Program odborné přípravy BTSF v oblasti rostlinolékařských kontrol – ohniska v lesnictví a okrasných rostlinách

Celkovým cílem je:

 • Zvyšování znalostí a zajištění společného a jednoznačného chápání právních předpisů EU a jejich správného a harmonizovaného provádění v celé EU.
 • Dále by měl umožnit výměnu informací a zkušeností mezi členskými státy a zvýšit účinnost rostlinolékařských služeb.

Cíle odborné přípravy jsou proto zaměřeny na zlepšení porozumění, výměnu znalostí, vnitrostátních přístupů a osvědčených postupů v oblasti rostlinolékařských kontrol.

Kurz je určen zejména pro:

 • Kurz 3b (HO-FNEU): Úřední zaměstnanci (nebo odpovědné úřední subjekty) odpovědní za organizaci a provádění kontroly výskytu škodlivých organismů a průzkumy výskytu škodlivých organismů.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Španělsko
2 19/02/2024 23/02/2024 Mnichov Německo
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Španělsko
Rostlinolékařské kontroly – ohnisek v lesnictví a okrasných rostlin

Programškolení BTSFv oblasti rostlinolékařských kontrol – ohniska v zemědělských produktech a produktech zahradnictví

Celkovým cílem je:

 • Zvyšování znalostí a zajištění společného a jednoznačného chápání právních předpisů EU a jejich správného a harmonizovaného provádění v celé EU.
 • Dále by měl umožnit výměnu informací a zkušeností mezi členskými státy a zvýšit účinnost rostlinolékařských služeb.

Cíle odborné přípravy jsou proto zaměřeny na zlepšení porozumění, výměnu znalostí, vnitrostátních přístupů a osvědčených postupů v oblasti rostlinolékařských kontrol.

Kurz je určen zejména pro:

 • Kurz 3a (HO-AH): Úřední zaměstnanci (nebo odpovědné úřední subjekty) odpovědní za organizaci a provádění kontroly výskytu škodlivých organismů a průzkumy výskytu škodlivých organismů.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 20/03/2023 24/03/2023 Alicante Španělsko
2 23/10/2023 27/10/2023 Alicante Španělsko
3 22/01/2024 26/01/2024 Pěkný Francie
Rostlinolékařské kontroly – ohnisek v zemědělských a zahradnických produktech

Programškolení BTSF v oblasti rostlinolékařských kontrol – nedřevní lesní produkty

Celkovým cílem je:

 • Zvyšování znalostí a zajištění společného a jednoznačného chápání právních předpisů EU a jejich správného a harmonizovaného provádění v celé EU.
 • Dále by měl umožnit výměnu informací a zkušeností mezi členskými státy a zvýšit účinnost rostlinolékařských služeb.

Cíle odborné přípravy jsou proto zaměřeny na zlepšení porozumění, výměnu znalostí, vnitrostátních přístupů a osvědčených postupů v oblasti rostlinolékařských kontrol.

Kurz je určen zejména pro:

 • Kurz 2 (NTFP): Úředníci, kteří kontrolují dovážené lesní produkty a nedřevní lesní produkty a/nebo dohlížejí na zpracování a označování WPM nebo kteří jsou pověřeni plánováním/prováděním úředních kontrol WPM a nedřevních lesních produktů.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 15/05/2023 19/05/2023 Tallin Estonsko
2 11/12/2023 15/12/2023 Lisabonská Portugalsko
3 22/04/2024 26/04/2024 Tallin Estonsko
Rostlinolékařské kontroly – nedřevní lesní produkty

Programškolení BTSF v oblasti rostlinolékařských kontrol – dovozní kontroly zdraví rostlin

Celkovým cílem je:

 • Zvyšování znalostí a zajištění společného a jednoznačného chápání právních předpisů EU a jejich správného a harmonizovaného provádění v celé EU.
 • Dále by měl umožnit výměnu informací a zkušeností mezi členskými státy a zvýšit účinnost rostlinolékařských služeb.

Cíle odborné přípravy jsou proto zaměřeny na zlepšení porozumění, výměnu znalostí, vnitrostátních přístupů a osvědčených postupů v oblasti rostlinolékařských kontrol.

Kurz je určen zejména pro:

 • Kurz 1 (IMP): Úředníci zapojení do dovozních kontrol nebo odpovědní za plánování/zacílení dovozních kontrol
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 12/06/2023 16/06/2023 Valencia Španělsko
2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Lotyšsko
3 20/11/2023 24/11/2023 Valencia Španělsko
4 11/03/2024 15/03/2024 Marseille Francie
5 20/05/2024 24/05/2024 Riga Lotyšsko
Rostlinolékařské kontroly – Dovozní kontroly zdraví rostlin

Obecným cílem programu odborné přípravy BTSF v oblasti rostlinolékařských průzkumů je:

 • Zajistit jasné, komplexní a harmonizované chápání klíčových prvků rostlinolékařského dozoru v EU: nový regulační rámec (nový právní rámec pro zdraví rostlin a příslušné prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci), dostupné pokyny, doporučení a podpůrné nástroje úřadu EFSA, příslušné mezinárodní normy, nové technologie pro dohled nad zdravím rostlin a osvědčené postupy pro plánování, provádění, dokumentaci a podávání zpráv o průzkumech.

