BTSF-uddannelsesprogram vedrørende plantesundhedskontrol — Udbrud i skovbrug og prydplanter

Det overordnede mål er:

 • At øge kendskabet til og skabe en fælles og utvetydig forståelse af EU-lovgivningen og dens korrekte og harmoniserede gennemførelse i hele EU.
 • Desuden bør det gøre det muligt at udveksle oplysninger og erfaringer mellem medlemsstaterne og øge effektiviteten af plantesundhedstjenesterne.

Formålet med uddannelsen er derfor at forbedre forståelsen, udvekslingen af viden, nationale tilgange og bedste praksis inden for plantesundhedskontrol.

Kurset er primært rettet mod:

 • Kursus 3b (HO-FNEU): Officielt personale (eller officielle ansvarlige organer) med ansvar for at tilrettelægge og gennemføre bekæmpelse af udbrud af skadegørere og undersøgelser af skadegørere.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Spanien
2 19/02/2024 23/02/2024 München Tyskland
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Spanien
Plantesundhedskontrol — Udbrud i skovbrug og prydplanter

BTSF-uddannelsesprogramvedrørende plantesundhedskontrol — Udbrud i landbrugs- og gartneriprodukter

Det overordnede mål er:

 • At øge kendskabet til og skabe en fælles og utvetydig forståelse af EU-lovgivningen og dens korrekte og harmoniserede gennemførelse i hele EU.
 • Desuden bør det gøre det muligt at udveksle oplysninger og erfaringer mellem medlemsstaterne og øge effektiviteten af plantesundhedstjenesterne.

Formålet med uddannelsen er derfor at forbedre forståelsen, udvekslingen af viden, nationale tilgange og bedste praksis inden for plantesundhedskontrol.

Kurset er primært rettet mod:

 • Kursus 3a (HO-AH): Officielt personale (eller officielle ansvarlige organer) med ansvar for at tilrettelægge og gennemføre bekæmpelse af udbrud af skadegørere og undersøgelser af skadegørere.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 20/03/2023 24/03/2023 Alicante Spanien
2 23/10/2023 27/10/2023 Alicante Spanien
3 22/01/2024 26/01/2024 Dejligt Frankrig
Plantesundhedskontrol — Udbrud i landbrugs- og havebrugsprodukter

BTSF-uddannelsesprogram vedrørende plantesundhedskontrol — andre skovprodukter end træ

Det overordnede mål er:

 • At øge kendskabet til og skabe en fælles og utvetydig forståelse af EU-lovgivningen og dens korrekte og harmoniserede gennemførelse i hele EU.
 • Desuden bør det gøre det muligt at udveksle oplysninger og erfaringer mellem medlemsstaterne og øge effektiviteten af plantesundhedstjenesterne.

Formålet med uddannelsen er derfor at forbedre forståelsen, udvekslingen af viden, nationale tilgange og bedste praksis inden for plantesundhedskontrol.

Kurset er primært rettet mod:

 • Kursus 2 (ikkehandelsrelaterede finansieringsindtægter): Embedsmænd, der kontrollerer importerede træprodukter og andre skovprodukter end træ og/eller fører tilsyn med behandlingen og mærkningen af WPM, eller som er ansvarlige for planlægning/gennemførelse af offentlig kontrol af træprodukter og andre skovprodukter end træ.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 15/05/2023 19/05/2023 Tallinn Estland
2 11/12/2023 15/12/2023 Lissabon Portugal
3 22/04/2024 26/04/2024 Tallinn Estland
Plantesundhedskontrol — andre skovprodukter end træ

BTSF-uddannelsesprogram vedrørende plantesundhedskontrol — Importkontrol af plantesundhed

Det overordnede mål er:

 • At øge kendskabet til og skabe en fælles og utvetydig forståelse af EU-lovgivningen og dens korrekte og harmoniserede gennemførelse i hele EU.
 • Desuden bør det gøre det muligt at udveksle oplysninger og erfaringer mellem medlemsstaterne og øge effektiviteten af plantesundhedstjenesterne.

Formålet med uddannelsen er derfor at forbedre forståelsen, udvekslingen af viden, nationale tilgange og bedste praksis inden for plantesundhedskontrol.

Kurset er primært rettet mod:

 • Kursus 1 (IMP): Embedsmænd, der er involveret i importkontrol eller med ansvar for planlægning/målretning af importkontrol
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 12/06/2023 16/06/2023 Valencia Spanien
2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Letland
3 20/11/2023 24/11/2023 Valencia Spanien
4 11/03/2024 15/03/2024 Marseille Frankrig
5 20/05/2024 24/05/2024 Riga Letland
Plantesundhedskontrol — Importkontrol af plantesundhed

Det overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet vedrørende plantesundhedsundersøgelser er:

 • At give en klar, omfattende og harmoniseret forståelse af de vigtigste elementer i plantesundhedstilsynet i EU: de nye lovgivningsmæssige rammer (ny plantesundhedslovgivning og relevante gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter), tilgængelige retningslinjer, anbefalinger og støtteværktøjer fra EFSA, relevante internationale standarder, nye teknologier til plantesundhedsovervågning og bedste praksis for planlægning, gennemførelse, dokumentation og rapportering af undersøgelser.

