BTSF -koulutusohjelma kasvien terveystarkastuksissa – metsän ja koristekasvien tuhot

Yleistavoitteena on:

 • Lisätään tietämystä EU:n lainsäädännöstä ja sen oikeasta ja yhdenmukaisesta täytäntöönpanosta kaikkialla EU:ssa ja tarjotaan niille yhteinen ja yksiselitteinen käsitys.
 • Lisäksi sen olisi mahdollistettava tietojen ja kokemusten vaihto jäsenvaltioiden kesken ja lisättävä kasvinsuojelupalvelujen tehokkuutta.

Sen vuoksi koulutuksen tavoitteina on parantaa kasvinsuojeluvalvontaa koskevien tietojen, kansallisten lähestymistapojen ja parhaiden käytäntöjen ymmärtämistä, vaihtoa.

Kurssi on suunnattu pääasiassa seuraaville:

 • Kurssi 3b (HO-FNEU): Virallinen henkilöstö, joka vastaa haitallisten organismien taudinpurkausten torjunnan ja kartoituksen järjestämisestä ja toteuttamisesta (tai vastuussa olevista virallisista elimistä).
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Espanja
2 19/02/2024 23/02/2024 München Saksa
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Espanja
Kasvien terveystarkastukset – Metsä- ja koristekasvintuhoojat

BTSF-koulutusohjelma kasvien terveystarkastuksissa – Maatalous- ja puutarhaviljelytuotteiden taudinpurkaukset

Yleistavoitteena on:

 • Lisätään tietämystä EU:n lainsäädännöstä ja sen oikeasta ja yhdenmukaisesta täytäntöönpanosta kaikkialla EU:ssa ja tarjotaan niille yhteinen ja yksiselitteinen käsitys.
 • Lisäksi sen olisi mahdollistettava tietojen ja kokemusten vaihto jäsenvaltioiden kesken ja lisättävä kasvinsuojelupalvelujen tehokkuutta.

Sen vuoksi koulutuksen tavoitteina on parantaa kasvinsuojeluvalvontaa koskevien tietojen, kansallisten lähestymistapojen ja parhaiden käytäntöjen ymmärtämistä, vaihtoa.

Kurssi on suunnattu pääasiassa seuraaville:

 • Kurssi 3a (HO-AH): Virallinen henkilöstö, joka vastaa haitallisten organismien taudinpurkausten torjunnan ja kartoituksen järjestämisestä ja toteuttamisesta (tai vastuussa olevista virallisista elimistä).
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 20/03/2023 24/03/2023 Alicante Espanja
2 23/10/2023 27/10/2023 Alicante Espanja
3 22/01/2024 26/01/2024 Kiva Ranska
Kasvien terveystarkastukset – Maatalous- ja puutarhatuotteiden tuhoojat

BTSF -koulutusohjelma kasvien terveystarkastuksissa – muut metsätuotteet kuin puutuotteet

Yleistavoitteena on:

 • Lisätään tietämystä EU:n lainsäädännöstä ja sen oikeasta ja yhdenmukaisesta täytäntöönpanosta kaikkialla EU:ssa ja tarjotaan niille yhteinen ja yksiselitteinen käsitys.
 • Lisäksi sen olisi mahdollistettava tietojen ja kokemusten vaihto jäsenvaltioiden kesken ja lisättävä kasvinsuojelupalvelujen tehokkuutta.

Sen vuoksi koulutuksen tavoitteina on parantaa kasvinsuojeluvalvontaa koskevien tietojen, kansallisten lähestymistapojen ja parhaiden käytäntöjen ymmärtämistä, vaihtoa.

Kurssi on suunnattu pääasiassa seuraaville:

 • Kurssi 2 (NTFP): Virkamiehet, jotka valvovat WPM-tuotteita ja muita metsätuotteita kuin puutuotteita ja/tai valvovat WPM:n käsittelyä ja merkitsemistä tai vastaavat WPM:n ja muiden metsätuotteiden virallisen valvonnan suunnittelusta tai täytäntöönpanosta.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 15/05/2023 19/05/2023 Tallinna Viro
2 11/12/2023 15/12/2023 Lissabon Portugali
3 22/04/2024 26/04/2024 Tallinna Viro
Kasvien terveystarkastukset – Metsätuotteet, muut kuin puutuotteet

Kasvien terveystarkastuksia koskevaBTSF -koulutusohjelma – kasvien terveyden tuontivalvonta

Yleistavoitteena on:

 • Lisätään tietämystä EU:n lainsäädännöstä ja sen oikeasta ja yhdenmukaisesta täytäntöönpanosta kaikkialla EU:ssa ja tarjotaan niille yhteinen ja yksiselitteinen käsitys.
 • Lisäksi sen olisi mahdollistettava tietojen ja kokemusten vaihto jäsenvaltioiden kesken ja lisättävä kasvinsuojelupalvelujen tehokkuutta.