S cílem zajistit, aby všechny členské státy prováděly účinný a účelný dozor harmonizovaným způsobem, je cílem tohoto kurzu:

 • Budování kapacit na vnitrostátní úrovni pro plánování a provádění průzkumů v elektrárně Healht.
 • Zlepšení znalostí o novém rostlinolékařském režimu a finančním rámci, souboru nástrojů úřadu EFSA pro dozor, příslušných mezinárodních normách a nových technologiích.
 • Přidávání praktických skutečných situací a příkladů prostřednictvím pečlivě složených případových studií, návštěv na místě a praktických činností.
 • Zjišťování nedostatků ve znalostech a dovednostech, které je třeba vyplnit. Získat zpětnou vazbu o výzvách na vnitrostátní úrovni a budoucích potřebách v oblasti budování kapacit v souvislosti s programy průzkumů s cílem zajistit účinné a spolehlivé průzkumy.
 • Poskytnutí příležitostí k budování partnerství s cílem posílit systémy rostlinolékařské péče.

Kurz je určen zejména pro:

 • Vyšší úředníci příslušných orgánů členských států EU a zkušení zástupci státních organizací ochrany rostlin, kteří se podílejí na úředních kontrolních činnostech, pokud jde o průzkumy v oblasti zdraví rostlin, s cílem aktualizovat je o všech aspektech právních předpisů EU o rostlinolékařských šetřeních a zajistit výměnu osvědčených postupů mezi účastníky
 • Zkušení pracovníci odpovědní za plánování, provádění, analýzu a podávání zpráv o průzkumech z členských států EU, kandidátských zemí, potenciálních kandidátů a zemí EHP/ESVO.
 • Účastníci, kteří jsou schopni pracovat a provádět intervence v anglickém jazyce.
Fáze II
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 30/01/2024 02/02/2024 Neapol Itálie
2 27/02/2024 01/03/2024 Mnichov Německo
3 09/04/2024 12/04/2024 Atény Řecko
4 04/06/2024
07/06/2024
Riga Lotyšsko
Fáze I
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 20/09/2021 24/09/2021 Online Online
2 18/10/2021 22/10/2021 Online Online
3 06/12/2021 10/12/2021 Online Online
4 17/01/2022/td> 21/01/2022 Online Online
5 14/02/2022 18/02/2022 Online Online
6 14/03/2022 18/03/2022 Online Online
7 04/04/2022 08/04/2022 Online Online
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Španělsko
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Španělsko
9 13/06/2022 16/06/2022 Milán Itálie
10 20/09/2022 23/09/2022 Riga Lotyšsko
11 03/10/2022 06/10/2022 Pěkný Francie
12 08/11/2022 11/11/2022 Milán Itálie
13 13/12/2022 16/12/2022 Mnichov Německo
14 13/02/2023 16/02/2023 Vigo Španělsko
15 13/03/2023 16/03/2023 Alicante Španělsko
Šetření o zdraví rostlin

Obecné cíle vzdělávacího programu BTSF /Course o režimu vnitřního přemísťování rostlin v EU jsou tyto:

 • Poskytovat znalosti pro společné chápání nového rostlinolékařského režimu EU
 • Zvýšit úroveň odborných znalostí, pokud jde o pravidla zavedená novou PHR
 • Zlepšit úroveň soudržnosti jejich provádění v celé EU
 • Podporovat správné, harmonizované a jednoznačné chápání napříč členskými státy
 • Podporovat výměnu informací a zkušeností mezi členskými státy
 • Šířit osvědčené postupy pro úřední kontroly v rostlinolékařské oblasti
 • Usnadnit přechod na nový PHR

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Mezinárodní právní rámec a právní rámec EU
 • Nové nařízení (EU) 2016/2031 o zdraví rostlin (PHR)
 • Nařízení (EU) 2017/625 o úředních kontrolách
 • Přehled nařízení o vnitřním pohybu rostlin v EU
 • Zavedení profesionálních provozovatelů
 • Registrace profesionálních provozovatelů
 • Oprávnění profesionálních provozovatelů a vydávání rostlinolékařských pasů
 • Povinnosti a kontrola oprávněných profesionálních provozovatelů
 • Plány řízení rizik škodlivých organismů
 • Vstupní rostlinolékařské pasy
 • Regulovaný rostlinný materiál
 • Použití, obsah a formát rostlinolékařského pasu
 • Vnitřní kontrola a inspekce
 • Zachycení a ohniska spojená s pasováním rostlin

