Programmi„Parem koolitus ohutuma toidu nimeltaimetervise kontrolli alane koolitusprogramm – taudipuhangud metsanduses ja dekoratiivses

Üldeesmärk on:

 • Suurendada teadmisi ning tagada ühine ja ühemõtteline arusaam ELi õigusaktidest ning nende nõuetekohasest ja ühtlustatud rakendamisest kogu ELis.
 • Lisaks peaks see võimaldama teabe ja kogemuste vahetamist liikmesriikide vahel ning suurendama taimeterviseteenuste tõhusust.

Seetõttu käsitletakse koolituse eesmärke, et parandada arusaamist, vahetada teadmisi, riiklikke lähenemisviise ja parimaid tavasid taimetervise kontrolli valdkonnas.

Koolituskursus on suunatud peamiselt järgmisele osalejatele:

 • Kursus 3b (HO-FNEU): Kahjulike organismide puhangute tõrje ja uuringute korraldamise ja rakendamise eest vastutavad ametlikud töötajad (või vastutavad ametiasutused).
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Hispaania
2 19/02/2024 23/02/2024 Müncheni Saksamaa
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Hispaania
Taimetervise kontroll – taudipuhangud metsanduses ja dekoratiivses

BTSFtaimetervise kontrolli alane koolitusprogramm – haiguspuhangud põllumajandus- ja aiandustoodetes

Üldeesmärk on:

 • Suurendada teadmisi ning tagada ühine ja ühemõtteline arusaam ELi õigusaktidest ning nende nõuetekohasest ja ühtlustatud rakendamisest kogu ELis.
 • Lisaks peaks see võimaldama teabe ja kogemuste vahetamist liikmesriikide vahel ning suurendama taimeterviseteenuste tõhusust.

Seetõttu käsitletakse koolituse eesmärke, et parandada arusaamist, vahetada teadmisi, riiklikke lähenemisviise ja parimaid tavasid taimetervise kontrolli valdkonnas.

Koolituskursus on suunatud peamiselt järgmisele osalejatele:

 • Kursus 3a (HO-AH): Kahjulike organismide puhangute tõrje ja uuringute korraldamise ja rakendamise eest vastutavad ametlikud töötajad (või vastutavad ametiasutused).
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 20/03/2023 24/03/2023 Alicante Hispaania
2 23/10/2023 27/10/2023 Alicante Hispaania
3 22/01/2024 26/01/2024 Nice Prantsusmaa
Taimetervise kontroll – haiguspuhangud põllumajandus- ja aiandustoodetes

Programmi„Parem koolitus ohutuma toidu nimel “ taimetervise kontrolli alane koolitusprogramm – muud metsasaadused kui puittooted

Üldeesmärk on:

 • Suurendada teadmisi ning tagada ühine ja ühemõtteline arusaam ELi õigusaktidest ning nende nõuetekohasest ja ühtlustatud rakendamisest kogu ELis.
 • Lisaks peaks see võimaldama teabe ja kogemuste vahetamist liikmesriikide vahel ning suurendama taimeterviseteenuste tõhusust.

Seetõttu käsitletakse koolituse eesmärke, et parandada arusaamist, vahetada teadmisi, riiklikke lähenemisviise ja parimaid tavasid taimetervise kontrolli valdkonnas.

Koolituskursus on suunatud peamiselt järgmisele osalejatele:

 • Kursus (NTFP): Ametnikud, kes kontrollivad imporditud puidust ja muust kui puidust saadud puittooteid ja/või teevad järelevalvet puidust pakkematerjali töötlemise ja märgistamise üle või vastutavad puidust ja muust kui puidust saadud puittoodete ametliku kontrolli kavandamise/rakendamise eest.
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 15/05/2023 19/05/2023 Tallinn Eesti
2 11/12/2023 15/12/2023 Lissabon Portugal
3 22/04/2024 26/04/2024 Tallinn Eesti
Taimetervise kontroll – muust kui puidust metsasaadused

BTSF taimetervise kontrolli alane koolitusprogramm – Taimetervise impordikontroll

Üldeesmärk on:

 • Suurendada teadmisi ning tagada ühine ja ühemõtteline arusaam ELi õigusaktidest ning nende nõuetekohasest ja ühtlustatud rakendamisest kogu ELis.
 • Lisaks peaks see võimaldama teabe ja kogemuste vahetamist liikmesriikide vahel ning suurendama taimeterviseteenuste tõhusust.

