Program osposobljavanjaBTSF -a za kontrolu zdravlja bilja – izbijanja bolesti u šumarstvu i ukrasnom

Opći je cilj:

 • Povećanje znanja i osiguravanje zajedničkog i nedvosmislenog razumijevanja zakonodavstva EU-a i njegove ispravne i usklađene provedbe diljem EU-a.
 • Nadalje, njime bi se trebala omogućiti razmjena informacija i iskustava među državama članicama te povećati učinkovitost usluga biljnog zdravstva.

Stoga su ciljevi osposobljavanja usmjereni na poboljšanje razumijevanja, razmjene znanja, nacionalnih pristupa i najboljih praksi u području kontrola biljnog zdravstva.

Program osposobljavanja uglavnom je namijenjen:

 • Tečaj 3.b (HO-FNEU): Službeno osoblje odgovorno (ili odgovorna službena tijela) zaduženo za organizaciju i provedbu kontrole izbijanja štetnih organizama i nadzor nad štetnim organizmom.
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Španjolska
2 19/02/2024 23/02/2024 München Njemačka
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Španjolska
Kontrola zdravstvenog stanja bilja – izbijanja bolesti u šumarstvu i ukrasnom stanju

Program osposobljavanjaBTSF-a za kontrolu zdravlja bilja – izbijanja bolesti u poljoprivrednim i hortikulturnim proizvodima

Opći je cilj:

 • Povećanje znanja i osiguravanje zajedničkog i nedvosmislenog razumijevanja zakonodavstva EU-a i njegove ispravne i usklađene provedbe diljem EU-a.
 • Nadalje, njime bi se trebala omogućiti razmjena informacija i iskustava među državama članicama te povećati učinkovitost usluga biljnog zdravstva.

Stoga su ciljevi osposobljavanja usmjereni na poboljšanje razumijevanja, razmjene znanja, nacionalnih pristupa i najboljih praksi u području kontrola biljnog zdravstva.

Program osposobljavanja uglavnom je namijenjen:

 • Tečaj 3.a (HO-AH): Službeno osoblje odgovorno (ili odgovorna službena tijela) zaduženo za organizaciju i provedbu kontrole izbijanja štetnih organizama i nadzor nad štetnim organizmom.
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 20/03/2023 24/03/2023 Alicante Španjolska
2 23/10/2023 27/10/2023 Alicante Španjolska
3 22/01/2024 26/01/2024 Lijepo Francuska
Kontrole zdravstvenog stanja bilja – izbijanja bolesti u poljoprivrednim i hortikulturnim proizvodima

ProgramBTSF -a za osposobljavanje o biljnim zdravstvenim kontrolama – šumski proizvodi koji nisu drvni proizvodi

Opći je cilj:

 • Povećanje znanja i osiguravanje zajedničkog i nedvosmislenog razumijevanja zakonodavstva EU-a i njegove ispravne i usklađene provedbe diljem EU-a.
 • Nadalje, njime bi se trebala omogućiti razmjena informacija i iskustava među državama članicama te povećati učinkovitost usluga biljnog zdravstva.

Stoga su ciljevi osposobljavanja usmjereni na poboljšanje razumijevanja, razmjene znanja, nacionalnih pristupa i najboljih praksi u području kontrola biljnog zdravstva.

Program osposobljavanja uglavnom je namijenjen:

 • Tečaj 2 (NTFP): Službenici koji kontroliraju uvoz WPM-a i šumskih proizvoda koji nisu drvni i/ili nadziru obradu i označivanje WPM-a ili su zaduženi za planiranje/provedbu službenih kontrola WPM-a i šumskih proizvoda koji nisu drvni.
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 15/05/2023 19/05/2023 Tallinn Estonija
2 11/12/2023 15/12/2023 Lisabon Portugal
3 22/04/2024 26/04/2024 Tallinn Estonija
Kontrole zdravstvenog stanja bilja – šumski proizvodi koji nisu drvni proizvodi

Program osposobljavanjaBTSF -a za kontrolu zdravlja bilja – kontrole uvoza zdravlja bilja

Opći je cilj:

 • Povećanje znanja i osiguravanje zajedničkog i nedvosmislenog razumijevanja zakonodavstva EU-a i njegove ispravne i usklađene provedbe diljem EU-a.
 • Nadalje, njime bi se trebala omogućiti razmjena informacija i iskustava među državama članicama te povećati učinkovitost usluga biljnog zdravstva.