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Zástupci příslušných orgánů zapojených do tvorby politik, plánování a kontrolních činností (nejlépe na ústřední nebo regionální úrovni)
 • Terénní inspektoři zapojení do úředních kontrolních činností
 • Úřední pracovníci a inspektoři zapojení do dovozních kontrol nebo odpovědní za plánování/zacílení dovozních kontrol
 • Doporučeno: praktické zkušenosti
 • Znalost anglického jazyka
 • Ohrožovali šířit získané poznatky a informovat prostřednictvím průzkumu o tom, které činnosti v oblasti šíření informací jsou prováděny
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 18/10/2021 22/10/2021 Virtuální třída
2 13/12/2021 17/12/2021 Virtuální třída
3 21/03/2022 25/03/2022 Virtuální třída
4 25/02/2022 29/04/2022 Virtuální třída
5 14/11/2022 17/11/2022 Amsterodam Nizozemsku
6 Odloženo
Odloženo
Madrid Španělsko
7 24/04/2023
27/04/2023 Varšava Polsko
8 22/05/2023 25/05/2023 Riga Lotyšsko
9 19/06/2023 22/06/2023 Madrid Španělsko
10 18/09/2023 21/09/2023 Madrid Španělsko
Režim vnitřního přemísťování rostlin v EU

Obecné cíle vzdělávacího programu BTSF /Course o novém rostlinolékařském režimu EU jsou tyto:

 • Poskytovat znalosti pro společné chápání nového rostlinolékařského režimu EU
 • Zvýšit úroveň odborných znalostí, pokud jde o pravidla zavedená novou PHR
 • Zlepšit úroveň soudržnosti jejich provádění v celé EU
 • Podporovat správné, harmonizované a jednoznačné chápání napříč členskými státy
 • Podporovat výměnu informací a zkušeností mezi členskými státy
 • Šířit osvědčené postupy pro úřední kontroly v rostlinolékařské oblasti
 • Usnadnit přechod na nový PHR

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Mezinárodní právní rámec a právní rámec EU
 • Úvod k (novému) nařízení o zdraví rostlin (EU) 2016/2031 (PHR)
 • Nový PHR – Zavedení lepší ochrany a proaktivní činnosti
 • Nařízení (EU) 2017/625 o úředních kontrolách
 • Prováděcí akty k nařízení o úředních kontrolách a akty v přenesené pravomoci
 • Koncepce škodlivých organismů a kategorizace
 • Režim kontroly dovozu
 • Praktické prvky pro kontrolu dovozu
 • Dřevěné obalové materiály (WPM)
 • Dohled
 • Zvládání ohnisek
 • Přehled relevantních látek lidského původu pro zemědělství a zahradnictví
 • Přehled relevantních organizací lidského původu pro lesnictví, přírodní prostředí
 • Režim vnitřního pohybu
 • Vnitřní kontroly Praktické
 • Opatření a certifikace pro vývoz
 • Informační kampaně. Zúčastněné strany a občané
 • Oznamování a informování o zjištěních

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Zástupci příslušných orgánů zapojených do tvorby politik, plánování a kontrolních činností (nejlépe na ústřední nebo regionální úrovni)
 • Terénní inspektoři zapojení do úředních kontrolních činností
 • Úřední pracovníci a inspektoři zapojení do dovozních kontrol nebo odpovědní za plánování/zacílení dovozních kontrol
 • Doporučeno: praktické zkušenosti
 • Znalost anglického jazyka
 • Ohrožovali šířit získané poznatky a informovat prostřednictvím průzkumu o tom, které činnosti v oblasti šíření informací jsou prováděny
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 01/10/2021 01/08/2021 Virtuální třída
2 08/11/2021 15/11/2021 Virtuální třída
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtuální třída
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Španělsko
5 Zrušeno Zrušeno Pěkný Francie
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallin Estonsko
7 17/10/2022 21/10/2022 Turín Itálie
8 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Španělsko
9 27/03/2023 31/03/2023 Pěkný Francie
Nový rostlinolékařský režim

Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (GŘ SANTE) provádí audity kontrol prováděných příslušnými orgány u širokého počtu témat. Patří mezi ně provádění právních předpisů EU týkajících se kontrol dovozu a právních předpisů EU týkajících se pesticidů a zdraví rostlin.

Za účelem zvýšení nebo doplnění odborných znalostí auditních týmů ve většině případů zahrnují odborníka z členského státu na dané téma. Zapojení zástupců členských států (dále jen „národní odborníci“) rovněž slouží ke zvýšení znalostí a důvěry mezi členskými státy, pokud jde o kontrolní systémy a mezi nimi navzájem, o kontrolách výrobků dovážených do EU a o auditní práci Komise.

V neposlední řadě se rovněž očekává, že bude dále sdílet osvědčené postupy mezi členskými státy. Cílem akce je poskytnout národním odborníkům odbornou přípravu ve výše uvedených oblastech.

Pesticidy a zdraví rostlin – odborná příprava národních odborníků