Seetõttu käsitletakse koolituse eesmärke, et parandada arusaamist, vahetada teadmisi, riiklikke lähenemisviise ja parimaid tavasid taimetervise kontrolli valdkonnas.

Koolituskursus on suunatud peamiselt järgmisele osalejatele:

 • Kursus (IMP): Impordikontrolliga seotud või impordikontrolli kavandamise/suunamise eest vastutavad ametnikud
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 12/06/2023 16/06/2023 Valencia Hispaania
2 25/09/2023 29/09/2023 Riia Läti
3 20/11/2023 24/11/2023 Valencia Hispaania
4 11/03/2024 15/03/2024 Marseille Prantsusmaa
5 20/05/2024 24/05/2024 Riia Läti
Taimetervise kontroll – Taimetervise impordikontroll

Programmi „ Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ taimetervise uuringute alase koolitusprogrammi üldeesmärk on:

 • Anda selge, terviklik ja ühtlustatud ülevaade taimetervise järelevalve põhielementidest ELis: uus õigusraamistik (uus taimetervise määrus ning asjakohased rakendusaktid ja delegeeritud õigusaktid), EFSA olemasolevad suunised, soovitused ja tugivahendid, asjakohased rahvusvahelised standardid, taimetervise seire uued tehnoloogiad ning uuringute kavandamise, läbiviimise, dokumenteerimise ja aruandluse parimad tavad.

Tagamaks, et kõik liikmesriigid teostavad tõhusat ja tulemuslikku järelevalvet ühtlustatud viisil, on kursuse eesmärk:

 • Suutlikkuse suurendamine riiklikul tasandil Healhti tehaste uuringute kavandamiseks ja rakendamiseks.
 • Teadmiste parandamine uue taimetervise korra ja finantsraamistiku, EFSA järelevalvevahendite, asjakohaste rahvusvaheliste standardite ja uute tehnoloogiate kohta.
 • Lisada praktilisi tegelikke olukordi ja näiteid hoolikalt koostatud juhtumiuuringute, kohapealsete külastuste ja praktilise tegevuse kaudu.
 • Teha kindlaks lüngad teadmistes ja oskustes, mis tuleb täita. Tagasiside saamine riigi tasandi probleemide ja tulevaste suutlikkuse suurendamise vajaduste kohta, mis on seotud uuringuprogrammidega, et tagada tõhusad ja usaldusväärsed uuringud.
 • Võimaluste loomine partnerluseks, et tugevdada taimetervise süsteeme.

Koolituskursus on suunatud peamiselt järgmisele osalejatele:

 • ELi liikmesriikide pädevate asutuste kõrgemad ametnikud ja riiklike taimekaitseorganisatsioonide kogenud esindajad, kes osalevad taimetervise uuringutega seotud ametlikes kontrollides, et hoida neid kursis taimetervise uuringuid käsitlevate ELi õigusaktide kõigi aspektidega ja tagada parimate tavade vahetamine osalejate vahel
 • Kogenud töötajad, kes vastutavad uuringute kavandamise, läbiviimise, analüüsimise ja aruandluse eest ELi liikmesriikidest, kandidaatriikidest, potentsiaalsetest kandidaatidest ja EMP/EFTA riikidest.
 • Osalejad, kes on võimelised töötama ja sõna võtma inglise keeles.
II etapp
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 30/01/2024 02/02/2024 Napoli Itaalia
2 27/02/2024 01/03/2024 Müncheni Saksamaa
3 09/04/2024 12/04/2024 Ateena Kreeka
4 04/06/2024
07/06/2024
Riia Läti
Esimene etapp
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 20/09/2021 24/09/2021 Veebis Veebis
2 18/10/2021 22/10/2021 Veebis Veebis
3 06/12/2021 10/12/2021 Veebis Veebis
4 17/01/2022/td> 21/01/2022 Veebis Veebis
5 14/02/2022 18/02/2022 Veebis Veebis
6 14/03/2022 18/03/2022 Veebis Veebis
7 04/04/2022 08/04/2022 Veebis Veebis
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Hispaania
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Hispaania
9 13/06/2022 16/06/2022 Milano Itaalia
10 20/09/2022 23/09/2022 Riia Läti
11 03/10/2022 06/10/2022 Nice Prantsusmaa
12 08/11/2022 11/11/2022 Milano Itaalia
13 13/12/2022 16/12/2022 Müncheni Saksamaa
14 13/02/2023 16/02/2023 Vigo Hispaania
15 13/03/2023 16/03/2023 Alicante Hispaania
Taimetervisekontroll

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel “ üldeesmärgid on järgmised:

 • Pakkuda teadmisi ja arusaamist uuest ELi taimetervise korrast
 • Suurendada eksperditeadmiste taset seoses uue taimetervise eeskirjaga kehtestatud eeskirjadega
 • Parandada nende rakendamise järjepidevust kogu ELis
 • Edendada õiget, ühtlustatud ja üheselt mõistetavat mõistmist kõigis liikmesriikides
 • Soodustada teabe ja kogemuste vahetamist liikmesriikide vahel
 • Levitada taimetervise valdkonna ametlike kontrollide parimaid tavasid
 • Hõlbustada üleminekut uuele sanitaarkontrollile

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Rahvusvaheline ja ELi õigusraamistik
 • Uus taimetervise määrus (EL) 2016/2031 (PHR)
 • Ametliku kontrolli määrus (EL) 2017/625 (OCR)
 • Ülevaade ELi taimede liikumist käsitlevast määrusest
 • Sissejuhatus: kutselised ettevõtjad
 • Kutseliste ettevõtjate registreerimine
 • Kutselistele ettevõtjatele tegevusloa andmine ja taimepasside väljaandmine
 • Volitatud kutseliste ettevõtjate kohustused ja kontroll
 • Taimekahjustajatega seotud riskide juhtimise kava
 • Sissejuhatustaimepassid
 • Reguleeritud taimne materjal
 • Taimepassi kasutamine, sisu ja vorm
 • Sisekontroll ja -inspekteerimine
 • Pealtkuulamine ja taimepassi andmisega seotud haiguspuhangud

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Poliitika kujundamises, kavandamises ja kontrollitegevuses osalevate asjaomaste pädevate asutuste esindajad (eelistatavalt kesk- või piirkondlikul tasandil)
 • Ametlikes kontrollides osalevad kohapealsed inspektorid
 • Ametlikud töötajad ja inspektorid, kes osalevad impordikontrollis või vastutavad impordikontrolli kavandamise/suunamise eest
 • Soovitatav: praktiline kogemus
 • Inglise keele oskus
 • On raske levitada saadud kogemusi ja anda teavet uuringu kaudu, mille kohta teabe levitamine on ellu viidud
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 18/10/2021 22/10/2021 Virtuaalklass
2 13/12/2021 17/12/2021 Virtuaalklass
3 21/03/2022 25/03/2022 Virtuaalklass
4 25/02/2022 29/04/2022 Virtuaalklass
5 14/11/2022 17/11/2022 Amsterdam Madalmaades
6 Edasi lükatud.
Edasi lükatud.
Madrid Hispaania
7 24/04/2023
27/04/2023 Varssavi Poola
8 22/05/2023 25/05/2023 Riia Läti
9 19/06/2023 22/06/2023 Madrid Hispaania
10 18/09/2023 21/09/2023 Madrid Hispaania
ELi-sisene taimede liikumise kord

