelijke officiële instanties) dat verantwoordelijk is voor het organiseren en uitvoeren van de bestrijding van uitbraken van schadelijke organismen en het uitvoeren van onderzoeken naar schadelijke organismen.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 20/03/2023 24/03/2023 Alicante Spanje
2 23/10/2023 27/10/2023 Alicante Spanje
3 22/01/2024 26/01/2024 Leuk Frankrijk
Fytosanitaire controles — Uitbrekingen in land- en tuinbouwproducten

BTSF-opleidingsprogramma inzake fytosanitaire controles — Niet-houtproducten

De algemene doelstelling is:

 • Het vergroten van de kennis en het zorgen voor een gemeenschappelijk en ondubbelzinnig begrip van de EU-wetgeving en de correcte en geharmoniseerde uitvoering ervan in de hele EU.
 • Bovendien moet het de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de lidstaten mogelijk maken en de doeltreffendheid van fytosanitaire diensten vergroten.

Daarom zijn de doelstellingen van de opleiding gericht op het verbeteren van het begrip, de uitwisseling van kennis, nationale benaderingen en beste praktijken op het gebied van fytosanitaire controles.

De cursus is met name bedoeld voor:

 • Cursus 2 (NTFP): Functionarissen die toezicht houden op ingevoerd verpakkingsmateriaal en andere bosproducten dan hout, en/of die toezicht houden op de behandeling en markering van verpakkingsmateriaal of belast zijn met de planning/uitvoering van officiële controles op verpakkingsmateriaal en andere bosproducten dan hout.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 15/05/2023 19/05/2023 Tallinn Estland
2 11/12/2023 15/12/2023 Lissabon Portugal
3 22/04/2024 26/04/2024 Tallinn Estland
Fytosanitaire controles — andere dan houtproducten

BTSF Opleidingsprogramma inzake fytosanitaire controles — Invoercontroles van de gezondheid van planten

De algemene doelstelling is:

 • Het vergroten van de kennis en het zorgen voor een gemeenschappelijk en ondubbelzinnig begrip van de EU-wetgeving en de correcte en geharmoniseerde uitvoering ervan in de hele EU.
 • Bovendien moet het de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de lidstaten mogelijk maken en de doeltreffendheid van fytosanitaire diensten vergroten.

Daarom zijn de doelstellingen van de opleiding gericht op het verbeteren van het begrip, de uitwisseling van kennis, nationale benaderingen en beste praktijken op het gebied van fytosanitaire controles.

De cursus is met name bedoeld voor:

 • Cursus 1 (GMB): Ambtenaren die betrokken zijn bij invoercontroles of belast zijn met het plannen/richten van invoercontroles
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 12/06/2023 16/06/2023 Valencia Spanje
2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Letland
3 20/11/2023 24/11/2023 Valencia Spanje
4 11/03/2024 15/03/2024 Marseille Frankrijk
5 20/05/2024 24/05/2024 Riga Letland
Fytosanitaire controles — fytosanitaire controles bij invoer

De algemene doelstelling van het BTSF-opleidingsprogramma inzake fytosanitaire onderzoeken is:

 • Een duidelijk, alomvattend en geharmoniseerd inzicht te verschaffen in de belangrijkste elementen voor het toezicht op de gezondheid van planten in de EU: het nieuwe regelgevingskader (nieuwe fytosanitaire wetgeving en relevante uitvoerings- en gedelegeerde handelingen), beschikbare richtsnoeren, aanbevelingen en ondersteunende instrumenten van de EFSA, relevante internationale normen, nieuwe technologieën voor toezicht op de gezondheid van planten en beste praktijken voor het plannen, uitvoeren, documenteren en rapporteren van onderzoeken.

Om ervoor te zorgen dat alle lidstaten een doeltreffend en efficiënt toezicht op geharmoniseerde wijze uitvoeren, heeft de cursus tot doel:

 • Opbouw van capaciteit op nationaal niveau voor de planning en uitvoering van enquêtes naar de fabriek Healht.
 • Verbetering van de kennis over het nieuwe fytosanitaire stelsel en het nieuwe financiële kader, de toezichttoolkit van de EFSA, relevante internationale normen en nieuwe technologieën.
 • Praktische reële situaties en voorbeelden aanpakken door zorgvuldig samengestelde casestudy’s, bezoeken ter plaatse en praktische activiteiten.
 • Vaststellen van lacunes in kennis en vaardigheden die moeten worden opgevuld. Feedback ontvangen over uitdagingen op nationaal niveau en toekomstige behoeften op het gebied van capaciteitsopbouw in verband met enquêteprogramma’s om te zorgen voor doeltreffende en betrouwbare enquêtes.
 • Het creëren van mogelijkheden voor partnerschappen met het oog op de versterking van de fytosanitaire stelsels.