Sen vuoksi koulutuksen tavoitteina on parantaa kasvinsuojeluvalvontaa koskevien tietojen, kansallisten lähestymistapojen ja parhaiden käytäntöjen ymmärtämistä, vaihtoa.

Kurssi on suunnattu pääasiassa seuraaville:

 • Kurssi 1 (IMP): Tuonnin valvontaan osallistuvat tai tuontivalvonnan suunnittelusta/kohdentamisesta vastaavat virkamiehet
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 12/06/2023 16/06/2023 Valencian Espanja
2 25/09/2023 29/09/2023 Riika Latvia
3 20/11/2023 24/11/2023 Valencian Espanja
4 11/03/2024 15/03/2024 Marseille Ranska
5 20/05/2024 24/05/2024 Riika Latvia
Kasvien terveystarkastukset – Kasvieläinten terveyden tuontivalvonta

Kasviterveystutkimuksia koskevan BTSF - koulutusohjelman yleistavoitteena on

 • Selkeä, kattava ja yhdenmukaistettu käsitys kasvien terveyden seurannan keskeisistä osatekijöistä EU:ssa: uusi sääntelykehys (uusi kasvinterveyssäännöstö ja asiaankuuluvat täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset), saatavilla olevat EFSAn ohjeet, suositukset ja tukivälineet, asiaankuuluvat kansainväliset standardit, kasvien terveyden seurannan uudet teknologiat sekä tutkimusten suunnitteluun, toteuttamiseen, dokumentointiin ja raportointiin liittyvät parhaat käytännöt.

Sen varmistamiseksi, että kaikissa jäsenvaltioissa toteutetaan vaikuttavaa ja tehokasta valvontaa yhdenmukaisella tavalla, kurssilla pyritään

 • Valmiuksien kehittäminen kansallisella tasolla Healht-laitostutkimusten suunnittelua ja toteuttamista varten.
 • Tietämyksen lisääminen uudesta kasvinterveysjärjestelmästä ja rahoituskehyksestä, EFSAn valvontavälineistöstä, asiaankuuluvista kansainvälisistä standardeista ja uusista teknologioista.
 • Lisätään käytännön tilanteita ja esimerkkejä huolellisesti koottujen tapaustutkimusten, paikan päällä tehtävien vierailujen ja käytännön toimien avulla.
 • Kartoitetaan puutteet tiedoissa ja taidoissa, jotka on korjattava. Palautteen saaminen kansallisen tason haasteista ja tutkimusohjelmiin liittyvistä tulevista valmiuksien kehittämistarpeista tehokkaiden ja luotettavien kyselytutkimusten varmistamiseksi.
 • Luodaan mahdollisuuksia luoda kumppanuuksia kasvien terveysjärjestelmien vahvistamiseksi.

Kurssi on suunnattu pääasiassa seuraaville:

 • EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ylemmät virkamiehet ja kansallisten kasvinsuojelujärjestöjen kokeneet edustajat, jotka osallistuvat kasvien terveystutkimuksia koskeviin virallisiin valvontatoimiin, jotta he pysyvät ajan tasalla kaikista kasvinsuojelututkimuksia koskevan EU:n lainsäädännön näkökohdista ja jotta varmistetaan parhaiden käytäntöjen vaihto osallistujien välillä
 • Kokenut henkilöstö, joka vastaa kyselytutkimusten suunnittelusta, suorittamisesta, analysoinnista ja raportoinnista EU:n jäsenvaltioista, ehdokasmaista, mahdollisista ehdokasmaista ja ETA/EFTA-maista.
 • Osallistujat, joilla on valmiudet työskennellä ja käyttää puheenvuoroja englannin kielellä.
Vaihe II
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 30/01/2024 02/02/2024 Napolissa Italia
2 27/02/2024 01/03/2024 München Saksa
3 09/04/2024 12/04/2024 Ateena Kreikka
4 04/06/2024
07/06/2024
Riika Latvia
Vaihe I
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 20/09/2021 24/09/2021 Verkossa Verkossa
2 18/10/2021 22/10/2021 Verkossa Verkossa
3 06/12/2021 10/12/2021 Verkossa Verkossa
4 17/01/2022/td> 21/01/2022 Verkossa Verkossa
5 14/02/2022 18/02/2022 Verkossa Verkossa
6 14/03/2022 18/03/2022 Verkossa Verkossa
7 04/04/2022 08/04/2022 Verkossa Verkossa
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Espanja
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Espanja
9 13/06/2022 16/06/2022 Milano Italia
10 20/09/2022 23/09/2022 Riika Latvia
11 03/10/2022 06/10/2022 Kiva Ranska
12 08/11/2022 11/11/2022 Milano Italia
13 13/12/2022 16/12/2022 München Saksa
14 13/02/2023 16/02/2023 Vigo Espanja
15 13/03/2023 16/03/2023 Alicante Espanja
Kasvinterveyttä koskevat tutkimukset

BTSF -koulutusohjelman/kurssin yleiset tavoitteet, jotka koskevat EU:n laitosten sisäistä liikkuvuutta koskevaa järjestelmää, ovat seuraavat:

 • Tarjota tietoa EU:n uudesta kasvinterveysjärjestelmästä
 • Lisätään asiantuntemusta uuden ihmisoikeusvaltuutetun käyttöön ottamien sääntöjen osalta
 • Parannetaan niiden täytäntöönpanon johdonmukaisuutta kaikkialla EU:ssa
 • Edistetään asianmukaista, yhdenmukaista ja yksiselitteistä ymmärtämystä kaikissa jäsenvaltioissa
 • Suositaan tietojen ja kokemusten vaihtoa jäsenvaltioiden kesken
 • Levittää kasvien terveyden alan virallista valvontaa koskevia parhaita käytäntöjä
 • Uuteen terveyssäännöstöön siirtymisen helpottaminen

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Kansainvälinen ja EU:n oikeudellinen kehys
 • Uusi kasvinterveysasetus (EU) 2016/2031 (PHR)
 • Virallista valvontaa koskeva asetus (EU) 2017/625 (OCR)
 • Katsaus EU:n kasvinsisäisiä siirtoja koskevaan asetukseen
 • Johdanto Ammatilliset toimijat
 • Ammattimaisten toimijoiden rekisteröinti
 • Ammattimaisten toimijoiden hyväksyminen ja kasvipassien myöntäminen
 • Valtuutettujen ammattimaisten toimijoiden velvollisuudet ja valvonta
 • Tuhoojariskin hallintasuunnitelmat
 • Johdantokasvipassit
 • Säännelty kasviaineisto
 • Kasvipassin käyttö, sisältö ja muoto
 • Sisäinen valvonta ja tarkastukset
 • Pysäyttäminen ja kasvipassiin liittyvät taudinpurkaukset

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Politiikan laadintaan, suunnitteluun ja valvontaan osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten edustajat (mieluiten keskus- tai aluetasolla)
 • Virallisiin valvontatoimiin osallistuvat kenttätarkastajat
 • Tuontivalvontaan osallistuva tai tuontivalvonnan suunnittelusta/kohdentamisesta vastaava virallinen henkilöstö ja tarkastajat
 • Suositeltava: käytännön kokemus
 • Englannin kielen taito
 • Vaarantunut saatujen kokemusten levittämisestä ja siitä, mitä tiedotustoimia toteutetaan kyselyn avulla.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 18/10/2021 22/10/2021 Virtuaaliluokka
2 13/12/2021 17/12/2021 Virtuaaliluokka
3 21/03/2022 25/03/2022 Virtuaaliluokka
4 25/02/2022 29/04/2022 Virtuaaliluokka
5 14/11/2022 17/11/2022 Amsterdam Alankomaat
6 Lykättiin
Lykättiin
Madrid Espanja
7 24/04/2023
27/04/2023 Varsova Puola
8 22/05/2023 25/05/2023 Riika Latvia
9 19/06/2023 22/06/2023 Madrid Espanja
10 18/09/2023 21/09/2023 Madrid Espanja
Kasvien sisäisiä siirtoja koskeva EU:n järjestelmä