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel “/kampaania „ Uus ELi taimetervise kord “ üldeesmärgid on järgmised:

 • Pakkuda teadmisi ja arusaamist uuest ELi taimetervise korrast
 • Suurendada eksperditeadmiste taset seoses uue taimetervise eeskirjaga kehtestatud eeskirjadega
 • Parandada nende rakendamise järjepidevust kogu ELis
 • Edendada õiget, ühtlustatud ja üheselt mõistetavat mõistmist kõigis liikmesriikides
 • Soodustada teabe ja kogemuste vahetamist liikmesriikide vahel
 • Levitada taimetervise valdkonna ametlike kontrollide parimaid tavasid
 • Hõlbustada üleminekut uuele sanitaarkontrollile

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Rahvusvaheline ja ELi õigusraamistik
 • (Uue) taimetervise määruse (EL) 2016/2031 (PHR) sissejuhatus
 • Uus tervisekontroll – Sissejuhatus „Parem kaitse ja ennetavad meetmed“
 • Ametliku kontrolli määrus (EL) 2017/625 (OCR)
 • Ametliku kontrolli määruse rakendusaktid ja delegeeritud õigusaktid
 • Kahjurikontseptsioonid ja kategoriseerimine
 • Impordikontrolli kord
 • Impordikontrolli praktilised elemendid
 • Puidust pakkematerjal (WPM)
 • Järelevalve
 • Haiguspuhangute ohjamine
 • Ülevaade põllumajanduse ja aiandusega seotud asjakohastest ohtudest
 • Ülevaade metsandusele, looduskeskkonnale
 • Siseliikumiskord
 • Sisekontrolli praktilised aspektid
 • Ekspordiga seotud meetmed ja sertifitseerimine
 • Teavituskampaaniad. Sidusrühmad ja kodanikud
 • Järeldustest teatamine ja teave

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Poliitika kujundamises, kavandamises ja kontrollitegevuses osalevate asjaomaste pädevate asutuste esindajad (eelistatavalt kesk- või piirkondlikul tasandil)
 • Ametlikes kontrollides osalevad kohapealsed inspektorid
 • Ametlikud töötajad ja inspektorid, kes osalevad impordikontrollis või vastutavad impordikontrolli kavandamise/suunamise eest
 • Soovitatav: praktiline kogemus
 • Inglise keele oskus
 • On raske levitada saadud kogemusi ja anda teavet uuringu kaudu, mille kohta teabe levitamine on ellu viidud
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 01/10/2021 01/08/2021 Virtuaalklass
2 08/11/2021 15/11/2021 Virtuaalklass
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtuaalklass
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Hispaania
5 Tühistatud Tühistatud Nice Prantsusmaa
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallinn Eesti
7 17/10/2022 21/10/2022 Torino Itaalia
8 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Hispaania
9 27/03/2023 31/03/2023 Nice Prantsusmaa
Uus taimetervise kord

Tervise ja toiduohutuse peadirektoraat (DG SANTE) auditeerib pädevate asutuste tehtud kontrolle paljudel teemadel. Need hõlmavad impordikontrolli käsitlevate ELi õigusaktide ning pestitsiide ja taimetervist käsitlevate ELi õigusaktide rakendamist.

Auditirühmade eksperditeadmiste suurendamiseks või täiendamiseks on enamikul juhtudel kaasatud asjaomasesse teemasse liikmesriigi ekspert. Liikmesriikide esindajate (edaspidi „riiklikud eksperdid“) kaasamise eesmärk on ka suurendada liikmesriikidevahelisi teadmisi ja usaldust üksteise kontrollisüsteemide, ELi imporditavate toodete kontrollimise ja komisjoni auditeerimistegevuse kohta.

Samuti loodetakse, et see edendab heade tavade jagamist liikmesriikide vahel. Ürituse eesmärk on pakkuda riiklikele ekspertidele koolitust eespool nimetatud valdkondades.

Pestitsiidid ja taimetervis – riiklike ekspertide koolitus