Stoga su ciljevi osposobljavanja usmjereni na poboljšanje razumijevanja, razmjene znanja, nacionalnih pristupa i najboljih praksi u području kontrola biljnog zdravstva.

Program osposobljavanja uglavnom je namijenjen:

 • Tečaj 1. (IPP): Službenici uključeni u kontrolu uvoza ili zaduženi za planiranje/usmjerenje kontrola uvoza
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 12/06/2023 16/06/2023 Valenciji Španjolska
2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Latvija
3 20/11/2023 24/11/2023 Valenciji Španjolska
4 11/03/2024 15/03/2024 Marseilleu Francuska
5 20/05/2024 24/05/2024 Riga Latvija
Kontrola zdravstvenog stanja bilja – kontrole zdravlja bilja

Opći je cilj programa BTSF za osposobljavanje u području istraživanja o zdravlju bilja:

 • Osigurati jasno, sveobuhvatno i usklađeno razumijevanje ključnih elemenata za nadzor zdravlja bilja u EU-u: novi regulatorni okvir (novi zakon o zdravlju bilja i relevantni provedbeni i delegirani akti), dostupne smjernice, preporuke i popratne alate EFSA-e, relevantne međunarodne norme, nove tehnologije za nadzor zdravlja bilja i najbolje prakse za planiranje, provedbu, dokumentiranje i izvješćivanje o istraživanjima.

Kako bi se osiguralo da sve države članice provode djelotvoran i učinkovit nadzor na usklađen način, cilj je:

 • Izgradnja kapaciteta na nacionalnoj razini za planiranje i provedbu istraživanja postrojenja Healht.
 • Poboljšanje znanja o novom sustavu zdravlja bilja i financijskom okviru, priručniku EFSA-e za nadzor, relevantnim međunarodnim standardima i novim tehnologijama.
 • Dodavanje praktičnih stvarnih situacija i primjera s pomoću pažljivo sastavljenih studija slučaja, terenskih posjeta i praktičnih aktivnosti.
 • Utvrđivanje nedostataka u vještinama znanja i vještina koje je potrebno popuniti. Primanje povratnih informacija o izazovima na nacionalnoj razini i budućim potrebama za izgradnjom kapaciteta povezanih s programima istraživanja kako bi se osigurala učinkovita i pouzdana anketa.
 • Pružanje mogućnosti za izgradnju partnerstva s ciljem jačanja sustava biljnog zdravstva.

Program osposobljavanja uglavnom je namijenjen:

 • Viši službenici iz nadležnih tijela država članica EU-a i iskusni predstavnici nacionalnih organizacija za zaštitu bilja uključeni u aktivnosti službenih kontrola u vezi s istraživanjima o zdravlju bilja kako bi bili u skladu sa svim aspektima zakonodavstva EU-a o istraživanjima o biljnom zdravstvu i osigurali razmjenu najboljih praksi među sudionicima
 • Iskusno osoblje odgovorno za planiranje, provođenje, analizu i izvješćivanje o anketama iz država članica EU-a, kandidata, potencijalnih kandidata i zemalja EGP-a/EFTA-e.
 • Sudionici koji mogu raditi i govoriti na engleskom jeziku.
Druga faza
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 30/01/2024 02/02/2024 Napulj Italija
2 27/02/2024 01/03/2024 München Njemačka
3 09/04/2024 12/04/2024 Atena Grčka
4 04/06/2024
07/06/2024
Riga Latvija
I. faza
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 20/09/2021 24/09/2021 Online Online
2 18/10/2021 22/10/2021 Online Online
3 06/12/2021 10/12/2021 Online Online
4 17. siječnja 2022./td> 21/01/2022 Online Online
5 14/02/2022 18/02/2022 Online Online
6 14/03/2022 18/03/2022 Online Online
7 04/04/2022 08/04/2022 Online Online
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Španjolska
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Španjolska
9 13/06/2022 16/06/2022 Milana Italija
10 20/09/2022 23/09/2022 Riga Latvija
11 03/10/2022 06/10/2022 Lijepo Francuska
12 08/11/2022 11/11/2022 Milana Italija
13 13/12/2022 16/12/2022 München Njemačka
14 13/02/2023 16/02/2023 Vigo Španjolska
15 13/03/2023 16/03/2023 Alicante Španjolska
Istraživanja o zdravlju bilja

Opći su ciljevi programa osposobljavanja/tečaja BTSF -a o unutarnjem režimu kretanja bilja u EU- u sljedeći:

 • Pružanje znanja za zajedničko i razumijevanje novog režima EU-a za biljno zdravstvo
 • Povećanje razine stručnosti u pogledu pravila uvedenih novim PHR-om
 • Poboljšati razinu dosljednosti njihove provedbe u cijelom EU-u
 • Poticanje ispravnog, usklađenog i nedvosmislenog razumijevanja u svim državama članicama
 • Poticanje razmjene informacija i iskustava među državama članicama
 • Širiti najbolje prakse za službene kontrole u području zdravlja bilja
 • Olakšavanje prijelaza na novi PHR

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Međunarodni pravni okvir i pravni okvir EU-a
 • Nova Uredba o biljnom zdravstvu (EU) 2016/2031 (PHR)
 • Uredba (EU) 2017/625 o službenim kontrolama (OCR)
 • Pregled Uredbe EU-a o unutarnjem kretanju bilja
 • Uvod u profesionalne subjekte
 • Registracija profesionalnih subjekata
 • Odobrenje profesionalnih subjekata i izdavanje biljnih putovnica
 • Obveze i kontrola ovlaštenih profesionalnih subjekata
 • Planovi upravljanja rizikom od štetnih organizama
 • Uvođenje biljnih putovnica
 • Regulirani biljni materijal
 • Uporaba, sadržaj i oblik biljne putovnice
 • Unutarnja kontrola i inspekcija
 • Presretanja i izbijanja bolesti povezanih s izdavanjem biljnih putovnica

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite usklađenost s kriterijima odabira.

 • Predstavnici relevantnih nadležnih tijela uključeni u aktivnosti oblikovanja politika, planiranja i kontrole (po mogućnosti na središnjoj ili regionalnoj razini)
 • Terenski inspektori uključeni u aktivnosti službenih kontrola
 • Službeno osoblje i inspektori uključeni u kontrole uvoza ili zaduženi za planiranje/usmjerenje kontrola uvoza
 • Preporučuje se: praktično iskustvo
 • Znanje engleskog jezika
 • Kompromitirano širenje stečenih saznanja i informiranje putem ankete o provedenim aktivnostima širenja informacija
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 18/10/2021 22/10/2021 Virtualni razred
2 13/12/2021 17/12/2021 Virtualni razred
3 21/03/2022 25/03/2022 Virtualni razred
4 25/02/2022 29/04/2022 Virtualni razred
5 14/11/2022 17/11/2022 Amsterdam Nizozemska
6 Odgođen
Odgođen
Madrid Španjolska
7 24/04/2023
27/04/2023 Varšava Poljska
8 22/05/2023 25/05/2023 Riga Latvija
9 19/06/2023 22/06/2023 Madrid Španjolska
10 18/09/2023 21/09/2023 Madrid Španjolska
Unutarnji režim premještanja bilja u EU-u