EU:n uutta kasvinterveysjärjestelmää koskevan koulutusohjelman/kurssin yleistavoitteet ovat seuraavat:

 • Tarjota tietoa EU:n uudesta kasvinterveysjärjestelmästä
 • Lisätään asiantuntemusta uuden ihmisoikeusvaltuutetun käyttöön ottamien sääntöjen osalta
 • Parannetaan niiden täytäntöönpanon johdonmukaisuutta kaikkialla EU:ssa
 • Edistetään asianmukaista, yhdenmukaista ja yksiselitteistä ymmärtämystä kaikissa jäsenvaltioissa
 • Suositaan tietojen ja kokemusten vaihtoa jäsenvaltioiden kesken
 • Levittää kasvien terveyden alan virallista valvontaa koskevia parhaita käytäntöjä
 • Uuteen terveyssäännöstöön siirtymisen helpottaminen

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Kansainvälinen ja EU:n oikeudellinen kehys
 • (Uuden) kasvinterveysasetuksen (EU) 2016/2031 johdanto
 • Uusi kansanterveys – Johdanto suojelun parantamisesta ja ennakoivista toimista
 • Virallista valvontaa koskeva asetus (EU) 2017/625 (OCR)
 • Virallista valvontaa koskevan asetuksen täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset
 • Tuhoojakonseptit ja luokittelu
 • Tuontivalvontajärjestelmä
 • Tuontivalvontaan liittyvät käytännön seikat
 • Puupakkausmateriaali (WPM)
 • Tarkkailu
 • Taudinpurkausten hallinta
 • Yleiskatsaus Maa- ja puutarhaviljelyn kannalta merkitykselliset aineet
 • Yleiskatsaus: Metsätalouden ja luonnonympäristön kannalta merkitykselliset aineet
 • Sisäisten siirtojen järjestelmä
 • Sisäinen valvonta käytännönläheinen
 • Vientiä koskevat toimenpiteet ja sertifiointi
 • Tiedotuskampanjat. Sidosryhmät ja kansalaiset
 • Havainnoista ilmoittaminen ja niistä tiedottaminen

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Politiikan laadintaan, suunnitteluun ja valvontaan osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten edustajat (mieluiten keskus- tai aluetasolla)
 • Virallisiin valvontatoimiin osallistuvat kenttätarkastajat
 • Tuontivalvontaan osallistuva tai tuontivalvonnan suunnittelusta/kohdentamisesta vastaava virallinen henkilöstö ja tarkastajat
 • Suositeltava: käytännön kokemus
 • Englannin kielen taito
 • Vaarantunut saatujen kokemusten levittämisestä ja siitä, mitä tiedotustoimia toteutetaan kyselyn avulla.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 01/10/2021 01/08/2021 Virtuaaliluokka
2 08/11/2021 15/11/2021 Virtuaaliluokka
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtuaaliluokka
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Espanja
5 Peruutettu Peruutettu Kiva Ranska
6 19/09/2022 23/09/2022 Taliini Viro
7 17/10/2022 21/10/2022 Torinon Italia
8 12/12/2022 16/12/2022 Valencian Espanja
9 27/03/2023 31/03/2023 Kiva Ranska
Uusi kasvinterveysjärjestelmä

Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto (PO SANTE) tarkastaa toimivaltaisten viranomaisten toteuttaman valvonnan monilla eri aloilla. Näihin kuuluvat tuontivalvontaa koskevan EU:n lainsäädännön sekä torjunta-aineita ja kasvien terveyttä koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpano.

Tarkastusryhmien asiantuntemuksen lisäämiseksi tai täydentämiseksi niihin kuuluu useimmissa tapauksissa jäsenvaltion asiantuntija käsiteltävänä olevassa asiassa. Jäsenvaltioiden edustajien (”kansalliset asiantuntijat”) mukaan ottaminen auttaa myös lisäämään jäsenvaltioiden keskinäistä tietämystä ja luottamusta toistensa valvontajärjestelmistä, EU:hun tuotavien tuotteiden valvonnasta ja komission tarkastustyöstä.

Lisäksi toivotaan, että se edistää hyvien käytäntöjen jakamista jäsenvaltioiden kesken. Tapahtuman tarkoituksena on tarjota koulutusta kansallisille asiantuntijoille edellä mainituilla aloilla.

Torjunta-aineet ja kasvien terveys – Kansallisten asiantuntijoiden koulutus