For at sikre, at alle medlemsstater foretager effektiv overvågning på en harmoniseret måde, sigter kurset mod:

 • Opbygning af kapacitet på nationalt plan til planlægning og gennemførelse af undersøgelser af anlægget Healht.
 • Forbedring af kendskabet til den nye plantesundhedsordning og finansielle ramme, EFSA's overvågningsværktøjskasse, relevante internationale standarder og nye teknologier.
 • Tilføjelse af praktiske reelle situationer og eksempler gennem omhyggeligt sammensatte casestudier, besøg på stedet og praktiske aktiviteter.
 • Identifikation af huller i den viden og de færdigheder, der skal udfyldes. At modtage feedback om udfordringer på nationalt plan og fremtidige behov for kapacitetsopbygning i forbindelse med undersøgelsesprogrammer for at sikre effektive og pålidelige undersøgelser.
 • Skabe muligheder for at opbygge partnerskaber med henblik på at styrke plantesundhedssystemerne.

Kurset er primært rettet mod:

 • Højtstående embedsmænd fra EU-medlemsstaternes kompetente myndigheder og erfarne repræsentanter fra nationale plantebeskyttelsesorganisationer, der er involveret i offentlige kontrolaktiviteter med hensyn til plantesundhedsundersøgelser, for at holde dem ajour med alle aspekter af EU-lovgivningen om plantesundhedsundersøgelser og sikre udveksling af bedste praksis mellem deltagerne
 • Erfarent personale med ansvar for planlægning, gennemførelse, analyse og rapportering af undersøgelser fra EU-medlemsstater, kandidatlande, potentielle kandidater og EØS/EFTA-lande.
 • Deltagere, der har kapacitet til at arbejde og foretage interventioner på engelsk.
Fase II
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 30/01/2024 02/02/2024 Napoli Italien
2 27/02/2024 01/03/2024 München Tyskland
3 09/04/2024 12/04/2024 Athen Grækenland
4 04/06/2024
07/06/2024
Riga Letland
Fase I
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 20/09/2021 24/09/2021 Online Online
2 18/10/2021 22/10/2021 Online Online
3 06/12/2021 10/12/2021 Online Online
4 17/01/2022/td > 21/01/2022 Online Online
5 14/02/2022 18/02/2022 Online Online
6 14/03/2022 18/03/2022 Online Online
7 04/04/2022 08/04/2022 Online Online
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Spanien
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Spanien
9 13/06/2022 16/06/2022 Milano Italien
10 20/09/2022 23/09/2022 Riga Letland
11 03/10/2022 06/10/2022 Dejligt Frankrig
12 08/11/2022 11/11/2022 Milano Italien
13 13/12/2022 16/12/2022 München Tyskland
14 13/02/2023 16/02/2023 Vigo Spanien
15 13/03/2023 16/03/2023 Alicante Spanien
Plantesundhedsundersøgelser

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet / kurset i EU's interne ordning for flytning af anlæg er:

 • Tilvejebringe viden med henblik på en fælles forståelse af EU's nye plantesundhedsordning
 • Øge ekspertiseniveauet med hensyn til de regler, der indføres med den nye personlige repræsentant
 • Forbedre graden af sammenhæng i deres gennemførelse i hele EU
 • Fremme en korrekt, harmoniseret og utvetydig forståelse på tværs af medlemsstaterne
 • Fremme udveksling af oplysninger og erfaringer mellem medlemsstaterne
 • Formidle bedste praksis for offentlig kontrol på plantesundhedsområdet
 • Lette overgangen til den nye PHR

Kurset behandler følgende emner:

 • International og EU-retlig ramme
 • Den nye forordning (EU) 2016/2031 om plantesundhed (PHR)
 • Forordning (EU) 2017/625 om offentlig kontrol (forordningen om offentlig kontrol)
 • Oversigt over forordningen om interne plantebevægelser i EU
 • Introduktion Erhvervsdrivende
 • Registrering af professionelle operatører
 • Autorisation af professionelle operatører og udstedelse af plantepas
 • Forpligtelser og kontrol af autoriserede erhvervsdrivende
 • Risikostyringsplaner vedrørende skadegørere
 • Introduktionspas til planter
 • Reguleret plantemateriale
 • Plantepassets anvendelse, indhold og format
 • Intern kontrol og inspektion
 • Tilbageholdelse og udbrud i forbindelse med plantepasordningen