Opći su ciljevi programa osposobljavanja u okviru programa BTSF /Tourse on New EU Plant Health regime:

 • Pružanje znanja za zajedničko i razumijevanje novog režima EU-a za biljno zdravstvo
 • Povećanje razine stručnosti u pogledu pravila uvedenih novim PHR-om
 • Poboljšati razinu dosljednosti njihove provedbe u cijelom EU-u
 • Poticanje ispravnog, usklađenog i nedvosmislenog razumijevanja u svim državama članicama
 • Poticanje razmjene informacija i iskustava među državama članicama
 • Širiti najbolje prakse za službene kontrole u području zdravlja bilja
 • Olakšavanje prijelaza na novi PHR

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Međunarodni pravni okvir i pravni okvir EU-a
 • Uvod u (novu) Uredbu o zdravlju bilja (EU) 2016/2031 (PHR)
 • Novi PHR – Uvođenje bolje zaštite i proaktivno djelovanje
 • Uredba (EU) 2017/625 o službenim kontrolama (OCR)
 • Provedbeni i delegirani akti OCR-a
 • Koncepti i kategorizacija štetnih organizama
 • Režim kontrole uvoza
 • Praktični elementi za kontrolu uvoza
 • Materijal za pakiranje drva (WPM)
 • Nadzora
 • Upravljanje izbijanjima
 • Pregled relevantnog štetnog organizma za poljoprivredu i hortikulturu
 • Pregled relevantnog štetnog organizma za šumarstvo, prirodni okoliš
 • Unutarnji režim kretanja
 • Praktične unutarnje kontrole
 • Mjere i certificiranje za izvoz
 • Informativne kampanje. Dionici i građani
 • Obavješćivanje i informiranje o nalazima

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite usklađenost s kriterijima odabira.

 • Predstavnici relevantnih nadležnih tijela uključeni u aktivnosti oblikovanja politika, planiranja i kontrole (po mogućnosti na središnjoj ili regionalnoj razini)
 • Terenski inspektori uključeni u aktivnosti službenih kontrola
 • Službeno osoblje i inspektori uključeni u kontrole uvoza ili zaduženi za planiranje/usmjerenje kontrola uvoza
 • Preporučuje se: praktično iskustvo
 • Znanje engleskog jezika
 • Kompromitirano širenje stečenih saznanja i informiranje putem ankete o provedenim aktivnostima širenja informacija
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 01/10/2021 01/08/2021 Virtualni razred
2 08/11/2021 15/11/2021 Virtualni razred
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtualni razred
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Španjolska
5 Otkazano Otkazano Lijepo Francuska
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallin Estonija
7 17/10/2022 21/10/2022 Torinu Italija
8 12/12/2022 16/12/2022 Valenciji Španjolska
9 27/03/2023 31/03/2023 Lijepo Francuska
Novi sustav biljnog zdravstva

Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane (GU SANTE) provodi revizije kontrola koje provode nadležna tijela u pogledu velikog broja tema. To uključuje provedbu zakonodavstva EU-a o kontrolama uvoza i zakonodavstva EU-a o pesticidima i biljnom zdravstvu.

Kako bi se povećalo ili dopunilo stručno znanje revizorskih timova, oni u većini slučajeva uključuju stručnjaka iz države članice za predmetnu temu. Uključivanje predstavnika država članica („nacionalni stručnjaci”) služi i povećanju znanja i povjerenja među državama članicama u pogledu sustava kontrole drugih država članica, kontrola proizvoda uvezenih u EU i revizijskog rada Komisije.

Naposljetku, očekuje se i da će se time unaprijediti razmjena dobrih praksi među državama članicama. Cilj je događanja osigurati osposobljavanje nacionalnih stručnjaka u navedenim područjima.

Pesticidi i zdravlje bilja – osposobljavanje nacionalnih stručnjaka