V Evropski uniji se znanstvena merila za opredelitev endokrinih motilcev uporabljajo od 7. junija 2018 za biocidne proizvode (Delegirana uredba (EU) 2017/2100) in od 10. novembra 2018 za fitofarmacevtska sredstva (Uredba (EU) 2018/605). Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) in Evropska agencija za kemikalije (ECHA) sta junija 2018 objavili smernice z nasveti o izvajanju meril za opredelitev endokrinih motilcev.

Ocenjevanje lastnosti endokrinih motilcev snovi je znanstveno zapleteno, Evropska unija pa pionirsko opredeljuje endokrine motilce za regulativne namene. Usposabljanje bo osredotočeno na izvajanje novih meril za opredelitev endokrinih motilcev z uporabo smernic. Usposabljanje bo zagotovilo osebje agencije EFSA in agencije ECHA, namenjeno pa je seznanitvi ocenjevalcev iz pristojnih organov držav članic s strategijo ocenjevanja smernic in načinom njihove praktične uporabe v skladu z merili.

Poleg tega naj bi usposabljanje prispevalo k usklajenemu izvajanju meril in smernic med državami članicami ter v sektorjih biocidnih proizvodov in fitofarmacevtskih sredstev.

Tečaj usposabljanja BTSF o uporabi „smernic ECHA-EFSA za opredelitev endokrinih motilcev“