De cursus is met name bedoeld voor:

 • Hoge functionarissen van de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten en ervaren vertegenwoordigers van nationale plantenziektekundige diensten die betrokken zijn bij officiële controleactiviteiten met betrekking tot fytosanitaire onderzoeken, teneinde deze op de hoogte te houden van alle aspecten van de EU-wetgeving inzake fytosanitaire onderzoeken en de uitwisseling van beste praktijken tussen de deelnemers te waarborgen.
 • Ervaren personeel dat verantwoordelijk is voor het plannen, uitvoeren, analyseren en rapporteren van enquêtes uit EU-lidstaten, kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en EER/EVA-landen.
 • Deelnemers die in staat zijn om in de Engelse taal te werken en te reageren.
Fase II
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 30/01/2024 02/02/2024 Napels Italië
2 27/02/2024 01/03/2024 München Duitsland
3 09/04/2024 12/04/2024 Athene Griekenland
4 04/06/2024
07/06/2024
Riga Letland
Fase I
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 20/09/2021 24/09/2021 Online Online
2 18/10/2021 22/10/2021 Online Online
3 06/12/2021 10/12/2021 Online Online
4 17/01/2022/td > 21/01/2022 Online Online
5 14/02/2022 18/02/2022 Online Online
6 14/03/2022 18/03/2022 Online Online
7 04/04/2022 08/04/2022 Online Online
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Spanje
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Spanje
9 13/06/2022 16/06/2022 Milaan Italië
10 20/09/2022 23/09/2022 Riga Letland
11 03/10/2022 06/10/2022 Leuk Frankrijk
12 08/11/2022 11/11/2022 Milaan Italië
13 13/12/2022 16/12/2022 München Duitsland
14 13/02/2023 16/02/2023 Vigo Spanje
15 13/03/2023 16/03/2023 Alicante Spanje
Fytosanitaire onderzoeken

De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma /cursus over de interne EU-regeling voor de verplaatsing van planten zijn:

 • Kennis verschaffen voor een gemeenschappelijk en inzicht in de nieuwe fytosanitaire regeling van de EU
 • Het niveau van deskundigheid met betrekking tot de door de nieuwe PHR ingevoerde regels vergroten
 • Verbetering van de consistentie van de uitvoering ervan in de hele EU
 • Een correct, geharmoniseerd en ondubbelzinnig begrip in de lidstaten bevorderen
 • Bevordering van de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de lidstaten
 • Beste praktijken voor officiële controles op fytosanitair gebied verspreiden
 • De overgang naar de nieuwe PHR vergemakkelijken

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Internationaal en juridisch kader van de EU
 • Nieuwe fytosanitaire Verordening (EU) 2016/2031 (PHR)
 • Verordening (EU) 2017/625 betreffende officiële controles (VOC)
 • Overzicht van de EU-verordening inzake het verkeer van planten
 • Introductiemedewerkers
 • Registratie van professionele exploitanten
 • Vergunning van professionele exploitanten en afgifte van plantenpaspoorten
 • Verplichtingen en controle van erkende professionele exploitanten
 • Plannen voor de beheersing van risico’s op plaagorganismen
 • Inleiding Plantenpaspoort
 • Gereglementeerd plantaardig materiaal
 • Gebruik, inhoud en vorm van het plantenpaspoort
 • Interne controle en inspectie
 • Onderschepping en uitbraken in verband met plantenpaspoorten

