În Uniunea Europeană, criteriile științifice pentru identificarea perturbatorilor endocrini se aplică de la 7 iunie 2018 pentru produsele biocide [regulamentul delegat (UE) 2017/2100] și de la 10 noiembrie 2018 pentru produsele de protecție a plantelor [Regulamentul (UE) 2018/605]. În iunie 2018, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) au publicat un document de orientare care oferă consiliere cu privire la punerea în aplicare a criteriilor de identificare a perturbatorilor endocrini.

Evaluarea proprietăților unei substanțe care perturbă sistemul endocrin este complexă din punct de vedere științific, iar Uniunea Europeană este pionieră în ceea ce privește identificarea perturbatorilor endocrini în scopuri de reglementare. Formarea se va axa pe punerea în aplicare a noilor criterii de identificare a perturbatorilor endocrini prin aplicarea orientărilor. Formarea va fi asigurată de personalul EFSA și ECHA și urmărește să informeze evaluatorii din cadrul autorităților competente ale statelor membre cu privire la strategia de evaluare a orientărilor și la modul practic de aplicare a acesteia în conformitate cu criteriile.

În plus, formarea este menită să contribuie la o punere în aplicare armonizată a criteriilor și a orientărilor în rândul statelor membre și în sectorul produselor biocide și al produselor de protecție a plantelor.

Cursul de formare BTSF privind aplicarea „Ghidului ECHA-EFSA pentru identificarea perturbatorilor endocrini”