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Repræsentanter fra relevante kompetente myndigheder, der er involveret i politikudformning, planlægning og kontrolaktiviteter (helst på centralt eller regionalt plan)
 • Inspektører på stedet, der er involveret i offentlige kontrolaktiviteter
 • Offentligt personale og inspektører, der er involveret i importkontrol eller med ansvar for planlægning/målretning af importkontrol
 • Tilrådeligt: praktisk erfaring
 • Engelskkundskaber
 • Kompromitteret for at formidle de opnåede erfaringer og informere via en undersøgelse om, hvilke formidlingsaktiviteter der gennemføres
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 18/10/2021 22/10/2021 Virtuel klasse
2 13/12/2021 17/12/2021 Virtuel klasse
3 21/03/2022 25/03/2022 Virtuel klasse
4 25/02/2022 29/04/2022 Virtuel klasse
5 14/11/2022 17/11/2022 Amsterdam Østrig
6 Udsat
Udsat
Madrid Spanien
7 24/04/2023
27/04/2023 Warszawa Polen
8 22/05/2023 25/05/2023 Riga Letland
9 19/06/2023 22/06/2023 Madrid Spanien
10 18/09/2023 21/09/2023 Madrid Spanien
EU's interne ordning for flytning af planter

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet /kurset i EU's nye plantesundhedsordning er:

 • Tilvejebringe viden med henblik på en fælles forståelse af EU's nye plantesundhedsordning
 • Øge ekspertiseniveauet med hensyn til de regler, der indføres med den nye personlige repræsentant
 • Forbedre graden af sammenhæng i deres gennemførelse i hele EU
 • Fremme en korrekt, harmoniseret og utvetydig forståelse på tværs af medlemsstaterne
 • Fremme udveksling af oplysninger og erfaringer mellem medlemsstaterne
 • Formidle bedste praksis for offentlig kontrol på plantesundhedsområdet
 • Lette overgangen til den nye PHR

Kurset behandler følgende emner:

 • International og EU-retlig ramme
 • Indledning til (ny) plantesundhedsforordning (EU) 2016/2031 (PHR)
 • Ny PHR — Indførelse af bedre beskyttelse og proaktiv indsats
 • Forordning (EU) 2017/625 om offentlig kontrol (forordningen om offentlig kontrol)
 • Gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter vedrørende offentlig kontrol
 • Skadegørerbegreber og -kategorier
 • Importkontrolordning
 • Praktiske elementer i forbindelse med importkontrol
 • Emballagemateriale af træ (WPM)
 • Overvågning
 • Håndtering af udbrud
 • Oversigt Relevant skadegører for landbrug og gartneri
 • Oversigt Relevant skadegører for skovbrug, naturlige miljøer
 • Ordningen for intern bevægelighed
 • Intern kontrol — Praktisk kontrol
 • Foranstaltninger og eksportcertificering
 • Oplysningskampagner. Interessenter og borgere
 • Meddelelse og information om resultater

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Repræsentanter fra relevante kompetente myndigheder, der er involveret i politikudformning, planlægning og kontrolaktiviteter (helst på centralt eller regionalt plan)
 • Inspektører på stedet, der er involveret i offentlige kontrolaktiviteter
 • Offentligt personale og inspektører, der er involveret i importkontrol eller med ansvar for planlægning/målretning af importkontrol
 • Tilrådeligt: praktisk erfaring
 • Engelskkundskaber
 • Kompromitteret for at formidle de opnåede erfaringer og informere via en undersøgelse om, hvilke formidlingsaktiviteter der gennemføres
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 01/10/2021 01/08/2021 Virtuel klasse
2 08/11/2021 15/11/2021 Virtuel klasse
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtuel klasse
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Spanien
5 Annulleret Annulleret Dejligt Frankrig
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallin Estland
7 17/10/2022 21/10/2022 Torino Italien
8 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Spanien
9 27/03/2023 31/03/2023 Dejligt Frankrig
Ny plantesundhedsordning

Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed (GD SANTE) foretager audit af de kompetente myndigheders kontrol på en lang række områder. Disse omfatter gennemførelse af EU-lovgivning vedrørende importkontrol og EU-lovgivning vedrørende pesticider og plantesundhed.

For at øge eller supplere revisionsholdenes ekspertise omfatter de i de fleste tilfælde en ekspert fra medlemsstaterne inden for det pågældende emne. Inddragelse af repræsentanter for medlemsstaterne ("nationale eksperter") tjener også til at øge kendskabet til og tilliden blandt medlemsstaterne til og til hinandens kontrolsystemer, kontrollen med de produkter, der importeres til EU, og Kommissionens revisionsarbejde.

Endelig er det også håbet, at det vil fremme udvekslingen af god praksis på tværs af medlemsstaterne. Arrangementet har til formål at tilbyde uddannelse til nationale eksperter på ovennævnte områder.

Pesticider og plantesundhed — uddannelse af nationale eksperter