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Vertegenwoordigers van relevante bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij beleidsvormings-, plannings- en controleactiviteiten (bij voorkeur op centraal of regionaal niveau)
 • Veldinspecteurs die betrokken zijn bij officiële controleactiviteiten
 • Officiële personeelsleden en inspecteurs die betrokken zijn bij invoercontroles of belast zijn met het plannen/toespitsen van invoercontroles
 • Raadzaam: praktijkervaring
 • Beheersing van het Engels
 • In gevaar gebracht om de opgedane ervaringen te verspreiden en informatie te verstrekken via een enquête over welke verspreidingsactiviteiten worden uitgevoerd
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 18/10/2021 22/10/2021 Virtuele klasse
2 13/12/2021 17/12/2021 Virtuele klasse
3 21/03/2022 25/03/2022 Virtuele klasse
4 25/02/2022 29/04/2022 Virtuele klasse
5 14/11/2022 17/11/2022 Amsterdam Nederland
6 Uitgesteld
Uitgesteld
Madrid Spanje
7 24/04/2023
27/04/2023 Warschau Polen
8 22/05/2023 25/05/2023 Riga Letland
9 19/06/2023 22/06/2023 Madrid Spanje
10 18/09/2023 21/09/2023 Madrid Spanje
Interne EU-regeling voor het verkeer van planten

De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma /cursus over een nieuwe fytosanitaire regeling in de EU zijn:

 • Kennis verschaffen voor een gemeenschappelijk en inzicht in de nieuwe fytosanitaire regeling van de EU
 • Het niveau van deskundigheid met betrekking tot de door de nieuwe PHR ingevoerde regels vergroten
 • Verbetering van de consistentie van de uitvoering ervan in de hele EU
 • Een correct, geharmoniseerd en ondubbelzinnig begrip in de lidstaten bevorderen
 • Bevordering van de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de lidstaten
 • Beste praktijken voor officiële controles op fytosanitair gebied verspreiden
 • De overgang naar de nieuwe PHR vergemakkelijken

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Internationaal en juridisch kader van de EU
 • Inleiding tot (nieuwe) fytosanitaire Verordening (EU) 2016/2031 (PHR)
 • Nieuwe PHR — Inleiding Betere bescherming en proactieve actie
 • Verordening (EU) 2017/625 betreffende officiële controles (VOC)
 • Uitvoerings- en gedelegeerde handelingen van de VOC
 • Concepten en indeling van plaagorganismen
 • Invoercontroleregeling
 • Praktische elementen voor invoercontrole
 • Houten verpakkingsmateriaal
 • Bewaking
 • Beheer van uitbraken
 • Overzicht relevante HO’s voor land- en tuinbouw
 • Overzicht relevante HO’s voor bosbouw, natuurlijke omgevingen
 • Regeling intern verkeer
 • Interne controles — Praktische controle
 • Maatregelen en certificering voor uitvoer
 • Voorlichtingscampagnes. Belanghebbenden en burgers
 • Kennisgeving en informatie over bevindingen

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Vertegenwoordigers van relevante bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij beleidsvormings-, plannings- en controleactiviteiten (bij voorkeur op centraal of regionaal niveau)
 • Veldinspecteurs die betrokken zijn bij officiële controleactiviteiten
 • Officiële personeelsleden en inspecteurs die betrokken zijn bij invoercontroles of belast zijn met het plannen/toespitsen van invoercontroles
 • Raadzaam: praktijkervaring
 • Beheersing van het Engels
 • In gevaar gebracht om de opgedane ervaringen te verspreiden en informatie te verstrekken via een enquête over welke verspreidingsactiviteiten worden uitgevoerd
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 01/10/2021 01/08/2021 Virtuele klasse
2 08/11/2021 15/11/2021 Virtuele klasse
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtuele klasse
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Spanje
5 Geannuleerd Geannuleerd Leuk Frankrijk
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallin Estland
7 17/10/2022 21/10/2022 Turijn Italië
8 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Spanje
9 27/03/2023 31/03/2023 Leuk Frankrijk
Nieuwe fytosanitaire regeling

Het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (DG SANTE) voert audits uit van de door de bevoegde autoriteiten uitgevoerde controles op een groot aantal onderwerpen. Het gaat onder meer om de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving inzake invoercontroles en EU-wetgeving met betrekking tot pesticiden en plantgezondheid.

Om de deskundigheid van de auditteams te vergroten of aan te vullen, nemen zij in de meeste gevallen een deskundige uit de lidstaten op het gebied in kwestie bij. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van de lidstaten („nationale deskundigen”) dient ook om de kennis en het vertrouwen tussen de lidstaten van en in elkaars controlesystemen, de controles van in de EU ingevoerde producten en de auditwerkzaamheden van de Commissie te vergroten.

Tot slot wordt gehoopt dat het de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten zal bevorderen. Het evenement is bedoeld om nationale deskundigen op bovengenoemde gebieden op te leiden.

Pesticiden en plantgezondheid — Opleiding van nationale deskundigen